ĮRANGA IR PASLAUGOS

Doc. dr. Mantas Landauskas
Mokslo prodekanas

+370 67 713231│mantas.landauskas@ktu.lt

Julija Kravčenko
Technologijų perdavimo specialistė

+370 698 57 989│julija.kravcenko@ktu.lt

Gabija Valiukienė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

gabija.valiukiene@ktu.lt

Kvalifikacijos kėlimas

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas (MGMF) vykdo kvalifikacijos kėlimo neformaliojo ugdymo programas.

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas (MGMF) yra LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituota institucija, vykdanti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

MOKSLO IR INOVACIJŲ PROJEKTAI