Mokslas

KTU MGMF vykdo mokslinę veiklą 5 prioritetinėse mokslo kryptyse, apimančiose darnų mokslo ir technologijų vystymą. Fakulteto mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei rūpinasi mokslo sklaida ir populiarinimu, rengdami aukšto mokslinio lygio publikacijas, kurios įvertintos įvairiais apdovanojimais. Fakultete nuolatos skatinamas ir taikomųjų studentų darbų vystymas.

 

Tyrimų kryptys

Biomechanika

 • Diagnostinės technologijos
 • Mašinų ir mechanizmų diagnostiniai tyrimai
 • Signalų ir vaizdų apdorojimas

Tyrimus mokslininkai atlieka daugiamačių duomenų analizės, spinduliuotės poveikio medžiagai ir taikomosios optikos, fotonikos reiškinių srityse.

Automatizavimas, valdymas ir robotika;

 • Daiktų ir paslaugų internetas;
 • Daugiadisciplininiai modeliai;
 • Sistemų inžinerija.

Mokslininkai tiria netiesines matematines sistemas, modeliuoja verslo ir ekonomines sistemas, analizuoja technines medicinines, informacines sistemas, vykdo didžiųjų verslo duomenų, kriptografinius, vaizdų kodavimo  tyrimus.

 • Funkcinės molekulės ir medžiagos;
 • Sumanios medžiagos.

Fakulteto mokslininkai vykdo tyrimus kietojo kūno, plonų dangų technologijų, kvantinių sistemų ir kitose su medžiagomis susijusiose srityse.

Aplinkosauga ir aplinkos inžinerija

 • Ateities gamyba
 • Mikro- ir nanotechnologijos
 • Pažangi energetika
 • Sveikas maistas

Mokslininkai dirba medžiagų tyrimų akustinėmis bangomis, fizikinių technologijų energetikai ir biologiškai adaptyvių medžiagų srityse.

Inovacijos, augimas, ir konkurencingumas

 • Darni, inovatyvi ir saugi visuomenė
 • Tapatybės ir valdymas Europoje ir pasaulyje.

Grupės misija – vykdyti tarpdisciplininius matematikos didaktikos ir itin gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo tyrimus, siekiant reikšmingai prisidėti prie matematikos didaktikos mokslo Lietuvoje plėtotės, matematinio ugdymo aukštojo mokslo ir bendrojo lavinimo mokyklose kokybės gerinimo, Lietuvos intelektinio potencialo stiprinimo.

Pagrindinės tyrimų tematikos:

 • Matematikos didaktika: sėkmingo matematikos mokymo(si)  ir (arba) studijų prielaidos ir veiksniai.
 • Itin gabių mokinių ir studnetų ugdymo tyrimai:
  • gabumų potencialo virsmo pasiekimais tyrimai: sąlygų sudarymo ir
  • pedagoginės sistemos aspektai;
   lyginamieji tyrimai.
 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Nepusiausvyrųjų heterogeninių procesų tyrimai prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas, pagrindinis tyrėjas
Radiacinė ir medicinos fizika prof. dr. Diana Adlienė, pagrindinė tyrėja
Matematikos didaktika ir (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo tyrimai doc. dr. Bronė Narkevičienė
Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas prof. dr. Giedrius Laukaitis, pagrindinis tyrėjas
Taikomoji optika ir fotonika prof. dr. Tomas Tamulevičius, pagrindinis tyrėjas
Stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas prof. dr. Eimutis Valakevičius
Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras prof. habil. dr. M. K. Ragulskis, pagrindinis tyrėjas
Identifikacijos ir kriptografijos metodų kūrimas ir analizė prof. dr. Eligijus Sakalauskas
Duomenų analitika ir modeliavimas prof. dr. Robertas Alzbutas, laikinai vykdantis pagrindinio tyrėjo funkcijas


 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Matematikos ir fizikos mokslų taikymas įvairiose šiandien aktualiose srityse – biomedicinos, didžiųjų duomenų, finansų, medžiagų, mikro- ir nanotechnologijų ir tarpkryptiniai tyrimai, vykdomi pagal su įvairiomis temomis susijusi mokslų kryptis: informatika, mechanikos inžinerija, fizika, chemija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje skatina pažangą, plečia aukštųjų technologijų pramonę.

Padalinio vykdomi taikomieji tyrimai, tarpdisciplininiai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, kuriami nauji metodai, modeliai ir technologijos, analizės ir kitos paslaugos tenkina valstybės ir verslo poreikius, sudaro sąlygas jauniesiems mokslininkams įsitraukti į mokslinę veiklą, tapti naujų mokslo grupių lyderiais.

Fakulteto mokslininkai kuria sprendimus įvairiose ūkio šakose veikiančiam verslui, yra patikimas partneris nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Fakulteto mokslininkai aktyviai dalyvauja COST, NATO veikloje, kartu su partneriais iš viso pasaulio vykdo mokslinius projektus.

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius du metus buvo apgintos šios disertacijos:

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Fizikos katedra
Lina Vigricaitė Metalo priemaišų įtaka amorfinės anglies dangų savybėms dr. Ž. Rutkūnienė 2015
Rita Plaipaitė-Nalivaiko Nanostruktūrizuotų kompozicinių medžiagų formavimas ir modifikavimas elektronų ir fotonų spinduliuote dr. D. Adlienė 2015
Akvilė Petraitienė Azoto pernešimo procesai kobalto chromo lydiniuose plazminio azotavimo metu  habil. dr. A. Galdikas  2015
Matematinio modeliavimo katedra
Mantas Landauskas H-rangai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimui  habil. dr. M. K. Ragulskis  2016
Rita Palivonaitė Chaotinė vizualinė kriptografija habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Paulius Palevičius Interferometriniai metodai dinaminių procesų mikrosistemose tyrimui habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Vilma Petrauskienė Vizualinės kriptografijos sistemos pagrįstos netiesiniais virpesiais habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Taikomosios matematikos katedra
Aleksejus Michalkovič Asimetrinio šifravimo protokolo sudarymas ir tyrimas dr. E. Sakalauskas 2015
Irma Ivanovienė Valdymo sistemų dinamikos tyrimas, taikant Lamberto funkciją dr. J. Rimas 2015
Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras
Lina Ramanauskaitė Plazmoninių nanostruktūrų sintezė, charakterizavimas ir taikymas paviršiumi stimuliuotai Ramano spektroskopijai habil. dr. V. Snitka 2017
Nora Šlekienė Grafeno / grafeno oksido funkcionalizavimas ir jo bei jo darinių taikymas nanomedicinoje habil. dr. V. Snitka 2017

Fakulteto mokslininkų publikacijos yra leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą. Atliekami tyrimai yra aktualūs, įvairiapusiški ir pasižymintys tarpkryptiškumu. Moksliniai rezultatai viešinami tarptautinėse konferencijose, publikuojami prestižiniuose aukštus citavimo indeksus turinčiuose žurnaluose. Mokslininkai yra įvairių mokslo leidinių redakcijos komisijose.

Fakultetas organizuoja nacionalines ir tarptautines konferencijas, kurių dėka yra skatinamas bendradarbiavimas tarp institucijų ir mokslininkų, dalijamasi mokslo pasiekimais ir atliekamais tyrimais, taip skatinant mokslo populiarinimą, vystymą ir pažangą.

Fakulteto Fizikos katedros kartu su HITACHI korporacija ir Tokijo technologijų insitituto organizuojamų branduolinės inžinerijos kursų metu aptariami ir nagrinėjami tiek Lietuvoje, tiek ir likusiame pasaulyje aktualūs branduolinės energetikos, saugos ir technologijų klausimai.

2017 metais fakultetas startavo su unikaliomis Lietuvoje ir Baltijos šalyse industrinės matematikos dirbtuvėmis, kurių metu mokslininkai matematiniais metodais sprendžia verslo ir pramonės problemas. Šiuo renginius yra plečiamas ir skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, mokslininkų metodai integruojami į konkrečias realias įmonių situacijas.

Fakultete dirbantys mokslininkai yra mokslo laureatai:

prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2017 m. Kauno miesto mokslininko premijos laureatas
prof. habil. dr. M. K. Ragulskis 2005 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas fizinių ir technologijos mokslų srityse
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
 prof. habil. dr. J. Dudonis  2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
 prof. habil. dr. A. Grigonis  Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
 prof. habil. dr. V. P. Pekarskas  1995 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas medžiagų inžinerijos srityje
dr. Tomas Tamulevičius 2017 m. Kazickų šeimos fondo premijų konkurso laureatas
 dokt. T. Telksnys  2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
 dokt. B. G. Urbonavičius.  2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
 dokt. M. Vaidelys  2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
 prof. dr. L. Marcinauskas  2009, 2010, 2011 ir 2012 m. aktyviausias KTU jaunasis mokslininkas, jam paskirta LMA jaunojo mokslininko stipendija
 doc. dr. J. Puišo 2001, 2002, 2007 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė.
lekt. dr. R. Knizikevičius 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
 doc. dr. L. Saunorienė  2006 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. B. Abakevičienė 2005 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. J. Čyvienė 2003, 2005 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. A. Guobienė 2003, 2004 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
prof. dr. G. Laukaitis 2000 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2000 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas

Informacija šiuo metu yra rengiama.

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kviečia verslininkus naudotis fakulteto mokslinkų sukurtais technologiniais sprendimais ir paslaugomis bei pradėti bendrus projektus.
Fakultete yra vykdomi moksliniai tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos šiose srityse:

 • Matematikos taikymo ir modeliavimo;
 • Mikrosistemų ir nanotechnologijų taikymo;
 • Fizikos ir medžiagų mokslo taikymo.

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.
Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

COST: „Daugiafunkcinės, anglies nanodarinių turinčios, kompozitų sistemos“ (2016-2020, prof. Dr. L Marcinauskas)
COST: „Apšvitos sąlygotų neužkrečiamųjų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija“ (2016-2019, prof. Dr. D. Adlienė)
COST: „Gamtos įkvėpto optimizavimo taikomumo pagerinimas sujungiant teoriją ir praktiką“ (2016-2020, prof. Habil. dr. M. K. Ragulskis)
COST: „Oksidų sluoksniai elektronikai (TO-BE)“ (2014-2018, prof. Dr. L Marcinauskas)
COST: „Europos tinklas jungtinių sveikatos technologijų bendram vertinimui“ (2015-2018, prof. Dr. R. Alzbutas);
EUREKA ITEA2 13034: „Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ (2015-2017, prof. Dr. R. Alzbutas)
ERASMUS+: „Jungtinė inovatyvaus mokymo/mokymosi programa, skirta žinių apie jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimą medžiagų technologijose plėtojimui, gilinimui ir perdavimui “, (2014-2017, prof. Dr. D. Adlienė)
CONRAM: „Development of advanced methods for molecular contamination analysis by surface and tip enhanced Raman for space applications“ (2016-2017, prof. Habil. dr. V. Snitka)
CliniMARK: „Geroji biomarkerio praktika“ padidinti kliniškai patvirtintų biomarkerių skaičių“ (2017-2021)
COST: „Daugiaskalės sistemos medicinai“ (2015-2020, dr. T. Iešmantas)
COST: „Matematika industrijoje“ (2017-2019, doc. Dr. A. Kabašinskas)

Instituciniai projektai

 

Reikšmingiausios publikacijos

Pavadinimas
Exarhos, Annemarie L.; Hopper, David A.; Grote, Richard R.; Alkauskas, Audrius; Bassett, Lee C.. Optical signatures of quantum emitters in suspended hexagonal boron nitride // ACS Nano. NW, Washington, DC: American Chemical Society. ISSN 1936-0851. 2017, vol. 11, iss. 3, p. 3328-3336. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences]. [IF: 13,942, AIF: 5,211 (2016)] Atidaryti publikaciją
Grincevičiūtė, Nora; Snopok, Boris; Snitka, Valentinas. Functional two-dimensional nanoarchitectures based on chemically converted graphene oxide and hematoporphyrin under the sulfuric acid treatment // Chemical engineering journal. Lausanne: Elsevier Science. ISSN 1385-8947. 2014, vol. 255, p. 577-584. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 4,321, AIF: 3,188 (2014)] Atidaryti publikaciją
Lazauskas, Algirdas; Baltrušaitis, Jonas; Puodžiukynas, Linas; Andrulevičius, Mindaugas; Bagdžiūnas, Gintautas; Volyniuk, Dmytro; Meškinis, Šarūnas; Niaura, Gediminas; Tamulevičius, Tomas; Jankauskaitė, Virginija. Characterization of urea derived polymeric carbon nitride and resultant thermally vacuum deposited amorphous thin films: structural, chemical and photophysical properties // Carbon. Oxford: Elsevier. ISSN 0008-6223. 2016, vol. 107, p. 415-425. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Chemical Abstracts (CAplus); Compendex; Inspec]. [IF: 6,337, AIF: 4,645 (2016)] Atidaryti publikaciją
Maciūnas, Kęstutis; Šnipas, Mindaugas; Paulauskas, Nerijus; Bukauskas, Feliksas. Reverberation of excitation in neuronal networks interconnected through voltage-gated gap junction channels // Journal of general physiology. New York, NY: Rockefeller University Press. ISSN 0022-1295. 2016, vol. 147, iss. 3, p. 273-288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE]. [IF: 4,200, AIF: 3,014 (2016)] Atidaryti publikaciją
Palevičius, Paulius; Aleksa, Algiment; Maskeliūnas, Rimas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Circular geometric moiré for degradation prediction of mechanical components performing angular oscillations // Mechanical systems and signal processing. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0888-3270. 2017, vol. 86, pt. A, p. 278-285. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents/Engineering, Computing & Technology]. [IF: 4,116, AIF: 2,101 (2016)] Atidaryti publikaciją
Puišo, Judita; Jonkuvienė, Dovilė; Mačionienė, Irena; Šalomskienė, Joana; Jasutienė, Ina; Kondrotas, Rokas. Biosynthesis of silver nanoparticles using lingonberry and cranberry juices and their antimicrobial activity // Colloids and surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0927-7765. 2014, vol. 121, p. 214-221. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 4,152, AIF: 4,025 (2014)] Atidaryti publikaciją
Šnipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Paulauskas, Nerijus; Maciūnas, Kęstutis; Bukauskas, Feliksas. Stochastic model of gap junctions exhibiting rectification and multiple closed states of slow gates // Biophysical journal. Cambridge, MA: CELL Press. ISSN 0006-3495. 2016, vol. 110, iss. 6, p. 1322-1333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; PubMed; Science Direct]. [IF: 3,656, AIF: 3,289 (2016)] Atidaryti publikaciją
Šnipas, Mindaugas; Rimkutė, Lina; Kraujalis, Tadas; Maciūnas, Kęstutis; Bukauskas, Feliksas. Functional asymmetry and plasticity of electrical synapses interconnecting neurons through a 36-state model of gap junction channel gating // PLoS Computational Biology. San Francisco: Public Library of Science. ISSN 1553-734X. 2017, vol. 13, iss. 4, e1005464, p. 1-26. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Medline]. [IF: 4,542, AIF: 3,144 (2016)] Atidaryti publikaciją
Vaičiukynienė, Danutė; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Jakevičius, Leonas; Rudžionis, Žymantas; Paškevičius, Mantas. Effects of ultrasonic treatment on zeolite NaA synthesized from by-product silica // Ultrasonics sonochemistry. Amsterdam: Elsevier. ISSN 1350-4177. 2015, vol. 27, p. 515-521. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct; Academic Search Complete]. [IF: 4,556, AIF: 3,719 (2015)] Atidaryti publikaciją
Žūkienė, Rasa; Snitka, Valentinas. Zinc oxide nanoparticle and bovine serum albumin interaction and nanoparticles influence on cytotoxicity in vitro // Colloids and surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0927-7765. 2015, vol. 135, p. 316-323. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [IF: 3,902, AIF: 4,020 (2015)] Atidaryti publikaciją

Kontaktai

Dr. Robertas Alzbutas
Mokslo prodekanas

Studentų g. 50–223 kab., LT – 51368 Kaunas
tel. (+370) 614 73 265
e.p. robertas.alzbutas@ktu.lt

Robertas Armonaitis
Technologijų perdavimo projektų vadovas

K. Baršausko g. 59–A448 kab., LT – 51368 Kaunas
tel. (+370) 698 57 989
e.p. robertas.armonaitis@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku