Tarptautinė konferencija „Jaunųjų mokslininkų situacija Baltijos šalyse: ateities mokslo potencialo vystymas ar jo švaistymas?“

Konferencija

2023 m. lapkričio 23 d. LR Seimo Konstitucijos salėje vyks tarptautinė konferencija „Jaunųjų mokslininkų situacija Baltijos šalyse: ateities mokslo potencialo vystymas ar jo švaistymas?“.

Renginį organizuoja Baltijos šalių mokslininkių asociacija BASNET Forumas, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras (VU GMC), Kauno technologijos universitetas (KTU), Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC).

Konferenciją globoja LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Pastaraisiais dešimtmečiais Europos aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų sistemoje įvyko esminių pokyčių, susijusių su globalizacija. Šie pokyčiai iš esmės pakeitė mokslininkų karjerą, kuri iš tiesinės (kai buvo galima numatyti ateities karjeros etapus) daugeliui tapo neprognozuojama. Jaunųjų mokslininkų karjeros kelyje sustiprėjo senos ir atsirado naujų nelygybės formų bei kitų problemų, susijusių su ilgalaikiu mobilumu ir kitais faktoriais.

Visa tai ženkliai prisidėjo prie specifinės sisteminės asmens patiriamos priespaudos ir diskriminacijos. Didėjantis mokslo internacionalizavimas taip pat padidino socialinius akademinės bendruomenės skirtumus ir sukūrė daugialypes,  sudėtingesnes nelygybės formas, atsirandančias dėl įvairių tapatybių persiklojimo (etninės priklausomybės, lyties, socialinės ir ekonominės padėties, gebėjimų ir kt.).

Tačiau dabartinė institucinė mokslinių tyrimų ir inovacijų politika, įskaitant ir  lyčių lygybės moksle politiką, retai atsižvelgia į specifinius iššūkius, kylančius JM dėl mokslo sistemos netobulumo ir nelankstumo.

Baltijos šalių JM patiria papildomų iššūkių, kuriuos lemia palyginus mažas nacionalinis mokslo finansavimas, ryškus „protų nutekėjimas“ ar per didelis nepasitikėjimas JM kompetencija savarankiškai atlikti tyrimus ir kitos priežastys.

Todėl šia Konferencija siekiama atkreipti ES ir Baltijos šalių mokslo politikos formuotojų ir kitų suinteresuotų šalių dėmesį į JM situaciją Baltijos šalyse, ieškant būdų, kaip ją pagerinti.

Konferencijos metu pagrindinį pranešimą skaitys žymus prancūzų matematikas ir mokslo istorikas prof. Martin‘as Andler‘is, darantis stiprią įtaką ES mokslo politikai. Kalbės mokslo politikai , savo tyrimus ir projektus, kaip gerinti JM situaciją, pristatys tyrėjai ir praktikai iš Vokietijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Italijos.

Kitos konferencijos sesijos bus skirtos patiems jauniesiems mokslininkams. Čia apie iššūkius, su kuriais jie susiduria, pasidalins Lietuvos, Latvijos ir Estijos tyrėjai iš JM asociacijų, JM akademijų, mokslu besiremiančių verslo kompanijų ir startuolių įmonių.

Konferencija baigsis apskritojo stalo diskusija, kurios metu bus suformuluotos pagrindinės problemos ir pasiūlyti jų sprendimo būdai kaip pagerinti JM situaciją Baltijos Šalyse. Jų pagrindu bus pateiktos  rekomendacijos Baltijos šalių ir ES institucijoms, atsakingoms už mokslo politikos formavimą.

Su konferencijos programa galima susipažinti internetiniame konferencijos puslapyje adresu: https://www.basnetforumas.eu/international-conference-basnet-15-year/

23 lapkričio d., 2023

Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė, Gedimino pr. 53, Vilnius.

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!