Mokslas

KTU MGMF vykdo mokslinę veiklą 10 prioritetinių mokslinių krypčių, apimančių technologijų tvariai ateičiai ir darnios sociokultūrinės raidos vystymą. Fakulteto mokslininkai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose bei rūpinasi mokslo sklaida ir populiarinimu, rengdami aukšto mokslinio lygio publikacijas, kurios įvertintos įvairiais apdovanojimais. Fakultete nuolatos skatinamas ir taikomųjų studentų darbų vystymas.

 

Tyrimų kryptys

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Radiacinė ir medicinos fizika. Vadovė prof. dr. Diana Adlienė.

Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas. Vadovas prof. dr. Giedrius Laukaitis.

Taikomoji optika ir fotonika. Vadovas prof. dr. Tomas Tamulevičius.

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras. Vadovas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis.

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas. Vadovas prof. dr. Robertas Alzbutas.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Radiacinė ir medicinos fizika. Vadovė prof. dr. Diana Adlienė.

Taikomoji optika ir fotonika. Vadovas prof. dr. Tomas Tamulevičius.

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras. Vadovas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai. Vadovas prof. habil dr. Arvaidas Galdikas.

Radiacinė ir medicinos fizika. Vadovė prof. dr. Diana Adlienė.

Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas. Vadovas prof. dr. Giedrius Laukaitis.

Taikomoji optika ir fotonika. Vadovas prof. dr. Tomas Tamulevičius.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai. Vadovas prof. habil dr. Arvaidas Galdikas.

Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas. Vadovas prof. dr. Giedrius Laukaitis.

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras. Vadovas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis.

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas. Vadovas prof. dr. Robertas Alzbutas.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje krytyje:

Stochastinių, ekonominių bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas. Vadovas prof. dr. Eimutis Valakevičius.

Kriptografinės ir blokų grandinių sistemos. Vadovas prof. dr. Eligijus Sakalauskas.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Radiacinė ir medicinos fizika. Vadovė prof. dr. Diana Adlienė.

Taikomoji optika ir fotonika. Vadovas prof. dr. Tomas Tamulevičius.

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras. Vadovas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Stochastinių, ekonominių bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas. Vadovas prof. dr. Eimutis Valakevičius.

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras. Vadovas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis.

Kriptografinės ir blokų grandinių sistemos. Vadovas prof. dr. Eligijus Sakalauskas.

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas. Vadovas prof. dr. Robertas Alzbutas.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras. Vadovas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis.

Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas. Vadovas prof. dr. Robertas Alzbutas.

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Matematikos didaktika ir (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymas tyrimai. Vadovė doc. dr. Bronė Narkevičienė

Mokslo grupės, vykdančios tyrimus šioje kryptyje:

Stochastinių, ekonominių bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas. Vadovas prof. dr. Eimutis Valakevičius

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų tyrimai prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
Radiacinė ir medicinos fizika prof. dr. Diana Adlienė
Matematikos didaktika ir (itin) gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo tyrimai doc. dr. Bronė Narkevičienė
Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas prof. dr. Giedrius Laukaitis, pagrindinis tyrėjas
Taikomoji optika ir fotonika prof. dr. Tomas Tamulevičius, pagrindinis tyrėjas
Stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas prof. dr. Eimutis Valakevičius
Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras prof. habil. dr. M. K. Ragulskis, pagrindinis tyrėjas
Kriptografinės ir blokų grandinių sistemos prof. dr. Eligijus Sakalauskas
Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas prof. dr. Robertas Alzbutas
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Matematikos ir fizikos mokslų taikymas įvairiose šiandien aktualiose srityse – biomedicinos, didžiųjų duomenų, finansų, medžiagų, mikro- ir nanotechnologijų ir tarpkryptiniai tyrimai, vykdomi pagal su įvairiomis temomis susijusi mokslų kryptis: informatika, mechanikos inžinerija, fizika, chemija, chemijos inžinerija, medžiagų inžinerija, tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje skatina pažangą, plečia aukštųjų technologijų pramonę.

Padalinio vykdomi taikomieji tyrimai, tarpdisciplininiai nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, kuriami nauji metodai, modeliai ir technologijos, analizės ir kitos paslaugos tenkina valstybės ir verslo poreikius, sudaro sąlygas jauniesiems mokslininkams įsitraukti į mokslinę veiklą, tapti naujų mokslo grupių lyderiais.

Fakulteto mokslininkai kuria sprendimus įvairiose ūkio šakose veikiančiam verslui, yra patikimas partneris nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Fakulteto mokslininkai aktyviai dalyvauja COST, NATO, EU H2020, EUREKA, CONRAM, CliniMARK veikloje, kartu su partneriais iš viso pasaulio vykdo mokslinius projektus.

Fakultete tyrimus vykdo jaunieji mokslininkai. Fakultete nuo 2015 m. buvo apgintos šios disertacijos:

PAVARDĖ,
VARDAS
DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO
VADOVAS
GYNIMO
METAI
Fizikos katedra
Nursultan Kainbayev Aliuminio oksido priemaišų įtaka cirkonio oksido stabilizuoto skandžio oksidu plonų dangų mikrostruktūrai ir joniniam laidžiui prof. dr. Giedrius Laukaitis 2022
Fariza Kalyk Nanostruktūrinės metalų oksidų priemaišomis legiruotos cerio oksido keramikos žematemperatūriams kietojo oksido kuro elementams doc. dr. Brigita Abakevičienė 2022
Erika Rajackaitė Planarinio ir vertikalaus grafeno sluoksnių mikrobange plazma aktyvinamas cheminis nusodinimas iš garų fazės bei kokybės tyrimai prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius 2022
Evelina Jaselskė Polimerinių dozimetrinių gelių formavimas ir funkcionalizavimas naudojant fotonų ir elektronų spinduliuotę prof. dr. Diana Adlienė 2021
Jacob Shiby Mathew Tribologiškai efektyvių aliuminio oksido-grafito ir aliuminio oksido-cirkonio oksido dangų, suformuotų plazminiu purškimu, tyrimas prof. dr. Liutauras Marcinauskas 2021
Mindaugas Juodėnas Suspenduotos ir surikiuotos Ag nanodalelės: saviranka ir rezonansai nanofotonikoje prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius 2021
Aušrinė Jurkevičiūtė Nanokompozitinių deimanto tipo anglies plonų dangų su metalo nanodalelėmis lazerinis struktūrizavimas ir jų optinių bei struktūrinių savybių tyrimas prof. dr. Tomas Tamulevičius 2020
Benas Gabrielis Urbonavičius Apšvitos dozėms registruoti skirtų plazmoninių jutiklių su polimeriniais geliais kūrimas ir charakterizavimas prof. dr. Diana Adlienė 2019
Mantas Sriubas Samariu legiruoto cerio oksido plonųjų sluoksnių formavimas ir tyrimas prof. dr. Giedrius Laukaitis 2018
Neringa Šeperienė Padidintu jautrumu mažų dozių apšvitai pasižyminčių polimerinių gelių ir kompozitų kūrimas prof. dr. Diana Adlienė 2018
Lina Vigricaitė Metalo priemaišų įtaka amorfinės anglies dangų savybėms doc. dr. Živilė Rutkūnienė 2015
Rita Plaipaitė-Nalivaiko Nanostruktūrizuotų kompozicinių medžiagų formavimas ir modifikavimas elektronų ir fotonų spinduliuote prof. dr. Diana Adlienė 2015
Akvilė Petraitienė Azoto pernešimo procesai kobalto chromo lydiniuose plazminio azotavimo metu prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas  2015
Matematinio modeliavimo katedra
Vaiva Šiaučiūnaitė Netiesinės dinamikos metodų ir algoritmų taikymas kardiosignalų analizėje prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2022
Tadas Telksnys Solitoninių sprendinių konstravimas diferencialinėms lygtims taikant operatorines technikas prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2020
Mindaugas Bražėnas „Ketvirtos eilės fazinių skirstinių struktūrų analizė ir Markovo atvykimų proceso parametrų paieškos maksimalaus tikėtinumo metodu algoritmo išlygiagretinimas“ prof. dr. Eimutis Valakevičius 2019
Sandra Aleksienė Vizualiosios informacijos slėpimas deformuojamosiose bei dvimatėse muaro gardelėse prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis, prof. dr. Eligijus Sakalauskas 2019
Martynas Vaidelys Savaime besiformuojantys raštai informacijos slėpimo uždaviniuose prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2018
Mantas Landauskas H-rangai netiesinių sistemų ir chaoso tyrimui prof. habil. dr. M. K. Ragulskis  2016
Rita Palivonaitė Chaotinė vizualinė kriptografija prof. habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Paulius Palevičius Interferometriniai metodai dinaminių procesų mikrosistemose tyrimui habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Vilma Petrauskienė Vizualinės kriptografijos sistemos pagrįstos netiesiniais virpesiais habil. dr. M. K. Ragulskis 2015
Taikomosios matematikos katedra
Jurgita Arnastauskaitė Suderinamumo su normaliuoju skirstiniu hipotezių tikrinimo kriterijų kūrimas ir galingumo lyginamasis tyrimas taikant Monte Karlo metodą doc. dr. Tomas Ruzgas 2022
Eglė Butkevičiūtė EKG signalų analizė treniruočių proceso modeliavimui ir nuovargio vertinimo metodikos sudarymui doc. dr. Liepa Bikulčienė 2021
Vytautas Stepas Adityviųjų funkcijų, apibrėžtų atsitiktinių ansamblių aibėje, momentai prof. dr. E. Manstavičius 2017
Rasa Šmidtaitė Antros eilės matricų struktūriniai dėstiniai netiesinių sistemų tyrimuose prof. dr. Z. Navickas 2017
Gintarė Vaidelienė Tekstūrinių vaizdų kokybės įvertinimas spektrinėje diskrečiųjų bangelių srityje: teoriniai ir praktiniai aspektai prof. dr. Jonas Valantinas 2017
Aleksejus Michalkovič Asimetrinio šifravimo protokolo sudarymas ir tyrimas dr. E. Sakalauskas 2015
Irma Ivanovienė Valdymo sistemų dinamikos tyrimas, taikant Lamberto funkciją dr. J. Rimas 2015
Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras
Lina Ramanauskaitė Plazmoninių nanostruktūrų sintezė, charakterizavimas ir taikymas paviršiumi stimuliuotai Ramano spektroskopijai habil. dr. V. Snitka 2017
Nora Šlekienė Grafeno / grafeno oksido funkcionalizavimas ir jo bei jo darinių taikymas nanomedicinoje habil. dr. V. Snitka 2017

Fakulteto mokslininkų publikacijos yra leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėse su cituojamumo rodikliu. Atliekami tyrimai yra aktualūs, įvairiapusiški ir pasižymintys tarpkryptiškumu. Moksliniai rezultatai viešinami tarptautinėse konferencijose, publikuojami prestižiniuose aukštus citavimo indeksus turinčiuose žurnaluose. Mokslininkai yra įvairių mokslo leidinių redakcijos komisijose.

Fakultetas organizuoja nacionalines ir tarptautines konferencijas, kurių dėka yra skatinamas bendradarbiavimas tarp institucijų ir mokslininkų, dalijamasi mokslo pasiekimais ir atliekamais tyrimais, taip skatinant mokslo populiarinimą, vystymą ir pažangą. KTU MGMF orgazinuojami mokslo renginiai:

Fakulteto Fizikos katedra kartu su HITACHI korporacija ir Tokijo technologijų institutu (2013, 2015, 2016, 2017 metais) organizavo branduolinės inžinerijos kursus, kurių metu buvo aptariami ir nagrinėjami tiek Lietuvoje, tiek ir likusiame pasaulyje aktualūs branduolinės energetikos, saugos ir technologijų klausimai.

2017 metais fakultetas startavo su unikaliomis Lietuvoje ir Baltijos šalyse industrinės matematikos dirbtuvėmis, kurių metu mokslininkai matematiniais metodais sprendžia verslo ir pramonės problemas. Šiuo renginiu yra plečiamas ir skatinamas mokslo ir verslo bendradarbiavimas, mokslininkų metodai integruojami į konkrečias realias įmonių situacijas.

Tikrieji Lietuvos mokslo akademijos nariai:

  • prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis
  • prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
  • prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius

 

Lietuvos mokslo premijos laureatai:

2020 m. Technologijos mokslų srityje premija skirta dr. Rimantui Gudaičiui, dr. Šarūnui Meškiniui, prof. habil. dr. Sigitui Tamulevičiui ir prof. dr. Tomui Tamulevičiui už darbų ciklą „Mikro-/nanostruktūros ir nanomedžiagos jutikliams, fotonikai ir energijos generavimui“.
2005 m. Technologijos mokslų srityje paskirta premija prof. habil. dr. Minvydui Kaziui Ragulskiui (kartu su bendraautoriais dr. Broniumi Bakšiu ir dr. Algimantu Federavičiumi) už darbų ciklą „Vibracinių ir smūginių sistemų tyrimai ir taikymai (1984–2004 m.)“.
2000 m. Technologijos mokslų srityje paskirta premija prof. habil. dr. Juliui Dudoniui, prof. habil. dr. Alfonsui Grigoniui, prof. habil. dr. Sigitui Tamulevičiui už darbų ciklą „Vibracinių ir smūginių sistemų tyrimai ir taikymai (1984–2004 m.)“.
1995 m. Technikos mokslų srityje paskirta premija prof. habil. dr. Vidmantui Povilui Pekarskui (kartu su bendraautoriais dr. Jonu Liukaičiu ir dr. Valentinu Rajecku) už darbų ciklą „Polimerinių medžiagų klijuotinių sujungimų stiprumo prognozavimo metodų sukūrimas (1968–1994 m.)“.

 

Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos nariai:

  • prof. dr. Tomas Tamulevičius

Lietuvos mokslų akademijos premijos:

Mantas Lukauskas 2020 m. laimėjo LMA studentų mokslinių darbų premiją už 2019 m. mokslinį darbą „Europos šalių investicinio patrauklumo vertinimas dirbtiniais neuroniniais tinklais.“
Tomas Klinavičius 2018 m. Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje buvo skirta LMA premija 2018 m. aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse už tiriamąjį darbą
Mantas Lukauskas
2018 m. Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyriuje buvo skirta LMA premija 2018 m. aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurse už tiriamąjį darbą
prof. dr. Liutauras Marcinaukas
LMA jaunojo mokslininko stipendija

 

Lietuvos matematikų draugijos profesoriaus Zigmo Žemaičio medaliais apdovanoti:
2022 m. doc. dr. Daiva Petkevičiūtė-Gerlach
2018 m. doc. dr. Bronė Narkevičienė
2015 m. prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis
2004 m. doc. dr. Vytautas Janilionis
2004 m. doc. dr. Narimantas Listopadskis
2004 m. prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas
2004 m. prof. dr. Eimutis Valakevičius
Kauno miesto mokslininko premijos laureatai:
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius 2017 m. Kauno miesto mokslininko premijos laureatas

 

Aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatai: 

2022 m. Mantas Lukauskas
2021 m. Mantas Lukauskas
2018 m. dr. Tomas Tamulevičius
2016 m. Tadas Telksnys
2016 m. Benas Gabrielis Urbonavičius
2016 m. Martynas Vaidelys
2012 m. dr. Liutautas Marcinauskas
2011 m. dr. Liutautas Marcinauskas
2010 m. dr. Liutautas Marcinauskas
2009 m. dr. Liutautas Marcinauskas
2007 m. dr. Judita Puišo
2006 m. dr. Rimantas Knizikevičius
2006 m. doc. dr. Loreta Saunorienė
2005 m. dr. Rimantas Knizikevičius
2005 m. Brigita Abakevičienė
2005 m.  Jurgita Čyvienė
2005 m. Asta Guobienė
2004 m. dr. Rimantas Knizikevičius
2003 m. Jurgita Čyvienė
2003 m. dr. Rimantas Knizikevičius
2003 m. Asta Guobienė
2002 m. Judita Puišo
2002 m. dr. Rimantas Knizikevičius
2001 m. Judita Puišo
2000 m. dr. Sigitas Tamulevičius
2000 m. Giedrius Laukaitis

Kiti KTU MGMF mokslininkų ir doktorantų laimėjimai ir apdovanojimai:

doc. dr. Bronė Narkevičienė 2022 m. CERN CAS direktoriaus padėkos raštas „Už bendradarbiavimą ir sėkmingai pravestą tarptautinę CAS Kaune“
Mantas Lukauskas 2022 m. LMT stipendiją už studijų rezultatus
mag. E. Žilinskas 2020 m. LMA 10-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pripažintas geriausio pranešimo autoriumi
Mantas Lukauskas 2020 m. LMT stipendiją už studijų rezultatus
M. Merkis 2020 m. LMA 10-ojoje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ pripažintas geriausio pranešimo autoriumi už pranešimą
prof. dr. Audrius Alkauskas 2020 m. LRT metų apdovanojimų kategorijoje „Metų atradimas” kartu su komanda buvo nominuotas apdovanojimui už kvantinių emiterių prigimties nustatymą dvimačiuose puslaidininkiuose.
dr. Neringa Šeperienė 2019 m. Fizikos katedros jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Neringos Šeperienės ir jos komandos sukurtas produktas onkologams sulaukė tarptautinio įvertinimo prestižiniuose „InnoStars 2019“ apdovanojimuose.
Mantas Lukauskas 2019 m. Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) skyrė Petro Vileišio vardo nominaciją ir premiją
dr. Tadas Telksnys 2019 m. tapo Lietuvos jaunųjų matematikų geriausio  doktoranto straipsnio konkurso nugalėtuoju
prof. dr. Giedrius Alkauskas 2019 metų pradžioje profesoriaus Giedriaus Alkausko pavarde pavadinta matematinė konstanta
dr. Tadas Telksnys 2019 m.  LJMS ir LMD buvo apdovanotas už geriausią mokslinį straipsnį
Mantas Lukauskas 2019 m. buvo apdovanotas Petro Vileišio skulptūriniu portretu bei vienkartine pinigine premija
dr. Neringa Šeperienė 2018 m. kartu su MB „Šeši partneriai“ su BrachyDOSE sistema laimėjo II-ąją vietą Kauno įmonių inovatyviausių projektų konkurse 2018
dr. Neringa Šeperienė 2018 m. kartu su MB „Šeši partneriai“ su savo BrachyDOSE projektu laimėjo 1-ąją vietą konkurse „Kauno startuoliai 2018“
prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis 2018 m. tapo Jinan University (Guangzhou, Guangdong, China) garbės profesoriumi
prof. dr. Tomas Tamulevičius 2017 m. Kazickų šeimos fondo premijų konkurso laureatas

 

Kiti pasiekimai:

2022 m. KTU MGMF tapo pirmuoju Baltijos šalyse Europos industrinės matematikos konsorciumo (ECMI) edukaciniu centru.
2022 m. KTU MGMF Taikomosios matematikos studijų programai skirtas prestižinis „Investors Spotlight“ kokybės ženklas.
2019 m. 2019 m. Tarptautinė optikos asociacija (angl. The Optical Society, OSA) oficialiai pripažino KTU MGMF fakulteto studentų įkurtą „Taikomosios optikos ir fotonikos“ draugiją.
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kviečia verslininkus naudotis fakulteto mokslinkų sukurtais technologiniais sprendimais ir paslaugomis bei pradėti bendrus projektus.
Fakultete yra vykdomi moksliniai tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos šiose srityse:

  • Matematikos taikymo ir modeliavimo;
  • Mikrosistemų ir nanotechnologijų taikymo;
  • Fizikos ir medžiagų mokslo taikymo.

KTU Atviros prieigos centras

Fakulteto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimai padeda spręsti įvairias verslo ir pramonės problemas. Bendradarbiavimas su verslu vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų ar bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti naudojant KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

 

Publikacijos

MetaiPublikacijaDOI nuoroda
2024[S1; GB] Smidtaite, Rasa; Ragulskis, Minvydas. Finite-time divergence in Chialvo hyperneuron model of nilpotent matrices // Chaos, solitons and fractals. Kidlington : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2024, vol. 179, art. no. 114482, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.chaos.2024.114482. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,800; AIF: 3,433; IF/AIF: 2,272; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.chaos.2024.114482
2024[S1; DE] Mateen, Abdul; Suneetha, Maduru; Ahmad Shah, Syed Shoaib; Usman, Muhammad; Ahmad, Tauqeer; Hussain, Iftikhar; Khan, Shaukat; Assiri, Mohammed A.; Hassan, Ahmed M.; Javed, Muhammad Sufyan; Han, Sung Soo; Althomali, Raed H.; Rahman, Mohammed M. 2D MXenes nanosheets for advanced energy conversion and storage devices: recent advances and future prospects // Chemical record. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1527-8999. eISSN 1528-0691. 2024, vol. 24, iss. 1, art. no. e202300235, p. 1-24. DOI: 10.1002/tcr.202300235. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Ultimate] [IF: 6,600; AIF: 6,900; IF/AIF: 0,956; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1002/tcr.202300235
2024[S1; GB] Skhirtladze, Levani; Keruckiene, Rasa; Bezvikonnyi, Oleksandr; Mahmoudi, Malek; Volyniuk, Dmytro; Leitonas, Karolis; Ghasemi, Melika; Simokaitiene, Jurate; Nasir, Farah Hannan Abd; Ariffin, Azhar; Grazulevicius, Juozas V. Switching thermally activated delayed fluorescence to room temperature phosphorescence for oxygen sensing: effect of donor substituents of trifluoromethylphenyl // Spectrochimica acta Part A: Molecular and biomolecular spectroscopy. Kidlington : Elsevier. ISSN 1386-1425. eISSN 1873-3557. 2024, vol. 306, art. no. 123531, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.saa.2023.123531. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,400; AIF: 2,700; IF/AIF: 1,629; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.saa.2023.123531
2024[S1; GB; OA] Ilickas, Mindaugas; Mardosaite, Rasa; Cesano, Federico; Cravanzola, Sara; Barolo, Claudia; Scarano, Domenica; Viscardi, Guido; Rackauskas, Simas. ZnO tetrapod morphology influence on UV sensing properties // Nanotechnology. Bristol : IOP publishing. ISSN 0957-4484. eISSN 1361-6528. 2024, vol. 35, iss. 1, art. no. 015502, p. 1-12. DOI: 10.1088/1361-6528/acfcbf. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,500; AIF: 6,800; IF/AIF: 0,514; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1088/1361-6528/acfcbf
2024[S1; CH; OA] Iljinas, Aleksandras; Stankus, Vytautas; Marcinauskas, Liutauras. Influence of the annealing environment on the structure and ferroelectric properties of lead titanate thin films // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2024, vol. 14, iss. 1, art. no. 58, p. 1-11. DOI: 10.3390/coatings14010058. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings14010058
2023[S1; DE] Dc, Mahendra; Shao, Ding-Fu; Hou, Vincent D.H.; Vailionis, Artūras; Quarterman, P.; Habiboglu, Ali; Venuti, M.B.; Xue, Fen; Huang, Yen-Lin; Lee, Chien-Min; Miura, Masashi; Kirby, Brian; Bi, Chong; Li, Xiang; Deng, Yong; Lin, Shy-Jay; Tsai, Wilman; Eley, Serena; Wang, Wei-Gang; Borchers, Julie A.; Tsymbal, Evgeny Y.; Wang, Shan X. Observation of anti-damping spin–orbit torques generated by in-plane and out-of-plane spin polarizations in MnPd3 // Nature materials. Berlin : Nature portfolio. ISSN 1476-1122. eISSN 1476-4660. 2023, vol. 22, iss. 5, p. 591-598. DOI: 10.1038/s41563-023-01522-3. [Science Citation Index Expanded(Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 41,200; AIF: 6,425; IF/AIF: 6,412; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41563-023-01522-3
2023[S1; DE; OA] Zheng, Xin Yu; Channa, Sanyum; Riddiford, Lauren J.; Wisser, Jacob J.; Mahalingam, Krishnamurthy; Bowers, Cynthia T.; McConney, Michael E.; N’Diaye, Alpha T.; Vailionis, Artūras; Cogulu, Egecan; Ren, Haowen; Galazka, Zbigniew; Kent, Andrew D.; Suzuki, Yuri. Ultra-thin lithium aluminate spinel ferrite films with perpendicular magnetic anisotropy and low damping // Nature communications. Berlin : Nature portfolio. ISSN 2041-1723. 2023, vol. 14, iss. 1, art. no. 4918, p. 1-7. DOI: 10.1038/s41467-023-40733-9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 16,600; AIF: 7,200; IF/AIF: 2,305; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41467-023-40733-9
2023[S1; DE; OA] Xue, Fen; Lin, Shy-Jay; Song, Mingyuan; Hwang, William; Klewe, Christoph; Lee, Chien-Min; Turgut, Emrah; Shafer, Padraic; Vailionis, Arturas; Huang, Yen-Lin; Tsai, Wilman; Bao, Xinyu; Wang, Shan X. Field-free spin-orbit torque switching assisted by in-plane unconventional spin torque in ultrathin [Pt/Co]N // Nature communications. Berlin : Nature. ISSN 2041-1723. 2023, vol. 14, iss. 1, art. no. 3932, p. 1-9. DOI: 10.1038/s41467-023-39649-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 16,600; AIF: 7,200; IF/AIF: 2,305; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41467-023-39649-1
2023[S1; US; OA] Sun, Eddie; Wan, Gang; Haribal, Vasudev; Gigantino, Marco; Marin-Quiros, Sebastian; Oh, Jinwon; Vailionis, Arturas; Tong, Andrew; Randall, Richard; Rojas, Jimmy; Gupta, Raghubir; Majumdar, Arun. Low-temperature carbon dioxide conversion via reverse water-gas shift thermochemical looping with supported iron oxide // Cell reports physical science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2666-3864. 2023, vol. 4, iss. 9, art. no. 101581, p. 1-16. DOI: 10.1016/j.xcrp.2023.101581. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 8,900; AIF: 6,150; IF/AIF: 1,447; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.xcrp.2023.101581
2023[S1; US] Lv, Xiaoxiao; Cao, Jinde; Li, Xiaodi; Ragulskis, Minvydas. Event-triggered pinning impulsive control for cluster synchronization of coupled genetic oscillator networks with proportional delay // IEEE transactions on systems, man, and cybernetics: Systems. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2168-2216. eISSN 2168-2232. 2023, vol. 53, iss. 10, p. 6306-6315. DOI: 10.1109/TSMC.2023.3285034. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 8,700; AIF: 6,050; IF/AIF: 1,438; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1109/TSMC.2023.3285034
2023[S1; GB] Bražėnas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. Investigation of continuous time Markov chain approximate transient analysis via subgraph generation in the case of a car sharing system model // Expert systems with applications. Kidlington : Elsevier. ISSN 0957-4174. eISSN 1873-6793. 2023, vol. 237, pt. B, art. no.121595, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.121595. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 8,500; AIF: 5,300; IF/AIF: 1,603; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.eswa.2023.121595
2023[S1; DE] Tamulevičius, Tomas; Laurikėnas, Paulius; Juodėnas, Mindaugas; Mardosaitė, Rasa; Abakevičienė, Brigita; Pereyra, Carlos Javier; Račkauskas, Simas. Antireflection coatings based on randomly oriented ZnO nanowires // Solar RRL. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 2367-198X. eISSN 2367-198X. 2023, vol. 7, iss. 6, art. no. 2201056, p. 1-13. DOI: 10.1002/solr.202201056. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,900; AIF: 6,800; IF/AIF: 1,161; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1002/solr.202201056
2023[S1; NL] Marcinauskas, Liutauras; Mathew, Jacob Shiby; Milieška, Mindaugas; Aikas, Mindaugas; Kalin, Mitjan. Influence of graphite content on the tribological properties of plasma sprayed alumina-graphite coatings // Surfaces and interfaces. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2468-0230. 2023, vol. 38, art. no. 102763, p. 1-13. DOI: 10.1016/j.surfin.2023.102763. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,200; AIF: 6,125; IF/AIF: 1,012; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfin.2023.102763
2023[S1; NL] Motaleb, K.Z.M. Abdul; Abakevičienė, Brigita; Milašius, Rimvydas. Prospective utilization of water hyacinth and sugarcane plant wastes into a promising nonwoven biomaterial: development and improvement of their physico-mechanical properties // Cellulose. Dordrecht : Springer. ISSN 0969-0239. eISSN 1572-882X. 2023, vol. 30, iss. 5, p. 3297-3316. DOI: 10.1007/s10570-023-05066-2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,700; AIF: 3,800; IF/AIF: 1,500; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1007/s10570-023-05066-2
2023[S1; CH; OA] Uzdila, Ernestas; Telksniene, Inga; Telksnys, Tadas; Ragulskis, Minvydas. Finite-time stabilization of unstable orbits in the fractional difference logistic map // Fractal and fractional. Basel : MDPI. ISSN 2504-3110. 2023, vol. 7, iss. 8, art. no. 570, p. 1-13. DOI: 10.3390/fractalfract7080570. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,400; AIF: 3,400; IF/AIF: 1,588; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/fractalfract7080570
2023[S1; NL] Tamulevičienė, Asta; Mardosaitė, Rasa; Ilickas, Mindaugas; Abakevičienė, Brigita; Tamulevičius, Tomas; Meškinis, Šarūnas; Račkauskas, Simas. Highly-hydrophobic, transparent, and durable coatings based on ZnO tetrapods with diamond-like carbon nanocomposite // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. eISSN 1879-3347. 2023, vol. 470, art. no. 129863, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2023.129863. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,400; AIF: 5,150; IF/AIF: 1,048; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfcoat.2023.129863
2023[S1; GB] Baublytė, Monika; Vailionis, Artūras; Sokol, Denis; Skaudžius, Ramūnas. Enhanced functionality of Scots pine sapwood by in situ hydrothermal synthesis of GdPO4·H2O:Eu3+ Composites in woods matrix // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. 2023, vol. 49, iss. 19, p. 31255-31264. DOI: 10.1016/j.ceramint.2023.07.073. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,200; AIF: 4,200; IF/AIF: 1,238; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ceramint.2023.07.073
2023[S1; GB] Žutautas, A.; Tamulevičius, S.; Tamulevičius, T. From design to realization of high diffraction efficiency Littrow configuration diffraction gratings based on multilayer dielectric mirrors patterned with electron beam lithography // Optics and laser technology. Oxford : Elsevier. ISSN 0030-3992. eISSN 1879-2545. 2023, vol. 169, art. no. 110086, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.optlastec.2023.110086. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,000; AIF: 4,450; IF/AIF: 1,123; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.optlastec.2023.110086
2023[S1; CH] Khinevich, Nadzeya; Juodėnas, Mindaugas; Tamulevičienė, Asta; Tamulevičius, Tomas; Talaikis, Martynas; Niaura, Gediminas; Tamulevičius, Sigitas. Wavelength-tailored enhancement of Raman scattering on a resonant plasmonic lattice // Sensors and actuators B: Chemical. Lausanne : Elsevier. ISSN 0925-4005. eISSN 1944-8201. 2023, vol. 394, art. no. 134418, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.snb.2023.134418. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,000; AIF: 4,600; IF/AIF: 1,086; Q1 (2022, InCites JCR SCIE); IF: 8,400; AIF: 5,066; IF/AIF: 1,658; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.snb.2023.134418
2023[S1; CH; OA] Jreije, Antonio; Mutyala, Swaroop Kumar; Urbonavičius, Benas Gabrielis; Šablinskaitė, Aušrinė; Keršienė, Neringa; Puišo, Judita; Rutkūnienė, Živilė; Adlienė, Diana. Modification of 3D printable polymer filaments for radiation shielding applications // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2023, vol. 15, iss. 7, art. no. 1700, p. 1-17. DOI: 10.3390/polym15071700. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 5,000; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,961; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym15071700
2023[S1; CH; OA] Motaleb, K.Z.M. Abdul; Abakevičienė, Brigita; Milašius, Rimvydas. Development and characterization of bio-composites from the plant wastes of water hyacinth and sugarcane bagasse: effect of water repellent and gamma radiation // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2023, vol. 15, iss. 7, art. no. 1609, p. 1-23. DOI: 10.3390/polym15071609. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,000; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,961; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym15071609
2023[S1; CH; OA] Ertugrul, Ishak; Ulkir, Osman; Ersoy, Sezgin; Ragulskis, Minvydas. Additive manufactured strain sensor using stereolithography method with photopolymer material // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2023, vol. 15, iss. 4, art. no. 991, p. 1-11. DOI: 10.3390/polym15040991. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,000; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,961; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym15040991
2023[S1; CH; OA] Nijaguna, G.S.; Manjunath, D.R.; Abouhawwash, Mohamed; Askar, S.S.; Basha, D. Khalandar; Sengupta, Jewel. Deep learning-based improved WCM technique for soil moisture retrieval with satellite images // Remote sensing. Basel : MDPI. ISSN 2072-4292. 2023, vol. 15, iss. 8, art. no. 2005, p. 1-17. DOI: 10.3390/rs15082005. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,000; AIF: 5,450; IF/AIF: 0,917; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/rs15082005
2023[S1; CH; OA] Sevcik, Aleksandras; Rinkevicius, Zilvinas; Adliene, Diana. Radiation-driven polymerisation of methacrylic acid in aqueous solution: a chemical events Monte Carlo study // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2023, vol. 9, iss. 12, art. no. 947, p. 1-13. DOI: 10.3390/gels9120947. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,884; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/gels9120947
2023[S1; CH; OA] Puišo, Judita; Paškevičius, Algimantas; Žvirgždas, Jonas; Dimitrova, Todorka L.; Litvakas, Andrejus; Adliene, Diana. Application of red onion peel extract for green synthesis of silver nanoparticles in hydrogels exhibiting antimicrobial Properties // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2023, vol. 9, iss. 6, art. no. 498, p. 1-14. DOI: 10.3390/gels9060498. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,884; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/gels9060498
2023[S1; CH; OA] Kudrevicius, Linas; Adliene, Diana; Puiso, Judita; Plaga, Aurimas. Investigation of colored film indicators for the assessment of the occasional radiation exposure // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2023, vol. 9, iss. 3, art. no. 189, p. 1-17. DOI: 10.3390/gels9030189. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,884; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/gels9030189
2023[S1; NL; OA] Barauskienė, Ieva; Laukaitis, Giedrius; Valatka, Eugenijus. Stainless steel as an electrocatalyst for overall water splitting under alkaline and neutral conditions // Journal of electroanalytical chemistry. Lausanne : Elsevier. ISSN 1572-6657. eISSN 1873-2569. 2023, vol. 950, art. no. 117880, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.jelechem.2023.117880. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,500; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,810; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jelechem.2023.117880
2023[S1; NL] Smidtaite, Rasa; Saunoriene, Loreta; Ragulskis, Minvydas. Detection of lag synchronization based on matrices of delayed differences // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1007-5704. eISSN 1878-7274. 2023, vol. 116, art. no. 106864, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.cnsns.2022.106864. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,900; AIF: 3,100; IF/AIF: 1,258; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.cnsns.2022.106864
2023[S1; US] Edelman, Mark; Helman, Avigayil B.; Smidtaite, Rasa. Bifurcations and transition to chaos in generalized fractional maps of the orders 0 < α < 1 // Chaos. Melville, NY : American institute of physics. ISSN 1054-1500. eISSN 1089-7682. 2023, vol. 33, iss. 6, art. no. 063123, p. 1-9. DOI: 10.1063/5.0151812. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,900; AIF: 2,400; IF/AIF: 1,208; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1063/5.0151812
2023[S1; LT; OA] Sakalauskas, Eligijus; Bendoraitis, Antanas; Lukšaitė, Dalė; Butkus, Gintaras; Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva. Tax declaration scheme using blockchain confidential transactions // Informatica. Vilnius : Vilnius University Press. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2023, vol. 34, iss. 3, p. 603-616. DOI: 10.15388/23-INFOR531. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,900; AIF: 3,250; IF/AIF: 0,892; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.15388/23-INFOR531
2023[S1; GB] Merkis, Mantvydas; Griskonis, Egidijus; Laurikaitiene, Jurgita; Puiso, Judita; Pikas, Ignas; Palvanov, Satimboy; Adliene, Diana. Investigation of dose sensitivity and dose enhancement effect in silver nanoparticle enriched dose gels // Radiation physics and chemistry. Oxford : Elsevier. ISSN 0969-806X. eISSN 1879-0895. 2023, vol. 213, art. no. 111213, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2023.111213. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,900; AIF: 4,466; IF/AIF: 0,649; Q1 (2022, InCites JCRSCIE)]10.1016/j.radphyschem.2023.111213
2023[S1; US] McLennan, Rebecca; Giniunaite, Rasa; Hildebrand, Katie; Teddy, Jessica M.; Kasemeier-Kulesa, Jennifer C.; Bolanos, Lizbeth; Baker, Ruth E.; Maini, Philip K.; Kulesa, Paul M. Colec12 and Trail signaling confine cranial neural crest cell trajectories and promote collective cell migration // Developmental dynamics. Hoboken, NJ : John Wiley & sons. ISSN 1058-8388. eISSN 1097-0177. 2023, vol. 252, iss. 5, p. 629-646. DOI: 10.1002/dvdy.569. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,500; AIF: 3,250; IF/AIF: 0,769; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1002/dvdy.569
2023[S1; CH; OA] Saunoriene, Loreta; Saunoris, Marius; Ragulskis, Minvydas. Image hiding in stochastic geometric Moiré gratings // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2023, vol. 11, iss. 8, art. no. 1763, p. 1-20. DOI: 10.3390/math11081763. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math11081763
2023[S1; CH; OA] Lukauskas, Mantas; Ruzgas, Tomas. Reduced clustering method based on the inversion formula density estimation // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2023, vol. 11, iss. 3, art. no. 661, p. 1-15. DOI: 10.3390/math11030661. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math11030661
2023[S1; US] Marcinkevicius, Romas; Telksniene, Inga; Telksnys, Tadas; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. The step-wise construction of solitary solutions to Riccati equations with diffusive coupling // AIMS Mathematics. Springfield, MO : American Institute of Mathematical Sciences. ISSN 2473-6988. 2023, vol. 8, iss. 12, p. 30683-30703. DOI: 10.3934/math.20231568. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,200; AIF: 1,650; IF/AIF: 1,333; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3934/math.20231568
2023[S1; LT; OA] Sapagovas, Mifodijus; Pupalaigė, Kristina; Čiupaila, Regimantas; Meškauskas, Tadas. On the spectrum structure for one difference eigenvalue problem with nonlocal boundary conditions // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : Vilnius Gediminas technical university. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2023, vol. 28, no. 3, p. 522-541. DOI: 10.3846/mma.2023.17503. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; TOC Premier] [IF: 1,800; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,384; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3846/mma.2023.17503
2023[S1; PL; OA] Navickas, Zenonas; Telksniene, Inga; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Construction of analytical solutions to systems of two stochastic differential equations // Open mathematics. Warsaw : Walter de Gruyter. ISSN 2391-5455. 2023, vol. 21, iss. 1, p. 1-16. DOI: 10.1515/math-2023-0136. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,700; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,307; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1515/math-2023-0136
2023[S1; GB] Zhang, Xiaofeng; Suneetha, Maduru; Usman, Muhammad; Ahmad, Tauqeer; Ali, Salamat; Javed, Muhammad Sufyan; Khan, Shaukat; Hassan, Ahmed M; Elkhatib, Samah E.; Ouladsmane, Mohamed; Han, Sung Soo; Han, Weihua. Chromium induced nickel oxides leads to extraordinary enhancement in the performance of aqueous hybrid supercapacitors // Electrochimica Acta. Oxford : Elsevier. ISSN 0013-4686. eISSN 1873-3859. 2023, vol. 467, art. no. 143093, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.electacta.2023.143093. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,600; AIF: 6,600; IF/AIF: 1,000; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.electacta.2023.143093
2023[S1; NL; OA] Liu, Hanjie; Cao, Jinde; Zhang, Jinren; Ragulskis, Minvydas. Minimum spanning tree brainnetwork topology reflects individual differences in the structure of affective experience // Neurocomputing. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0925-2312. eISSN 1872-8286. 2023, vol. 521, p. 56-64. DOI: 10.1016/j.neucom.2022.11.095. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,000; AIF: 6,400; IF/AIF: 0,937; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.neucom.2022.11.095
2023[S1; US] Li, Peng; Channa, Sanyum; Li, Xiang; Alahmed, Laith; Tang, Chunli; Yi, Di; Riddiford, Lauren; Wisser, Jacob; Balakrishnan, Purnima P.; Zheng, Xin Yu; Lu, Di; Vailionis, Arturas; Wang, Shan X.; Suzuki, Yuri. Large spin-orbit-torque efficiency and room-temperature magnetization switching in SrIr O3/ Co-Fe-B heterostructures // Physical review applied. College park, MD : American physical society. ISSN 2331-7019. 2023, vol. 19, iss. 2, art. no. 024076, p. 1-7. DOI: 10.1103/PhysRevApplied.19.024076. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,600; AIF: 5,300; IF/AIF: 0,867; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevApplied.19.024076
2023[S1; CH; OA] Dumbryte, Irma; Narbutis, Donatas; Androulidaki, Maria; Vailionis, Artūras; Juodkazis, Saulius; Malinauskas, Mangirdas. Teeth microcracks research: towards multi-modal imaging // Bioengineering. Basel : MDPI. ISSN 2306-5354. 2023, vol. 10, iss. 12, art. no. 1354, p. 1-12. DOI: 10.3390/bioengineering10121354. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 5,400; IF/AIF: 0,851; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/bioengineering10121354
2023[S1; CH] Jurkevičiūtė, Aušrinė; Dolmantas, Paulius; Vasiliauskas, Andrius; Tamulevičienė, Asta; Meškinis, Šarūnas; Poplausks, Raimonds; Prikulis, Juris; Tamulevičius, Sigitas; Tamulevičius, Tomas. Magnetron sputtering process for deposition of multilayered thin diamond-like carbon films with silver nanoparticles for anti-reflective coatings and refractometric sensing // Materials chemistry and physics. Lausanne : Elsevier. ISSN 0254-0584. eISSN 1879-3312. 2023, vol. 309, art. no. 128425, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2023.128425. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,600; AIF: 6,200; IF/AIF: 0,741; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.matchemphys.2023.128425
2023[S1; DE; OA] Maciunas, Kestutis; Snipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Kraujalienė, Lina; Panfilov, Alexander V. The role of the Cx43/Cx45 gap junction voltage gating on wave propagation and arrhythmogenic activity in cardiac tissue // Scientific reports. Heidelberg : Nature portfolio. ISSN 2045-2322. 2023, vol. 13, art. no. 14863, p. 1-13. DOI: 10.1038/s41598-023-41796-w. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 7,200; IF/AIF: 0,638; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41598-023-41796-w
2023[S1; US] Zhairabany, H.; Dovydaitis, V.; Khaksar, H.; Vanags, E.; Gnecco, E.; Marcinauskas, L. Influence of molybdenum concentration on the microstructure and nanotribological properties of diamond-like carbon films // Journal of materials science. New York : Springer. ISSN 0022-2461. eISSN 1573-4803. 2023, vol. 58, iss. 33, p. 13437-13448. DOI: 10.1007/s10853-023-08854-0. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,500; AIF: 6,200; IF/AIF: 0,725; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1007/s10853-023-08854-0
2023[S1; US; OA] Campos Covarrubias, Monica Susana; Bockute, Kristina; Sriubas, Mantas; Dzierzgowski, Kacper; Gazda, Maria; Laukaitis, Giedrius. Microstructure and electrical properties of barium cerate thin films // Journal of materials science. New York : Springer. ISSN 0022-2461. eISSN 1573-4803. 2023, vol. 58, iss. 9, p.3909-3919. DOI: 10.1007/s10853-023-08297-7. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,500; AIF: 6,200; IF/AIF: 0,725; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1007/s10853-023-08297-7
2023[S1; CH; OA] Sengupta, Jewel; Alzbutas, Robertas; Falkowski-Gilski, Przemysław; Falkowska-Gilska, Bożena. Intracranial hemorrhage detection in 3D computed tomography images using a bi-directional long short-term memory network-based modified genetic algorithm // Frontiers in neuroscience. Lausanne : Frontiers media SA. ISSN 1662-4548. eISSN 1662-453X. 2023, vol. 17, art. no. 1200630, p. 1-13. DOI: 10.3389/fnins.2023.1200630. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 4,300; AIF: 4,600; IF/AIF: 0,934; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3389/fnins.2023.1200630
2023[S1; CH] Chen, Chia-Hsun; Lin, Kun-Rong; Lin, Chi-Feng; Starykov, Hryhorii; Bucinskas, Audrius; Gudeika, Dalius; Bezvikonnyi, Oleksandr; Simokaitiene, Jurate; Volyniuk, Dmytro; Grazulevicius, Juozas V.; Lee, Jiun-Haw; Chiu, Tien-Lung. Sensitivity of the hidden TADF to the linking topology of di-tert-butyl-carbazolyl and benzonitrile moieties in the molecules of emitters or hosts intended for efficient blue OLEDs // Journal of photochemistry and photobiology A: Chemistry. Lausanne : Elsevier. ISSN 1010-6030. eISSN 1873-2666. 2023, vol. 440, art. no. 114686, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2023.114686. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,300; AIF: 7,500; IF/AIF: 0,573; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jphotochem.2023.114686
2023[S1; CH; OA] Slekiene, Nora; Snitka, Valentinas. Nanocomposite Au/Si cantilevers for tip-enhanced Raman scattering (TERS) sensors // Chemosensors. Basel : MDPI. ISSN 2227-9040. 2023, vol. 11, iss. 4, art. no. 218, p. 1-17. DOI: 10.3390/chemosensors11040218. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,200; AIF: 5,066; IF/AIF: 0,829; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/chemosensors11040218
2023[S1; CH] Masys, Šarūnas; Jonauskas, Valdas; Rinkevičius, Žilvinas. Geometries of defects in nanodiamonds optimized with the low-cost methods: How good are they for the electronic g-tensor calculations? // Diamond and related materials. Lausanne : Elsevier. ISSN 0925-9635. eISSN 1879-0062. 2023, vol. 136, art. no. 110009, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.diamond.2023.110009. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,100; AIF: 5,800; IF/AIF: 0,706; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.diamond.2023.110009
2023[S1; US; OA] O'Mahoney, Daisy; Channa, Sanyum; Zheng, Xin Yu; Vailionis, Arturas; Shafer, Padraic; N'Diaye, Alpha T.; Klewe, Christoph; Suzuki, Yuri. Aluminum substitution in low damping epitaxial lithium ferrite films // Applied physics letters. Melville, NY : AIP publishing. ISSN 0003-6951. 2023, vol. 123, iss. 17, art. no. 172405, p. 1-6. DOI: 10.1063/5.0163362. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,000; AIF: 5,300; IF/AIF: 0,754; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1063/5.0163362
2023[S1; GB; OA] Qammar, Naseha Wafa; Rehman Afridi, Zohaib Ur; Qammar, Shamaima Wafa. Statistical analysis of the university sustainability in the higher education institution a case study from the Khyber Pakhtunkhwa province in Pakistan // Heliyon. Oxford : Elsevier. ISSN 2405-8440. 2023, vol. 9, iss. 5, art. no. e16230, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e16230. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,000; AIF: 7,200; IF/AIF: 0,555; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.heliyon.2023.e16230
2023[S1; CH; OA] Skėrė, Simona; Žvironienė, Aušra; Juzėnas, Kazimieras; Petraitienė, Stasė. Optimization experiment of production processes using a dynamic decision support method: a solution to complex problems in industrial manufacturing for small and medium-sized enterprises // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 9, art. no. 4498, p. 1-18. DOI: 10.3390/s23094498. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,900; AIF: 4,333; IF/AIF: 0,900; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/s23094498
2023[S1; CH; OA] Bruneckienė, Jurgita; Zykienė, Ineta; Mičiulienė, Ieva. Rethinking national competitiveness for Europe 2050: the case of EU countries // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2023, vol. 15, iss. 13, art. no. 10697, p. 1-24. DOI: 10.3390/su151310697. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus] [IF: 3,900; AIF: 6,750; IF/AIF: 0,577; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/su151310697
2023[S1; CH; OA] Sidekerskienė, Tatjana; Damaševičius, Robertas. Out-of-the-box learning: digital escape rooms as a metaphor for breaking down barriers in STEM education // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2023, vol. 15, iss. 9, art. no. 7393, p. 1-33. DOI: 10.3390/su15097393. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,900; AIF: 6,750; IF/AIF: 0,577; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/su15097393
2023[S1; NL; OA] Timofejeva, I.; Telksnys, T.; Navickas, Z.; Marcinkevičius, R.; Mickevicius, R.; Ragulskis, M. Solitary solutions to a metastasis model represented by two systems of coupled Riccati equations // Journal of King Saud University - Science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1018-3647. eISSN 2213-686X. 2023, vol. 35, iss. 5, art. no. 102682, p. 730-745. DOI: 10.1016/j.jksus.2023.102682. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,800; AIF: 7,200; IF/AIF: 0,527; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jksus.2023.102682
2023[S1; NL] Saunoriene, Loreta; Ragulskis, Minvydas. A steganographic scheme based on the Wada index // Multimedia tools and applications. Dordrecht : Springer. ISSN 1380-7501. eISSN 1573-7721. 2023, vol. 82, iss. 26, p. 40503-40529. DOI: 10.1007/s11042-023-14888-y. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,600; AIF: 4,225; IF/AIF: 0,852; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11042-023-14888-y
2023[S1; CH; OA] Pal, Mayur; Makauskas, Pijus; Malik, Shruti. Upscaling porous media using neural networks: a deep learning approach to homogenization and averaging // Processes. Basel : MDPI. ISSN 2227-9717. 2023, vol. 11, iss. 2, art. no. 601, p. 1-21. DOI: 10.3390/pr11020601. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,500; AIF: 6,800; IF/AIF: 0,514; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/pr11020601
2023[S1; CH; OA] Pal, Mayur; Karaliūtė, Viltė; Malik, Shruti. Exploring the potential of carbon capture, utilization, and storage in Baltic Sea region countries: a review of CCUS patents from 2000 to 2022 // Processes. Basel : MDPI. ISSN 2227-9717. 2023, vol. 11, iss. 2, art. no. 605, p. 1-20. DOI: 10.3390/pr11020605. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,500; AIF: 6,800; IF/AIF: 0,514; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/pr11020605
2023[S1; US] Snipas, Mindaugas; Gudaitis, Lukas; Kraujaliene, Lina; Kraujalis, Tadas; Verselis, Vytas K. Modeling and analysis of voltage gating of gap junction channels at a single-channel level // Biophysical journal. Cambridge, MA : Elsevier. ISSN 0006-3495. eISSN 1542-0086. 2023, vol. 122, iss. 21, p. 4176-4193. DOI: 10.1016/j.bpj.2023.09.015. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,400; AIF: 4,200; IF/AIF: 0,809; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.bpj.2023.09.015
2023[S1; CH; OA] Mathew, Jacob Shiby; Marcinauskas, Liutauras; Kavaliauskas, Žydrūnas; Kėželis, Romualdas; Kalin, Mitjan. Effect of spraying power on the tribological properties of alumina and alumina-graphite coatings // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 7, art. no. 1165, p. 1-16. DOI: 10.3390/coatings13071165. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings13071165
2023[S1; CH; OA] Moskaliovienė, Teresa; Andriūnas, Paulius; Galdikas, Arvaidas. Coupled modeling of anisotropic stress-induced diffusion and trapping of nitrogen in austenitic stainless steel during nitriding and thermal annealing // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 415, p. 1-13. DOI: 10.3390/coatings13020415. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings13020415
2023[S1; CH; OA] Bastakys, Lukas; Marcinauskas, Liutauras; Milieška, Mindaugas; Kalin, Mitjan; Kėželis, Romualdas. Tribological properties of Cr2O3, Cr2O3–SiO2-TiO2 and Cr2O3–SiO2-TiO2-graphite coatings deposited by atmospheric plasma spraying // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 408, p. 1-17. DOI: 10.3390/coatings13020408. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings13020408
2023[S1; CH; OA] Skhirtladze, Levani; Bezvikonnyi, Oleksandr; Keruckienė, Rasa; Dvylys, Lukas; Mahmoudi, Malek; Labanauskas, Linas; Ariffin, Azhar; Grazulevicius, Juozas V. Derivatives of pyridazine with phenoxazine and 9,9-dimethyl-9,10-dihydroacridine donor moieties exhibiting thermally activated delayed fluorescence // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 3, art. no. 1294, p. 1-10. DOI: 10.3390/ma16031294. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,400; AIF: 6,020; IF/AIF: 0,564; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma16031294
2023[S1; US] Chauhan, Manish; Dwivedi, Sarvagya; Mishra, Pawan; Ragulskis, Minvydas; Burdzik, Rafal; Ranjan, Vinayak. Exponential functionally graded plates resting on Winkler–Pasternak foundation: free vibration analysis by dynamic stiffness method // Archive of applied mechanics. New York : Springer. ISSN 0939-1533. eISSN 1432-0681. 2023, vol. 93, iss. 6, p. 2483-2509. DOI: 10.1007/s00419-023-02392-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,800; AIF: 4,300; IF/AIF: 0,651; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1007/s00419-023-02392-6
2023[S1; CH; OA] Orinaitė, Ugnė; Karaliūtė, Viltė; Pal, Mayur; Ragulskis, Minvydas. Detecting underwater concrete cracks with machine learning: a clear vision of a Murky problem // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 12, art. no. 7335, p. 1-17. DOI: 10.3390/app13127335. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app13127335
2023[S1; CH; OA] Lukauskas, Mantas; Šarkauskaitė, Viktorija; Pilinkienė, Vaida; Stundžienė, Alina; Grybauskas, Andrius; Bruneckienė, Jurgita. Enhancing skills demand understanding through job ad segmentation using NLP and clustering techniques // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 10, art. no. 6119, p. 1-29. DOI: 10.3390/app13106119. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app13106119
2023[S1; CH; OA] Puišo, Judita; Adliene, Diana; Paškevičius, Algimantas; Vailionis, Artūras. Investigation of the antimicrobial properties of beetroot–gelatin films containing silver particles obtained via green synthesis // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 3, art. no. 1926, p. 1-11. DOI: 10.3390/app13031926. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app13031926
2023[S1; GB; OA] Smidtaite, Rasa; Ragulskiene, Jurate; Bikulciene, Liepa; Ragulskis, Minvydas. Hyper coupled map lattices for hiding multiple images // Complexity. London : Wiley-Hindawi. ISSN 1076-2787. eISSN 1099-0526. 2023, vol. 2023, art. no. 8831078, p. 1-20. DOI: 10.1155/2023/8831078. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,300; AIF: 5,300; IF/AIF: 0,433; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1155/2023/8831078
2023[S1; CH; OA] Ruzgas, Tomas; Kižauskienė, Laura; Lukauskas, Mantas; Sinkevičius, Egidijus; Frolovaitė, Melita; Arnastauskaitė, Jurgita. Tax fraud reduction using analytics in an East European country // Axioms. Basel : MDPI. ISSN 2075-1680. 2023, vol. 12, iss. 3, art. no. 288, p. 1-29. DOI: 10.3390/axioms12030288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,000; AIF: 2,000; IF/AIF: 1,000; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/axioms12030288
2022[S1; US] Pan, Lijun; Song, Qiang; Cao, Jinde; Ragulskis, Minvydas. Pinning impulsive synchronization ofstochastic delayed neural networks via uniformly stable function // IEEE transactions on neural networks and learning systems. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2162-237X. eISSN 2162-2388. 2022, vol. 33, iss. 9, p. 4491-4501. DOI: 10.1109/TNNLS.2021.3057490. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 10,400; AIF: 4,975; IF/AIF: 2,090; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1109/TNNLS.2021.3057490
2022[S1; GB] Bražėnas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. A sequential direct hybrid algorithm to compute stationary distribution of continuous-time Markov chain // Expert systems with applications. Oxford : Elsevier. ISSN 0957-4174. eISSN 1873-6793. 2022, vol. 207, art. no. 117962, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.eswa.2022.117962. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 8,500; AIF: 5,300; IF/AIF: 1,603; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.eswa.2022.117962
2022[S1; GB] Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Raudonis, Vidas; Sutiene, Kristina. Forecasting municipal solid waste in Lithuania by incorporating socioeconomic and geographical factors // Waste management. Oxford : Elsevier. ISSN 0956-053X. eISSN 1879-2456. 2022, vol. 140, p. 31-39. DOI: 10.1016/j.wasman.2022.01.004. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,100; AIF: 8,400; IF/AIF: 0,964; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.wasman.2022.01.004
2022[S1; GB; OA] Smidtaite, Rasa; Ragulskis, Minvydas. Spiral waves of divergence in the Barkley model of nilpotent matrices // Chaos, solitons and fractals. Oxford : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2022, vol. 159, art. no. 112158, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.chaos.2022.112158. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,800; AIF: 3,433; IF/AIF: 2,272; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.chaos.2022.112158
2022[S1; GB] Vaičiukynienė, Danutė; Balevičius, Giedrius; Vaičiukynas, Vilimantas; Kantautas, Aras; Jakevičius, Leonas. Synergic effect between two pozzolans: clinoptilolite and silica gel by-product in a ternary blend of a Portland cement system // Construction and building materials. Oxford : Elsevier. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2022, vol. 344, art. no. 128155, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.128155. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 7,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 1,345; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.conbuildmat.2022.128155
2022[S1; GB] Ding, Lei; Jouenne, Stephane; Gharbi, Oussama; Pal, Mayur; Bertin, Henri; Rahman, Mohammad Azizur; Economou, Ioannis G.; Romero, Carolina; Guérillot, Dominique. An experimental investigation of the foam enhanced oil recovery process for a dual porosity and heterogeneous carbonate reservoir under strongly oil-wet condition // Fuel. Oxford : Elsevier. ISSN 0016-2361. eISSN 1873-7153. 2022, vol. 313, art. no. 122684, p. 1-13. DOI: 10.1016/j.fuel.2021.122684. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,400; AIF: 7,100; IF/AIF: 1,042; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.fuel.2021.122684
2022[S1; NL] Al-hababi, Tareq; Cao, Maosen; Alkayem, Nizar Faisal; Shi, Binkai; Wei, Qingyang; Cui, Li; Šumarac, Dragosav; Ragulskis, Minvydas. The dual Fourier transform spectra (DFTS): a new nonlinear damage indicator for identification of breathing cracks in beam-like structures // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2022, vol. 110, iss. 3, p. 2611-2633. DOI: 10.1007/s11071-022-07743-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 5,600; AIF: 4,150; IF/AIF: 1,349; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-022-07743-6
2022[S1; NL] Li, Dayang; Cao, Maosen; Manoach, Emil; Ragulskis, Minvydas. Nonlinear oscillations of cracked large-amplitude vibrating plates subjected to harmonic loads // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2022, vol. 107, iss. 1, p. 247-267. DOI: 10.1007/s11071-021-07000-2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,600; AIF: 4,150; IF/AIF: 1,349; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-021-07000-2
2022[S1; CH; OA] Sriubas, Mantas; Bockute, Kristina; Palevicius, Paulius; Kaminskas, Marius; Rinkevicius, Zilvinas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Simonyte, Sandrita; Ruzauskas, Modestas; Laukaitis, Giedrius. Antibacterial activity of silver and gold particles formed on titania thin films // Nanomaterials. Basel : MDPI. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 1190, p. 1-21. DOI: 10.3390/nano12071190. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 5,300; AIF: 6,825; IF/AIF: 0,776; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/nano12071190
2022[S1; CH; OA] Gilys, Laurynas; Griškonis, Egidijus; Griškevičius, Paulius; Adlienė, Diana. Lead free multilayered polymer composites for radiation shielding // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2022, vol. 14, iss. 9, art. no. 1696, p. 1-15. DOI: 10.3390/polym14091696. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 5,000; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,961; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym14091696
2022[S1; CH; OA] Krauleidis, Aurimas; Adliene, Diana; Rutkuniene, Zivile. The impact of temporal changes in irradiated nMAG polymer gels on their applicability in small field dosimetry in radiotherapy // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2022, vol. 8, iss. 10, art. no. 629, p. 1-20. DOI: 10.3390/gels8100629. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,884; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/gels8100629
2022[S1; CH; OA] Merkis, Mantvydas; Urbonavicius, Benas Gabrielis; Adliene, Diana; Laurikaitiene, Jurgita; Puiso, Judita. Pilot study of polymerization dynamics in nMAG dose gel // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2022, vol. 8, iss. 5, art. no. 288, p. 1-11. DOI: 10.3390/gels8050288. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 4,600; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,884; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/gels8050288
2022[S1; CH; OA] Kudrevicius, Linas; Jaselske, Evelina; Adliene, Diana; Rudzianskas, Viktoras; Radziunas, Andrius; Tamasauskas, Arimantas. Application of 3D gel dosimetry as a quality assurance tool in functional Leksell Gamma Knife radiosurgery // Gels. Basel : MDPI. ISSN 2310-2861. 2022, vol. 8, iss. 2, art. no. 69, p. 1-15. DOI: 10.3390/gels8020069. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 5,200; IF/AIF: 0,884; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/gels8020069
2022[S1; GB] Vaitiekūnaitė, Dorotėja; Bružaitė, Ingrida; Snitka, Valentinas. Endophytes from blueberry (Vaccinium sp.) fruit: characterization of yeast and bacteria via label-free surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) // Spectrochimica acta Part A: Molecular and biomolecular spectroscopy. Oxford : Elsevier. ISSN 1386-1425. eISSN 1873-3557. 2022, vol. 275, art. no. 121158, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.saa.2022.121158. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,400; AIF: 2,700; IF/AIF: 1,629; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.saa.2022.121158
2022[S1; LT; OA] Mihalkovich, Aleksejus; Levinskas, Matas; Dindiene, Lina; Sakalauskas, Eligijus. CBC mode of MPF based Shannon cipher defined over a non-commuting platform group // Informatica. Vilnius : Vilnius university press. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2022, vol. 33, iss. 4, p. 833-856. DOI: 10.15388/22-INFOR499. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,900; AIF: 3,250; IF/AIF: 0,892; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.15388/22-INFOR499
2022[S1; GB] Sevcik, Aleksandras; Laurikaitiene, Jurgita; Adliene, Diana. Quantitative comparison of different dosimetry methods in orthovoltage X-ray therapy // Radiation physics and chemistry. Oxford : Elsevier. ISSN 0969-806X. eISSN 1879-0895. 2022, vol. 197, art. no. 110128, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2022.110128. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,900; AIF: 4,466; IF/AIF: 0,649; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.radphyschem.2022.110128
2022[S1; CH; OA] Lukauskas, Mantas; Pilinkienė, Vaida; Bruneckienė, Jurgita; Stundžienė, Alina; Grybauskas, Andrius; Ruzgas, Tomas. Economic activity forecasting based on the sentiment analysis of news // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, iss. 19, art. no. 3461, p. 1-22. DOI: 10.3390/math10193461. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math10193461
2022[S1; CH; OA] Butkevičiūtė, Eglė; Michalkovič, Aleksėjus; Bikulčienė, Liepa. ECG signal features classification for the mental fatigue recognition // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, iss. 18, art. no. 3395, p. 1-18. DOI: 10.3390/math10183395. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math10183395
2022[S1; CH; OA] Mihalkovich, Aleksejus; Levinskas, Matas; Sakalauskas, Eligijus. Counter mode of the shannon block cipher based on MPF defined over a non-commuting group // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, iss. 18, art. no. 3363, p. 1-17. DOI: 10.3390/math10183363. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math10183363
2022[S1; CH; OA] Mihalkovich, Aleksejus; Luksys, Kestutis; Sakalauskas, Eligijus. Sigma identification protocol construction based on MPF defined over non-commuting platform group // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, iss. 15, art. no. 2649, p. 1-15. DOI: 10.3390/math10152649. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math10152649
2022[S1; CH; OA] Lukauskas, Mantas; Ruzgas, Tomas. A new clustering method based on the inversion formula // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, iss. 15, art. no. 2559, p. 1-16. DOI: 10.3390/math10152559. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math10152559
2022[S1; CH; OA] Dindiene, Lina; Mihalkovich, Aleksejus; Luksys, Kestutis; Sakalauskas, Eligijus. Matrix power function based block cipher operating in CBC mode // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, iss. 12, art. no. 2123, p. 1-24. DOI: 10.3390/math10122123. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,400; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,846; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/math10122123
2022[S1; US; OA] Marcinkevicius, R.; Telksniene, I.; Telksnys, T.; Navickas, Z.; Ragulskis, M. The construction of solutions to CD(1/n) type FDEs via reduction to (CD(1/n))n type FDEs // AIMS Mathematics. Springfield, MO : AIMS press. ISSN 2473-6988. 2022, vol. 7, iss. 9, p. 16536-16554. DOI: 10.3934/math.2022905. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,200; AIF: 1,650; IF/AIF: 1,333; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3934/math.2022905
2022[S1; LT; OA] Pupalaigė, Kristina; Sapagovas, Mifodijus; Čiupaila, Regimantas. Nonlinear elliptic equation with nonlocal integral boundary condition depending on two parameters // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2022, vol. 27, no. 4, p. 610-628. DOI: 10.3846/mma.2022.16209. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 1,800; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,384; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3846/mma.2022.16209
2022[S1; DE; OA] Navickas, Zenonas; Telksnienė, Inga; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Construction of special soliton solutions to the stochastic Riccati equation // Open mathematics. Berlin : Walter de Gruyter. ISSN 2391-5455. 2022, vol. 20, iss. 1, p. 829-844. DOI: 10.1515/math-2022-0051. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 1,700; AIF: 1,300; IF/AIF: 1,307; Q1 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1515/math-2022-0051
2022[S1; CH; OA] Milonas, Daimantas; Ruzgas, Tomas; Venclovas, Zilvinas; Jonusaite, Daniele; Matijosaitis, Aivaras Jonas; Trumbeckas, Darius; Varpiotas, Edmundas; Auskalnis, Stasys; Skaudickas, Darijus; Mickevicius, Ramunas; Vaiciunas, Kestutis; Mickevicius, Jonas; Jievaltas, Mindaugas. Effect of clinical parameters on risk of death from cancer after radical prostatectomy in men with localized and locally advanced prostate cancer // Cancers. Basel : MDPI. ISSN 2072-6694. 2022, vol. 14, iss. 8, art. no. 2032, p. 1-10. DOI: 10.3390/cancers14082032. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 5,200; AIF: 5,700; IF/AIF: 0,912; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/cancers14082032
2022[S1; GB] Butkevičiūtė, Eglė; Bikulčienė, Liepa; Blažauskas, Tomas. The unsupervised pattern recognition for the ECG signal features detection // Biomedical signal processing and control. Oxford : Elsevier. ISSN 1746-8094. eISSN 1746-8108. 2022, vol. 78, art. no. 103947, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.bspc.2022.103947. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,100; AIF: 5,400; IF/AIF: 0,944; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.bspc.2022.103947
2022[S1; DE] Dumbrytė, Irma; Narbutis, Donatas; Vailionis, Artūras; Juodkazis, Saulius; Malinauskas, Mangirdas. Revelation of microcracks as tooth structural element by X-ray tomography and machine learning // Scientific reports. Berlin : Nature research. ISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, iss. 1, art. no.22489, p. 1-14. DOI: 10.1038/s41598-022-27062-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 7,200; IF/AIF: 0,638; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41598-022-27062-5
2022[S1; DE; OA] Deimantavicius, Mantas; Chaleckas, Edvinas; Boere, Katherine; Putnynaite, Vilma; Tamosuitis, Tomas; Tamasauskas, Arimantas; Kavaliauskas, Mindaugas; Rocka, Saulius; Preiksaitis, Aidanas; Vosylius, Saulius; Krakauskaite, Solventa; Berskiene, Kristina; Petkus, Vytautas; Ragauskas, Arminas. Feasibility of the optimal cerebral perfusion pressure value identification without a delay that is too long // Scientific reports. Berlin : Nature. ISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, iss. 1, art. no. 17724, p. 1-12. DOI: 10.1038/s41598-022-22566-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,600; AIF: 7,200; IF/AIF: 0,638; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41598-022-22566-6
2022[S1; CH; OA] Kraujalis, Tadas; Gudaitis, Lukas; Kraujaliene, Lina; Snipas, Mindaugas; Palacios-Prado, Nicolás; Verselis, Vytas K. The amino terminal domain and modulation of connexin36 gap junction channels by intracellular magnesium ions // Frontiers in physiology. Lausanne : Frontiers Media SA. ISSN 1664-042X. 2022, vol. 13, art. no. 839223, p. 1-18. DOI: 10.3389/fphys.2022.839223. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,000; AIF: 3,700; IF/AIF: 1,081; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3389/fphys.2022.839223
2022[S1; CH] Stankus, Vytautas; Navickas, Petras; Slušnienė, Anžela; Laucevičienė, Ieva; Stankus, Albinas; Laucevičius, Aleksandras. A novel adaptive noise elimination algorithm in long RR interval sequences for heart rate variability analysis // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 23, art. no. 9213, p. 1-16. DOI: 10.3390/s22239213. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,900; AIF: 4,333; IF/AIF: 0,900; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/s22239213
2022[S1; CH; OA] Petrauskiene, Vilma; Pal, Mayur; Cao, Maosen; Wang, Jie; Ragulskis, Minvydas. Color recurrence plots for bearing fault diagnosis // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 22, art. no. 8870, p. 1-18. DOI: 10.3390/s22228870. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,900; AIF: 4,333; IF/AIF: 0,900; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/s22228870
2022[S1; CH; OA] Palevičius, Paulius; Pal, Mayur; Landauskas, Mantas; Orinaitė, Ugnė; Timofejeva, Inga; Ragulskis, Minvydas. Automatic detection of cracks on concrete surfaces in the presence of shadows // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 10, art. no. 3662, p. 1-13. DOI: 10.3390/s22103662. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,900; AIF: 4,333; IF/AIF: 0,900; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/s22103662
2022[S1; CH; OA] Rapsikevičius, Jonas; Bruneckienė, Jurgita; Krušinskas, Rytis; Lukauskas, Mantas. The impact of structural reforms on sustainable development performance: evidence from European Union countries // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 19, art. no. 12583, p. 1-18. DOI: 10.3390/su141912583. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,900; AIF: 6,750; IF/AIF: 0,577; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/su141912583
2022[S1; CH; OA] Kopa, Milos; Sutiene, Kristina; Kabasinskas, Audrius; Lakstutiene, Ausrine; Malakauskas, Aidas. Dominance tracking index for measuring pension fund performance with respect to the benchmark // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2022, vol. 14, iss. 15, art. no. 9532, p. 1-28. DOI: 10.3390/su14159532. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,900; AIF: 6,750; IF/AIF: 0,577; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/su14159532
2022[S1; CH; OA] Tuckute, Simona; Varnagiris, Sarunas; Urbonavicius, Marius; Demikyte, Emilija; Bockute, Kristina; Lelis, Martynas. Structure and photocatalytic activity of copper and carbon-doped metallic Zn phase-rich ZnO oxide films // Catalysts. Basel : MDPI. ISSN 2073-4344. 2022, vol. 12, iss. 1, art. no 60, p. 1-14. DOI: 10.3390/catal12010060. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,900; AIF: 7,500; IF/AIF: 0,520; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/catal12010060
2022[S1; US; OA] Peckus, Domantas; Tamulevičienė, Asta; Mougin, Karine; Spangenberg, Arnaud; Vidal, Loic; Bauerlin, Quentin; Keller, Marc; Henzie, Joel; Puodžiukynas, Linas; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas. Shape influence on the ultrafast plasmonic properties of gold nanoparticles // Optics express. Washington : Optica publishing group. ISSN 1094-4087. 2022, vol. 30, iss. 15, p. 27730-27745. DOI: 10.1364/OE.463961. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,800; AIF: 3,600; IF/AIF: 1,055; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1364/OE.463961
2022[S1; CH; OA] Qammar, Naseha Wafa; Šiaučiūnaitė, Vaiva; Zabiela, Vytautas; Vainoras, Alfonsas; Ragulskis, Minvydas. Detection of atrial fibrillation episodes based on 3D algebraic relationships between cardiac intervals // Diagnostics. Basel : MDPI. ISSN 2075-4418. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 2919, p. 1-19. DOI: 10.3390/diagnostics12122919. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,600; AIF: 6,700; IF/AIF: 0,537; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/diagnostics12122919
2022[S1; CH; OA] Qammar, Naseha Wafa; Orinaitė, Ugnė; Šiaučiūnaitė, Vaiva; Vainoras, Alfonsas; Šakalytė, Gintarė; Ragulskis, Minvydas. The complexity of the arterial blood pressure regulation during the stress test // Diagnostics. Basel : MDPI. ISSN 2075-4418. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 1256, p. 1-20. DOI: 10.3390/diagnostics12051256. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,600; AIF: 6,700; IF/AIF: 0,537; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/diagnostics12051256
2022[S1; CH] Bastakys, Lukas; Marcinauskas, Liutauras; Milieška, Mindaugas; Grigaliūnas, Matas; Matkovič, Sebastjan; Aikas, Mindaugas. Tribological properties of chromia and chromia composite coatings deposited by plasma spraying // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 1035, p. 1-9. DOI: 10.3390/coatings12071035. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12071035
2022[S1; CH; OA] Šuopys, Airingas; Grigaitienė, Viktorija; Marcinauskas, Liutauras; Kėželis, Romualdas; Uscila, Rolandas; Aikas, Mindaugas. Influence of plasma torch power on the plasma jet properties and microstructure of alumina coatings // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. eISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 934, p. 1-12. DOI: 10.3390/coatings12070934. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12070934
2022[S1; CH; OA] Jaseliūnaitė, Justina; Povilaitis, Mantas; Galdikas, Arvaidas. Kinetic modeling of grain boundary diffusion: typical, bi-modal, and semi-lamellar polycrystalline coating morphologies // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 7, art. no. 992, p. 1-17. DOI: 10.3390/coatings12070992. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12070992
2022[S1; CH; OA] Kalyk, Fariza; Žalga, Artūras; Vasiliauskas, Andrius; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Abakevičienė, Brigita. Synthesis and electron-beam evaporation of gadolinium-doped ceria thin films // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 6, art. no. 747, p. 1-16. DOI: 10.3390/coatings12060747. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12060747
2022[S1; CH; OA] Beklešovas, Benas; Iljinas, Aleksandras; Stankus, Vytautas; Čyvienė, Jurgita; Andrulevičius, Mindaugas; Ivanov, Maksim; Banys, Jūras. Structural, morphologic, and ferroelectric properties of PZT films deposited through layer-by-layer reactive DC magnetron sputtering // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 6, art. no. 717, p. 1-10. DOI: 10.3390/coatings12060717. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12060717
2022[S1; CH; OA] Ramanauskas, Ruslanas; Iljinas, Aleksandras; Marcinauskas, Liutauras; Milieška, Mindaugas; Kavaliauskas, Žydrūnas; Gecevičius, Giedrius; Čapas, Vytautas. Deposition and application of indium-tin-oxide films for defrosting windscreens // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 670, p. 1-13. DOI: 10.3390/coatings12050670. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12050670
2022[S1; CH; OA] Kairaitis, Gediminas; Galdikas, Matas; Grigaliūnas, Artūras; Galdikas, Arvaidas. Mathematical modeling of phase separation and branching process of the film structure during binary thin film deposition // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 610, p. 1-16. DOI: 10.3390/coatings12050610. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12050610
2022[S1; CH; OA] Kumpikaitė, Eglė; Tautkutė-Stankuvienė, Indrė; Milašienė, Daiva; Petraitienė, Stasė. Analysis of color fastness and shrinkage of dyed and printed linen/silk fabrics // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 408, p. 1-14. DOI: 10.3390/coatings12030408. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12030408
2022[S1; CH; OA] Galdikas, Arvaidas; Sriubas, Mantas; Kairaitis, Gediminas; Virbukas, Darius; Bockute, Kristina; Galdikas, Matas; Moskalioviene, Teresa; Laukaitis, Giedrius. Investigation of morphology of aluminum co-doped scandium stabilized zirconia (ScAlSZ) thin films // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 1, art. no. 31, p. 1-15. DOI: 10.3390/coatings12010031. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,400; AIF: 5,500; IF/AIF: 0,618; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings12010031
2022[S1; CH; OA] Bezvikonnyi, Oleksandr; Bernard, Ronit Sebastine; Andruleviciene, Viktorija; Volyniuk, Dmytro; Keruckienė, Rasa; Vaiciulaityte, Kamile; Labanauskas, Linas; Grazulevicius, Juozas Vidas. Derivatives of imidazole and carbazole as bifunctional materials for organic light-emitting diodes // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 23, art. no. 8495, p. 1-16. DOI: 10.3390/ma15238495. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,400; AIF: 6,020; IF/AIF: 0,564; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma15238495
2022[S1; CH; OA] Šlekienė, Nora; Snitka, Valentinas; Bružaitė, Ingrida; Ramanavičius, Arūnas. Influence of TiO2 and ZnO nanoparticles on α-Synuclein and β-Amyloid aggregation and formation of protein fibrils // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 21, art. no. 7664, p. 1-18. DOI: 10.3390/ma15217664. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,400; AIF: 6,020; IF/AIF: 0,564; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma15217664
2022[S1; CH; OA] Batiuskaite, Danute; Bruzaite, Ingrida; Snitka, Valentinas; Ramanavicius, Arunas. Assessment of TiO2 nanoparticle impact on surface morphology of Chinese hamster ovary cells // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 13, art. no. 4570, p. 1-13. DOI: 10.3390/ma15134570. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,400; AIF: 6,020; IF/AIF: 0,564; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma15134570
2022[S1; CH; OA] Kumpikaitė, Eglė; Laureckienė, Ginta; Milašienė, Daiva; Petraitienė, Stasė. Investigation of the shrinkage and air permeability of woolen blankets and blankets made with regenerated wool // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 10, art. no. 3596, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma15103596. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,400; AIF: 6,020; IF/AIF: 0,564; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma15103596
2022[S7; CH; OA] Tamulevičius, Tomas. Nanotechnologies in textiles : editorial // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 4, art. no. 1466, p. 1-3. DOI: 10.3390/ma15041466. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,400; AIF: 6,020; IF/AIF: 0,564; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma15041466
2022[S1; GB] Rinkevicius, Zilvinas; Kaminskas, Marius; Palevičius, Paulius; Ragulskis, Minvydas; Bočkutė, Kristina; Sriubas, Mantas; Laukaitis, Giedrius. A polarizable coarse-grained model for metal, metal oxide and composite metal/metal oxide nanoparticles and its applications // Physical chemistry chemical physics. Cambridge : Royal society of chemistry. ISSN 1463-9076. eISSN 1463-9084. 2022, vol. 24, iss. 45, p. 27742-27750. DOI: 10.1039/d2cp03462j. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,300; AIF: 5,600; IF/AIF: 0,589; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1039/d2cp03462j
2022[S1; GB] Rinkevicius, Zilvinas; Kaminskas, Marius; Palevičius, Paulius; Ragulskis, Minvydas; Bočkutė, Kristina; Sriubas, Mantas; Laukaitis, Giedrius. A polarizable coarse-grained model for metal, metal oxide and composite metal/metal oxide nanoparticles: development and implementation // Physical chemistry chemical physics. Cambridge : Royal society of chemistry. ISSN 1463-9076. eISSN 1463-9084. 2022, vol. 24, iss. 45, p. 27731-27741. DOI: 10.1039/D2CP03461A. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,300; AIF: 5,600; IF/AIF: 0,589; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1039/D2CP03461A
2022[S1; GB] Giniūnaitė, Rasa; Petkevičiūtė-Gerlach, Daiva. Predicting the configuration and energy of DNA in a nucleosome by coarse-grain modelling // Physical chemistry chemical physics. Cambridge : Royal society of chemistry. ISSN 1463-9076. eISSN 1463-9084. 2022, vol. 24, iss. 42, p. 26124-26133. DOI: 10.1039/d2cp03553g. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,300; AIF: 5,600; IF/AIF: 0,589; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1039/d2cp03553g
2022[S7; CH; OA] Smidtaite, Rasa; Ragulskis, Minvydas. Commentary: Multidimensional discrete chaotic maps // Frontiers in physics. Lausanne : Frontiers media S.A. ISSN 2296-424X. 2022, vol. 10, art. no. 1094240, p. 1-5. DOI: 10.3389/fphy.2022.1094240. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Dimensions] [IF: 3,100; AIF: 4,100; IF/AIF: 0,756; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3389/fphy.2022.1094240
2022[S1; CH; OA] Saunoriene, Loreta; Jablonskaite, Kamilija; Ragulskiene, Jurate; Ragulskis, Minvydas. Information hiding based on statistical features of self-organizing patterns // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. 2022, vol. 24, iss. 5, art. no. 684, p. 51-107. DOI: 10.3390/e24050684. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,700; AIF: 4,100; IF/AIF: 0,658; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/e24050684
2022[S1; CH; OA] Sengupta, Jewel; Alzbutas, Robertas. Intracranial hemorrhages segmentation and features selection applying cuckoo search algorithm with gated recurrent unit // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 21, art. no. 10851, p. 1-17. DOI: 10.3390/app122110851. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app122110851
2022[S1; CH; OA] Campos Covarrubias, Monica Susana; Sriubas, Mantas; Bockute, Kristina; Poskaite, Aurelija; Vazgys, Rokas; Gazda, Maria; Laukaitis, Giedrius. Properties on yttrium-doped/undoped barium cerate and barium zirconate thin films formed by e-beam vapor deposition // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 13, art. no. 6422, p. 1-11. DOI: 10.3390/app12136422. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app12136422
2022[S1; CH; OA] Chauhan, Manish; Mishra, Pawan; Dwivedi, Sarvagya; Ragulskis, Minvydas; Burdzik, Rafal; Ranjan, Vinayak. Development of the dynamic stiffness method for the out-of-plane natural vibration of an orthotropic plate // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, vol. 11, art. no. 5733, p. 1-21. DOI: 10.3390/app12115733. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app12115733
2022[S1; CH; OA] Kavaliūnas, Vytautas; Čeplikas, Paulius; Sriubas, Mantas; Laukaitis, Giedrius. The sensitization of TiO2 thin film by Ag nanoparticles for the improvement of photocatalytic efficiency // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 11, art. no. 5725, p. 1-11. DOI: 10.3390/app12115725. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app12115725
2022[S1; CH; OA] Morkūnaitė, Giedrė; Ožiūnas, Rimantas; Čeplauskas, Vytautas; Tučkutė, Simona; Laurikaitienė, Jurgita; Adlienė, Diana. Surface morphology changes of bleached dental ceramics // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 9, art. no. 4557, p. 1-11. DOI: 10.3390/app12094557. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,700; AIF: 5,550; IF/AIF: 0,486; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/app12094557
2022[S1; CH; OA] Skėrė, Simona; Žvironienė, Aušra; Juzėnas, Kazimieras; Petraitienė, Stasė. Decision support method for dynamic production planning // Machines. Basel : MDPI. ISSN 2075-1702. 2022, vol. 10, iss. 11, art. no. 994, p. 1-17. DOI: 10.3390/machines10110994. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,600; AIF: 4,200; IF/AIF: 0,619; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.3390/machines10110994
2022[S1; SG] Timofejeva, Inga; Laukaitis, Giedrius; Rinkevicius, Zilvinas; Ragulskis, Minvydas. Finite-time stabilization of the fractional model of the driven dissipative nonlinear pendulum // International journal of bifurcation and chaos. Singapore : World scientific. ISSN 0218-1274. eISSN 1793-6551. 2022, vol. 32, iss. 4, art. no. 2250056, p. 1-20. DOI: 10.1142/S0218127422500560. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Ultimate] [IF: 2,200; AIF: 5,300; IF/AIF: 0,415; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1142/S0218127422500560
2022[S1; SG] Petkevičiūtė-Gerlach, Daiva; Šmidtaitė, Rasa; Ragulskis, Minvydas. Intermittent bursting in the fractional difference logistic map of matrices // International journal of bifurcation and chaos. Singapore : World scientific. ISSN 0218-1274. eISSN 1793-6551. 2022, vol. 32, iss. 1, art. no. 2230002, p. 1-12. DOI: 10.1142/S0218127422300026. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Ultimate] [IF: 2,200; AIF: 5,300; IF/AIF: 0,415; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1142/S0218127422300026
2022[S1; US] Pal, Mayur. Water alternating gas (WAG) recovery process evaluation through simulation for a giant middle-eastern carbonate reservoir // Petroleum science and technology. Philadelphia, PA : Taylor & Francis. ISSN 1091-6466. eISSN 1532-2459. 2022, vol. 40, iss. 10, p. 1233-1257. DOI: 10.1080/10916466.2021.2016829. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,500; AIF: 5,833; IF/AIF: 0,257; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1080/10916466.2021.2016829
2022[S1; US] Pal, Mayur; Jadhav, Sandip. An efficient workflow for meshing large scale discrete fracture networks for solving subsurface flow problems // Petroleum science and technology. Philadelphia, PA : Taylor & Francis. ISSN 1091-6466. eISSN 1532-2459. 2022, vol. 40, iss. 16, p. 1945-1978. DOI: 10.1080/10916466.2022.2033768. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,500; AIF: 5,833; IF/AIF:0,257; Q2 (2022, InCites JCR SCIE)]10.1080/10916466.2022.2033768
2021[S1; US] Li, Peng; Riddiford, Lauren J.; Bi, Chong; Wisser, Jacob J.; Sun, Xiao-Qi; Vailionis, Artūras; Veit, Michael J.; Altman, Aaron; Li, Xiang; Mahendra, D. C.; Wang, Shan X.; Suzuki, Y.; Emori, Satoru. Charge-spin interconversion in epitaxial Pt probed by spin-orbit torques in a magnetic insulator // Physical review materials. College Park, MD : American Physical Society. ISSN 1613-6829. eISSN 2475-9953. 2021, vol. 5, iss. 6, art. no. 064404, p. 1-11. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.5.064404. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 15,153; AIF: 7,279; IF/AIF: 2,081; Q1 (2021, InCites JCR SCIE); IF: 3,980; AIF: 6,504; IF/AIF: 0,611; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevMaterials.5.064404
2021[S1; US] Lee, Hye Ryoung; Liao, Lei; Xiao, Wang; Vailionis, Arturas; Ricco, Antonio J.; White, Robin; Nishi, Yoshio; Chiu, Wah; Chu, Steven; Cui, Yi. Three-dimensional analysis of particle distribution on filter layers inside N95 respirators by deep learning // Nano letters. Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1530-6984. eISSN 1530-6992. 2021, vol. 21, iss. 1, p. 651-657. DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c04230. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 12,262; AIF: 7,279; IF/AIF: 1,684; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1021/acs.nanolett.0c04230
2021[S1; US; OA] Rehn, Dirk R.; Rinkevicius, Zilvinas; Herbst, Michael F.; Li, Xin; Scheurer, Maximilian; Brand, Manuel; Dempwolff, Adrian L.; Brumboiu, Iulia E.; Fransson, Thomas; Dreuw, Andreas; Norman, Patrick. Gator: a Python-driven program for spectroscopy simulations using correlated wave functions // Wiley interdisciplinary reviews: Computational molecular science. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 1759-0876. eISSN 1759-0884. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. e1528, p. 1-12. DOI: 10.1002/wcms.1528. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 11,500; AIF: 5,788; IF/AIF: 1,986; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1002/wcms.1528
2021[S1; NL; OA] Vaičiukynienė, Danutė; Jakevičius, Leonas; Kantautas, Aras; Vaitkevičius, Vitoldas; Vaičiukynas, Vilimantas; Dvořák, Karel. Conversion of silica by-product into zeolites by thermo-sonochemical treatment // Ultrasonics sonochemistry. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1350-4177. eISSN 1873-2828. 2021, vol. 72, art. no. 105426, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2020.105426. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 9,336; AIF: 5,473; IF/AIF: 1,705; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ultsonch.2020.105426
2021[S1; NL] Ádám, Balázs; Göen, Thomas; Scheepers, Paul T.J.; Adliene, Diana; Batinic, Bojan; Budnik, Lygia T.; Duca, Radu-Corneliu; Ghosh, Manosij; Giurgiu, Doina I.; Godderis, Lode; Goksel, Ozlem; Hansen, Karoline K.; Kassomenos, Pavlos; Milic, Natasa; Orru, Hans; Paschalidou, Anastasia; Petrovic, Maja; Puiso, Judita; Radonic, Jelena; Sekulic, Maja T; Teixeira, Joao Paulo; Zaid, Hilal; Au, William W. From inequitable to sustainable e-waste processing for reduction of impact on human health and the environment // Environmental research. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0013-9351. eISSN 1096-0953. 2021, vol. 194, art. no. 110728, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.envres.2021.110728. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,431; AIF: 5,672; IF/AIF: 1,486; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.envres.2021.110728
2021[S1; DE; OA] Kane, Margaret M.; Vailionis, Arturas; Riddiford, Lauren J.; Mehta, Apurva; N’Diaye, Alpha T.; Klewe, Christoph; Shafer, Padraic; Arenholz, Elke; Suzuki, Yuri. Emergent long-range magnetic order in ultrathin (111)-oriented LaNiO3 films // NPJ quantum materials. Berlin : Nature research. ISSN 2397-4648. 2021, vol. 6, iss. 1, art. no. 44, p. 1-6. DOI: 10.1038/s41535-021-00345-2. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 6,856; AIF: 5,634; IF/AIF: 1,216; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41535-021-00345-2
2021[S1; CH; OA] Milonas, Daimantas; Venclovas, Zilvinas; Sasnauskas, Gustas; Ruzgas, Tomas. The significance of prostate specific antigen persistence in prostate cancer risk groups on long-term oncological outcomes // Cancers. Basel : MDPI. ISSN 2072-6694. 2021, vol. 13, iss. 10, art. no. 2453, p. 1-13. DOI: 10.3390/cancers13102453. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,575; AIF: 6,352; IF/AIF: 1,035; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/cancers13102453
2021[S1; CH; OA] Milonas, Daimantas; Ruzgas, Tomas; Venclovas, Zilvinas; Jievaltas, Mindaugas; Joniau, Steven. Impact of grade groups on prostate cancer-specific and other-cause mortality: competing risk analysis from a large single institution series // Cancers. Basel : MDPI. ISSN 2072-6694. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 1963, p. 1-12. DOI: 10.3390/cancers13081963. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,575; AIF: 6,352; IF/AIF: 1,035; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/cancers13081963
2021[S1; NL] Rajackaitė, Erika; Peckus, Domantas; Gudaitis, Rimantas; Tamulevičius, Tomas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas. The evolution of properties with deposition time of vertical graphene nanosheets produced by microwave plasma-enhanced chemical vapor deposition // Surfaces and interfaces. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2468-0230. 2021, vol. 27, art. no. 101529, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.surfin.2021.101529. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,137; AIF: 6,408; IF/AIF: 0,957; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfin.2021.101529
2021[S1; NL] Sriubas, Mantas; Kavaliūnas, Vytautas; Bočkutė, Kristina; Palevičius, Paulius; Kaminskas, Marius; Rinkevičius, Žilvinas; Ragulskis, Minvydas; Laukaitis, Giedrius. Formation of Au nanostructures on the surfaces of annealed TiO 2 thin films // Surfaces and interfaces. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2468-0230. 2021, vol. 25, art. no. 101239, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.surfin.2021.101239. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,137; AIF: 6,408; IF/AIF: 0,957; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfin.2021.101239
2021[S1; NL] Kavaliauskas, Žydrūnas; Kėželis, Romualdas; Milieška, Mindaugas; Marcinauskas, Liutauras; Valinčius, Vitas; Aikas, Mindaugas; Uscila, Rolandas; Baltušnikas, Arūnas; Žunda, Audrius. Influence of different plasma spraying methods on the physical properties of YSZ coatings // Surfaces and interfaces. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2468-0230. 2021, vol. 24, art. no. 101120, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.surfin.2021.101120. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,137; AIF: 6,408; IF/AIF: 0,957; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfin.2021.101120
2021[S1; NL] Khinevich, Nadzeya; Bandarenka, Hanna; Zavatski, Siarhei; Girel, Kseniya; Tamulevičienė, Asta; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas. Porous silicon - a versatile platform for mass-production of ultrasensitive SERS-active substrates // Microporous and mesoporous materials. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1387-1811. eISSN 1873-3093. 2021, vol. 323, art. no. 111204, p. 1-18. DOI: 10.1016/j.micromeso.2021.111204. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,876; AIF: 7,457; IF/AIF: 0,787; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.micromeso.2021.111204
2021[S1; NL] Li, Dayang; Cao, Maosen; Manoach, Emil; Ragulskis, Minvydas. A novel embedding method for characterization of low-dimensional nonlinear dynamical systems // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2021, vol. 104, iss. 1, p. 125-148. DOI: 10.1007/s11071-021-06229-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,741; AIF: 4,165; IF/AIF: 1,378; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-021-06229-1
2021[S1; NL] Saunoriene, Loreta; Ragulskis, Minvydas; Cao, Jinde; Sanjuán, Miguel A.F. Wada index based on the weighted and truncated Shannon entropy // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2021, vol. 104, iss. 1, p. 739-751. DOI: 10.1007/s11071-021-06261-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,741; AIF: 4,165; IF/AIF: 1,378; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-021-06261-1
2021[S1; CH; OA] Merkis, Mantvydas; Puišo, Judita; Adliene, Diana; Laurikaitiene, Jurgita. Development and characterization of silver containing free standing polymer FILMS for dosimetry applications // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 22, art. no. 3925, p. 1-15. DOI: 10.3390/polym13223925. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym13223925
2021[S1; CH; OA] Lazauskas, Algirdas; Jucius, Dalius; Abakevičienė, Brigita; Guobienė, Asta; Andrulevičius, Mindaugas. Trilayer composite system based on SiO2, thiol-ene, and PEDOT:PSS. Focus on stability after thermal treatment and solar irradiance // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 19, art. no. 3439, p. 1-10. DOI: 10.3390/polym13193439. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym13193439
2021[S1; CH; OA] Abakevičienė, Brigita; Guobienė, Asta; Jucius, Dalius; Lazauskas, Algirdas. Free-standing composite films based on thiol-ene and PEDOT: PSS layers for optoelectronic applications // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 1299, p. 1-8. DOI: 10.3390/polym13081299. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,967; AIF: 5,162; IF/AIF: 0,962; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym13081299
2021[S1; GB] Li, Dayang; Cao, Maosen; Manoach, Emil; Jia, Hailei; Ragulskis, Minvydas; Shen, Lei; Sha, Ganggang. A multiscale reconstructed attractors-based method for identification of structural damage under impact excitations // Journal of sound and vibration. London : Elsevier. ISSN 0022-460X. eISSN 1095-8568. 2021, vol. 495, art. no. 115925, p. 1-29. DOI: 10.1016/j.jsv.2020.115925. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,761; AIF: 3,939; IF/AIF: 1,208; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jsv.2020.115925
2021[S1; US; OA] Brand, Manuel; Ahmadzadeh, Karan; Li, Xin; Rinkevicius, Zilvinas; Saidi, Wissam A.; Norman, Patrick. Size-dependent polarizabilities and van der Waals dispersion coefficients of fullerenes from large-scale complex polarization propagator calculations // Journal of chemical physics. Melville, NY : American institute of physics. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2021, vol. 154, iss. 7, art. no. 074304, p. 1-8. DOI: 10.1063/5.0040009. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 4,304; AIF: 5,964; IF/AIF: 0,721; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1063/5.0040009
2021[S1; US; OA] Ahmadzadeh, Karan; Scott, Mikael; Brand, Manuel; Vahtras, Olav; Li, Xin; Rinkevicius, Zilvinas; Norman, Patrick. Efficient implementation of isotropic cubic response functions for two-photon absorption cross sections within the self-consistent field approximation // Journal of chemical physics. Melville, NY : American institute of physics. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2021, vol. 154, iss. 2, art. no. 024111, p. 1-25. DOI: 10.1063/5.0031851. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,304; AIF: 5,964; IF/AIF: 0,721; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1063/5.0031851
2021[S1; NL] Smidtaite, Rasa; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. Clocking divergence of iterative maps of matrices // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1007-5704. eISSN 1878-7274. 2021, vol. 95, art. no. 105589, p. 1-18. DOI: 10.1016/j.cnsns.2020.105589. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 4,186; AIF: 3,112; IF/AIF: 1,345; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.cnsns.2020.105589
2021[S1; US; OA] Mardosaitė, Rasa; Jurkevičiūtė, Aušrinė; Račkauskas, Simas. Superhydrophobic ZnO nanowires: wettability mechanisms and functional applications // Crystal growth & design. Washington, DC : American chemical society. ISSN 1528-7483. eISSN 1528-7505. 2021, vol. 21, iss. 8, p. 4765-4779. DOI: 10.1021/acs.cgd.1c00449. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,010; AIF: 5,524; IF/AIF: 0,725; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1021/acs.cgd.1c00449
2021[S1; GB; OA] Timofejeva, Inga; Telksnys, Tadas; Navickas, Zenonas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Higher order solitary solutions to the meta-model of diffusively coupled Lotka-Volterra systems // Advances in difference equations. London : Springer Open. ISSN 1687-1847. 2021, vol. 2021, iss. 1, art. no. 133, p. 1-19. DOI: 10.1186/s13662-021-03300-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,761; AIF: 1,666; IF/AIF: 2,257; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1186/s13662-021-03300-4
2021[S1; CH; OA] Kumpikaitė, Eglė; Tautkutė-Stankuvienė, Indrė; Simanavičius, Lukas; Petraitienė, Stasė. The influence of finishing on the pilling resistance of linen/silk woven fabrics // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 22, art. no. 6787, p. 1-12. DOI: 10.3390/ma14226787. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma14226787
2021[S1; CH; OA] Kumpikaitė, Eglė; Lapelytė, Eglė; Petraitienė, Stasė. Method of predicting the crimp of jacquard-woven fabrics // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 18, art. no. 5157, p. 1-10. DOI: 10.3390/ma14185157. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma14185157
2021[S1; CH; OA] Javed, Asif; Wiener, Jakub; Tamulevičienė, Asta; Tamulevičius, Tomas; Lazauskas, Algirdas; Saskova, Jana; Račkauskas, Simas. One step in-situ synthesis of zinc oxide nanoparticles for multifunctional cotton fabrics // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 14, art. no. 3956, p. 1-18. DOI: 10.3390/ma14143956. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,748; AIF: 6,225; IF/AIF: 0,602; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma14143956
2021[C1; US] Ragulskis, Minvydas. General fractional derivatives with applications in viscoelasticity : book review // Mathematical methods In the applied sciences. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 0170-4214. eISSN 1099-1476. 2021, vol. 44, iss. 8, p. 7369. DOI: 10.1002/mma.7201. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 3,007; AIF: 2,042; IF/AIF: 1,472; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1002/mma.7201
2021[S1; US; OA] Timofejeva, Inga; Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevičius, Romas; Yang, Xiao-Jun; Ragulskis, Minvydas. The extension of analytic solutions to FDEs to the negative half-line // AIMS Mathematics. Springfield, MO : American institute of mathematical sciences. ISSN 2473-6988. 2021, vol. 6, iss. 4, p. 3257-3271. DOI: 10.3934/math.2021195. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,739; AIF: 1,666; IF/AIF: 1,644; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3934/math.2021195
2021[S1; CH; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas; Bražėnas, Mindaugas. A new goodness of fit test for multivariate normality and comparative simulation study // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 23, art. no. 3003, p. 1-20. DOI: 10.3390/math9233003. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/math9233003
2021[S1; CH; OA] Ruzgas, Tomas; Lukauskas, Mantas; Čepkauskas, Gedmantas. Nonparametric multivariate density estimation: case study of Cauchy mixture model // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 21, art. no. 2717, p. 1-23. DOI: 10.3390/math9212717. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/math9212717
2021[S1; CH; OA] Serapinaitė, Vitalija; Kabašinskas, Audrius. Clustering of Latvian pension funds using convolutional neural network extracted features // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 17, art. no. 2086, p. 1-45. DOI: 10.3390/math9172086. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/math9172086
2021[S1; CH; OA] Timofejeva, Inga; Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. An operator-based scheme for the numerical integration of FDEs // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 12, art. no. 1372, p. 1-17. DOI: 10.3390/math9121372. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/math9121372
2021[S1; CH; OA] Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas; Vaičiulytė, Ingrida. An analytical EM algorithm for sub-gaussian vectors // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 945, p. 1-20. DOI: 10.3390/math9090945. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/math9090945
2021[S1; CH; OA] Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Marcinkevicius, Romas; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. F-operators for the construction of closed form solutions to linear homogenous PDEs with variable coefficients // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 918, p. 1-13. DOI: 10.3390/math9090918. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/math9090918
2021[S1; CH; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas; Bražėnas, Mindaugas. An exhaustive power comparison of normality tests // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2021, vol. 9, iss. 7, art. no. 788, p. 1-20. DOI: 10.3390/math9070788. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/math9070788
2021[S1; LT] Čiupaila, Regimantas; Pupalaigė, Kristina; Sapagovas, Mifodijus. On the numerical solution for nonlinear elliptic equations with variable weight coefficients in an integral boundary conditions // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2021, vol. 26, no. 4, p. 738-758. DOI: 10.15388/namc.2021.26.23929. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 2,217; AIF: 3,207; IF/AIF: 0,691; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)]10.15388/namc.2021.26.23929
2021[S1; US] Pal, Mayur. A microscale simulation methodology for subsurface heterogeneity quantification using petrographic image analysis with multiscale mixed finite element method // Petroleum science and technology. Philadelphia, PA : Taylor & Francis. ISSN 1091-6466. eISSN 1532-2459. 2021, vol. 39, iss. 15-16, p. 582-611. DOI: 10.1080/10916466.2021.1908356. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF:1,695; AIF: 6,074; IF/AIF: 0,279; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1080/10916466.2021.1908356
2021[S1; GB] Dumbrytė, Irma; Vailionis, Artūras; Skliutas, Edvinas; Juodkazis, Saulius; Malinauskas, Mangirdas. Three-dimensional non-destructive visualization of teeth enamel microcracks using X-ray micro-computed tomography // Scientific reports. London : Nature. ISSN 2045-2322. 2021, vol. 11, iss. 1, art. no. 14810, p. 1-8. DOI: 10.1038/s41598-021-94303-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,997; AIF: 7,694; IF/AIF: 0,649; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41598-021-94303-4
2021[S1; CH; OA] Vaitiekūnaitė, Dorotėja; Snitka, Valentinas. Differentiation of closely related oak-associated gram-negative bacteria by label-free surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) // Microorganisms. Basel : MDPI. ISSN 2076-2607. 2021, vol. 9, iss. 9, art. no. 1969, p. 1-18. DOI: 10.3390/microorganisms9091969. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,926; AIF: 6,422; IF/AIF: 0,767; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/microorganisms9091969
2021[S1; CH; OA] Mohamed, Alaa; Yousef, Samy; Ali, Shady; Sriubas, Mantas; Varnagiris, Sarunas; Tuckute, Simona; Abdelnaby, Mohammed Ali; Kamel, Bahaa M. Highly efficient visible light photodegradation of Cr(VI) using electrospun MWCNTs-Fe3O4@PES nanofibers // Catalysts. Basel : MDPI. ISSN 2073-4344. 2021, vol. 11, iss. 7, art. no. 868, p. 1-10. DOI: 10.3390/catal11070868. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 4,501; AIF: 7,973; IF/AIF: 0,564; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/catal11070868
2021[S1; US; OA] Sulciute, Agne; Nishimura, Keita; Gilshtein, Evgeniia; Cesano, Federico; Viscardi, Guido; Nasibulin, Albert G.; Ohno, Yutaka; Rackauskas, Simas. ZnO nanostructures application in electrochemistry: influence of morphology // Journal of physical chemistry C. Washington, DC : American chemical society. ISSN 1932-7447. eISSN 1932-7455. 2021, vol. 125, iss. 2, p. 1472-1482. DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c08459. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,177; AIF: 7,915; IF/AIF: 0,527; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1021/acs.jpcc.0c08459
2021[S1; GB] Dovydaitis, Vilius; Marcinauskas, Liutauras; Ayala, Paola; Gnecco, Enrico; Chimborazo, Johnny; Zhairabany, Hassan; Zabels, Roberts. The influence of Cr and Ni doping on the microstructure of oxygen containing diamond-like carbon films // Vacuum. Oxford : Elsevier. ISSN 0042-207X. eISSN 1879-2715. 2021, vol. 191, art. no. 110351, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.vacuum.2021.110351. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,110; AIF: 6,018; IF/AIF: 0,682; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.vacuum.2021.110351
2021[S1; CH; OA] Šiaučiūnaitė, Vaiva; Ragulskis, Minvydas; Vainoras, Alfonsas; Dabiri, Babak; Kaniusas, Eugenijus. Visualization of complex processes in cardiovascular system during electrical auricular vagus nerve stimulation // Diagnostics. Basel : MDPI. ISSN 2075-4418. 2021, vol. 11, iss. 12, art. no. 2190, p. 1-14. DOI: 10.3390/diagnostics11122190. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Ultimate] [IF: 3,992; AIF: 8,301; IF/AIF: 0,480; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/diagnostics11122190
2021[S1; US] Razinkovas, Lukas; Maciaszek, Marek; Reinhard, Friedemann; Doherty, Marcus W.; Alkauskas, Audrius. Photoionization of negatively charged NV centers in diamond: theory and ab initio calculations // Physical review B. NW, Washington, DC : American physical society. ISSN 2469-9950. eISSN 2469-9969. 2021, vol. 104, iss. 23, art. no. 235301, p. 1-13. DOI: 10.1103/PhysRevB.104.235301. [Science Citation IndexExpanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,908; AIF: 6,324; IF/AIF: 0,617; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevB.104.235301
2021[S1; CH; OA] Gadeikienė, Agnė; Šalčiuvienė, Laura; Banytė, Jūratė; Dovalienė, Aistė; Kavaliauskas, Mindaugas; Piligrimienė, Žaneta. Emerging consumer healthy lifestyles in Lithuania // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 18, art. no. 10056, p. 1-22. DOI: 10.3390/su131810056. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/su131810056
2021[S1; CH; OA] Rapsikevicius, Jonas; Bruneckiene, Jurgita; Lukauskas, Mantas; Mikalonis, Sarunas. The impact of economic freedom on economic and environmental performance: evidence from European countries // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 4, art. no. 2380, p. 1-22. DOI: 10.3390/su13042380. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.33
2021[S1; CH; OA] Buškus, Kazimieras; Vaičiukynas, Evaldas; Verikas, Antanas; Medelytė, Saulė; Šiaulys, Andrius; Šaškov, Aleksej. Automated quantification of brittle stars in seabed imagery using computer vision techniques // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 22, art. no. 7598, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21227598. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/s21227598
2021[S1; CH; OA] Jagannathan, Preetha; Gurumoorthy, Sasikumar; Stateczny, Andrzej; Divakarachar, Parameshachari Bidare; Sengupta, Jewel. Collision‐aware routing using multi‐objective seagull optimization algorithm for WSN‐based IoT // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 24, art. no. 8496, p. 1-17. DOI: 10.3390/s21248496. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/s21248496
2021[S1; CH; OA] Raudonis, Vidas; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Sutiene, Kristina. Fast multi-focus fusion based on deep learning for early-stage embryo image enhancement // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 3, art. no. 863, p. 1-15. DOI: 10.3390/s21030863. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/s21030863
2021[S1; SG] Sutiene, Kristina; Luksys, Kestutis; Kundeliene, Kristina. Towards automation of short-term financial distress detection: a real-world case study // International journal of information technology & decision making. Singapore : World scientific. ISSN 0219-6220. eISSN 1793-6845. 2021, vol. 20, iss. 4, p. 1299-1333. DOI: 10.1142/S0219622021500334. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,508; AIF: 5,018; IF/AIF: 0,699; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1142/S0219622021500334
2021[S1; CH; OA] Mathew, Jacob Shiby; Marcinauskas, Liutauras; Kalin, Mitjan; Kėželis, Romualdas; Kavaliauskas, Žydrūnas; Gecevičius, Giedrius; Čapas, Vytautas. Improvement of the tribological properties of alumina coatings by zirconia addition // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2021, vol. 11, iss. 8, art. no. 991, p. 1-14. DOI: 10.3390/coatings11080991. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,236; AIF: 5,742; IF/AIF: 0,563; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings11080991
2021[S1; CH; OA] Sriubas, Mantas; Virbukas, Darius; Kainbayev, Nursultan; Bockute, Kristina; Laukaitis, Giedrius. Structural and electrochemical properties of scandia alumina stabilized zirconia thin films // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2021, vol. 11, iss. 7, art. no. 800, p. 1-15. DOI: 10.3390/coatings11070800. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,236; AIF: 5,742; IF/AIF: 0,563; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings11070800
2021[S1; CH; OA] Khinevich, Nadzeya; Juodėnas, Mindaugas; Tamulevičienė, Asta; Bandarenka, Hanna; Tamulevičius, Sigitas. Tailoring mesoporous silicon surface to form a versatile template for nanoparticle deposition // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. 699, p. 1-10. DOI: 10.3390/coatings11060699. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,236; AIF: 5,742; IF/AIF: 0,563; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings11060699
2021[S1; US; OA] Masys, Šarūnas; Jonauskas, Valdas; Rinkevicius, Zilvinas. Electronic g-tensor calculations for dangling bonds in nanodiamonds // Journal of physical chemistry A. Washington, DC : American chemical society. ISSN 1089-5639. eISSN 1520-5215. 2021, vol. 125, iss. 37, p. 8249-8260. DOI: 10.1021/acs.jpca.1c06253. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,944; AIF: 5,964; IF/AIF: 0,493; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1021/acs.jpca.1c06253
2021[S1; CH; OA] Sakalauskas, Eligijus; Timofejeva, Inga; Kilčiauskas, Aušrys. Sigma identification protocol construction based on MPF // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2021, vol. 13, iss. 9, art. no. 1683, p. 1-16. DOI: 10.3390/sym13091683. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,940; AIF: 7,694; IF/AIF: 0,382; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/sym13091683
2021[S1; CH; OA] Galdikas, Arvaidas; Usman, Muhammad; Galdikas, Matas. The kinetic model of diffusion and reactions in powder catalysts during temperature programmed oxygen isotopic exchange process // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 1526, p. 1-14. DOI: 10.3390/sym13081526. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,940; AIF: 7,694; IF/AIF: 0,382; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/sym13081526
2021[S1; CH; OA] Pal, Mayur; Palevičius, Paulius; Landauskas, Mantas; Orinaitė, Ugnė; Timofejeva, Inga; Ragulskis, Minvydas. An overview of challenges associated with automatic detection of concrete cracks in the presence of shadows // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 23, art. no. 11396, p. 1-13. DOI: 10.3390/app112311396. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/app112311396
2021[S1; CH; OA] Jreije, Antonio; Keshelava, Lalu; Ilickas, Mindaugas; Laurikaitiene, Jurgita; Urbonavicius, Benas Gabrielis; Adliene, Diana. Development of patient specific conformal 3D-printed devices for dose verification in radiotherapy // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 18, art. no. 8657, p. 1-12. DOI: 10.3390/app11188657. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/app11188657
2021[S1; CH; OA] Šiaučiūnaitė, Vaiva; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. Detection of ischemic episodes based on two consecutive declines in the JT/ST algebraic relationship // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 11, art. no. 4805, p. 1-15. DOI: 10.3390/app11114805. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/app11114805
2021[S1; CH; OA] Timofejeva, Inga; McCraty, Rollin; Atkinson, Mike; Alabdulgader, Abdullah A.; Vainoras, Alfonsas; Landauskas, Mantas; Siauciunaite, Vaiva; Ragulskis, Minvydas. Global study of human heart rhythm synchronization with the Earth's time varying magnetic field // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 7, art. no. 2935, p. 1-29. DOI: 10.3390/app11072935. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/app11072935
2021[S1; CH; OA] Kabašinskas, Audrius; Šutienė, Kristina. Key roles of crypto-exchanges in generating arbitrage opportunities // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. 2021, vol. 23, iss. 4, art. no. 455, p. 1-23. DOI: 10.3390/e23040455. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,738; AIF: 4,173; IF/AIF: 0,656; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/e23040455
2021[S1; CH; OA] Winiarz, Piotr; Campos Covarrubias, Susana; Sriubas, Mantas; Bockute, Kristina; Miruszewski, Tadeusz; Skubida, Wojciech; Jaworski, Daniel; Laukaitis, Giedrius; Gazda, Maria. Properties of barium cerate-zirconate thin films // Crystals. Basel : MDPI. ISSN 2073-4352. 2021, vol. 11, iss. 8, art. no. 1005, p. 1-15. DOI: 10.3390/cryst11081005. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,670; AIF: 4,557; IF/AIF: 0,585; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.3390/cryst11081005
2021[S1; GB] Heckmann, Klaus; Alzbutas, Robertas; Wang, Min; Jevremovic, Tatjana; Lydell, Bengt O. Y.; Sievers, Jürgen; Duan, Hinjian. Comparison of sensitivity measures in probabilistic fracture mechanics // International journal of pressure vessels and piping. Oxford : Elsevier. ISSN 0308-0161. eISSN 1879-3541. 2021, vol. 192, art. no. 104388, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.ijpvp.2021.104388. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,560; AIF: 3,801; IF/AIF: 0,673; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ijpvp.2021.104388
2021[S1; US] Pal, Mayur. On application of machine learning method for history matching and forecasting of times series data from hydrocarbon recovery process using water flooding // Petroleum science and technology. Philadelphia, PA : Taylor & Francis. ISSN 1091-6466. eISSN 1532-2459. 2021, vol. 39, iss. 15-16, p. 519-549. DOI: 10.1080/10916466.2021.1918712. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,695; AIF: 6,074; IF/AIF: 0,279; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)]10.1080/10916466.2021.1918712
2020[S1; US] Hong, Seung Sae; Gu, Mingqiang; Verma, Manish; Harbola, Varun; Wang, Bai Yang; Lu, Di; Vailionis, Arturas; Hikita, Yasuyuki; Pentcheva, Rossitza; Rondinelli, James M; Hwang, Harold Y. Extreme tensile strain states in La0.7Ca0.3MnO3 membranes // Science. Washington : American Association for the Advancement of Science. ISSN 0036-8075. eISSN 1095-9203. 2020, vol. 368, iss. 6486, art. no. aax9753, p. 71-76. DOI: 10.1126/science.aax9753. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 47,728; AIF: 6,440; IF/AIF: 7,411; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1126/science.aax9753
2020[S1; US; OA] Rinkevicius, Zilvinas; Li, Xin; Vahtras, Olav; Ahmadzadeh, Karan; Brand, Manuel; Ringholm, Magnus; List, Nanna Holmgaard; Scheurer, Maximilian; Scott, Mikael; Dreuw, Andreas; Norman, Patrick. VeloxChem: a python-driven density-functional theory program for spectroscopy simulations in high-performance computing environments // Wiley interdisciplinary reviews: computational molecular science. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 1759-0876. eISSN 1759-0884. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. e1457, p. 1-14. DOI: 10.1002/wcms.1457. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 25,113; AIF: 5,356; IF/AIF: 4,688; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1002/wcms.1457
2020[S1; GB] Dagiliene, Lina; Frendzel, Maciej; Sutiene, Kristina; Wnuk-Pel, Tomasz. Wise managers think about circular economy, wiser report and analyze it. Research of environmental reporting practices in EU manufacturing companies // Journal of cleaner production. Oxon : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2020, vol. 274, art. no. 121968, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.121968. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 9,297; AIF: 6,661; IF/AIF: 1,395; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jclepro.2020.121968
2020[S1; US; OA] Lazauskas, Algirdas; Marcinauskas, Liutauras; Andrulevicius, Mindaugas. Modification of graphene oxide/V2O5·nH2O nanocomposite films via direct laser irradiation // ACS applied materials & interfaces. NW, Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1944-8244. eISSN 1944-8252. 2020, vol. 12, iss. 16, p. 18877-18884. DOI: 10.1021/acsami.0c02066. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 9,229; AIF: 7,125; IF/AIF: 1,295; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1021/acsami.0c02066
2020[S1; GB] Zhou, Xia; Cheng, Jun; Cao, Jinde; Ragulskis, Minvydas. Asynchronous dissipative filtering fornonhomogeneous Markov switching neural networks with variable packet dropouts // Neural networks. Oxford : Elsevier. ISSN 0893-6080. eISSN 1879-2782. 2020, vol. 130, p. 229-237. DOI: 10.1016/j.neunet.2020.07.012. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 8,050; AIF: 4,926; IF/AIF: 1,634; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.neunet.2020.07.012
2020[S1; US; OA] Juodėnas, Mindaugas; Peckus, Domantas; Tamulevičius, Tomas; Yamauchi, Yusuke; Tamulevičius, Sigitas; Henzie, Joel. Effect of Ag nanocube optomechanical modes on plasmonic surface lattice resonances // ACS photonics. Washington, DC : American chemical society. ISSN 2330-4022. 2020, vol. 7, iss. 11, p. 3130-3140. DOI: 10.1021/acsphotonics.0c01187. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 7,529; AIF: 5,831; IF/AIF: 1,291; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1021/acsphotonics.0c01187
2020[S1; US] Adliene, D.; Griciene, B.; Skovorodko, K.; Laurikaitiene, J.; Puiso, J. Occupational radiation exposure of health professionals and cancer risk assessment for Lithuanian nuclear medicine workers // Environmental research. San Diego, CA : Elsevier. ISSN 0013-9351. eISSN 1096-0953. 2020, vol. 183, art. no. 109144, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.envres.2020.109144. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,498; AIF: 4,413; IF/AIF: 1,472; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.envres.2020.109144
2020[S1; CH] Marcinauskas, Liutauras; Mathew, Jacob Shiby; Milieška, Mindaugas; Aikas, Mindaugas; Kalin, Mitjan. Effect of graphite concentration on the tribological performance of alumina coatings // Journal of alloys and compounds. Lausanne : Elsevier. ISSN 0925-8388. eISSN 1873-4669. 2020, vol. 827, art. no. 154135, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.jallcom.2020.154135. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,316; AIF: 5,600; IF/AIF: 0,949; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jallcom.2020.154135
2020[S1; NL] Sidaraviciute, Ruta; Kavaliunas, Vytautas; Puodziukynas, Linas; Guobiene, Asta; Martuzevicius, Dainius; Andrulevicius, Mindaugas. Enhancement of photocatalytic pollutant decomposition efficiency of surface mounted TiO2 via lithographic surface patterning // Environmental technology and innovation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 2352-1864. 2020, vol. 19, art. no. 100983, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.eti.2020.100983. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,263; AIF: 6,151; IF/AIF: 0,855; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.eti.2020.100983
2020[S1; NL] Landauskas, Mantas; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. Permutation entropy-based 2D feature extraction for bearing fault diagnosis // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2020, vol. 102, p. 1717-1731. DOI: 10.1007/s11071-020-06014-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-020-06014-6
2020[S1; NL] Petkevičiūtė-Gerlach, Daiva; Timofejeva, Inga; Ragulskis, Minvydas. Clocking convergence of the fractional difference logistic map // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2020, vol. 100, p. 3925-3935. DOI: 10.1007/s11071-020-05703-6. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,022; AIF: 3,707; IF/AIF: 1,354; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-020-05703-6
2020[S1; GB] Saunoriene, Loreta; Palevicius, Paulius; Laukaitis, Giedrius; Trusiak, Maciek; Patorski, Krzysztof; Ragulskis, Minvydas. Diagnostics measure for roller bearings based on variable moiré gratings // Optics and lasers in engineering. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-8166. eISSN 1873-0302. 2020, vol. 133, art. no. 106137, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2020.106137. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,836; AIF: 3,315; IF/AIF: 1,458; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.optlaseng.2020.106137
2020[S1; GB] Kalyk, Fariza; Stankevičiūtė, Algita; Budrytė, Gintarė; Gaidamavičienė, Giedrė; Žalga, Artūras; Kriūkienė, Rita; Kavaliauskas, Žydrūnas; Leszczyńska, Marzena; Abakevičienė, Brigita. Comparative study of samarium-doped ceria nanopowders synthesized by various chemical synthesis routes // Ceramics international. Oxford : Elsevier. ISSN 0272-8842. eISSN 1873-3956. 2020, vol. 46, iss. 15, p. 24385-24394. DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.06.221. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,527; AIF: 3,593; IF/AIF: 1,259; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ceramint.2020.06.221
2020[S1; GB; OA] Knizikevičius, Rimantas. Statistical insights into the reaction of fluorine atoms with silicon // Scientific reports. London : Springer Nature. ISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 13634, p. 1-8. DOI: 10.1038/s41598-020-70432-0. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,380; AIF: 6,440; IF/AIF: 0,680; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41598-020-70432-0
2020[S1; CH; OA] Jucius, Dalius; Lazauskas, Algirdas; Grigaliūnas, Viktoras; Guobienė, Asta; Puodžiukynas, Linas. Hot embossing of micro-pyramids into thermoset thiol-ene film // Polymers. Basel : MDPI. ISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 10, art. no. 2291, p. 1-15. DOI: 10.3390/polym12102291. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 4,329; AIF: 4,658; IF/AIF: 0,929; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/polym12102291
2020[S1; NL] Rajackaitė, Erika; Peckus, Domantas; Gudaitis, Rimantas; Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičius, Tomas; Volyniuk, Dmytro; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas. Transient absorption spectroscopy as a promising optical tool for the quality evaluation of graphene layers deposited by microwave plasma // Surface and coatings technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0257-8972. eISSN 1879-3347. 2020, vol. 395, art. no. 125887, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.125887. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,158; AIF: 4,962; IF/AIF: 0,837; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfcoat.2020.125887
2020[S1; GB] Stankevičius, Lukas; Tamulevičius, Tomas; Žutautas, Andrius; Juodėnas, Mindaugas; Juškevičius, Kęstutis; Drazdys, Ramutis; Tamulevičius, Sigitas. Diffraction efficiency optimization of multilayer dielectric mirror-based gratings for 1030 nm femtosecond lasers // Optics and laser technology. Oxford : Elsevier. ISSN 0030-3992. eISSN 1879-2545. 2020, vol. 126, art. no. 106071, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.optlastec.2020.106071. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,867; AIF: 4,224; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.optlastec.2020.106071
2020[S1; CH; OA] Juknius, Tadas; Juknienė, Indrė; Tamulevičius, Tomas; Ružauskas, Modestas; Pamparienė, Ina; Oberauskas, Vaidas; Jurkevičiūtė, Aušrinė; Vasiliauskas, Andrius; Tamulevičius, Sigitas. Preclinical study of a multi-layered antimicrobial patch based on thin nanocomposite amorphous diamond like carbon films with embedded silver nanoparticles // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 14, art. no. 3180, p. 1-14. DOI: 10.3390/ma13143180. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,623; AIF: 5,678; IF/AIF: 0,638; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma13143180
2020[S1; CH; OA] Jaseliunaite, Justina; Galdikas, Arvaidas. Kinetic modeling of grain boundary diffusion: the Influence of grain size and surface processes // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 5, art. no. 1051, p. 1-17. DOI: 10.3390/ma13051051. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,623; AIF: 5,678; IF/AIF: 0,638; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma13051051
2020[S1; CH; OA] Kavaliunas, Vytautas; Krugly, Edvinas; Sriubas, Mantas; Mimura, Hidenori; Laukaitis, Giedrius; Hatanaka, Yoshinori. Influence of Mg, Cu, and Ni dopants on amorphous TiO2 thin films photocatalytic activity // Materials. Basel : MDPI. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 4, art. no. 886, p. 1-14. DOI: 10.3390/ma13040886. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,623; AIF: 5,678; IF/AIF: 0,638; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/ma13040886
2020[S1; CH; OA] Antanaitis, Ramūnas; Juozaitienė, Vida; Televičius, Mindaugas; Malašauskienė, Dovilė; Merkis, Mantvydas; Merkis, Eitvydas; Baumgartner, Walter. Preliminary experiment using sensors for cow health monitoring after surgical treatment for the left displacement of the abomasum // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 16, art. no. 4416, p. 1-11. DOI: 10.3390/s20164416. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/s20164416
2020[S1; CH; OA] Liu, Tongwei; Xu, Hao; Ragulskis, Minvydas; Cao, Maosen; Ostachowicz, Wiesław. A data-driven damage identification framework based on transmissibility function datasets and one-dimensional convolutional neural networks: verification on a structural health monitoring benchmark structure // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 4, art. no. 1059, p. 1-25. DOI: 10.3390/s20041059. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/s20041059
2020[S1; US; OA] Olsen, Jógvan Magnus Haugaard; Reine, Simen; Vahtras, Olav; Kjellgren, Erik; Reinholdt, Peter; Dundas, Karen Oda Hjorth; Li, Xin; Cukras, Janusz; Ringholm, Magnus; Hedegård, Erik D.; Di Remigio, Roberto; List, Nanna H.; Faber, Rasmus; Tenorio, Bruno Nunes Cabral; Bast, Radovan; Pedersen, Thomas Bondo; Rinkevicius, Zilvinas; Sauer, Stephan P. A.; Mikkelsen, Kurt V.; Kongsted, Jacob; Coriani, Sonia; Ruud, Kenneth; Helgaker, Trygve; Jensen, Hans Jørgen Aa.; Norman, Patrick. Dalton project: a Python platform for molecular- and electronic-structure simulations of complex systems // Journal of chemical physics. Melville, NY : American Institute of Physics. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2020, vol. 152, iss. 21, art. no. 214115, p. 1-18. DOI: 10.1063/1.5144298. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,488; AIF: 5,427; IF/AIF: 0,642; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1063/1.5144298
2020[S1; US] Masys, Šarūnas; Rinkevičius, Žilvinas; Tamulienė, Jelena. Computational study on the electronic g-tensors of hydrophilic and hydrophobic nanodiamonds interacting with water // Journal of chemical physics. Melville : American Institute of Physics. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2020, vol. 152, iss. 14, art. no. 144302, p. 1-11. DOI: 10.1063/5.0001485. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,488; AIF: 5,427; IF/AIF: 0,642; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1063/5.0001485
2020[S1; GB] Adliene, Diana; Urbonavicius, Benas Gabrielis; Laurikaitiene, Jurgita; Puiso, Judita. New application of polymer gels in medical radiation dosimetry: Plasmonic sensors // Radiation physics and chemistry. Oxford : Elsevier. ISSN 0969-806X. eISSN 1879-0895. 2020, vol. 168, art. no. 108609, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2019.108609. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,858; AIF: 4,240; IF/AIF: 0,674; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.radphyschem.2019.108609
2020[S1; LT; OA] Kilčiauskas, Aušrys; Butkus, Gintaras; Sakalauskas, Eligijus. Authenticated key agreement protocol based on provable secure cryptographic functions // Informatica. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2020, vol. 31, no. 2, p. 277-298. DOI: 10.15388/20-INFOR415. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,688; AIF: 2,773; IF/AIF: 0,969; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.15388/20-INFOR415
2020[S1; US] Telksnys, T.; Timofejeva, I.; Navickas, Z.; Marcinkevicius, R.; Mickevicius, R.; Ragulskis, M. Solitary solutions to an androgen-deprivation prostate cancer treatment model // Mathematical methods in the applied sciences. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons. ISSN 0170-4214. eISSN 1099-1476. 2020, vol. 43, iss. 7, p. 3995-4006. DOI: 10.1002/mma.6168. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,321; AIF: 1,944; IF/AIF: 1,193; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1002/mma.6168
2020[S1; CH; OA] Kabašinskas, Audrius; Šutienė, Kristina; Kopa, Miloš; Lukšys, Kęstutis; Bagdonas, Kazimieras. Dominance-based decision rules for pension fund selection under different distributional assumptions // Mathematics. Basel : MDPI. ISSN 2227-7390. 2020, vol. 8, iss. 5, art. no. 719, p. 1-26. DOI: 10.3390/math8050719. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,258; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,849; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/math8050719
2020[S1; LT; OA] Arnastauskaitė, Jurgita; Ruzgas, Tomas. Accuracy of nonparametric density estimation for univariate Gaussian mixture models: a comparative study // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : VGTU press. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2020, vol. 25, no. 4, p. 622-641. DOI: 10.3846/mma.2020.10505. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,474; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,207; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3846/mma.2020.10505
2020[S1; LT; OA] Čiupaila, Regimantas; Sapagovas, Mifodijus; Pupalaigė, Kristina. M-matrices and convergence of finite difference scheme for parabolic equation with an integral boundary condition // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : VGTU Press. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2020, vol. 25, iss. 2, p. 167-183. DOI: 10.3846/mma.2020.8023. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 1,474; AIF: 1,221; IF/AIF: 1,207; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3846/mma.2020.8023
2020[S1; GB] Marinoiu, Adriana; Andrulevicius, Mindaugas; Tamuleviciene, Asta; Tamulevicius, Tomas; Carcadea, Elena; Raceanu, Mircea; Varlam, Mihai. High performance catalytic system with enhanced durability in PEM fuel cell // International journal of hydrogen energy. Oxford : Elsevier. ISSN 0360-3199. eISSN 1879-3487. 2020, vol. 45, iss. 17, p. 10409-10422. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2019.09.179. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,816; AIF: 6,944; IF/AIF: 0,837; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ijhydene.2019.09.179
2020[S1; US] Dreyer, Cyrus E.; Alkauskas, Audrius; Lyons, John L.; Van de Walle, Chris G. Radiative capture rates at deep defects from electronic structure calculations // Physical review B. College Park, MD : American Physical Society. ISSN 2469-9950. eISSN 2469-9969. 2020, vol. 102, iss. 8, art. no. 085305, p. 1-6. DOI: 10.1103/PhysRevB.102.085305. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,036; AIF: 5,841; IF/AIF: 0,690; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevB.102.085305
2020[S1; US] Snipas, Mindaugas; Kraujalis, Tadas; Maciunas, Kestutis; Kraujaliene, Lina; Gudaitis, Lukas; Verselis, Vytautas K. Four-state model for simulating kinetic and steady-state voltage-dependent gating of gap junctions // Biophysical journal. Cambridge : Cell press. ISSN 0006-3495. eISSN 1542-0086. 2020, vol. 119, no. 8, p. 1640-1655. DOI: 10.1016/j.bpj.2020.08.032. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,033; AIF: 4,286; IF/AIF: 0,940; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.bpj.2020.08.032
2020[S1; US] Lin, Shih-Chieh; Kuo, Cheng-Tai; Shao, Yu-Cheng; Chuang, Yi-De; Geessinck, Jaap; Huijben, Mark; Rueff, Jean-Pascal; Graff, Ismael L.; Conti, Giuseppina; Peng, Yingying; Bostwick, Aaron; Rotenberg, Eli; Gullikson, Eric; Nemšák, Slavomír; Vailionis, Arturas; Gauquelin, Nicolas; Verbeeck, Johan; Ghiringhelli, Giacomo; Schneider, Claus M.; Fadley, Charles S. Two-dimensional electron systems in perovskite oxide heterostructures: role of the polarity-induced substitutional defects // Physical review materials. College Park, MD : American Physical Society. ISSN 2475-9953. 2020, vol. 4, iss. 11, art. no. 115002, p. 1-10. DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.4.115002. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,989; AIF: 5,931; IF/AIF: 0,672; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevMaterials.4.115002
2020[S1; DE] Jurkevičiūtė, Aušrinė; Klimaitė, Gerda; Tamulevičius, Tomas; Fiutowski, Jacek; Rubahn, Horst-Günter; Tamulevičius, Sigitas. Tailoring of silver nanoparticle size distributions in hydrogenated amorphous diamond-like carbon nanocomposite thin films by direct femtosecond laser interference patterning // Advanced engineering materials. Weinheim : Wiley-VCH. ISSN 1438-1656. eISSN 1527-2648. 2020, vol. 22, iss. 3, art. no. 1900951, p. 1-11. DOI: 10.1002/adem.201900951. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,862; AIF: 5,931; IF/AIF: 0,651; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1002/adem.201900951
2020[S1; GB] Kalanda, Nikolay; Yarmolich, Marta; Kutuzau, Maksim; Gurskii, Alexander; Soares, Maria do Rosário Teixeira; Andrulevičius, Mindaugas; Abakevičienė, Brigita; Tamulevičius, Sigitas. Degree of phase transformations in the conditions of polythermal synthesis of SrBaFeMoO6–δ // Vacuum. Oxford : Elsevier. ISSN 0042-207X. 2020, vol. 174, art. no. 109196, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.vacuum.2020.109196. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,627; AIF: 5,532; IF/AIF: 0,655; Q2 (2020, InCitesJCR SCIE)]10.1016/j.vacuum.2020.109196
2020[S1; GB] Slekiene, Nora; Snitka, Valentinas. Impact of graphene oxide functionalized with doxorubicin on viability of mouse hepatoma MH-22A cells // Toxicology in vitro. Oxford : Elsevier. ISSN 0887-2333. eISSN 1879-3177. 2020, vol. 65, art. no. 104821, p. 1-14. DOI: 10.1016/j.tiv.2020.104821. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,500; AIF: 4,253; IF/AIF: 0,822; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.tiv.2020.104821
2020[S1; NL] Bastakys, Lukas; Kalyk, Fariza; Marcinauskas, Liutauras; Čyvienė, Jurgita; Abakevičienė, Brigita. Structural investigation of gadolinia-ceria multilayered thin films deposited by reactive magnetron sputtering // Materials letters. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-577X. eISSN 1873-4979. 2020, vol. 271, art. no. 127762, p. 1-4. DOI: 10.1016/j.matlet.2020.127762. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,423; AIF: 5,532; IF/AIF: 0,618; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.matlet.2020.127762
2020[S1; CH; OA] Kairaitis, Gediminas; Galdikas, Arvaidas. Modelling of phase structure and surface morphology evolution during compound thin film deposition // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 11, art. no. 1077, p. 1-13. DOI: 10.3390/coatings10111077. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,881; AIF: 5,285; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings10111077
2020[S1; CH; OA] Lazauskas, Algirdas; Jucius, Dalius; Puodžiukynas, Linas; Guobienė, Asta; Grigaliūnas, Viktoras. SiO2-based nanostructured superhydrophobic film with high optical transmittance // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 10, art. no. 934, p. 1-7. DOI: 10.3390/coatings10100934. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,881; AIF: 5,285; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings10100934
2020[S1; CH; OA] Kainbayev, Nursultan; Sriubas, Mantas; Bockute, Kristina; Virbukas, Darius; Laukaitis, Giedrius. E-beam deposition of scandia-stabilized zirconia (ScSZ) thin films co-doped with Al // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 870, p. 1-10. DOI: 10.3390/coatings10090870. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,881; AIF: 5,285; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings10090870
2020[S1; CH; OA] Kainbayev, Nursultan; Sriubas, Mantas; Virbukas, Darius; Rutkuniene, Zivile; Bockute, Kristina; Bolegenova, Saltanat; Laukaitis, Giedrius. Raman study of nanocrystalline-doped ceria oxide thin films // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. 432, p. 1-12. DOI: 10.3390/coatings10050432. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,881; AIF: 5,285; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings10050432
2020[S1; CH; OA] Kairaitis, Gediminas; Galdikas, Arvaidas. Mechanisms and dynamics of layered structure formation during co-deposition of binary compound thin films // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2020, vol. 10, iss. 1, art. no. 21, p. 1-18. DOI: 10.3390/coatings10010021. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,881; AIF: 5,285; IF/AIF: 0,545; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings10010021
2020[S1; CH; OA] Michalkovič, Aleksejus; Sakalauskas, Eligijus; Lukšys, Kęstutis. Key exchange protocol defined over a non-commuting group based on an NP-complete decisional problem // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 9, art. no. 1389, p. 1-16. DOI: 10.3390/sym12091389. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,713; AIF: 6,440; IF/AIF: 0,421; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/sym12091389
2020[S1; CH; OA] Sakalauskas, Eligijus; Dindienė, Lina; Kilčiauskas, Aušrys; Lukšys, Kęstutis. Perfectly secure Shannon cipher construction based on the matrix power function // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2020, vol. 12, iss. 5, art. no. 860, p. 1-10. DOI: 10.3390/SYM12050860. [Science Citation Index Expanded (Webof Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,713; AIF: 6,440; IF/AIF: 0,421; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/SYM12050860
2020[S1; CH; OA] Iesmantas, Tomas; Paulauskaite-Taraseviciene, Agne; Sutiene, Kristina. Enhancing multi-tissue and multi-scale cell nuclei segmentation with deep metric learning // Applied sciences. Basel : MDPI. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 2, art. no. 615, p. 1-15. DOI: 10.3390/app10020615. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,679; AIF: 5,354; IF/AIF: 0,500; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/app10020615
2020[S1; DE] Iešmantas, Tomas; Alzbutas, Robertas. Convolutional neural network for detection and classification of seizures in clinical data // Medical & biological engineering & computing. Heidelberg : Springer. ISSN 0140-0118. eISSN 1741-0444. 2020, vol. 58, iss. 9, p. 1919-1932. DOI: 10.1007/s11517-020-02208-7. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,602; AIF: 4,214; IF/AIF: 0,617; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11517-020-02208-7
2020[S1; CH; OA] Campos Covarrubias, Monica Susana; Sriubas, Mantas; Bockute, Kristina; Winiarz, Piotr; Miruszewski, Tadeusz; Skubida, Wojciech; Jaworski, Daniel; Bartmański, Michał; Szkodo, Marek; Gazda, Maria; Laukaitis, Giedrius. Properties of barium cerate thin films formed using e-beam deposition // Crystals. Basel : MDPI. ISSN 2073-4352. 2020, vol. 10, iss. 12, art. no. 1152, p. 1-13. DOI: 10.3390/cryst10121152. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,589; AIF: 4,271; IF/AIF: 0,606; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/cryst10121152
2020[S1; NL] Nemciauskas, Kestutis; Traksele, Lina; Salaseviciene, Alvija; Snitka, Valentinas. A silicon membrane-silver nanoparticles SERS chip for trace molecules detection // Microelectronic engineering. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-9317. eISSN 1873-5568. 2020, vol. 225, art. no. 111282, p. 1-6. DOI: 10.1016/j.mee.2020.111282. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,523; AIF: 5,096; IF/AIF: 0,495; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.mee.2020.111282
2020[S1; CH; OA] Alasauskas, Sarunas; Ustinaviciene, Ruta; Kavaliauskas, Mindaugas. Residential links to air pollution and school children with asthma in Vilnius (population study) // Medicina. Basel : MDPI. ISSN 1010-660X. 2020, vol. 56, iss. 7, art. no. 346, p. 1-11. DOI: 10.3390/medicina56070346. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,430; AIF: 5,182; IF/AIF: 0,468; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/medicina56070346
2020[S1; CH; OA] Galdikas, Arvaidas; Moskalioviene, Teresa. The anisotropic stress-induced diffusion andtrapping of nitrogen in austenitic atainless ateel during nitriding // Metals. Basel : MDPI. ISSN 2075-4701. 2020, vol.10, iss. 10, art. no. 1319, p. 1-13. DOI: 10.3390/met10101319. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,351; AIF: 4,773; IF/AIF: 0,492; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/met10101319
2020[S1; CH; OA] Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Crystallographic orientation dependence of nitrogen mass transport in austenitic stainless steel // Metals. Basel : MDPI. ISSN 2075-4701. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. 615, p. 1-13. DOI: 10.3390/met10050615. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,351; AIF: 4,773; IF/AIF: 0,492; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)]10.3390/met10050615
2019[S1; US] Duan, Sai; Rinkevicius, Zilvinas; Tian, Guangjun; Luo, Yi. Optomagnetic effect induced by magnetized nanocavity plasmon // Journal of the American Chemical Society. Washington, DC : ACS publications. ISSN 0002-7863. eISSN 1520-5126. 2019, vol. 141, iss. 35, p. 13795-13798. DOI: 10.1021/jacs.9b07817. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 14,612; AIF: 6,158; IF/AIF: 2,372; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1021/jacs.9b07817
2019[S1; US] Juodėnas, Mindaugas; Tamulevičius, Tomas; Henzie, Joel; Erts, Donats; Tamulevičius, Sigitas. Surface lattice resonances in self-assembled arrays of monodisperse Ag cuboctahedra // ACS nano. Washington, DC : American chemical society. ISSN 1936-0851. eISSN 1936-086X. 2019, vol. 13, iss. 8, p. 9038-9047. DOI: 10.1021/acsnano.9b03191. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 14,588; AIF: 6,285; IF/AIF: 2,321; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1021/acsnano.9b03191
2019[S1; GB; OA] Dans, Pablo D.; Balaceanu, Alexandra; Pasi, Marco; Patelli, Alessandro S.; Petkevičiūtė, Daiva; Walther, Jürgen; Hospital, Adam; Bayarri, Genís; Lavery, Richard; Maddocks, John H.; Orozco, Modesto. The static and dynamic structural heterogeneities of B-DNA: extending Calladine–Dickerson rules // Nucleic acids research. Oxford : Oxford University Press. ISSN 0305-1048. eISSN 1362-4962. 2019, vol. 47, iss. 21, p. 11090-11102. DOI: 10.1093/nar/gkz905. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 11,502; AIF: 4,696; IF/AIF: 2,449; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1093/nar/gkz905
2019[S1; NL] Alkayem, Nizar Faisal; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. Damage localization in irregular shape structures using intelligent FE model updating approach with a new hybrid objective function and social swarm algorithm // Applied Soft Computing Journal. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1568-4946. eISSN 1872-9681. 2019, Vol. 83, art. no. 105604, p. 1-12. DOI: 10.1016/j.asoc.2019.105604. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,472; AIF: 3,833; IF/AIF: 1,427; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.asoc.2019.105604
2019[S1; NL] Telksnys, Tadas; Navickas, Zenonas; Timofejeva, Inga; Marcinkevicius, Romas; Ragulskis, Minvydas. Symmetry breaking in solitary solutions to the Hodgkin–Huxley model // Nonlinear dynamics. Dordrecht : Springer Nature. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2019, vol. 97, iss. 1, p. 571-582. DOI: 10.1007/s11071-019-04998-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 4,867; AIF: 3,262; IF/AIF: 1,492; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-019-04998-4
2019[S1; CH] Lelis, Martynas; Tuckute, Simona; Varnagiris, Sarunas; Urbonavicius, Marius; Laukaitis, Giedrius; Bockute, Kristina. Tailoring of TiO2 film microstructure by pulsed-DC and RF magnetron co-sputtering // Surface and Coatings Technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. 2019, vol. 377, art. no. 124906, p. 1-8. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.124906. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,784; AIF: 4,439; IF/AIF: 0,852; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfcoat.2019.124906
2019[S1; NL] Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Kinetic model of anisotropic stress assisted diffusion of nitrogen in nitrided austenitic stainless steel // Surface and Coatings Technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0257-8972. 2019, Vol. 366, p. 277-285. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.03.054. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,784; AIF: 4,439; IF/AIF: 0,852; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfcoat.2019.03.054
2019[S1; SE] Kavaliauskas, Žydrūnas; Marcinauskas, Liutauras; Milieška, Mindaugas; Valinčius, Vitas; Baltušnikas, Arūnas; Žunda, Audrius. Effect of copper content on the properties of graphite-copper composites formed using the plasma spray process // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. 2019, vol. 364, p. 398-405. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2019.03.009. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,784; AIF: 4,439; IF/AIF: 0,852; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfcoat.2019.03.009
2019[S1; GB] Lu, Guangqing; Smidtaite, Rasa; Howard, Daniel; Ragulskis, Minvydas. An image hiding scheme in a 2-dimensional coupled map lattice of matrices // Chaos, Solitons and Fractals. Oxford : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2019, Vol. 124, p. 78-85. DOI: 10.1016/j.chaos.2019.04.038. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,764; AIF: 2,544; IF/AIF: 1,479; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.chaos.2019.04.038
2019[S1; US; OA] Butkevičiūtė, Eglė; Bikulčienė, Liepa; Sidekerskienė, Tatjana; Blažauskas, Tomas; Maskeliūnas, Rytis; Damaševičius, Robertas; Wei, Wei. Removal of movement artefact for mobile EEG analysis in sports exercises // IEEE Access. Piscataway, NJ : IEEE. ISSN 2169-3536. 2019, vol. 7, p. 7206-7217. DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2890335. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,745; AIF: 3,426; IF/AIF: 1,093; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1109/ACCESS.2018.2890335
2019[S1; US] Mackoit-Sinkevičienė, Mažena; Maciaszek, M.; Van de Walle, C.G.; Alkauskas, Audrius. Carbon dimer defect as a source of the 4.1 eV luminescence in hexagonal boron nitride // Applied physics letters. Melville : American Institute of Physics. ISSN 0003-6951. eISSN 1077-3118. 2019, vol. 115, iss. 21, art. no. 212101, p. 1-4. DOI: 10.1063/1.5124153. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,597; AIF: 4,626; IF/AIF: 0,777; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1063/1.5124153
2019[S1; LT; OA] Muleravicius, Jonas; Timofejeva, Inga; Mihalkovich, Aleksejus; Sakalauskas, Eligijus. Security, trustworthiness and effectivity analysis of an offline e-cash system with observers // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2019, vol. 30, iss. 2, p. 327-348. DOI: 10.15388/Informatica.2019.208. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,312; AIF: 2,432; IF/AIF: 1,361; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.15388/Informatica.2019.208
2019[S1; LT; OA] Sapagovas, Mifodijus; Čiupaila, Regimantas; Jakubeliene, Kristina; Rutkauskas, Stasys. A new eigenvalue problem for the difference operator with nonlocal conditions // Nonlinear analysis: modelling and control. Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1392-5113. eISSN 2335-8963. 2019, vol. 24, iss. 3, p. 462-484. DOI: 10.15388/NA.2019.3.9. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,780; AIF: 2,449; IF/AIF: 1,135; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.15388/NA.2019.3.9
2019[S1; GB; OA] Sapagovas, Mifodijus; Štikonienė, Olga; Jakubėlienė, Kristina; Čiupaila, Regimantas. Finite difference method for boundary value problem for nonlinear elliptic equation with nonlocal conditions // Boundary value problems. London : Springer. ISSN 1687-2762. eISSN 1687-2770. 2019, vol. 2019, iss. 1, art. no. 94, p. 39-62. DOI: 10.1186/s13661-019-1202-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,794; AIF: 1,280; IF/AIF: 1,401; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1186/s13661-019-1202-4
2019[S1; CH] Alzbutas, Robertas; Voronov, Roman. Probabilistic safety assessment and human reliability analysis for the Wendelstein 7-X fusion device // Fusion engineering and design. Lausanne : Elsevier. ISSN 0920-3796. eISSN 1873-7196. 2019, vol. 149, art. no. 111318, p. 1-11. DOI: 10.1016/j.fusengdes.2019.111318. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,692; AIF: 1,519; IF/AIF: 1,113; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.fusengdes.2019.111318
2019[S1; US] Zakomirnyi, Vadim I.; Rinkevicius, Zilvinas; Baryshnikov, Glib V.; Sørensen, Lasse K.; Ågren, Hans. Extended discrete interaction model: plasmonic excitations of silver nanoparticles // Journal of physical chemistry C. NW, Washington, DC : American Chemical Society. ISSN 1932-7447. eISSN 1932-7455. 2019, vol. 123, iss. 47, p. 28867-28880. DOI: 10.1021/acs.jpcc.9b07410. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,189; AIF: 6,328; IF/AIF: 0,661; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1021/acs.jpcc.9b07410
2019[S1; US] Wickramaratne, Darshana; Shen, Jimmy-Xuan; Dreyer, Cyrus E.; Alkauskas, Audrius; Van de Walle, Chris G. Electrical and optical properties of iron in GaN, AlN, and InN // Physical review B. College Park, MD : American physical society. ISSN 2469-9950. eISSN 2469-9969. 2019, vol. 99, iss. 20, art. no. 205202, p. 1-13. DOI: 10.1103/PhysRevB.99.205202. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,575; AIF: 5,207; IF/AIF: 0,686; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevB.99.205202
2019[S1; GB] Rackauskas, Simas; Rackauskas, Tatiana; Alaferdov, Andrei; Vaz, Alfredo; Savu, Raluca; Moshkalev, Stanislav A. Multilayer graphene nanobelts on SWCNT films for high current interconnect applications // Nanotechnology. Bristol : IOP Publishing. ISSN 0957-4484. eISSN 1361-6528. 2019, vol. 30, iss. 24, art. no. 245203, p. 1-8. DOI: 10.1088/1361-6528/ab083f. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,551; AIF: 5,717; IF/AIF: 0,621; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1088/1361-6528/ab083f
2019[S1; CH] Iešmantas, Tomas; Alzbutas, Robertas. Bayesian spatial reliability model for power transmission network lines // Electric power systems research. Lausanne : Elsevier. ISSN 0378-7796. eISSN 1873-2046. 2019, vol. 173, p. 214-219. DOI: 10.1016/j.epsr.2019.04.014. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,211; AIF: 3,361; IF/AIF: 0,955; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.epsr.2019.04.014
2019[S1; GB] Kovalchuk, Nikolai G; Niherysh, Kiryl A; Felsharuk, Andrei V; Svito, Ivan А; Tamulevičius, Tomas; Tamulevičius, Sigitas; Kargin, Nikolai I; Komissarov, Ivan V; Prischepa, Serghej L. Direct patterning of nitrogen-doped chemical vapor deposited graphene-based microstructures for charge carrier measurements employing femtosecond laser ablation // Journal of physics D: Applied physics. London : Institute of physics. ISSN 0022-3727. eISSN 1361-6463. 2019, vol. 52, iss. 30, art. no. 30LT01, p. 1-8. DOI: 10.1088/1361-6463/ab1c4b. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,169; AIF: 4,626; IF/AIF: 0,685; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1088/1361-6463/ab1c4b
2019[S1; GB] Peckus, Domantas; Chauvin, Adrien; Tamulevičius, Tomas; Juodėnas, Mindaugas; Ding, Junjun; Choi, Chang-Hwan; El Mel, Abdel-Aziz; Tessier, Pierre-Yves; Tamulevičius, Sigitas. Polarization-dependent ultrafast plasmon relaxation dynamics in nanoporous gold thin films and nanowires // Journal of physics D: Applied physics. London : IOP publishing. ISSN 0022-3727. eISSN 1361-6463. 2019, vol. 52, iss. 22, art. no. 225103, p. 1-13. DOI: 10.1088/1361-6463/ab0719. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,169; AIF: 4,626; IF/AIF: 0,685; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1088/1361-6463/ab0719
2019[S1; US] Masys, Šarūnas; Rinkevičius, Žilvinas; Tamulienė, Jelena. Electronic g-tensors of nanodiamonds: dependence on the size, shape, and surface functionalization // Journal of chemical physics. Melville : AIP Publishing. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2019, vol. 151, iss. 14, art. no. 144305, p. 1-14. DOI: 10.1063/1.5121849. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Embase] [IF: 2,991; AIF: 4,817; IF/AIF: 0,620; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1063/1.5121849
2019[S1; US] Masys, Š.; Rinkevicius, Z.; Tamuliene, J. On the magnetic properties of nanodiamonds: electronic g-tensor calculations // Journal of chemical physics. Melville, NY : AIP Publishing. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2019, vol. 151, iss. 4, art. no. 044305, p. 1-12. DOI: 10.1063/1.5111024. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,991; AIF: 4,817; IF/AIF: 0,620; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1063/1.5111024
2019[S1; US; OA] Saunoriene, Loreta; Siauciunaite, Vaiva; Vainoras, Alfonsas; Bertasiute, Virginija; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. The characterization of the transit through the anaerobic threshold based on relationships between RR and QRS cardiac intervals // PLoS One. San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1932-6203. eISSN 1932-6203. 2019, vol. 14, iss. 5, art. no. e0216938, p. 1-14. DOI: 10.1371/journal.pone.0216938. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,740; AIF: 5,327; IF/AIF: 0,514; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1371/journal.pone.0216938
2019[S1; DE; OA] Ryu, Meguya; Handa, Reo; Cernescu, Adrian; Vailionis, Arturas; Balcytis, Armandas; Vongsvivut, Jitraporn; Li, Jing-Liang; Linklater, Denver P.; Ivanova, Elena P.; Mizeikis, Vygantas; Tobin, Mark J.; Morikawa, Junko; Juodkazis, Saulius. Nanoscale optical and structural characterisation of silk // Beilstein Journal of Nanotechnology. Frankfurt am Main : Beilstein-Institut. ISSN 2190-4286. 2019, vol. 10, p. 922-929. DOI: 10.3762/bjnano.10.93. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,612; AIF: 5,717; IF/AIF: 0,456; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.3762/bjnano.10.93
2019[S1; US] Kabašinskas, Audrius; Maggioni, Francesca; Šutienė, Kristina; Valakevičius, Eimutis. A multistage risk-averse stochastic programming model for personal savings accrual: the evidence from Lithuania // Annals of operations research. New York, NY : Springer. ISSN 0254-5330. eISSN 1572-9338. 2019, vol. 279, iss. 1-2, p. 43-70. DOI: 10.1007/s10479-018-3100-z. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,583; AIF: 3,176; IF/AIF: 0,813; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1007/s10479-018-3100-z
2019[S1; CH; OA] Bruneckienė, Jurgita; Jucevicius, Robertas; Zykienė, Ineta; Rapsikevičius, Jonas; Lukauskas, Mantas. Assessment of investment attractiveness in European countries by artificial neural networks: what competences are needed to make a decision on collective well-being? // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 24, art. no.6892, p. 1-23. DOI: 10.3390/su11246892. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,576; AIF: 5,046; IF/AIF: 0,510; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.3390/su11246892
2019[S1; CH; OA] Žigienė, Gerda; Rybakovas, Egidijus; Alzbutas, Robertas. Artificial intelligence based commercial risk management framework for SMEs // Sustainability. Basel : MDPI. ISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 16, art. no. 4501, p. 70-85. DOI: 10.3390/su11164501. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,576; AIF: 5,046; IF/AIF: 0,510; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.3390/su11164501
2019[S1; FR; OA] Rudokas, Kastytis; Landauskas, Mantas; Gražulevičiūtė-Vileniškė, Indrė; Viliūnienė, Odeta. Valuing the socio-economic benefits of built heritage: local context and mathematical modeling // Journal of cultural heritage. Paris : Elsevier. ISSN 1296-2074. eISSN 1778-3674. 2019, vol. 39, p. 229-237. DOI: 10.1016/j.culher.2019.02.016. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,553; AIF: 3,649; IF/AIF: 0,699; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.culher.2019.02.016
2019[S1; CH; OA] Smidtaite, Rasa; Lu, Guangqing; Ragulskis, Minvydas. Image entropy for the identification of chimera states of spatiotemporal divergence in complex coupled maps of matrices // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. eISSN 1099-4300. 2019, vol. 21, iss. 5, art. no. 523, p. 1-12. DOI: 10.3390/e21050523. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,494; AIF: 3,264; IF/AIF: 0,764; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.3390/e21050523
2019[S1; GB] Xu, Wei; Cao, Maosen; Ding, Keqin; Ragulskis, Minvydas; Zhu, Xiang. A segmenting scheme for evaluating exact high-order modes of uniform Timoshenko beams // Applied Acoustics. Oxford : Elsevier. ISSN 0003-682X. eISSN 1872-910X. 2019, Vol. 150, p. 76-80. DOI: 10.1016/j.apacoust.2019.02.004. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,440; AIF: 2,627; IF/AIF: 0,928; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.apacoust.2019.02.004
2019[S1; CH; OA] Sriubas, Mantas; Kainbayev, Nursultan; Virbukas, Darius; Bočkutė, Kristina; Rutkūnienė, Živilė; Laukaitis, Giedrius. Structure and conductivity studies of scandia and alumina doped zirconia thin films // Coatings. Basel : MDPI. ISSN 2079-6412. 2019, vol. 9, iss. 5, art. no. 317, p. 1-10. DOI: 10.3390/coatings9050317. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,436; AIF: 4,252; IF/AIF: 0,572; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.3390/coatings9050317
2019[S1; US] Moskalioviene, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Mechanisms of the hydrogen influence on the diffusivity of nitrogen during plasma nitriding austenitic stainless steel // Metallurgical and Materials Transactions A. New York, NY : Springer. ISSN 1073-5623. eISSN 1543-1940. 2019, Vol. 50, iss. 2, p. 1021-1032. DOI: 10.1007/s11661-018-5014-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,050; AIF: 4,181; IF/AIF: 0,490; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11661-018-5014-4
2018[S1; GB] Tamulevičius, Sigitas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Tomas; Rubahn, Horst-Günter. Diamond like carbon nanocomposites with embedded metallic nanoparticles // Reports on progress in physics. Bristol : IOP publishing. ISSN 0034-4885. eISSN 1361-6633. 2018, vol. 81, iss. 2, art. no. 024501, p. 1-31. DOI: 10.1088/1361-6633/aa966f. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 16,620; AIF: 3,170; IF/AIF: 5,242; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1088/1361-6633/aa966f
2018[S1; AT] Ramanauskaite, Lina; Mazeika, Viktoras; Snitka, Valentinas. SERS based monitoring of toluene vapors at ambient and elevated temperatures by using a ruffled silver nanolayer as a substrate // Microchimica acta. Vienna : Springer. ISSN 0026-3672. eISSN 1436-5073. 2018, vol. 185, iss. 10, art. no. 477, p. 1-8. DOI: 10.1007/s00604-018-3013-1. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; PubMed] [IF: 5,479; AIF: 3,728; IF/AIF: 1,469; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1007/s00604-018-3013-1
2018[S1; GB] Tao, Laifa; Yang, Chao; Cheng, Yujie; Lu, Chen; Ragulskis, Minvydas Kazys. Machine component health prognostics with only truncated histories using geometrical metric approach // Mechanical systems and signal processing. London : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2018, vol. 113, p. 168-179. DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.01.052. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,005; AIF: 2,744; IF/AIF: 1,823; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ymssp.2017.01.052
2018[S1; NL] Lukoseviciute, Kristina; Baubliene, Rita; Howard, Daniel; Ragulskis, Minvydas. Bernstein polynomials for adaptive evolutionary prediction of short-term time series // Applied soft computing. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1568-4946. eISSN 1872-9681. 2018, vol. 65, p. 47-57. DOI: 10.1016/j.asoc.2018.01.002. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Computers & Applied Sciences Complete] [IF: 4,873; AIF: 3,443; IF/AIF: 1,415; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.asoc.2018.01.002
2018[S1; GB] Šnipas, Mindaugas; Radziukynas, Virginijus; Valakevičius, Eimutis. Numerical solution of reliability models described by stochastic automata networks // Reliability engineering & system safety. Oxford : Elsevier. ISSN 0951-8320. eISSN 1879-0836. 2018, vol. 169, p. 570-578. DOI: 10.1016/j.ress.2017.09.024.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Research & Development] [IF: 4,039; AIF: 3,005; IF/AIF: 1,344; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ress.2017.09.02
2018[S1; GB; OA] Tamulevičius, Tomas; Juodėnas, Mindaugas; Klinavičius, Tomas; Paulauskas, Andrius; Jankauskas, Kęstutis; Ostreika, Armantas; Žutautas, Andrius; Tamulevičius, Sigitas. Dot-matrix hologram rendering algorithm and its validation through direct laser interference patterning // Scientific reports. London : Springer. ISSN 2045-2322. eISSN 2045-2322. 2018, vol. 8, art. no. 14245, p. 1-11. DOI: 10.1038/s41598-018-32294-5. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,011; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,779; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41598-018-32294-5
2018[S1; GB; OA] Alabdulgader, Abdullah; McCraty, Rollin; Atkinson, Michael; Dobyns, York; Vainoras, Alfonsas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Stolc, Viktor. Long-term study of heart rate variability responses to changes in the solar and geomagnetic environment // Scientific reports. London : Nature. ISSN 2045-2322. 2018, vol. 8, iss. 1, art. no. 2663, p. 1-14. DOI: 10.1038/s41598-018-20932-x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,011; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,779; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1038/s41598-018-20932-x
2018[S1; US] Londero, Elisa; Thiering, Gergo; Razinkovas, Lukas; Gali, Adam; Alkauskas, Audrius. Vibrationalmodes of negatively charged silicon-vacancy centers in diamond from ab initio calculations // Physical review B. College Park, MD : American Physical Society. ISSN 2469-9950. 2018, vol. 98, iss. 3, art. no. 035306, p. 1-9. DOI: 10.1103/PhysRevB.98.035306. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,736; AIF: 4,785; IF/AIF: 0,780; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevB.98.035306
2018[S1; NL] Kairaitis, Gediminas; Grigaliūnas, Artūras; Baginskas, Armuntas; Galdikas, Arvaidas. Kinetic modeling of phase separation and surface segregation in growing a-C:Ni thin films // Surface and coatings technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0257-8972. 2018, vol. 352, p. 120-127. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.08.012. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,192; AIF: 3,855; IF/AIF: 0,828; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfcoat.2018.08.012
2018[S1; SE] Marcinauskas, Liutauras; Mathew, Jacob Shiby; Milieška, Mindaugas; Thanigachalam, Balakumaran; Kupec, Alja; Česnavičius, Ramūnas; Keželis, Romualdas; Kalin, Mitjan. Microstructure and tribological properties of plasma sprayed alumina and alumina-graphite coatings // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. 2018, vol. 350, p. 401-409. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2018.06.081. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,192; AIF: 3,855; IF/AIF: 0,828; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.surfcoat.2018.06.081
2018[S1; US] Telksnys, T.; Navickas, Z.; Marcinkevicius, R.; Ragulskis, M. Existence of solitary solutions in systems of PDEs with multiplicative polynomial coupling // Applied mathematics and computation. New York : Elsevier. ISSN 0096-3003. eISSN 1873-5649. 2018, vol. 320, p. 380-388. DOI: 10.1016/j.amc.2017.09.051. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 3,092; AIF: 1,457; IF/AIF: 2,122; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.amc.2017.09.051
2018[S1; GB] Lu, Guangqing; Smidtaite, Rasa; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. The effect of explosive divergence in a coupled map lattice of matrices // Chaos, solitons and fractals. Oxford : Elsevier. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2018, vol. 113, p. 308-313. DOI: 10.1016/j.chaos.2018.06.016. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 3,064; AIF: 2,428; IF/AIF: 1,261; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.chaos.2018.06.016
2018[S1; GB; OA] Alkayem, Nizar Faisal; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. Damage diagnosis in 3D structures using a novel hybrid multiobjective optimization and FE model updating framework // Complexity. London : Hindawi. ISSN 1076-2787. eISSN 1099-0526. 2018, vol. 2018, art. no. 3541676, p. 1-13. DOI: 10.1155/2018/3541676. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,591; AIF: 3,654; IF/AIF: 0,709; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1155/2018/3541676
2018[S1; GB; OA] Timofejeva, Inga; Poskuviene, Kristina; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas Kazys. Synchronization measure based on a geometric approach to attractor embedding using finite observation windows // Complexity. London : Wiley-Hindawi. ISSN 1076-2787. eISSN 1099-0526. 2018, vol. 2018, art. no. 8259496, p. 1-16. DOI: 10.1155/2018/8259496. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,591; AIF: 3,654; IF/AIF: 0,709; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1155/2018/8259496
2018[S7; GB; OA] Ragulskis, Minvydas; Lu, Chen; Cao, Maosen; Song, Gangbing; Burdzik, Rafal. Fault identification, diagnosis, and prognostics based on complex signal analysis : editorial // Complexity. London : Hindawi. ISSN 1076-2787. eISSN 1099-0526. 2018, vol. 2018, art. no. 4020729, p. 1-2. DOI: 10.1155/2018/4020729. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,591; AIF: 3,654; IF/AIF: 0,709; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1155/2018/4020729
2018[S1; LT; OA] Grabauskytė, Ingrida; Tamošiūnas, Abdonas; Kavaliauskas, Mindaugas; Radišauskas, Ričardas; Bernotienė, Gailutė; Janilionis, Vytautas. A comparison of decision tree induction with binary logistic regression for the prediction of the risk of cardiovascular diseases in adult men // Informatica. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2018, vol. 29, iss. 4, p. 675-692. DOI: 10.15388/Informatica.2018.187. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,928; AIF: 2,188; IF/AIF: 0,881; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)]10.15388/Informatica.2018.187
2018[S1; CH; OA] Rimkute, Lina; Kraujalis, Tadas; Snipas, Mindaugas; Palacios-Prado, Nicolas; Jotautis, Vaidas; Skeberdis, Vytenis A.; Bukauskas, Feliksas F. Modulation of connexin-36 gap junction channels by intracellular pH and magnesium ions // Frontiers in physiology. Lausanne : Frontiers Media S.A. ISSN 1664-042X. 2018, vol. 9, art. no. 362, p. 1-12. DOI: 10.3389/fphys.2018.00362. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,201; AIF: 3,128; IF/AIF: 1,023; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.3389/fphys.2018.00362
2018[S1; US] Ramanauskaite, L.; Xu, Huizhong; Griskonis, E.; Batiuskaite, D.; Snitka, V. Comparison and evaluation of silver probe preparation techniques for tip-enhanced Raman spectroscopy // Plasmonics. New York : Springer. ISSN 1557-1955. eISSN 1557-1963. 2018, vol. 13, iss. 6, p. 1907-1919. DOI: 10.1007/s11468-018-0705-7. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,926; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,499; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11468-018-0705-7
2018[S1; GB] Knizikevičius, R. Comparison of linear transformations for deriving kinetic constants during silicon etching in Cl2 environment // Vacuum. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0042-207X. 2018, vol. 157, p. 391-394. DOI: 10.1016/j.vacuum.2018.08.056. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,515; AIF: 4,591; IF/AIF: 0,547; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.vacuum.2018.08.056
2018[S1; NL] Knizikevičius, Rimantas. Influence of phosphorus doping on the chemical etching rate of polycrystalline silicon films // Vacuum. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0042-207X. 2018, Vol. 150, iss. SI, p. 8-11. DOI: 10.1016/j.vacuum.2018.01.016. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier] [IF: 2,515; AIF: 4,591; IF/AIF: 0,547; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.vacuum.2018.01.016
2018[S7; GB] Knizikevičius, R. Erratum to “Influence of phosphorus doping on the chemical etching rate of polycrystalline silicon films” [Vacuum 150 (2018) 8–11] : [correction] // Vacuum. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0042-207X. 2018, vol. 154, p. 68. DOI: 10.1016/j.vacuum.2018.04.020. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Premier] [IF: 2,515; AIF: 4,591; IF/AIF: 0,547; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.vacuum.2018.04.020
2018[S1; CH; OA] Jaruševičius, Gediminas; Rugelis, Tautvydas; McCraty, Rollin; Landauskas, Mantas; Berškienė, Kristina; Vainoras, Alfonsas. Correlation between changes in local earth’s magnetic field and cases of acute myocardial infarction // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1660-4601. 2018, vol. 15, iss. 3, art. no. 399, p. 1-12. DOI: 10.3390/ijerph15030399. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,468; AIF: 3,370; IF/AIF: 0,732; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.3390/ijerph15030399
2018[S1; CH; OA] Tao, Mei; Poskuviene, Kristina; Alkayem, Nizar Faisal; Cao, Maosen; Ragulskis, Minvydas. Permutation entropy based on non-uniform embedding // Entropy. Basel : MDPI. ISSN 1099-4300. 2018, vol. 20, iss. 8, art. no. 612, p. 75-81. DOI: 10.3390/e20080612. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,419; AIF: 3,170; IF/AIF: 0,763; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.3390/e20080612
2018[S1; GB] Lazauskas, Algirdas; Marcinauskas, Liutauras; Andrulevičius, Mindaugas. Photothermal reduction of thick graphene oxide multilayer films via direct laser writing: morphology, structural and chemical properties // Superlattices and microstructures. London : Elsevier. ISSN 0749-6036. eISSN 1096-3677. 2018, vol. 122, p. 36-45. DOI: 10.1016/j.spmi.2018.08.024. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,385; AIF: 5,174; IF/AIF: 0,460; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.spmi.2018.08.024
2018[S1; CH] Zakarienė, Gintarė; Novoslavskij, Aleksandr; Meškinis, Šarūnas; Vasiliauskas, Andrius; Tamulevičienė, Asta; Tamulevičius, Sigitas; Alter, Thomas; Malakauskas, Mindaugas. Diamond like carbon Ag nanocomposites as a control measure against Campylobacter jejuni and Listeria monocytogenes on food preparation surfaces // Diamond and related materials. Lausanne : Elsevier. ISSN 0925-9635. eISSN 1879-0062. 2018, vol. 81, p. 118-126. DOI: 10.1016/j.diamond.2017.12.007. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Materials Science Citation Index] [IF: 2,290; AIF: 4,459; IF/AIF: 0,513; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.diamond.2017.12.007
2018[S1; SG] Lu, Guangqing; Landauskas, Mantas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Control of divergence in an extended invertible logistic map // International journal of bifurcation and chaos. Singapore : World scientific. ISSN 0218-1274. eISSN 1793-6551. 2018, vol. 28, iss. 10, art. no. 1850129, p. 1-15. DOI: 10.1142/S0218127418501298. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,145; AIF: 3,654; IF/AIF: 0,587; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1142/S0218127418501298
2018[S1; CH; OA] Sakalauskas, Eligijus; Mihalkovich, Aleksejus. MPF problem over modified medial semigroupIs NP-complete // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2018, vol. 10, iss. 11, art. no. 571, p. 1-13. DOI: 10.3390/sym10110571. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,143; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,416; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.3390/sym10110571
2018[S1; CH; OA] Sakalauskas, Eligijus. Enhanced matrix power function for cryptographic primitive construction // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2018, vol. 10, iss. 2, art. no. 43, p. 1-23. DOI: 10.3390/sym10020043. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,143; AIF: 5,145; IF/AIF: 0,416; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.3390/sym10020043
2018[S1; GB] Juodėnas, Mindaugas; Tamulevičius, Tomas; Ulčinas, Orestas; Tamulevičius, Sigitas. Implementation of an optimized microfluidic mixer in alumina employing femtosecond laser ablation // Journal of micromechanics and microengineering. Bristol : IOP publishing. ISSN 0960-1317. eISSN 1361-6439. 2018, vol. 28, iss. 1, art. no. 015013, p. 1-10. DOI: 10.1088/1361-6439/aa84fc. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,141; AIF: 4,303; IF/AIF: 0,497; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1088/1361-6439/aa84fc
2018[S1; CH; OA] Sriubas, Mantas; Bockute, Kristina; Kainbayev, Nursultan; Laukaitis, Giedrius. Influence of the initial powder’s specific surface area on the properties of Sm-doped ceria thin films // Crystals. Basel : MDPI. ISSN 2073-4352. 2018, vol. 8, iss. 12, art. no. 443, p. 1-12. DOI: 10.3390/cryst8120443. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,061; AIF: 3,610; IF/AIF: 0,570; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.3390/cryst8120443
2018[S1; NL] Bražėnas, Mindaugas; Horváth, Gábor; Telek, Miklós. Parallel algorithms for fitting Markov arrival processes // Performance evaluation. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0166-5316. eISSN 1872-745X. 2018, vol. 123-124, p. 50-67. DOI: 10.1016/j.peva.2018.05.001. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,689; AIF: 2,685; IF/AIF: 0,629; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.peva.2018.05.001
2018[S1; CH] Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas; Karaliene, Dovile; Telksnys, Tadas. Weak and strong orders of linear recurring sequences // Computational & applied mathematics. Basel : Springer. ISSN 2238-3603. 2018, vol. 37, iss. 3, p. 3539-3561. DOI: 10.1007/s40314-017-0532-z. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 1,260; AIF: 1,457; IF/AIF: 0,864; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.1007/s40314-017-0532-z
2018[S1; LT; OA] Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Timofejeva, Inga; Marcinkevičius, Romas; Ragulskis, Minvydas Kazys. An operator-based approach for the construction of closed-form solutions to fractional differential equations // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2018, vol. 23, iss. 4, p. 665-685. DOI: 10.3846/mma.2018.040. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,038; AIF: 0,917; IF/AIF: 1,131; Q2 (2018, InCites JCR SCIE)]10.3846/mma.2018.040
2017[S1; US] Exarhos, Annemarie L.; Hopper, David A.; Grote, Richard R.; Alkauskas, Audrius; Bassett, Lee C. Optical signatures of quantum emitters in suspended hexagonal boron nitride // ACS nano. Washington, DC : ACS publications. ISSN 1936-0851. eISSN 1936-086X. 2017, vol. 11, iss. 3, p. 3328-3336. DOI: 10.1021/acsnano.7b00665. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 13,709; AIF: 5,450; IF/AIF: 2,515; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1021/acsnano.7b00665
2017[S1; NL] Virganavičius, D.; Juodėnas, M.; Tamulevičius, T.; Schift, H.; Tamulevičius, S. Investigation of transient dynamics of capillary assisted particle assembly yield // Applied Surface Science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0169-4332. eISSN 1873-5584. 2017, vol. 406, p. 136-143. DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.02.100. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 4,439; AIF: 4,321; IF/AIF: 1,027; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.apsusc.2017.02.100
2017[S1; NL] Palevicius, P.; Aleksa, A.; Maskeliunas, R.; Ragulskis, M. Circular geometric moiré for degradation prediction of mechanical components performing angular oscillations // Mechanical systems and signal processing. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0888-3270. eISSN 1096-1216. 2017, vol. 86, pt. A, p. 278-285. DOI: 10.1016/j.ymssp.2016.10.011. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,370; AIF: 2,479; IF/AIF: 1,762; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ymssp.2016.10.011
2017[S1; NL; OA] Žiaukas, Pranas; Ragulskis, Minvydas. Fractal dimension and Wada measure revisited: no straightforward relationships in NDDS // Nonlinear Dynamics. Dordrecht : Springer. ISSN 0924-090X. eISSN 1573-269X. 2017, Vol. 88, iss. 2, p. 871-882. DOI: 10.1007/s11071-016-3281-4. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; SpringerLink] [IF: 4,339; AIF: 2,571; IF/AIF: 1,687; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11071-016-3281-4
2017[S1; GB] Šnipas, Mindaugas; Radziukynas, Virginijus; Valakevičius, Eimutis. Modeling reliability of power systems substations by using stochastic automata networks // Reliability engineering & system safety. Oxford : Elsevier. ISSN 0951-8320. eISSN 1879-0836. 2017, vol. 157, p. 13-22. DOI: 10.1016/j.ress.2016.08.006. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Research & Development] [IF: 4,139; AIF: 2,624; IF/AIF: 1,577; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ress.2016.08.006
2017[S1; US; OA] Snipas, Mindaugas; Rimkute, Lina; Kraujalis, Tadas; Maciunas, Kestutis; Bukauskas, Feliksas F. Functional asymmetry and plasticity of electrical synapses interconnecting neurons through a 36-state model of gap junction channel gating // PLoS computational biology. San Francisco : Public library of science. ISSN 1553-734X. eISSN 1553-7358. 2017, vol. 13, iss. 4, art. no. e1005464, p. 1-26. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005464. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,955; AIF: 2,932; IF/AIF: 1,348; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1371/journal.pcbi.1005464
2017[S1; GB; OA] Saunorienė, Loreta; Aleksienė, Sandra; Maskeliūnas, Rimas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Image hiding scheme based on time-averaged elliptic oscillations // Optics and lasers in engineering. Oxford : Elsevier. ISSN 0143-8166. eISSN 1873-0302. 2017, vol. 98, p. 83-88. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2017.06.009. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,388; AIF: 2,581; IF/AIF: 1,312; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.optlaseng.2017.06.009
2017[S1; US; OA] Ziaukas, Pranas; Alabdulgader, Abdullah; Vainoras, Alfonsas; Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas. New approach for visualization of relationships between RR and JT intervals // PLoS One. San Francisco : Public Library of Science. eISSN 1932-6203. 2017, vol. 12, iss. 4, art. no. e0174279, p. 1-18. DOI: 10.1371/journal.pone.0174279. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,766; AIF: 5,110; IF/AIF: 0,541; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1371/journal.pone.0174279
2017[S1; NL] Marcinauskas, Liutauras; Černauskas, Marius; Milieška, Mindaugas; Reso, Denis. The effect of hydrogen addition in argon-acetylene plasma on the structure of amorphous carbon films // Journal of non-crystalline solids. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0022-3093. eISSN 1873-4812. 2017, vol. 466-467, p. 1-7. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2017.03.021. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,488; AIF: 3,471; IF/AIF: 0,716; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jnoncrysol.2017.03.021
2017[S1; US; OA] Gonzalez, O.; Pasi, M.; Petkevičiūtė, Daiva; Glowacki, J.; Maddocks, J.H. Absolute versus relative entropy parameter estimation in a coarse-grain model of DNA // Multiscale Modeling and Simulation. Philadelphia, PA : SIAM. ISSN 1540-3459. eISSN 1540-3467. 2017, Vol. 15, iss. 3, p. 1073-1107. DOI: 10.1137/16M1086091. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,277; AIF: 1,869; IF/AIF: 1,218; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1137/16M1086091
2017[S1; GB] Navickas, Z.; Telksnys, T.; Marcinkevicius, R.; Ragulskis, M. Operator-based approach for the construction of analytical soliton solutions to nonlinear fractional-order differential equations // Chaos, solitons and fractals. Oxford : Pergamon-Elsevier Science. ISSN 0960-0779. eISSN 1873-2887. 2017, vol. 104, p. 625-634. DOI: 10.1016/j.chaos.2017.09.026. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 2,213; AIF: 2,230; IF/AIF: 0,992; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.chaos.2017.09.026
2017[S1; CH] Zarinš, A.; Valtenbergs, O.; Kizāne, G.; Supe, A.; Tamulevičius, Sigitas; Andrulevičius, Mindaugas; Pajuste, E.; Baumane, L.; Leys, O.; Kolb, M.H.H.; Knitter, R. Characterisation and radiolysis of modified lithium orthosilicate pebbles with noble metal impurities // Fusion Engineering and Design. Lausanne : Elsevier. ISSN 0920-3796. eISSN 1873-7196. 2017, vol. 124, p. 934-939. DOI: 10.1016/j.fusengdes.2017.01.008. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,437; AIF: 1,318; IF/AIF: 1,090; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.fusengdes.2017.01.008
2017[S1; US] Navickas, Z.; Ragulskis, M.; Marcinkevicius, R.; Telksnys, T. Kink solitary solutions to generalized Riccati equations with polynomial coefficients // Journal of mathematical analysis and applications. Atlanta, GA : Elsevier. ISSN 0022-247X. 2017, vol. 448, iss. 1, p. 156-170. DOI: 10.1016/j.jmaa.2016.11.011. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 1,138; AIF: 1,077; IF/AIF: 1,056; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jmaa.2016.11.011
2017[S1; US] Biktagirov, T.B.; Smirnov, A.N.; Davydov, V.Yu.; Doherty, M.W.; Alkauskas, Audrius; Gibson, B.C.; Soltamov, V.A. Strain broadening of the 1042-nm zero-phonon line of the NV− center in diamond: a promising spectroscopic tool for defect tomography // Physical review B. Washington, DC : American physical society. ISSN 2469-9950. eISSN 2469-9969. 2017, vol. 96, iss. 7, art. no. 075205, p. 1-7. DOI: 10.1103/PhysRevB.96.075205. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,813; AIF: 4,723; IF/AIF: 0,807; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1103/PhysRevB.96.075205
2017[S1; IE] Šlekienė, Nora; Ramanauskaitė, Lina; Snitka, Valentinas. Surface enhanced Raman spectroscopy of self-assembled layers of lipid molecules on nanostructured Au and Ag substrates // Chemistry and Physics of Lipids. Clare : Elsevier. ISSN 0009-3084. eISSN 1873-2941. 2017, Vol. 203, p. 12-18. DOI: 10.1016/j.chemphyslip.2017.01.001. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews] [IF: 2,766; AIF: 3,826; IF/AIF: 0,722; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.chemphyslip.2017.01.001
2017[S1; NL] Sriubas, Mantas; Pamakštys, Kastytis; Laukaitis, Giedrius. Investigation of microstructure and electrical properties of Sm doped ceria thin films // Solid State Ionics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-2738. eISSN 1872-7689. 2017, Vol. 302, p. 165-172. DOI: 10.1016/j.ssi.2016.11.007. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 2,751; AIF: 5,062; IF/AIF: 0,543; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ssi.2016.11.007
2017[S1; NL] Zienius, Marius; Bočkutė, Kristina; Virbukas, Darius; Laukaitis, Giedrius. Oxygen ion conductivity in samarium and gadolinium stabilized cerium oxide heterostructures // Solid state ionics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-2738. eISSN 1872-7689. 2017, vol. 302, p. 138-142. DOI: 10.1016/j.ssi.2016.11.025. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 2,751; AIF: 5,062; IF/AIF: 0,543; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ssi.2016.11.025
2017[S1; NL] Virbukas, Darius; Laukaitis, Giedrius. The structural and electrical properties of samarium doped ceria films formed by e-beam deposition technique // Solid state ionics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-2738. eISSN 1872-7689. 2017, vol. 302, spec. iss. SI, p. 107-112. DOI: 10.1016/j.ssi.2016.12.003. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 2,751; AIF: 5,062; IF/AIF: 0,543; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ssi.2016.12.003
2017[S7; NL] Laukaitis, Giedrius. Preface: 12th International Symposium on Systems with Fast Ionic Transport // Solid state ionics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-2738. 2017, vol. 302, spec. iss. SI, p. 1-2. DOI: 10.1016/j.ssi.2017.02.023. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 2,751; AIF: 5,062; IF/AIF: 0,543; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ssi.2017.02.023
2017[S1; GB] Gaidys, Rimvydas; Dambon, Olaf; Ostasevicius, Vytautas; Dicke, Clemens; Narijauskaite, Birute. Ultrasonic tooling system design and development for single point diamond turning (SPDT) of ferrous metals // International journal of advanced manufacturing technology. London : Springer. ISSN 0268-3768. eISSN 1433-3015. 2017, vol. 93, iss. 5-8, p. 2841-2854. DOI: 10.1007/s00170-017-0657-7. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,601; AIF: 3,026; IF/AIF: 0,859; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1007/s00170-017-0657-7
2017[S1; NL] Svilainis, Linas; Lukoseviciute, Kristina; Liaukonis, Dobilas. Reiterative deconvolution: newtechnique for time of flight estimation errors reduction in case of close proximity of two reflections // Ultrasonics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0041-624X. eISSN 1874-9968. 2017, vol. 76, p. 154-165. DOI: 10.1016/j.ultras.2017.01.003. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 2,377; AIF: 2,660; IF/AIF: 0,893; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ultras.2017.01.003
2017[S1; US] Peckus, Domantas; Tamulevičius, Tomas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičienė, Asta; Vasiliauskas, Andrius; Ulčinas, Orestas; Gulbinas, Vidmantas; Tamulevičius, Sigitas. Linear and nonlinear absorption properties of diamond-like carbon doped with Cu nanoparticles // Plasmonics. New York : Springer. ISSN 1557-1955. eISSN 1557-1963. 2017, vol. 12, iss. 1, p. 47-58. DOI: 10.1007/s11468-016-0227-0. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,366; AIF: 5,412; IF/AIF: 0,437; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1007/s11468-016-0227-0
2017[S1; GB] Jaselskė, Evelina; Adlienė, Diana; Rudžianskas, Viktoras; Urbonavičius, Benas Gabrielis; Inčiūra, Artūras. In vivo dose verification method in catheter based high dose rate brachytherapy // Physica medica. Oxford : Elsevier. ISSN 1120-1797. eISSN 1724-191X. 2017, vol. 44, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.ejmp.2017.11.003. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,240; AIF: 3,002; IF/AIF: 0,746; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.ejmp.2017.11.003
2017[S1; CH; OA] Timofejeva, Inga; McCraty, Rollin; Atkinson, Mike; Joffė, Roza; Vainoras, Alfonsas; Alabdulgader, Abdullah; Ragulskis, Minvydas. Identification of a group's physiological synchronization with Earth's magnetic field // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2017, vol. 14, iss. 9, p. 1-22. DOI: 10.3390/ijerph14090998. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,145; AIF: 3,066; IF/AIF: 0,699; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.3390/ijerph14090998
2017[S1; CH; OA] McCraty, Rollin; Atkinson, Mike; Stolc, Viktor; Alabdulgader, Abdullah; Vainoras, Alfonsas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Synchronization of human autonomic nervous system rhythms with geomagnetic activity in human subjects // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2017, vol. 14, iss. 7, art. no. 770, p. 1-18. DOI: 10.3390/ijerph14070770. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 2,145; AIF: 3,066; IF/AIF: 0,699; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.3390/ijerph14070770
2017[S1; NL] Vaidelys, Martynas; Lu, Chen; Cheng, Yujie; Ragulskis, Minvydas Kazys. Digital image communication scheme based on the breakup of spiral waves // Physica A: Statistical mechanics and its applications. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0378-4371. eISSN 1873-2119. 2017, vol. 467, p. 1-10. DOI: 10.1016/j.physa.2016.09.050. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,132; AIF: 2,952; IF/AIF: 0,722; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.physa.2016.09.050
2017[S1; NL] Knizikevičius, Rimantas. Theoretical investigation of crystallographic orientation effect on the chemical etching rate // Vacuum. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0042-207X. 2017, Vol. 136, p. 101-104. DOI: 10.1016/j.vacuum.2016.11.028. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Chemical Abstracts (CAplus)] [IF: 2,067; AIF: 4,263; IF/AIF: 0,484; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.vacuum.2016.11.028
2017[S1; CH] Jurkevičiūtė, Aušrinė; Lazauskas, Algirdas; Tamulevičius, Tomas; Vasiliauskas, Andrius; Peckus, Domantas; Meškinis, Šarūnas; Tamulevičius, Sigitas. Structure and density profile of diamond-like carbon films containing copper: study by X-ray reflectivity, transmission electron microscopy, and spectroscopic ellipsometry // Thin solid films. Lausanne : Elsevier. ISSN 0040-6090. 2017, vol. 630, p. 48-58. DOI: 10.1016/j.tsf.2016.10.015. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,939; AIF: 4,131; IF/AIF: 0,469; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.tsf.2016.10.015
2017[S1; NL] Damaševičius, Robertas; Napoli, Christian; Sidekerskienė, Tatjana; Wožniak, Marcin. IMF mode demixing in EMD for jitter analysis // Journal of computational science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 1877-7503. 2017, vol. 22, p. 240-252. DOI: 10.1016/j.jocs.2017.04.008. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,925; AIF: 2,428; IF/AIF: 0,792; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1016/j.jocs.2017.04.008
2017[S7; US; OA] Ragulskis, Minvydas; Lu, Chen; Song, Ganging; El Sinawi, Ameen. Intelligent fault diagnosis based on vibration signal analysis // Shock and vibration. New York : Hindawi. ISSN 1070-9622. eISSN 1875-9203. 2017, vol. 2017, art. no. 9186989, p. 1. DOI: 10.1155/2017/9186989. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,857; AIF: 2,486; IF/AIF: 0,746; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.1155/2017/9186989
2017[S1; LT; OA] Sakalauskas, Eligijus; Michalkovič, Aleksejus. Improved asymmetric cipher based on matrix power function resistant to linear algebra attack // Informatica. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. eISSN 1822-8844. 2017, Vol. 28, iss. 3, p. 517-524. DOI: 10.15388/Informatica.2017.142. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Zentralblatt MATH (zbMATH)] [IF: 1,386; AIF: 1,827; IF/AIF: 0,758; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.15388/Informatica.2017.142
2017[S1; CH; OA] Sakalauskas, Eligijus; Mihalkovich, Aleksejus; Venčkauskas, Algimantas. Improved asymmetric cipher based on matrix power function with provable security // Symmetry. Basel : MDPI. ISSN 2073-8994. 2017, vol. 9, iss. 1, art. no. 9, p. 1-10. DOI: 10.3390/sym9010009. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,256; AIF: 5,110; IF/AIF: 0,245; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.3390/sym9010009
2017[S1; CH; OA] Žižys, Darius; Gaidys, Rimvydas; Ostaševičius, Vytautas; Narijauskaitė, Birutė. Vibro-shock dynamics analysis of a tandem low frequency resonator–high frequency piezoelectric energy harvester // Sensors. Basel : MDPI. ISSN 1424-8220. 2017, vol. 17, iss. 5, art. no. 970, p. 1-21. DOI: 10.3390/s17050970. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 2,475; AIF:3,434; IF/AIF: 0,720; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.3390/s17050970
2017[S1; LT; OA] Jakubėlienė, Kristina; Čiupaila, Regimantas; Sapagovas, Mifodijus. Semi-implicit difference scheme for a two-dimensional parabolic equation with an integral boundary condition // Mathematical modelling and analysis. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2017, vol. 22, iss. 5, p. 617-633. DOI: 10.3846/13926292.2017.1342709. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 0,716; AIF: 0,855; IF/AIF: 0,837; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)]10.3846/13926292.2017.1342709

Informacijos išteklių paieška