Mokslas

KTU MGMF vykdo mokslinę veiklą 5 prioritetinėse mokslo kryptyse, apimančiose darnų mokslo ir technologijų vystymą. Fakulteto mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei rūpinasi mokslo sklaida ir populiarinimu, rengdami aukšto mokslinio lygio publikacijas, kurios įvertintos įvairiais apdovanojimais. Fakultete nuolatos skatinamas ir taikomųjų studentų darbų vystymas.

 

Tyrimų kryptys

Mokslo grupės Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas tyrimų (apimant taikymus susietai su technologijomis ir inžinerija) tematikos / pogrupiai:

 • Didžiųjų duomenų analitikos;
 • Skaitinių metodų taikymų;
 • Rizikos ir neapibrėžtumo;
 • Ekonomikos ir verslo;
 • Medicinos ir sporto;
 • Žemės ir aplinkos;

Vadovas:

Prof. dr. Robertas Alzbutas

Mokslo grupės Radiacinė ir medicinos fizika tyrimų tematikos:

 • Įvairiarūšės spinduliuotės poveikio individui, medžiagai ir aplinkai eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai;
 • Radiaciniai matavimai, naujų metodų kūrimas ir įveiklinimas;
 • Naujų apšvitos vertinimo metodų spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje kūrimas;
 • Pacientų dozimetrijos metodų, dozimetrų ir dozimetrijos sistemų, skirtų spindulinei terapijai, kūrimas ir diegimas klinikinėje aplinkoje;
 • Radiobiologiniai tyrimai ir biodozimetrija;
 • Pacientų radiacinė sauga ir jos optimizavimas;
 • Bešvinių nanokompozitinių radiacinės apsaugos priemonių kūrimas;
 • Naujų medžiagų spinduliuotės detektoriams kūrimas;
 • Medžiagų savybių modifikavimas dalelių srautais;
 • Energijos pernašos procesų spinduliuote veikiamose medžiagose modeliavimas.

Vadovė:

Prof. dr. Diana Adlienė

Mokslo grupės Taikomoji optika ir fotonika tyrimų tematikos:

 • Mikro- bei nanostruktūrų optinėms reikmėms formavimas ir apibūdinimas;
 • Difrakcinių optinių elementų ir daugiasluoksnių struktūrų modeliavimas skaitiniais metodais;
 • Lazerinė interferometrija paviršiaus reljefo bei plėvelių mechaninių savybių tyrimams;
 • Holografijos technologijos apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui;
 • Naujų medžiagų ir struktūrų optinių savybių tyrimai: UV/VIS, FTIR, Raman spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija;
 • Mikroskopiniai tyrimai: optinė mikroskopija, SEM, AFM;
 • Struktūrinės bei elementinės medžiagų sudėties tyrimai: XRD, XPS, EDS;
 • Medžiagų elektrinių savybių tyrimai;
 • Netiesinės optikos reiškiniai bei ultratrumpų lazerio impulsų spektroskopija;
 • Įvairios paskirties paviršių mikro- ir nanostruktūrinimas ultratrumpų impulsų lazeriu;
 • Plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių metalų nanodalelių ir jų sankaupų bei hetero darinių tyrimai;
 • Taikomosios optikos ir fotonikos reiškinių pristatymas visuomenei ir mokslo populiarinimas.

Vadovas:

Prof. dr.Tomas Tamulevičius

Mokslo grupės Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas  tyrimų (apimant taikymus susietai su technologijomis ir inžinerija) tematikos / pogrupiai:

 • Didžiųjų duomenų analitikos;
 • Skaitinių metodų taikymų;
 • Rizikos ir neapibrėžtumo;
 • Ekonomikos ir verslo;
 • Medicinos ir sporto;
 • Žemės ir aplinkos;

Vadovas:

Prof. dr. Robertas Alzbutas

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centro tyrimų tematika:

Netiesinės sistemos ir jų tyrimai – modeliai, jų tyrimo metodikos ir algoritmai, sistemų savybės ir taikymai.

Vadovas:

Prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis

Mokslo grupės Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas tyrimų tematika, siejama su:

 • Plonasluoksnių struktūrų, naudojamų vidutinių temperatūrų kietakūnio oksido bei protoninio laidumo kietakūnio oksido kuro elementuose, formavimas fizikiniais metodais bei tyrimas;
 • Daugiafunkcinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais metodais bei jų tyrimas;
 • Mikro- ir nano struktūrų / membranų, pasižyminčių katalitinėmis, biosuderinamumo ir kitomis savybėmis, formavimas bei jų tyrimas;
 • Daugiafunkcinių medžiagų savybių ir fizikinių-cheminių reiškinių modeliavimas, tyrimas bei taikymas.

Vadovas:

Prof. dr. Giedrius Laukaitis

Mokslo grupės Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai tyrimų tematikos:

 • Biomedžiagų korozinių ir mechaninių savybių modifikavimo švitinant atominėmis dalelėmis procesų kinetikos ir dinamikos tyrimai;
 • Masės pernešimo procesų nanostruktūrizuotuose milteliniuose katalizatoriuose tyrimai;
 • Plonų dangų augimo ant kietųjų kūnų paviršių struktūros bei tekstūros kitimo kinetikos ir dinamikos tyrimai;
 • Masės pernešimo procesų kietųjų elektrolitų vandenilio kuro elementuose tyrimai;
 • Paviršinių dvimačių struktūrų formavimo modeliavimas plazminio ir joninio ėsdinimo metodais.

Vadovas:

Prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas

Mokslo grupės Radiacinė ir medicinos fizika tyrimų tematikos:

 • Įvairiarūšės spinduliuotės poveikio individui, medžiagai ir aplinkai eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai;
 • Radiaciniai matavimai, naujų metodų kūrimas ir įveiklinimas;
 • Naujų apšvitos vertinimo metodų spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje kūrimas;
 • Pacientų dozimetrijos metodų, dozimetrų ir dozimetrijos sistemų, skirtų spindulinei terapijai, kūrimas ir diegimas klinikinėje aplinkoje;
 • Radiobiologiniai tyrimai ir biodozimetrija;
 • Pacientų radiacinė sauga ir jos optimizavimas;
 • Bešvinių nanokompozitinių radiacinės apsaugos priemonių kūrimas;
 • Naujų medžiagų spinduliuotės detektoriams kūrimas;
 • Medžiagų savybių modifikavimas dalelių srautais;
 • Energijos pernašos procesų spinduliuote veikiamose medžiagose modeliavimas.

Vadovė:

Prof. dr. Diana Adlienė

Mokslo grupės Taikomoji optika ir fotonika tyrimų tematikos:

 • Mikro- bei nanostruktūrų optinėms reikmėms formavimas ir apibūdinimas;
 • Difrakcinių optinių elementų ir daugiasluoksnių struktūrų modeliavimas skaitiniais metodais;
 • Lazerinė interferometrija paviršiaus reljefo bei plėvelių mechaninių savybių tyrimams;
 • Holografijos technologijos apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui;
 • Naujų medžiagų ir struktūrų optinių savybių tyrimai: UV/VIS, FTIR, Raman spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija;
 • Mikroskopiniai tyrimai: optinė mikroskopija, SEM, AFM;
 • Struktūrinės bei elementinės medžiagų sudėties tyrimai: XRD, XPS, EDS;
 • Medžiagų elektrinių savybių tyrimai;
 • Netiesinės optikos reiškiniai bei ultratrumpų lazerio impulsų spektroskopija;
 • Įvairios paskirties paviršių mikro- ir nanostruktūrinimas ultratrumpų impulsų lazeriu;
 • Plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių metalų nanodalelių ir jų sankaupų bei hetero darinių tyrimai;
 • Taikomosios optikos ir fotonikos reiškinių pristatymas visuomenei ir mokslo populiarinimas.

Vadovas:

Prof. dr. Tomas Tamulevičius

Mokslo grupės Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas tyrimų tematikos, siejamos su:

 • Plonasluoksnių struktūrų, naudojamų vidutinių temperatūrų kietakūnio oksido bei protoninio laidumo kietakūnio oksido kuro elementuose, formavimas fizikiniais metodais bei tyrimas.
 • Daugiafunkcinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais metodais bei jų tyrimas.
 • Mikro ir nano struktūrų/membranų, pasižyminčių katalitinėmis, biosuderinamumo ir kitomis savybėmis, formavimas bei jų tyrimas.
 • Daugiafunkcinių medžiagų savybių ir fizikinių-cheminių reiškinių modeliavimas, tyrimas bei taikymas.

Vadovas:

Prof. dr. Giedrius Laukaitis

Mokslo grupės Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas  tyrimų (apimant taikymus susietai su technologijomis ir inžinerija) tematikos / pogrupiai:

 • Didžiųjų duomenų analitikos;
 • Skaitinių metodų taikymų;
 • Rizikos ir neapibrėžtumo;
 • Ekonomikos ir verslo;
 • Medicinos ir sporto;
 • Žemės ir aplinkos;

Vadovas: 

Prof. dr. Robertas Alzbutas

Mokslo grupės Taikomoji optika ir fotonika tyrimų tematikos:

 • Mikro- bei nano- struktūrų optinėms reikmėms formavimas ir apibūdinimas;
 • Difrakcinių optinių elementų ir daugiasluoksnių struktūrų modeliavimas skaitiniais metodais;
 • Lazerinė interferometrija paviršiaus reljefo bei plėvelių mechaninių savybių tyrimams;
 • Holografijos technologijos apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui;
 • Naujų medžiagų ir struktūrų optinių savybių tyrimai: UV/VIS, FTIR, Raman spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija;
 • Mikroskopiniai tyrimai: optinė mikroskopija, SEM, AFM;
 • Struktūrinės bei elementinės medžiagų sudėties tyrimai: XRD, XPS, EDS;
 • Medžiagų elektrinių savybių tyrimai;
 • Netiesinės optikos reiškiniai bei ultratrumpų lazerio impulsų spektroskopija;
 • Įvairios paskirties paviršių mikro- ir nano-struktūrinimas ultratrumpų impulsų lazeriu;
 • Plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių metalų nanodalelių ir jų sankaupų bei hetero darinių tyrimai;
 • Taikomosios optikos ir fotonikos reiškinių pristatymas visuomenei ir mokslo populiarinimas.

Vadovas:

Prof. Tomas Tamulevičius

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
Radiacinė ir medicinos fizika prof. dr. Diana Adlienė
Matematikos didaktika ir (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo tyrimai doc. dr. Bronė Narkevičienė
Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas prof. dr. Giedrius Laukaitis, pagrindinis tyrėjas
Taikomoji optika ir fotonika prof. dr. Tomas Tamulevičius, pagrindinis tyrėjas
Stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas prof. dr. Eimutis Valakevičius
Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras prof. habil. dr. M. K. Ragulskis, pagrindinis tyrėjas
Identifikacijos ir kriptografijos metodų kūrimas ir analizė prof. dr. Eligijus Sakalauskas
Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas prof. dr. Robertas Alzbutas
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Matematikos ir fizikos mokslų taikymas įvairiose šiandien aktualiose srityse – biomedicinos, didžiųjų duomenų, finansų, medžiagų, mikro- ir nanotechnologijų ir tarpkryptiniai tyrimai, vykdomi pagal su įvairiomis temomis susijusi mokslų kryptis: informatika, mechanikos inžinerija, fizika, chemija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje skatina pažangą, plečia aukštųjų technologijų pramonę.

Padalinio vykdomi taikomieji tyrimai, tarpdisciplininiai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, kuriami nauji metodai, modeliai ir technologijos, analizės ir kitos paslaugos tenkina valstybės ir verslo poreikius, sudaro sąlygas jauniesiems mokslininkams įsitraukti į mokslinę veiklą, tapti naujų mokslo grupių lyderiais.

Fakulteto mokslininkai kuria sprendimus įvairiose ūkio šakose veikiančiam verslui, yra patikimas partneris nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Fakulteto mokslininkai aktyviai dalyvauja COST, NATO veikloje, kartu su partneriais iš viso pasaulio vykdo mokslinius projektus.

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius du metus buvo apgintos šios disertacijos:

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Fizikos katedra
Mantas Sriubas Samariu legiruoto cerio oksido plonųjų sluoksnių formavimas ir tyrimas prof. dr. Giedrius Laukaitis 2018
Benas Gabrielis Urbonavičius Apšvitos dozėms registruoti skirtų plazmoninių jutiklių su polimeriniais geliais kūrimas ir charakterizavimas prof. dr. Diana Adlienė 2019
Neringa Šeperienė Padidintu jautrumu mažų dozių apšvitai pasižyminčių polimerinių gelių ir kompozitų kūrimas prof. dr. Diana Adlienė 2018
Lina Vigricaitė Metalo priemaišų įtaka amorfinės anglies dangų savybėms dr. Ž. Rutkūnienė 2015
Rita Plaipaitė-Nalivaiko Nanostruktūrizuotų kompozicinių medžiagų formavimas ir modifikavimas elektronų ir fotonų spinduliuote dr. D. Adlienė 2015
Akvilė Petraitienė Azoto pernešimo procesai kobalto chromo lydiniuose plazminio azotavimo metu  habil. dr. A. Galdikas  2015
Matematinio modeliavimo katedra
Tadas Telksnys Solitoninių sprendinių konstravimas diferencialinėms lygtims taikant operatorines technikas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2020
Mindaugas Bražėnas „Ketvirtos eilės fazinių skirstinių struktūrų analizė ir Markovo atvykimų proceso parametrų paieškos maksimalaus tikėtinumo metodu algoritmo išlygiagretinimas“ prof. dr. E. Valakevičius 2019
Sandra Aleksienė Vizualiosios informacijos slėpimas deformuojamosiose bei dvimatėse muaro gardelėse prof. dr. Minvydas Kazys Ragulskis, prof. dr. Eligijus Sakalauskas 2019
Martynas Vaidelys Savaime besiformuojantys raštai informacijos slėpimo uždaviniuose prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2018
Mantas Landauskas H-rangai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimui  habil. dr. M. K. Ragulskis  2016
Rita Palivonaitė Chaotinė vizualinė kriptografija habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Paulius Palevičius Interferometriniai metodai dinaminių procesų mikrosistemose tyrimui habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Vilma Petrauskienė Vizualinės kriptografijos sistemos pagrįstos netiesiniais virpesiais habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Taikomosios matematikos katedra
Vytautas Stepas Adityviųjų funkcijų, apibrėžtų atsitiktinių ansamblių aibėje, momentai prof. dr. E. Manstavičius 2017
Rasa Šmidtaitė Antros eilės matricų struktūriniai dėstiniai netiesinių sistemų tyrimuose prof. dr. Z. Navickas 2017
Gintarė Vaidelienė Tekstūrinių vaizdų kokybės įvertinimas spektrinėje diskrečiųjų bangelių srityje: teoriniai ir praktiniai aspektai prof. dr. Jonas Valantinas 2017
Aleksejus Michalkovič Asimetrinio šifravimo protokolo sudarymas ir tyrimas dr. E. Sakalauskas 2015
Irma Ivanovienė Valdymo sistemų dinamikos tyrimas, taikant Lamberto funkciją dr. J. Rimas 2015
Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras
Lina Ramanauskaitė Plazmoninių nanostruktūrų sintezė, charakterizavimas ir taikymas paviršiumi stimuliuotai Ramano spektroskopijai habil. dr. V. Snitka 2017
Nora Šlekienė Grafeno / grafeno oksido funkcionalizavimas ir jo bei jo darinių taikymas nanomedicinoje habil. dr. V. Snitka 2017

Fakulteto mokslininkų publikacijos yra leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą. Atliekami tyrimai yra aktualūs, įvairiapusiški ir pasižymintys tarpkryptiškumu. Moksliniai rezultatai viešinami tarptautinėse konferencijose, publikuojami prestižiniuose aukštus citavimo indeksus turinčiuose žurnaluose. Mokslininkai yra įvairių mokslo leidinių redakcijos komisijose.

Fakultetas organizuoja nacionalines ir tarptautines konferencijas, kurių dėka yra skatinamas bendradarbiavimas tarp institucijų ir mokslininkų, dalijamasi mokslo pasiekimais ir atliekamais tyrimais, taip skatinant mokslo populiarinimą, vystymą ir pažangą.

Fakulteto Fizikos katedros kartu su HITACHI korporacija ir Tokijo technologijų insitituto organizuojamų branduolinės inžinerijos kursų metu aptariami ir nagrinėjami tiek Lietuvoje, tiek ir likusiame pasaulyje aktualūs branduolinės energetikos, saugos ir technologijų klausimai.

2017 metais fakultetas startavo su unikaliomis Lietuvoje ir Baltijos šalyse industrinės matematikos dirbtuvėmis, kurių metu mokslininkai matematiniais metodais sprendžia verslo ir pramonės problemas. Šiuo renginius yra plečiamas ir skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, mokslininkų metodai integruojami į konkrečias realias įmonių situacijas.

Fakultete dirbantys mokslininkai yra mokslo laureatai:

prof. dr. T.  Tamulevičius 2021 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariu
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2017 m. Kauno miesto mokslininko premijos laureatas
prof. dr. Tomas Tamulevičius 2017 m. Kazickų šeimos fondo premijų konkurso laureatas
dr. T. Telksnys 2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
doc. dr. B. G. Urbonavičius. 2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
M. Vaidelys 2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
prof. dr. L. Marcinauskas 2012, 2011, 2010 ir 2009 m. aktyviausias KTU jaunasis mokslininkas, jam paskirta LMA jaunojo mokslininko stipendija
doc. dr. J. Puišo 2007, 2002, 2001 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė.
dr. R. Knizikevičius 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
doc. dr. L. Saunorienė 2006 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. B. Abakevičienė 2005 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. J. Čyvienė 2005, 2003 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. A. Guobienė 2005, 2003 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
prof. habil. dr. M. K. Ragulskis 2005 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas fizinių ir technologijos mokslų srityse
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
prof. habil. dr. J. Dudonis 2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
prof. dr. G. Laukaitis 2000 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2000 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas
prof. habil. dr. A. Grigonis Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
prof. habil. dr. V. P. Pekarskas 1995 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas medžiagų inžinerijos srityje
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kviečia verslininkus naudotis fakulteto mokslinkų sukurtais technologiniais sprendimais ir paslaugomis bei pradėti bendrus projektus.
Fakultete yra vykdomi moksliniai tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos šiose srityse:

 • Matematikos taikymo ir modeliavimo;
 • Mikrosistemų ir nanotechnologijų taikymo;
 • Fizikos ir medžiagų mokslo taikymo.

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimai padeda spręsti įvairias verslo ir pramonės problemas. Bendradarbiavimas su verslu vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų ar bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti naudojant KTU Atviros prieigos centrą.

Mokslo projektai

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Exarhos, Annemarie L.; Hopper, David A.; Grote, Richard R.; Alkauskas, Audrius; Bassett, Lee C.. Optical signatures of quantum emitters in suspended hexagonal boron nitride // ACS Nano. NW, Washington, DC: American Chemical Society. ISSN 1936-0851. 2017, vol. 11, iss. 3, p. 3328-3336. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences]. [IF: 13,942, AIF: 5,211 (2016)] Atidaryti publikaciją
Grincevičiūtė, Nora; Snopok, Boris; Snitka, Valentinas. Functional two-dimensional nanoarchitectures based on chemically converted graphene oxide and hematoporphyrin under the sulfuric acid treatment // Chemical engineering journal. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 1385-8947. 2014, vol. 255, p. 577-584. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 4,321, AIF: 3,188 (2014)] Atidaryti publikaciją
Lazauskas, Algirdas; Baltrušaitis, Jonas; Puodžiukynas, Linas; Andrulevičius, Mindaugas; Bagdžiūnas, Gintautas; Volyniuk, Dmytro; Meškinis, Šarūnas; Niaura, Gediminas; Tamulevičius, Tomas; Jankauskaitė, Virginija. Characterization of urea derived polymeric carbon nitride and resultant thermally vacuum deposited amorphous thin films: structural, chemical and photophysical properties // Carbon. Oxford: Elsevier. ISSN 0008-6223. 2016, vol. 107, p. 415-425. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Chemical Abstracts (CAplus); Compendex; Inspec]. [IF: 6,337, AIF: 4,645 (2016)] Atidaryti publikaciją
Maciūnas, Kęstutis; Šnipas, Mindaugas; Paulauskas, Nerijus; Bukauskas, Feliksas. Reverberation of excitation in neuronal networks interconnected through voltage-gated gap junction channels // Journal of general physiology. New York, NY: Rockefeller University Press. ISSN 0022-1295. 2016, vol. 147, iss. 3, p. 273-288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE]. [IF: 4,200, AIF: 3,014 (2016)] Atidaryti publikaciją
Palevičius, Paulius; Aleksa, Algiment; Maskeliūnas, Rimas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Circular geometric moiré for degradation prediction of mechanical components performing angular oscillations // Mechanical systems and signal processing. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0888-3270. 2017, vol. 86, pt. A, p. 278-285. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents/Engineering, Computing & Technology]. [IF: 4,116, AIF: 2,101 (2016)] Atidaryti publikaciją
Puišo, Judita; Jonkuvienė, Dovilė; Mačionienė, Irena; Šalomskienė, Joana; Jasutienė, Ina; Kondrotas, Rokas. Biosynthesis of silver nanoparticles using lingonberry and cranberry juices and their antimicrobial activity // Colloids and surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0927-7765. 2014, vol. 121, p. 214-221. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 4,152, AIF: 4,025 (2014)] Atidaryti publikaciją
Šnipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Paulauskas, Nerijus; Maciūnas, Kęstutis; Bukauskas, Feliksas. Stochastic model of gap junctions exhibiting rectification and multiple closed states of slow gates // Biophysical journal. Cambridge, MA: CELL Press. ISSN 0006-3495. 2016, vol. 110, iss. 6, p. 1322-1333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; PubMed; Science Direct]. [IF: 3,656, AIF: 3,289 (2016)] Atidaryti publikaciją
Šnipas, Mindaugas; Rimkutė, Lina; Kraujalis, Tadas; Maciūnas, Kęstutis; Bukauskas, Feliksas. Functional asymmetry and plasticity of electrical synapses interconnecting neurons through a 36-state model of gap junction channel gating // PLoS Computational Biology. San Francisco: Public Library of Science. ISSN 1553-734X. 2017, vol. 13, iss. 4, e1005464, p. 1-26. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Medline]. [IF: 4,542, AIF: 3,144 (2016)] Atidaryti publikaciją
Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Jakevičius, Leonas; Rudžionis, Žymantas; Paškevičius, Mantas. Effects of ultrasonic treatment on zeolite NaA synthesized from by-product silica // Ultrasonics sonochemistry. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1350-4177. 2015, vol. 27, p. 515-521. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic Search Complete]. [IF: 4,556, AIF: 3,719 (2015)] Atidaryti publikaciją
Žūkienė, Rasa; Snitka, Valentinas. Zinc oxide nanoparticle and bovine serum albumin interaction and nanoparticles influence on cytotoxicity in vitro // Colloids and surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0927-7765. 2015, vol. 135, p. 316-323. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 3,902, AIF: 4,020 (2015)] Atidaryti publikaciją

Kontaktai

Doc. dr. Mantas Landauskas
Mokslo prodekanas

Studentų g. 50–223 kab., LT – 51368 Kaunas
tel. (+370) 67 713231
e. p. mantas.landauskas@ktu.lt

Julija Kravčenko
Technologijų perdavimo specialistė

K. Baršausko g. 59–A448 kab., LT – 51368 Kaunas
tel. (+370) 698 57 989
e.p. julija.kravcenko@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku