D.U.K. apie Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą

Pranešimai
 1. Kokios krypties universitetinio bakalauro studijas baigusieji gali studijuoti Didžiųjų verslo duomenų analitiką?

Į DVDA programą priimami asmenys, turintys universitetinį matematikos, inžinerijos, fizinių, technologijų ir kitų studijų krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Būtina sąlyga yra ta, kad bakalauro diplomo priedėlyje turi būti nemažiau kaip 22 kreditai matematikos studijų krypties dalykų. Kolegijų bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgiję asmenys gali būti priimami, jeigu jie turi technologijų ar fizinių mokslų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir baigė 60 kr. papildomąsias studijas.

 1. Kiek Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programoje yra valstybės finansuotinų vietų?

2019 m. į programos valstybės finansuojamas vietas buvo priimti 23 studentai.

 1. Kiek Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programoje yra valstybės nefinansuojamų vietų?

2019 m. į programos valstybės nefinansuojamas vietas buvo priimta 13 studentų.

 1. Ar turiu galimybę įstoti į valstybės finansuojamą vietą, jei esi studijas baigęs anksčiau? Ar į ją gali pretenduoti tik po bakalauro studijų iš karto stojantys studentai?

Į valstybės finansuojamą vietą gali pretenduoti visi, kurie dar nepasinaudojo galimybe studijuoti magistrantūroje, valstybės finansuojamoje vietoje. Jei jau baigėte magistrantūros studijas, kurios buvo finansuojamos valstybės, antros galimybės neturite.

 1. Ar galiu stoti į Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą, jei bakalauro studijas baigiau prieš keletą metų, ar į programą gali stoti tik šiemet baigę bakalauro studijas?

Į programą galite stoti ne tik tais metais baigę bakalauro studijas. Programą renkasi ir asmenys, bakalauro studijas baigę prieš 10 metų, turintys darbinės patirties. (čia perkeltas septintas klausimas).

6. Ar Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą galima studijuoti ir ištęstine forma?

Taip, programa vykdoma tiek nuolatine, tiek ištęstine forma.

7. Kuo skiriasi šios studijų programos nuolatinės ir ištęstinės studijos?

Nuolatinės studijos trunka 2 metus, o ištęstinės — 3 metus. Modulių kiekiu ir kreditų skaičiumi programos formos nesiskiria, skiriasi tik modulių kiekis semestro eigoje. Pvz., jei nuolatinių studijų studentai semestre turi išklausyti 4-5 modulius, tai ištęstinių studijų studentai klauso 2-3 modulius. Užsiėmimai abiejų formų studentams vyksta tuo pačiu metu.

 1. Kokie moduliai priskiriami matematikos krypties dalykams?

Matematikos krypties dalykams priskiriami tokie moduliai: Aukštoji matematika, Matematinė analizė, Tikimybių teorija, Statistika, Ekonometrija, Taikomoji matematika, Tiesinė algebra, Diskrečioji matematika, Matematinė logika ir t. t.

 1. Ar galiu stoti į Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą, jei neturiu programavimo pagrindų?

Programa yra tarpkryptė, kurioje visoms trims studijų kryptims: matematikai, ekonomikai ir informatikai, yra skiriamas didelis dėmesys. Sėkmingam studijų startui būtų gerai turėti bent minimalius programavimo pagrindus, tačiau tai neprivaloma. Studijų metu studentams organizuojame neprivalomus išlyginamuosius mokymus.

 1. Ar galiu stoti į Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programą, jei bakalauro studijose neturėjau nė vieno modulio, susijusio su duomenų analitika?

Taip.

 1. Kur vykdomos Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijos?

Studijos vykdomos Kaune ir Vilniuje. Studijos Kaune vykdomos darbo dienų vakarais, o Vilniuje – penktadienio popietėmis ir šeštadieniais.

 1. Ar galiu įstojęs į grupę Kaune pereiti tęsti studijų į Vilniaus grupę ir atvirkščiai?

Taip, pereiti galima, bet tik pilnai pabaigus semestrą ir dar neprasidėjus kitam, ir tik tuo atveju, jeigu yra laisvų vietų kitoje grupėje. Taip yra dėl to, kad skiriasi tvarkaraščių formos. Kaune tvarkaraščio forma yra vakarinė, t. y.  studijuojama kiekvieną darbo dieną vakarais. Visų semestre numatytų dalykų mokomasi visą semestrą ir sesijos metu laikomi jų egzaminai. Vilniuje – savaitgalinė-ciklinė, t. y. studijuojama savaitgaliais cikliškai, kas reiškia, kad intensyviai mokomasi vieno dalyko, laikomas jo egzaminas, tada kito dalyko ir t. t.

 1. Koks priimtųjų į Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programos valstybės finansuojąmą vietą mažiausias / vidutinis / didžiausias konkursinis balas?

2018 m. šie balai buvo atitinkamai 5,74/6,66/9,39.

 1. Koks priimtųjų į Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programos valstybės nefinansuojąmą vietą mažiausias / vidutinis / didžiausias konkursinis balas?

2018 m. šie balai buvo atitinkamai 5,26/6,75/8,43.

 1. Kada vyksta paskaitos į Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programos studentams Kaune / Vilniuje?

Paskaitos Kaune studijuojantiems studentams vyksta darbo dienomis  nuo 17:30 iki 20:45. Paprastai tvarkaraštis sudaromas taip, kad kiekviena diena būtų skiriama vienam moduliui. Paskaitos Vilniuje vyksta penktadienio popietėmis nuo 15:00 iki 20:30 ir šeštadieniais nuo 8:30 iki 17:30. Vilniuje studijuojantiems kai kurie moduliai gali būti vedami nuotoliniu būdu iš Kauno.

 1. Kuo skiriasi paskaitų tvarkaraščiai Kaune ir Vilniuje studijuojantiems studentams?

Kaune studijuojančių studentų tvarkaraščio forma yra vakarinė, t. y., kai studijuojama kiekvieną darbo dieną vakarais. Visų semestre numatytų dalykų mokomasi visą semestrą ir sesijos metu laikomi jų egzaminai. Vilniuje – savaitgalinė-ciklinė, t. y., kai studijuojama savaitgaliais cikliškai, kas reiškia, kad intensyviai mokomasi vieno dalyko, laikomas jo egzaminas, tada kito dalyko ir t. t.

 1. Ar to paties dalyko paskaitas Kaune ir Vilniuje dėsto tie patys dėstytojai?

Taip, programoje Kaune ir Vilniuje dirba tas pats dėstytojų kolektyvas.

 1. Kokiais programiniais įrankiais studijų metu išmokstama dirbti?

Studijose naudojama naujausia didžiųjų duomenų analitikos programinė įranga: Spark, Python, Scala, SAS, R.

 1. Kurias studijas rekomenduotumėte dirbančiajam ir norinčiam studijuoti šioje studijų programoje, nuolatines ar ištęstines?

Nuolatinės studijos trunka 2 metus, ištęstinės – 3 metus. Nuolatinės studijos yra intensyvesnės.

 1. Ar studijos intensyvios? Ar įmanoma suderinti studijas ir darbą?

Dėl studijų derinimo su darbu – labai individualu. Studijos nėra iš lengvųjų, pakankamai intensyvios, darbo įdėti tikrai reikės nemažai. Tuo galite įsitikinti peržiūrėję modulių aprašymus https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/m-didziuju-verslo-duomenu-analitika/#dalykai Skiltyje „Studijų modulio vedimo forma Pagrindinė / Ciklinė savaitgalinė“ rasite visus atsiskaitymus kokie bus ir kurią studijų savaitę vyks patys atsiskaitymai. Paprastai visi mūsų studentai dirba. Lengviau tiems, kurie dirba srityse, susijusiose su studijuojama studijų programa. Tokių studentų motyvacija, kad ir intensyvioms studijoms, yra didesnė.

 1. Ar nesudalyvavus vienoje ar kitoje paskaitoje yra galimybė gauti tų užsiėmimų metodinę medžiagą ir pasiruošti savarankiškai?

Visa su studijomis susijusi kiekvieno modulio metodinė medžiaga yra skelbiama virtualioje mokymosi sistemoje, todėl net ir nesudalyvavę užsiėmime, Jūs turėsite paskaitų / pratybų medžiagą.

 1. Ar bus paskaitų, kurios bus dėstomos nuotoliniu būdu?

Gali atsitikti taip, kad kai kurie moduliai gali būti vedami nuotoliniu būdu.

 1. Ar bendradarbiaujate su Lietuvos / užsienio verslu studijų programos tobulinimo klausimais?

Palaikome gana glaudžius ryšius su Lietuvos ir užsienio verslo atstovais. Verslo atstovai tiesiogiai dalyvauja studijų procese kaip kviestiniai lektoriai, docentai praktikai. Taip pat verslo įmonės teikia temas studijų projektams, remia studentus stipendijomis. Verslo atstovai dalyvauja baigiamųjų darbų kvalifikacinėse komisijose bei yra krypties studijų programų komiteto nariais, kurie tiesiogiai dalyvauja krypties programų tobulinime.

 1. Kokie verslo atstovai dalyvauja studijų procese?

Bendradarbiaujame su koncernu SBA, UAB „Adform“, „DataDog“, „Exacaster“, „NFQ“, SEB banku, „Gintarine“ vaistine, UAB „Kesko Senukais“, „Western Union“, „Swedbank“ banku, „TransUnion“, „R1RCM“, Valstybine mokesčių inspekcija ir kt.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku