Mokslas

KTU MGMF vykdo mokslinę veiklą 5 prioritetinėse mokslo kryptyse, apimančiose darnų mokslo ir technologijų vystymą. Fakulteto mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei rūpinasi mokslo sklaida ir populiarinimu, rengdami aukšto mokslinio lygio publikacijas, kurios įvertintos įvairiais apdovanojimais. Fakultete nuolatos skatinamas ir taikomųjų studentų darbų vystymas.

Paslaugos verslui
 

Tyrimų kryptys

Mokslo grupės Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas tyrimų (apimant taikymus susietai su technologijomis ir inžinerija) tematikos / pogrupiai:

 • Didžiųjų duomenų analitikos;
 • Skaitinių metodų taikymų;
 • Rizikos ir neapibrėžtumo;
 • Ekonomikos ir verslo;
 • Medicinos ir sporto;
 • Žemės ir aplinkos;

Vadovas:

Prof. dr. Robertas Alzbutas

Mokslo grupės Radiacinė ir medicinos fizika tyrimų tematikos:

 • Įvairiarūšės spinduliuotės poveikio individui, medžiagai ir aplinkai eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai;
 • Radiaciniai matavimai, naujų metodų kūrimas ir įveiklinimas;
 • Naujų apšvitos vertinimo metodų spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje kūrimas;
 • Pacientų dozimetrijos metodų, dozimetrų ir dozimetrijos sistemų, skirtų spindulinei terapijai, kūrimas ir diegimas klinikinėje aplinkoje;
 • Radiobiologiniai tyrimai ir biodozimetrija;
 • Pacientų radiacinė sauga ir jos optimizavimas;
 • Bešvinių nanokompozitinių radiacinės apsaugos priemonių kūrimas;
 • Naujų medžiagų spinduliuotės detektoriams kūrimas;
 • Medžiagų savybių modifikavimas dalelių srautais;
 • Energijos pernašos procesų spinduliuote veikiamose medžiagose modeliavimas.

Vadovė:

Prof. dr. Diana Adlienė

Mokslo grupės Taikomoji optika ir fotonika tyrimų tematikos:

 • Mikro- bei nanostruktūrų optinėms reikmėms formavimas ir apibūdinimas;
 • Difrakcinių optinių elementų ir daugiasluoksnių struktūrų modeliavimas skaitiniais metodais;
 • Lazerinė interferometrija paviršiaus reljefo bei plėvelių mechaninių savybių tyrimams;
 • Holografijos technologijos apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui;
 • Naujų medžiagų ir struktūrų optinių savybių tyrimai: UV/VIS, FTIR, Raman spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija;
 • Mikroskopiniai tyrimai: optinė mikroskopija, SEM, AFM;
 • Struktūrinės bei elementinės medžiagų sudėties tyrimai: XRD, XPS, EDS;
 • Medžiagų elektrinių savybių tyrimai;
 • Netiesinės optikos reiškiniai bei ultratrumpų lazerio impulsų spektroskopija;
 • Įvairios paskirties paviršių mikro- ir nanostruktūrinimas ultratrumpų impulsų lazeriu;
 • Plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių metalų nanodalelių ir jų sankaupų bei hetero darinių tyrimai;
 • Taikomosios optikos ir fotonikos reiškinių pristatymas visuomenei ir mokslo populiarinimas.

Vadovas:

Prof. dr.Tomas Tamulevičius

Mokslo grupės Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas  tyrimų (apimant taikymus susietai su technologijomis ir inžinerija) tematikos / pogrupiai:

 • Didžiųjų duomenų analitikos;
 • Skaitinių metodų taikymų;
 • Rizikos ir neapibrėžtumo;
 • Ekonomikos ir verslo;
 • Medicinos ir sporto;
 • Žemės ir aplinkos;

Vadovas:

Prof. dr. Robertas Alzbutas

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centro tyrimų tematika:

Netiesinės sistemos ir jų tyrimai – modeliai, jų tyrimo metodikos ir algoritmai, sistemų savybės ir taikymai.

Vadovas:

Prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis

Mokslo grupės Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas tyrimų tematika, siejama su:

 • Plonasluoksnių struktūrų, naudojamų vidutinių temperatūrų kietakūnio oksido bei protoninio laidumo kietakūnio oksido kuro elementuose, formavimas fizikiniais metodais bei tyrimas;
 • Daugiafunkcinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais metodais bei jų tyrimas;
 • Mikro- ir nano struktūrų / membranų, pasižyminčių katalitinėmis, biosuderinamumo ir kitomis savybėmis, formavimas bei jų tyrimas;
 • Daugiafunkcinių medžiagų savybių ir fizikinių-cheminių reiškinių modeliavimas, tyrimas bei taikymas.

Vadovas:

Prof. dr. Giedrius Laukaitis

Mokslo grupės Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai tyrimų tematikos:

 • Biomedžiagų korozinių ir mechaninių savybių modifikavimo švitinant atominėmis dalelėmis procesų kinetikos ir dinamikos tyrimai;
 • Masės pernešimo procesų nanostruktūrizuotuose milteliniuose katalizatoriuose tyrimai;
 • Plonų dangų augimo ant kietųjų kūnų paviršių struktūros bei tekstūros kitimo kinetikos ir dinamikos tyrimai;
 • Masės pernešimo procesų kietųjų elektrolitų vandenilio kuro elementuose tyrimai;
 • Paviršinių dvimačių struktūrų formavimo modeliavimas plazminio ir joninio ėsdinimo metodais.

Vadovas:

Prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas

Mokslo grupės Radiacinė ir medicinos fizika tyrimų tematikos:

 • Įvairiarūšės spinduliuotės poveikio individui, medžiagai ir aplinkai eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai;
 • Radiaciniai matavimai, naujų metodų kūrimas ir įveiklinimas;
 • Naujų apšvitos vertinimo metodų spindulinėje terapijoje, radiologijoje ir branduolinėje medicinoje kūrimas;
 • Pacientų dozimetrijos metodų, dozimetrų ir dozimetrijos sistemų, skirtų spindulinei terapijai, kūrimas ir diegimas klinikinėje aplinkoje;
 • Radiobiologiniai tyrimai ir biodozimetrija;
 • Pacientų radiacinė sauga ir jos optimizavimas;
 • Bešvinių nanokompozitinių radiacinės apsaugos priemonių kūrimas;
 • Naujų medžiagų spinduliuotės detektoriams kūrimas;
 • Medžiagų savybių modifikavimas dalelių srautais;
 • Energijos pernašos procesų spinduliuote veikiamose medžiagose modeliavimas.

Vadovė:

Prof. dr. Diana Adlienė

Mokslo grupės Taikomoji optika ir fotonika tyrimų tematikos:

 • Mikro- bei nanostruktūrų optinėms reikmėms formavimas ir apibūdinimas;
 • Difrakcinių optinių elementų ir daugiasluoksnių struktūrų modeliavimas skaitiniais metodais;
 • Lazerinė interferometrija paviršiaus reljefo bei plėvelių mechaninių savybių tyrimams;
 • Holografijos technologijos apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui;
 • Naujų medžiagų ir struktūrų optinių savybių tyrimai: UV/VIS, FTIR, Raman spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija;
 • Mikroskopiniai tyrimai: optinė mikroskopija, SEM, AFM;
 • Struktūrinės bei elementinės medžiagų sudėties tyrimai: XRD, XPS, EDS;
 • Medžiagų elektrinių savybių tyrimai;
 • Netiesinės optikos reiškiniai bei ultratrumpų lazerio impulsų spektroskopija;
 • Įvairios paskirties paviršių mikro- ir nanostruktūrinimas ultratrumpų impulsų lazeriu;
 • Plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių metalų nanodalelių ir jų sankaupų bei hetero darinių tyrimai;
 • Taikomosios optikos ir fotonikos reiškinių pristatymas visuomenei ir mokslo populiarinimas.

Vadovas:

Prof. dr. Tomas Tamulevičius

Mokslo grupės Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas tyrimų tematikos, siejamos su:

 • Plonasluoksnių struktūrų, naudojamų vidutinių temperatūrų kietakūnio oksido bei protoninio laidumo kietakūnio oksido kuro elementuose, formavimas fizikiniais metodais bei tyrimas.
 • Daugiafunkcinių plonasluoksnių struktūrų formavimas fizikiniais metodais bei jų tyrimas.
 • Mikro ir nano struktūrų/membranų, pasižyminčių katalitinėmis, biosuderinamumo ir kitomis savybėmis, formavimas bei jų tyrimas.
 • Daugiafunkcinių medžiagų savybių ir fizikinių-cheminių reiškinių modeliavimas, tyrimas bei taikymas.

Vadovas:

Prof. dr. Giedrius Laukaitis

Mokslo grupės Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas  tyrimų (apimant taikymus susietai su technologijomis ir inžinerija) tematikos / pogrupiai:

 • Didžiųjų duomenų analitikos;
 • Skaitinių metodų taikymų;
 • Rizikos ir neapibrėžtumo;
 • Ekonomikos ir verslo;
 • Medicinos ir sporto;
 • Žemės ir aplinkos;

Vadovas: 

Prof. dr. Robertas Alzbutas

Mokslo grupės Taikomoji optika ir fotonika tyrimų tematikos:

 • Mikro- bei nano- struktūrų optinėms reikmėms formavimas ir apibūdinimas;
 • Difrakcinių optinių elementų ir daugiasluoksnių struktūrų modeliavimas skaitiniais metodais;
 • Lazerinė interferometrija paviršiaus reljefo bei plėvelių mechaninių savybių tyrimams;
 • Holografijos technologijos apsaugos nuo padirbinėjimo priemonių kūrimui;
 • Naujų medžiagų ir struktūrų optinių savybių tyrimai: UV/VIS, FTIR, Raman spektroskopija, spektroskopinė elipsometrija;
 • Mikroskopiniai tyrimai: optinė mikroskopija, SEM, AFM;
 • Struktūrinės bei elementinės medžiagų sudėties tyrimai: XRD, XPS, EDS;
 • Medžiagų elektrinių savybių tyrimai;
 • Netiesinės optikos reiškiniai bei ultratrumpų lazerio impulsų spektroskopija;
 • Įvairios paskirties paviršių mikro- ir nano-struktūrinimas ultratrumpų impulsų lazeriu;
 • Plazmoninėmis savybėmis pasižyminčių metalų nanodalelių ir jų sankaupų bei hetero darinių tyrimai;
 • Taikomosios optikos ir fotonikos reiškinių pristatymas visuomenei ir mokslo populiarinimas.

Vadovas:

Prof. Tomas Tamulevičius

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
Radiacinė ir medicinos fizika prof. dr. Diana Adlienė
Matematikos didaktika ir (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo tyrimai doc. dr. Bronė Narkevičienė
Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas prof. dr. Giedrius Laukaitis, pagrindinis tyrėjas
Taikomoji optika ir fotonika prof. dr. Tomas Tamulevičius, pagrindinis tyrėjas
Stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas prof. dr. Eimutis Valakevičius
Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras prof. habil. dr. M. K. Ragulskis, pagrindinis tyrėjas
Kriptografinės ir blokų grandinių sistemos prof. dr. Eligijus Sakalauskas
Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas prof. dr. Robertas Alzbutas
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Matematikos ir fizikos mokslų taikymas įvairiose šiandien aktualiose srityse – biomedicinos, didžiųjų duomenų, finansų, medžiagų, mikro- ir nanotechnologijų ir tarpkryptiniai tyrimai, vykdomi pagal su įvairiomis temomis susijusi mokslų kryptis: informatika, mechanikos inžinerija, fizika, chemija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje skatina pažangą, plečia aukštųjų technologijų pramonę.

Padalinio vykdomi taikomieji tyrimai, tarpdisciplininiai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, kuriami nauji metodai, modeliai ir technologijos, analizės ir kitos paslaugos tenkina valstybės ir verslo poreikius, sudaro sąlygas jauniesiems mokslininkams įsitraukti į mokslinę veiklą, tapti naujų mokslo grupių lyderiais.

Fakulteto mokslininkai kuria sprendimus įvairiose ūkio šakose veikiančiam verslui, yra patikimas partneris nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Fakulteto mokslininkai aktyviai dalyvauja COST, NATO veikloje, kartu su partneriais iš viso pasaulio vykdo mokslinius projektus.

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Per pastaruosius du metus buvo apgintos šios disertacijos:

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Fizikos katedra
Mantas Sriubas Samariu legiruoto cerio oksido plonųjų sluoksnių formavimas ir tyrimas prof. dr. Giedrius Laukaitis 2018
Benas Gabrielis Urbonavičius Apšvitos dozėms registruoti skirtų plazmoninių jutiklių su polimeriniais geliais kūrimas ir charakterizavimas prof. dr. Diana Adlienė 2019
Neringa Šeperienė Padidintu jautrumu mažų dozių apšvitai pasižyminčių polimerinių gelių ir kompozitų kūrimas prof. dr. Diana Adlienė 2018
Lina Vigricaitė Metalo priemaišų įtaka amorfinės anglies dangų savybėms dr. Ž. Rutkūnienė 2015
Rita Plaipaitė-Nalivaiko Nanostruktūrizuotų kompozicinių medžiagų formavimas ir modifikavimas elektronų ir fotonų spinduliuote dr. D. Adlienė 2015
Akvilė Petraitienė Azoto pernešimo procesai kobalto chromo lydiniuose plazminio azotavimo metu  habil. dr. A. Galdikas  2015
Matematinio modeliavimo katedra
Tadas Telksnys Solitoninių sprendinių konstravimas diferencialinėms lygtims taikant operatorines technikas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2020
Mindaugas Bražėnas „Ketvirtos eilės fazinių skirstinių struktūrų analizė ir Markovo atvykimų proceso parametrų paieškos maksimalaus tikėtinumo metodu algoritmo išlygiagretinimas“ prof. dr. E. Valakevičius 2019
Sandra Aleksienė Vizualiosios informacijos slėpimas deformuojamosiose bei dvimatėse muaro gardelėse prof. dr. Minvydas Kazys Ragulskis, prof. dr. Eligijus Sakalauskas 2019
Martynas Vaidelys Savaime besiformuojantys raštai informacijos slėpimo uždaviniuose prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2018
Mantas Landauskas H-rangai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimui  habil. dr. M. K. Ragulskis  2016
Rita Palivonaitė Chaotinė vizualinė kriptografija habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Paulius Palevičius Interferometriniai metodai dinaminių procesų mikrosistemose tyrimui habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Vilma Petrauskienė Vizualinės kriptografijos sistemos pagrįstos netiesiniais virpesiais habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Taikomosios matematikos katedra
Vytautas Stepas Adityviųjų funkcijų, apibrėžtų atsitiktinių ansamblių aibėje, momentai prof. dr. E. Manstavičius 2017
Rasa Šmidtaitė Antros eilės matricų struktūriniai dėstiniai netiesinių sistemų tyrimuose prof. dr. Z. Navickas 2017
Gintarė Vaidelienė Tekstūrinių vaizdų kokybės įvertinimas spektrinėje diskrečiųjų bangelių srityje: teoriniai ir praktiniai aspektai prof. dr. Jonas Valantinas 2017
Aleksejus Michalkovič Asimetrinio šifravimo protokolo sudarymas ir tyrimas dr. E. Sakalauskas 2015
Irma Ivanovienė Valdymo sistemų dinamikos tyrimas, taikant Lamberto funkciją dr. J. Rimas 2015
Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras
Lina Ramanauskaitė Plazmoninių nanostruktūrų sintezė, charakterizavimas ir taikymas paviršiumi stimuliuotai Ramano spektroskopijai habil. dr. V. Snitka 2017
Nora Šlekienė Grafeno / grafeno oksido funkcionalizavimas ir jo bei jo darinių taikymas nanomedicinoje habil. dr. V. Snitka 2017

Fakulteto mokslininkų publikacijos yra leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą. Atliekami tyrimai yra aktualūs, įvairiapusiški ir pasižymintys tarpkryptiškumu. Moksliniai rezultatai viešinami tarptautinėse konferencijose, publikuojami prestižiniuose aukštus citavimo indeksus turinčiuose žurnaluose. Mokslininkai yra įvairių mokslo leidinių redakcijos komisijose.

Fakultetas organizuoja nacionalines ir tarptautines konferencijas, kurių dėka yra skatinamas bendradarbiavimas tarp institucijų ir mokslininkų, dalijamasi mokslo pasiekimais ir atliekamais tyrimais, taip skatinant mokslo populiarinimą, vystymą ir pažangą.

Fakulteto Fizikos katedros kartu su HITACHI korporacija ir Tokijo technologijų insitituto organizuojamų branduolinės inžinerijos kursų metu aptariami ir nagrinėjami tiek Lietuvoje, tiek ir likusiame pasaulyje aktualūs branduolinės energetikos, saugos ir technologijų klausimai.

2017 metais fakultetas startavo su unikaliomis Lietuvoje ir Baltijos šalyse industrinės matematikos dirbtuvėmis, kurių metu mokslininkai matematiniais metodais sprendžia verslo ir pramonės problemas. Šiuo renginius yra plečiamas ir skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, mokslininkų metodai integruojami į konkrečias realias įmonių situacijas.

Fakultete dirbantys mokslininkai yra mokslo laureatai:

prof. dr. T.  Tamulevičius 2021 m. tapo Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariu
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2017 m. Kauno miesto mokslininko premijos laureatas
prof. dr. Tomas Tamulevičius 2017 m. Kazickų šeimos fondo premijų konkurso laureatas
dr. T. Telksnys 2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
doc. dr. B. G. Urbonavičius. 2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
M. Vaidelys 2016 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
prof. dr. L. Marcinauskas 2012, 2011, 2010 ir 2009 m. aktyviausias KTU jaunasis mokslininkas, jam paskirta LMA jaunojo mokslininko stipendija
doc. dr. J. Puišo 2007, 2002, 2001 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė.
dr. R. Knizikevičius 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas
doc. dr. L. Saunorienė 2006 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. B. Abakevičienė 2005 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. J. Čyvienė 2005, 2003 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
doc. dr. A. Guobienė 2005, 2003 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatė
prof. habil. dr. M. K. Ragulskis 2005 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas fizinių ir technologijos mokslų srityse
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
prof. habil. dr. J. Dudonis 2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
prof. dr. G. Laukaitis 2000 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas
prof. habil. dr. S. Tamulevičius 2000 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas
prof. habil. dr. A. Grigonis Lietuvos mokslo premijos laureatas technologijos mokslų srityje
prof. habil. dr. V. P. Pekarskas 1995 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas medžiagų inžinerijos srityje
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kviečia verslininkus naudotis fakulteto mokslinkų sukurtais technologiniais sprendimais ir paslaugomis bei pradėti bendrus projektus.
Fakultete yra vykdomi moksliniai tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos šiose srityse:

 • Matematikos taikymo ir modeliavimo;
 • Mikrosistemų ir nanotechnologijų taikymo;
 • Fizikos ir medžiagų mokslo taikymo.

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimai padeda spręsti įvairias verslo ir pramonės problemas. Bendradarbiavimas su verslu vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų ar bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti naudojant KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Rodyti daugiau
 

Reikšmingiausios publikacijos

[S1; GB] Li, Dayang; Cao, Maosen; Manoach, Emil; Jia, Hailei; Ragulskis, Minvydas; Shen, Lei; Sha, Ganggang. A multiscale reconstructed attractors-based method for identification of structural damage under impact excitations // Journal of sound and vibration. London : Academic press-Elsevier science. ISSN 0022-460X. eISSN 1095-8568. 2021, vol. 495, art. no. 115925, p. 1-29. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,655; AIF: 3,448; IF/AIF: 1,060; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Li, Dayang; Cao, Maosen; Manoach, Emil; Ragulskis, Minvydas. A novel embedding method for characterization of low-dimensional nonlinear dynamical systems // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2021, vol. 104, iss. 1, p. 125-148. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Saunoriene, Loreta; Ragulskis, Minvydas; Cao, Jinde; Sanjuán, Miguel A.F. Wada index based on the weighted and truncated Shannon entropy // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2021, vol. 104, iss. 1, p. 739-751. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Ruzgas, Tomas; Lukauskas, Mantas; Čepkauskas, Gedmantas. Nonparametric multivariate density estimation: case study of Cauchy mixture model // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 21, art. no. 2717, p. 1-23. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Serapinaitė, Vitalija; Kabašinskas, Audrius. Clustering of Latvian pension funds using convolutional neural network extracted features // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 17, art. no. 2086, p. 1-45. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Dumbrytė, Irma; Vailionis, Artūras; Skliutas, Edvinas; Juodkazis, Saulius; Malinauskas, Mangirdas. Three-dimensional non-destructive visualization of teeth enamel microcracks using X-ray micro-computed tomography // Nature. London : Nature. ISSN 0028-0836. eISSN 1476-4687. 2021, vol. 11, iss. 1, art. no. 14810, p. 1-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 49,962; AIF: 6,440; IF/AIF: 7,758; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Timofejeva, Inga; Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. An operator-based scheme for the numerical integration of FDEs // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 12, art. no. 1372, p. 1-17. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Li, Peng; Riddiford, Lauren J.; Bi, Chong; Wisser, Jacob J.; Sun, Xiao-Qi; Vailionis, Artūras; Veit, Michael J.; Altman, Aaron; Li, Xiang; Mahendra, D. C.; Wang, Shan X.; Suzuki, Y.; Emori, Satoru. Charge-spin interconversion in epitaxial Pt probed by spin-orbit torques in a magnetic insulator // Physical review materials. College Park, MD : American Physical Society. ISSN 1613-6829. eISSN 2475-9953. 2021, vol. 5, iss. 6, art. no. 064404, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 13,281; AIF: 6,678; IF/AIF: 1,988; Q1 (2020, InCites JCR SCIE); IF: 3,989; AIF: 5,931; IF/AIF: 0,672; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Milonas, Daimantas; Venclovas, Zilvinas; Sasnauskas, Gustas; Ruzgas, Tomas. The significance of prostate specific antigen persistence in prostate cancer risk groups on long-term oncological outcomes // Cancers. Basel : MDPI. ISSN 2072-6694. 2021, vol. 13, iss. 10, art. no. 2453, p. 1-13. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 6,639; AIF: 6,244; IF/AIF: 1,063; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; DE; OA] Kane, Margaret M.; Vailionis, Arturas; Riddiford, Lauren J.; Mehta, Apurva; N’Diaye, Alpha T.; Klewe, Christoph; Shafer, Padraic; Arenholz, Elke; Suzuki, Yuri. Emergent long-range magnetic order in ultrathin (111)-oriented LaNiO3 films // NPJ quantum materials. Berlin : Nature research. ISSN 2397-4648. 2021, vol. 6, iss. 1, art. no. 44, p. 1-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 7,032; AIF: 5,163; IF/AIF: 1,361; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas; Vaičiulytė, Ingrida. An analytical EM algorithm for sub-gaussian vectors // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 945, p. 1-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. F-operators for the construction of closed form solutions to linear homogenous PDEs with variable coefficients // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 918, p. 1-13. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Milonas, Daimantas; Ruzgas, Tomas; Venclovas, Zilvinas; Jievaltas, Mindaugas; Joniau, Steven. Impact of grade groups on prostate cancer-specific and other-cause mortality: competing risk analysis from a large single institution series // Cancers. Basel : MDPI. ISSN 2072-6694. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 1963, p. 1-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 6,639; AIF: 6,244; IF/AIF: 1,063; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas; Bražėnas, Mindaugas. An exhaustive power comparison of normality tests // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 7, art. no. 788, p. 1-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Rehn, Dirk R.; Rinkevicius, Zilvinas; Herbst, Michael F.; Li, Xin; Scheurer, Maximilian; Brand, Manuel; Dempwolff, Adrian L.; Brumboiu, Iulia E.; Fransson, Thomas; Dreuw, Andreas; Norman, Patrick. Gator: a Python-driven program for spectroscopy simulations using correlated wave functions // Wiley interdisciplinary reviews: Computational molecular science. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 1759-0876. eISSN 1759-0884. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. e1528, p. 1-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 25,113; AIF: 5,356; IF/AIF: 4,688; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB; OA] Timofejeva, Inga; Telksnys, Tadas; Navickas, Zenonas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Higher order solitary solutions to the meta-model of diffusively coupled Lotka-Volterra systems // Advances in difference equations. London : Springer Open. ISSN 1687-1847. 2021, vol. 2021, iss. 1, art. no. 133, p. 1-19. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,803; AIF: 1,582; IF/AIF: 1,771; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Ádám, Balázs; Göen, Thomas; Scheepers, Paul T.J.; Adliene, Diana; Batinic, Bojan; Budnik, Lygia T.; Duca, Radu-Corneliu; Ghosh, Manosij; Giurgiu, Doina I.; Godderis, Lode; Goksel, Ozlem; Hansen, Karoline K.; Kassomenos, Pavlos; Milic, Natasa; Orru, Hans; Paschalidou, Anastasia; Petrovic, Maja; Puiso, Judita; Radonic, Jelena; Sekulic, Maja T; Teixeira, Joao Paulo; Zaid, Hilal; Au, William W. From inequitable to sustainable e-waste processing for reduction of impact on human health and the environment // Environmental research. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0013-9351. eISSN 1096-0953. 2021, vol. 194, art. no. 110728, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.envres.2021.110728. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,498; AIF: 4,413; IF/AIF: 1,472; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]

[S1; NL] Smidtaite, Rasa; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. Clocking divergence of iterative maps of matrices // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1007-5704. eISSN 1878-7274. 2021, vol. 95, art. no. 105589, p. 1-18. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 4,260; AIF: 2,772; IF/AIF: 1,536; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL; OA] Vaičiukynienė, Danutė; Jakevičius, Leonas; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Vaičiukynas, Vilimantas; Dvořák, Karel. Conversion of silica by-product into zeolites by thermo-sonochemical treatment // Ultrasonics sonochemistry. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1350-4177. eISSN 1873-2828. 2021, vol. 72, art. no. 105426, p. 1-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 7,491; AIF: 4,949; IF/AIF: 1,513; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Lee, Hye Ryoung; Liao, Lei; Xiao, Wang; Vailionis, Arturas; Ricco, Antonio J.; White, Robin; Nishi, Yoshio; Chiu, Wah; Chu, Steven; Cui, Yi. Three-dimensional analysis of particle distribution on filter layers inside N95 respirators by deep learning // Nano letters. Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1530-6984. eISSN 1530-6992. 2021, vol. 21, iss. 1, p. 651-657. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 11,189; AIF: 6,678; IF/AIF: 1,675; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; LT; OA] Čiupaila, Regimantas; Pupalaigė, Kristina; Sapagovas, Mifodijus. On the numerical solution for nonlinear elliptic equations with variable weight coefficients in an integral boundary conditions // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2021, vol. 26, no. 4, p. 738-758. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 3,257; AIF: 2,959; IF/AIF: 1,100; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Li, Dayang; Cao, Maosen; Manoach, Emil; Jia, Hailei; Ragulskis, Minvydas; Shen, Lei; Sha, Ganggang. A multiscale reconstructed attractors-based method for identification of structural damage under impact excitations // Journal of sound and vibration. London : Academic press-Elsevier science. ISSN 0022-460X. eISSN 1095-8568. 2021, vol. 495, art. no. 115925, p. 1-29. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,655; AIF: 3,448; IF/AIF: 1,060; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Li, Dayang; Cao, Maosen; Manoach, Emil; Ragulskis, Minvydas. A novel embedding method for characterization of low-dimensional nonlinear dynamical systems // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2021, vol. 104, iss. 1, p. 125-148. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Saunoriene, Loreta; Ragulskis, Minvydas; Cao, Jinde; Sanjuán, Miguel A.F. Wada index based on the weighted and truncated Shannon entropy // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2021, vol. 104, iss. 1, p. 739-751. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Ruzgas, Tomas; Lukauskas, Mantas; Čepkauskas, Gedmantas. Nonparametric multivariate density estimation: case study of Cauchy mixture model // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 21, art. no. 2717, p. 1-23. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Serapinaitė, Vitalija; Kabašinskas, Audrius. Clustering of Latvian pension funds using convolutional neural network extracted features // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 17, art. no. 2086, p. 1-45. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Dumbrytė, Irma; Vailionis, Artūras; Skliutas, Edvinas; Juodkazis, Saulius; Malinauskas, Mangirdas. Three-dimensional non-destructive visualization of teeth enamel microcracks using X-ray micro-computed tomography // Nature. London : Nature. ISSN 0028-0836. eISSN 1476-4687. 2021, vol. 11, iss. 1, art. no. 14810, p. 1-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 49,962; AIF: 6,440; IF/AIF: 7,758; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Timofejeva, Inga; Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. An operator-based scheme for the numerical integration of FDEs // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 12, art. no. 1372, p. 1-17. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Li, Peng; Riddiford, Lauren J.; Bi, Chong; Wisser, Jacob J.; Sun, Xiao-Qi; Vailionis, Artūras; Veit, Michael J.; Altman, Aaron; Li, Xiang; Mahendra, D. C.; Wang, Shan X.; Suzuki, Y.; Emori, Satoru. Charge-spin interconversion in epitaxial Pt probed by spin-orbit torques in a magnetic insulator // Physical review materials. College Park, MD : American Physical Society. ISSN 1613-6829. eISSN 2475-9953. 2021, vol. 5, iss. 6, art. no. 064404, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 13,281; AIF: 6,678; IF/AIF: 1,988; Q1 (2020, InCites JCR SCIE); IF: 3,989; AIF: 5,931; IF/AIF: 0,672; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Milonas, Daimantas; Venclovas, Zilvinas; Sasnauskas, Gustas; Ruzgas, Tomas. The significance of prostate specific antigen persistence in prostate cancer risk groups on long-term oncological outcomes // Cancers. Basel : MDPI. ISSN 2072-6694. 2021, vol. 13, iss. 10, art. no. 2453, p. 1-13. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 6,639; AIF: 6,244; IF/AIF: 1,063; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; DE; OA] Kane, Margaret M.; Vailionis, Arturas; Riddiford, Lauren J.; Mehta, Apurva; N’Diaye, Alpha T.; Klewe, Christoph; Shafer, Padraic; Arenholz, Elke; Suzuki, Yuri. Emergent long-range magnetic order in ultrathin (111)-oriented LaNiO3 films // NPJ quantum materials. Berlin : Nature research. ISSN 2397-4648. 2021, vol. 6, iss. 1, art. no. 44, p. 1-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 7,032; AIF: 5,163; IF/AIF: 1,361; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas; Vaičiulytė, Ingrida. An analytical EM algorithm for sub-gaussian vectors // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 945, p. 1-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. F-operators for the construction of closed form solutions to linear homogenous PDEs with variable coefficients // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 918, p. 1-13. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Milonas, Daimantas; Ruzgas, Tomas; Venclovas, Zilvinas; Jievaltas, Mindaugas; Joniau, Steven. Impact of grade groups on prostate cancer-specific and other-cause mortality: competing risk analysis from a large single institution series // Cancers. Basel : MDPI. ISSN 2072-6694. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 1963, p. 1-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 6,639; AIF: 6,244; IF/AIF: 1,063; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas; Bražėnas, Mindaugas. An exhaustive power comparison of normality tests // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 7, art. no. 788, p. 1-20. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Rehn, Dirk R.; Rinkevicius, Zilvinas; Herbst, Michael F.; Li, Xin; Scheurer, Maximilian; Brand, Manuel; Dempwolff, Adrian L.; Brumboiu, Iulia E.; Fransson, Thomas; Dreuw, Andreas; Norman, Patrick. Gator: a Python-driven program for spectroscopy simulations using correlated wave functions // Wiley interdisciplinary reviews: Computational molecular science. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 1759-0876. eISSN 1759-0884. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. e1528, p. 1-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 25,113; AIF: 5,356; IF/AIF: 4,688; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB; OA] Timofejeva, Inga; Telksnys, Tadas; Navickas, Zenonas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Higher order solitary solutions to the meta-model of diffusively coupled Lotka-Volterra systems // Advances in difference equations. London : Springer Open. ISSN 1687-1847. 2021, vol. 2021, iss. 1, art. no. 133, p. 1-19. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,803; AIF: 1,582; IF/AIF: 1,771; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Ádám, Balázs; Göen, Thomas; Scheepers, Paul T.J.; Adliene, Diana; Batinic, Bojan; Budnik, Lygia T.; Duca, Radu-Corneliu; Ghosh, Manosij; Giurgiu, Doina I.; Godderis, Lode; Goksel, Ozlem; Hansen, Karoline K.; Kassomenos, Pavlos; Milic, Natasa; Orru, Hans; Paschalidou, Anastasia; Petrovic, Maja; Puiso, Judita; Radonic, Jelena; Sekulic, Maja T; Teixeira, Joao Paulo; Zaid, Hilal; Au, William W. From inequitable to sustainable e-waste processing for reduction of impact on human health and the environment // Environmental research. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0013-9351. eISSN 1096-0953. 2021, vol. 194, art. no. 110728, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.envres.2021.110728. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,498; AIF: 4,413; IF/AIF: 1,472; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]

[S1; NL] Smidtaite, Rasa; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. Clocking divergence of iterative maps of matrices // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1007-5704. eISSN 1878-7274. 2021, vol. 95, art. no. 105589, p. 1-18. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 4,260; AIF: 2,772; IF/AIF: 1,536; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL; OA] Vaičiukynienė, Danutė; Jakevičius, Leonas; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Vaičiukynas, Vilimantas; Dvořák, Karel. Conversion of silica by-product into zeolites by thermo-sonochemical treatment // Ultrasonics sonochemistry. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1350-4177. eISSN 1873-2828. 2021, vol. 72, art. no. 105426, p. 1-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 7,491; AIF: 4,949; IF/AIF: 1,513; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Lee, Hye Ryoung; Liao, Lei; Xiao, Wang; Vailionis, Arturas; Ricco, Antonio J.; White, Robin; Nishi, Yoshio; Chiu, Wah; Chu, Steven; Cui, Yi. Three-dimensional analysis of particle distribution on filter layers inside N95 respirators by deep learning // Nano letters. Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1530-6984. eISSN 1530-6992. 2021, vol. 21, iss. 1, p. 651-657. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 11,189; AIF: 6,678; IF/AIF: 1,675; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; LT; OA] Čiupaila, Regimantas; Pupalaigė, Kristina; Sapagovas, Mifodijus. On the numerical solution for nonlinear elliptic equations with variable weight coefficients in an integral boundary conditions // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2021, vol. 26, no. 4, p. 738-758. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 3,257; AIF: 2,959; IF/AIF: 1,100; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Landauskas, Mantas; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. Permutation entropy-based 2D feature extraction for bearing fault diagnosis // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2020, vol. 102, p. 1717-1731. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Juodėnas, Mindaugas; Peckus, Domantas; Tamulevičius, Tomas; Yamauchi, Yusuke; Tamulevičius, Sigitas; Henzie, Joel. Effect of Ag nanocube optomechanical modes on plasmonic surface lattice resonances // ACS photonics. Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 2330-4022. 2020, vol. 7, iss. 11, p. 3130-3140. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,529; AIF: 5,831; IF/AIF: 1,291; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB; OA] Dagiliene, Lina; Frendzel, Maciej; Sutiene, Kristina; Wnuk-Pel, Tomasz. Wise managers think about circular economy, wiser report and analyze it. Research of environmental reporting practices in EU manufacturing companies // Journal of cleaner production. Oxon : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2020, vol. 274, art. no. 121968, p. 1-14. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 9,297; AIF: 6,661; IF/AIF: 1,395; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Zhou, Xia; Cheng, Jun; Cao, Jinde; Ragulskis, Minvydas. Asynchronous dissipative filtering for nonhomogeneous Markov switching neural networks with variable packet dropouts // Neural networks. Oxford : Elsevier. ISSN 0893-6080. eISSN 1879-2782. 2020, vol. 130, p. 229-237. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,050; AIF: 4,926; IF/AIF: 1,634; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Kalyk, Fariza; Stankevičiūtė, Algita; Budrytė, Gintarė; Gaidamavičienė, Giedrė; Žalga, Artūras; Kriūkienė, Rita; Kavaliauskas, Žydrūnas; Leszczyńska, Marzena; Abakevičienė, Brigita. Comparative study of samarium-doped ceria nanopowders synthesized by various chemical synthesis routes // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2020, vol. 46, iss. 15, p. 24385-24394. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,527; AIF: 3,593; IF/AIF: 1,259; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Petkevičiūtė-Gerlach, Daiva; Timofejeva, Inga; Ragulskis, Minvydas. Clocking convergence of the fractional difference logistic map // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2020, vol. 100, p. 3925-3935. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Kabašinskas, Audrius; Šutienė, Kristina; Kopa, Miloš; Lukšys, Kęstutis; Bagdonas, Kazimieras. Dominance-based decision rules for pension fund selection under different distributional assumptions // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2020, vol. 8, iss. 5, art. no. 719, p. 1-26. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Saunoriene, Loreta; Palevicius, Paulius; Laukaitis, Giedrius; Trusiak, Maciek; Patorski, Krzysztof; Ragulskis, Minvydas. Diagnostics measure for roller bearings based on variable moiré gratings // Optics and lasers in engineering. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-8166. eISSN 1873-0302. 2020, vol. 133, art. no. 106137, p. 1-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,836; AIF: 3,315; IF/AIF: 1,458; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Lazauskas, Algirdas; Marcinauskas, Liutauras; Andrulevicius, Mindaugas. Modification of graphene oxide/V2O5·nH2O nanocomposite films via direct laser irradiation // ACS applied materials & interfaces. NW, Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1944-8244. eISSN 1944-8252. 2020, vol. 12, iss. 16, p. 18877-18884. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 9,229; AIF: 7,125; IF/AIF: 1,295; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Hong, Seung Sae; Gu, Mingqiang; Verma, Manish; Harbola, Varun; Wang, Bai Yang; Lu, Di; Vailionis, Arturas; Hikita, Yasuyuki; Pentcheva, Rossitza; Rondinelli, James M; Hwang, Harold Y. Extreme tensile strain states in La0.7Ca0.3MnO3 membranes // Science. Washington : American Association for the Advancement of Science. ISSN 0036-8075. eISSN 1095-9203. 2020, vol. 368, iss. 6486, art. no. aax9753, p. 71-76. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 47,728; AIF: 6,440; IF/AIF: 7,411; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Adliene, D.; Griciene, B.; Skovorodko, K.; Laurikaitiene, J.; Puiso, J. Occupational radiation exposure of health professionals and cancer risk assessment for Lithuanian nuclear medicine workers // Environmental research. San Diego, CA : Elsevier. ISSN 0013-9351. eISSN 1096-0953. 2020, vol. 183, art. no. 109144, p. 1-10. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,498; AIF: 4,413; IF/AIF: 1,472; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Telksnys, T.; Timofejeva, I.; Navickas, Z.; Marcinkevicius, R.; Mickevicius, R.; Ragulskis, M. Solitary solutions to an androgen-deprivation prostate cancer treatment model // Mathematical methods in the applied sciences. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 0170-4214. eISSN 1099-1476. 2020, vol. 43, iss. 7, p. 3995-4006. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,321; AIF: 1,944; IF/AIF: 1,193; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Rinkevicius, Zilvinas; Li, Xin; Vahtras, Olav; Ahmadzadeh, Karan; Brand, Manuel; Ringholm, Magnus; List, Nanna Holmgaard; Scheurer, Maximilian; Scott, Mikael; Dreuw, Andreas; Norman, Patrick. VeloxChem: a python-driven density-functional theory program for spectroscopy simulations in high-performance computing environments // Wiley interdisciplinary reviews: computational molecular science. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 1759-0876. eISSN 1759-0884. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. e1457, p. 1-14. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 25,113; AIF: 5,356; IF/AIF: 4,688; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; LT; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas. Accuracy of nonparametric density estimation for univariate Gaussian mixture models: a comparative study // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : VGTU press. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2020, vol. 25, no. 4, p. 622-641. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,474; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,207; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; LT; OA] Čiupaila, Regimantas; Sapagovas, Mifodijus; Pupalaigė, Kristina. M-matrices and convergence of finite difference scheme for parabolic equation with an integral boundary condition // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : VGTU press. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2020, vol. 25, iss. 2, p. 167-183. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 1,474; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,207; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB; OA] Dans, Pablo D.; Balaceanu, Alexandra; Pasi, Marco; Patelli, Alessandro S.; Petkevičiūtė, Daiva; Walther, Jürgen; Hospital, Adam; Bayarri, Genís; Lavery, Richard; Maddocks, John H.; Orozco, Modesto. The static and dynamic structural heterogeneities of B-DNA: extending Calladine–Dickerson rules // Nucleic acids research. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0305-1048. eISSN 1362-4962. 2019, vol. 47, iss. 21, p. 11090-11102. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 11,502; AIF: 4,696; IF/AIF: 2,449; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH] Alzbutas, Robertas; Voronov, Roman. Probabilistic safety assessment and human reliability analysis for the Wendelstein 7-X fusion device // Fusion Engineering and Design. Lausanne : Elsevier. ISSN 0920-3796. eISSN 1873-7196. 2019, vol. 149, art. no. 111318, p. 1-11. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,692; AIF: 1,519; IF/AIF: 1,113; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Duan, Sai; Rinkevicius, Zilvinas; Tian, Guangjun; Luo, Yi. Optomagnetic effect induced by magnetized nanocavity plasmon // Journal of the American Chemical Society. Washington, DC : ACS publications. ISSN 0002-7863. eISSN 1520-5126. 2019, vol. 141, iss. 35, p. 13795-13798. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 14,612; AIF: 6,158; IF/AIF: 2,372; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Juodėnas, Mindaugas; Tamulevičius, Tomas; Henzie, Joel; Erts, Donats; Tamulevičius, Sigitas. Surface lattice resonances in self-assembled arrays of monodisperse Ag cuboctahedra // ACS Nano. Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1936-0851. eISSN 1936-086X. 2019, Vol. 13, iss. 8, p. 9038-9047. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 14,588; AIF: 6,285; IF/AIF: 2,321; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Alkayem, Nizar Faisal; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. Damage localization in irregular shape structures using intelligent FE model updating approach with a new hybrid objective function and social swarm algorithm // Applied Soft Computing Journal. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1568-4946. eISSN 1872-9681. 2019, Vol. 83, art. no. 105604, p. 1-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,472; AIF: 3,833; IF/AIF: 1,427; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB; OA] Sapagovas, Mifodijus; Štikonienė, Olga; Jakubėlienė, Kristina; Čiupaila, Regimantas. Finite difference method for boundary value problem for nonlinear elliptic equation with nonlocal conditions // Boundary Value Problems. London : Springer Open. ISSN 1687-2762. eISSN 1687-2770. 2019, Vol. 2019, iss. 1, art. no. 94, p. 39-62. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,794; AIF: 1,280; IF/AIF: 1,401; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Telksnys, Tadas; Navickas, Zenonas; Timofejeva, Inga; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Symmetry breaking in solitary solutions to the Hodgkin–Huxley model // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer Nature. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2019, vol. 97, iss. 1, p. 571-582. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 4,867; AIF: 3,262; IF/AIF: 1,492; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Lu, Guangqing; Smidtaite, Rasa; Howard, Daniel; Ragulskis, Minvydas. An image hiding scheme in a 2-dimensional coupled map lattice of matrices // Chaos, Solitons and Fractals. Oxford : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2019, Vol. 124, p. 78-85. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,764; AIF: 2,544; IF/AIF: 1,479; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Butkevičiūtė, Eglė; Bikulčienė, Liepa; Sidekerskienė, Tatjana; Blažauskas, Tomas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Wei, Wei. Removal of movement artefact for mobile EEG analysis in sports exercises // IEEE Access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2019, vol. 7, p. 7206-7217. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,745; AIF: 3,426; IF/AIF: 1,093; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; LT; OA] Muleravicius, Jonas; Timofejeva, Inga; Mihalkovich, Aleksejus; Sakalauskas, Eligijus. Security, trustworthiness and effectivity analysis of an offline e-cash system with observers // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, iss. 2, p. 327-348. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,312; AIF: 2,432; IF/AIF: 1,361; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; LT; OA] Sapagovas, Mifodijus; Čiupaila, Regimantas; Jakubeliene, Kristina; Rutkauskas, Stasys. A new eigenvalue problem for the difference operator with nonlocal conditions // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2019, vol. 24, iss. 3, p. 462-484. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,780; AIF: 2,449; IF/AIF: 1,135; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; AT] Ramanauskaite, Lina; Mazeika, Viktoras; Snitka, Valentinas. SERS based monitoring of toluene vapors at ambient and elevated temperatures by using a ruffled silver nanolayer as a substrate // Microchimica acta. Vienna : Springer. ISSN 0026-3672. eISSN 1436-5073. 2018, vol. 185, iss. 10, art. no. 477, p. 1-8. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; PubMed] [IF: 5,479; AIF: 3,728; IF/AIF: 1,469; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Tao, Laifa; Yang, Chao; Cheng, Yujie; Lu, Chen; Ragulskis, Minvydas Kazys. Machine component health prognostics with only truncated histories using geometrical metric approach // Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2018, vol. 113, p. 168-179. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.01.052. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,005; AIF: 2,744; IF/AIF: 1,823; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]

[S1; GB] Lu, Guangqing; Smidtaite, Rasa; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas Kazys. The effect of explosive divergence in a coupled map lattice of matrices // Chaos, solitons and fractals. Oxford : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2018, vol. 113, p. 308-313. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 3,064; AIF: 2,428; IF/AIF: 1,261; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH; OA] Rimkute, Lina; Kraujalis, Tadas; Snipas, Mindaugas; Palacios-Prado, Nicolas; Jotautis, Vaidas; Skeberdis, Vytenis A.; Bukauskas, Feliksas F. Modulation of connexin-36 gap junction channels by intracellular pH and magnesium ions // Frontiers in physiology. Lausanne : Frontiers Media S.A. ISSN 1664-042X. 2018, vol. 9, art. no. 362, p. 1-12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,201; AIF: 3,128; IF/AIF: 1,023; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Lukoseviciute, Kristina; Baubliene, Rita; Howard, Daniel; Ragulskis, Minvydas. Bernstein polynomials for adaptive evolutionary prediction of short-term time series // Applied soft computing. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1568-4946. eISSN 1872-9681. 2018, vol. 65, p. 47-57. DOI: 10.1016/j.asoc.2018.01.002. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Computers & Applied Sciences Complete] [IF: 4,873; AIF: 3,443; IF/AIF: 1,415; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]

[S1; GB] Tamulevičius, Sigitas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Tomas; Rubahn, Horst-Günter. Diamond like carbon nanocomposites with embedded metallic nanoparticles // Reports on Progress in Physics. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0034-4885. eISSN 1361-6633. 2018, vol. 81, iss. 2, art. no. 024501, p. 1-31. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 16,620; AIF: 3,170; IF/AIF: 5,242; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Telksnys, T.; Navickas, Z.; Marcinkevicius, R.; Ragulskis, M. Existence of solitary solutions in systems of PDEs with multiplicative polynomial coupling // Applied mathematics and computation. New York : Elsevier. ISSN 0096-3003. eISSN 1873-5649. 2018, vol. 320, p. 380-388. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 3,092; AIF: 1,457; IF/AIF: 2,122; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Šnipas, Mindaugas; Radziukynas, Virginijus; Valakevičius, Eimutis. Numerical solution of reliability models described by stochastic automata networks // Reliability engineering & system safety. Oxford : Elsevier. ISSN 0951-8320. eISSN 1879-0836. 2018, vol. 169, p. 570-578. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Research & Development] [IF: 4,039; AIF: 3,005; IF/AIF: 1,344; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; LT; OA] Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Timofejeva, Inga; Marcinkevičius, Romas; Ragulskis, Minvydas Kazys. An operator-based approach for the construction of closed-form solutions to fractional differential equations // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2018, vol. 23, iss. 4, p. 665-685. [Science Citation Index Expanded https://www.doi.org/10.3846/mma.2018.040.(Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,038; AIF: 0,917; IF/AIF: 1,131; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]

[S1; GB] Saunorienė, Loreta; Aleksienė, Sandra; Maskeliūnas, Rimas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Image hiding scheme based on time-averaged elliptic oscillations // Optics and Lasers in Engineering. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-8166. eISSN 1873-0302. 2017, Vol. 98, p. 83-88. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ScienceDirect] [IF: 3,388; AIF: 2,581; IF/AIF: 1,312; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Gonzalez, O.; Pasi, M.; Petkevičiūtė, Daiva; Glowacki, J.; Maddocks, J.H. Absolute versus relative entropy parameter estimation in a coarse-grain model of DNA // Multiscale Modeling and Simulation. Philadelphia, PA : SIAM. ISSN 1540-3459. eISSN 1540-3467. 2017, Vol. 15, iss. 3, p. 1073-1107. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,277; AIF: 1,869; IF/AIF: 1,218; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US; OA] Snipas, Mindaugas; Rimkute, Lina; Kraujalis, Tadas; Maciunas, Kestutis; Bukauskas, Feliksas F. Functional asymmetry and plasticity of electrical synapses interconnecting neurons through a 36-state model of gap junction channel gating // PLoS computational biology. San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1553-734X. eISSN 1553-7358. 2017, vol. 13, iss. 4, art. no. e1005464, p. 1-26. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,955; AIF: 2,932; IF/AIF: 1,348; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; US] Exarhos, Annemarie L.; Hopper, David A.; Grote, Richard R.; Alkauskas, Audrius; Bassett, Lee C. Optical signatures of quantum emitters in suspended hexagonal boron nitride // ACS nano. Washington, DC : ACS publications. ISSN 1936-0851. eISSN 1936-086X. 2017, vol. 11, iss. 3, p. 3328-3336. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 13,709; AIF: 5,450; IF/AIF: 2,515; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Virganavičius, D.; Juodėnas, M.; Tamulevičius, T.; Schift, H.; Tamulevičius, S. Investigation of transient dynamics of capillary assisted particle assembly yield // Applied Surface Science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0169-4332. eISSN 1873-5584. 2017, vol. 406, p. 136-143. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 4,439; AIF: 4,321; IF/AIF: 1,027; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; CH] Zarinš, A.; Valtenbergs, O.; Kizāne, G.; Supe, A.; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Pajuste, E.; Baumane, L.; Leys, O.; Kolb, M.H.H.; Knitter, R. Characterisation and radiolysis of modified lithium orthosilicate pebbles with noble metal impurities // Fusion Engineering and Design. Lausanne : Elsevier. ISSN 0920-3796. eISSN 1873-7196. 2017, vol. 124, p. 934-939. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,437; AIF: 1,318; IF/AIF: 1,090; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Palevicius, P.; Aleksa, A.; Maskeliunas, R.; Ragulskis, M. Circular geometric moiré for degradation prediction of mechanical components performing angular oscillations // Mechanical Systems and Signal Processing. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2017, vol. 86, pt. A, p. 278-285. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,370; AIF: 2,479; IF/AIF: 1,762; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; NL] Žiaukas, Pranas; Ragulskis, Minvydas. Fractal dimension and Wada measure revisited: no straightforward relationships in NDDS // Nonlinear Dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2017, Vol. 88, iss. 2, p. 871-882. DOI: 10.1007/s11071-016-3281-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SpringerLink] [IF: 4,339; AIF: 2,571; IF/AIF: 1,687; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]

[S1; US; OA] Navickas, Z.; Ragulskis, M.; Marcinkevicius, R.; Telksnys, T. Kink solitary solutions to generalized Riccati equations with polynomial coefficients // Journal of mathematical analysis and applications. Atlanta, GA : Elsevier. ISSN 0022-247X. 2017, vol. 448, iss. 1, p. 156-170. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 1,138; AIF: 1,077; IF/AIF: 1,056; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

[S1; GB] Šnipas, Mindaugas; Radziukynas, Virginijus; Valakevičius, Eimutis. Modeling reliability of power systems substations by using stochastic automata networks // Reliability engineering & system safety. Oxford : Elsevier. ISSN 0951-8320. eISSN 1879-0836. 2017, vol. 157, p. 13-22. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Research & Development] [IF: 4,139; AIF: 2,624; IF/AIF: 1,577; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] Atidaryti publikaciją.

Lazauskas, Algirdas; Baltrušaitis, Jonas; Puodžiukynas, Linas; Andrulevičius, Mindaugas; Bagdžiūnas, Gintautas; Volyniuk, Dmytro; Meškinis, Šarūnas; Niaura, Gediminas; Tamulevičius, Tomas; Jankauskaitė, Virginija. Characterization of urea derived polymeric carbon nitride and resultant thermally vacuum deposited amorphous thin films: structural, chemical and photophysical properties // Carbon. Oxford: Elsevier. ISSN 0008-6223. 2016, vol. 107, p. 415-425. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Chemical Abstracts (CAplus); Compendex; Inspec]. [IF: 6,337, AIF: 4,645 (2016)] Atidaryti publikaciją
Maciūnas, Kęstutis; Šnipas, Mindaugas; Paulauskas, Nerijus; Bukauskas, Feliksas. Reverberation of excitation in neuronal networks interconnected through voltage-gated gap junction channels // Journal of general physiology. New York, NY: Rockefeller University Press. ISSN 0022-1295. 2016, vol. 147, iss. 3, p. 273-288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE]. [IF: 4,200, AIF: 3,014 (2016)] Atidaryti publikaciją
Šnipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Paulauskas, Nerijus; Maciūnas, Kęstutis; Bukauskas, Feliksas. Stochastic model of gap junctions exhibiting rectification and multiple closed states of slow gates // Biophysical journal. Cambridge, MA: CELL Press. ISSN 0006-3495. 2016, vol. 110, iss. 6, p. 1322-1333. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; PubMed; Science Direct]. [IF: 3,656, AIF: 3,289 (2016)] Atidaryti publikaciją

Informacijos išteklių paieška

Kontaktai

Doc. dr. Mantas Landauskas
Mokslo prodekanas

Studentų g. 50–223 kab., LT – 51368 Kaunas
tel. (+370) 67 713231
e. p. mantas.landauskas@ktu.lt

Julija Kravčenko
Technologijų perdavimo specialistė

K. Baršausko g. 59–A448 kab., LT – 51368 Kaunas
tel. (+370) 698 57 989
e.p. julija.kravcenko@ktu.lt