Matematinio modeliavimo katedra

Katedros pirmtake laikoma Lietuvos universiteto Matematikos katedra, įkurta 1922 metais. Vėliau, reorganizavus Universitetą ir įsteigus Kauno politechnikos institutą, ji buvo pavadinta Aukštosios matematikos katedra. 1962 m. pastaroji suskilo į dvi  – Bendrosios matematikos ir Taikomosios matematikos katedras. 1993 m., įsteigus Fundamentaliųjų mokslų fakultetą, ji gavo Matematinės sistemotyros katedros pavadinimą. 2013 m., po KTU reorganizacijos, Matematinės sistemotyros katedra tapo Matematinio modeliavimo katedra. Šiandien čia vykdomi tarptautinio lygmens moksliniai tyrimai ir rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys taikyti žinias moksle ir versle.

Katedros dėstytojų dėstomi moduliai

 • Magistro baigiamasis projektas
 • Tiriamasis projektas (1, 2, 3)
 • Matematinė analizė (1, 2, 3)
 • Matematika (1,2, 3)
 • Diferencialinės lygtys
 • Radiobiologija ir matematinis modeliavimas
 • Tikimybių teorija ir statistika
 • Matematiniai sistemų modeliai
 • Finansų rizikos valdymas
 • Statistika
 • Verslo sistemų rizikos analizės metodologija
 • Draudimo matematika
 • Finansinių rinkų modeliai
 • Verslo rizikos ir neapibrėžtumo analitika
 • Strateginė verslo analizė
 • Investicijų matematika
 • Optimizavimo metodai
 • Lošimų teorija
 • Programavimas duomenų tvarkymui ir vizualizavimui
 • Stochastinis programavimas
 • Išorinių verslo duomenų analitikos projektas
 • Optimizavimas ir verslo sprendimų priėmimas
 • Finansų ir apskaitos duomenų analitika
 • Matematiniai epidemijų modeliai
 • Finansų matematikos modeliai

KTU prioritetinė kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

Mokslo grupės:

Netiesinių sistemų matematinis tyrimas

Tyrėjai: prof. habil. dr. M. Ragulskis, doc. dr. K. Poškuvienė, doc. dr. J. Ragulskienė, lekt. dr. R. Baublienė, lekt. dr. V. Petrauskienė,  doc. dr. M. Landauskas, doc. dr. P. Palevičius, lekt. dr.. S. Aleksienė, dokt. M. Drūlytė.

Verslo,  finansinių  bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas

Tyrėjai: prof. dr. E. Valakevičius, doc. dr. A. Kabašinskas, doc. dr. K. Šutienė,  doc. dr. M. Šnipas, lekt. dr.  M. Bražėnas

Matematikos didaktikos ir gabių mokinių ugdymo

Tyrėjai: doc. dr. B. Narkevičienė, lekt. dr. V. Kravčenkienė, lekt. L. Mačėnaitė

Kontaktai

Kristina Dedelienė
Administratorė

Studentų g. 50–143, Kaunas
tel. +370 37 30 03 35
e. p. mgmf.mmk@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

prof. dr. Eimutis Valakevičius
Prof. dr. Eimutis Valakevičius

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-140c, Kaunas
tel. +370 (37) 300 334
el. p. eimutis.valakevicius@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Mayur Pal Studentų g. 50–239 kab. mayur.pal@ktu.lt
Prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Studentų g. 50–147 kab. minvydas.ragulskis@ktu.lt
Prof. dr. Eimutis Valakevičius Studentų g. 50–140c kab. +370 610 31 290 eimutis.valakevicius@ktu.lt

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
prof. dr. Miloš Kopa Studentų g. 50–141 kab. milos.kopa@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Audrius Kabašinskas Studentų g. 50–143 kab. +370 650 51 578 audrius.kabasinskas@ktu.lt
Doc. dr. Mantas Landauskas Studentų g. 50–147 kab. mantas.landauskas@ktu.lt
Doc. dr. Bronė Narkevičienė Studentų g. 50–218 kab. +370 610 05 154 brone.narkeviciene@ktu.lt
Doc. dr. Paulius Palevičius Studentų g. 50–147 kab. +370 603 86 137 paulius.palevicius@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Poškuvienė Studentų g. 50–140a kab. kristina.lukoseviciute@ktu.lt
Doc. dr. Jūratė Ragulskienė Studentų g. 50–147 kab. jurate.ragulskiene@ktu.lt
Doc. dr. Loreta Saunorienė Studentų g. 50–140a kab. loreta.saunoriene@ktu.lt
Doc. dr. Mindaugas Šnipas Studentų g. 50–143 kab. mindaugas.snipas@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Šutienė Studentų g. 50–140a. kab. +370 612 30 928 kristina.sutiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dr. Rita Baublienė Studentų g. 50–147 kab. rita.palivonaite@ktu.lt
Dr. Mindaugas Bražėnas Studentų g. 50–143 kab. +370 608 90 779 mindaugas.brazenas@ktu.lt
Dr. Violeta Kravčenkienė Studentų g. 50–143 kab. +370 612 01 264 violeta.kravcenkiene@ktu.lt
Loreta Mačėnaitė Studentų g. 50–143 kab. loreta.macenaite@ktu.lt
Dr. Vilma Petrauskienė Studentų g. 50–147 kab. +370 698 79 405 vilma.petrauskiene@ktu.lt
Dr. Tadas Telksnys Studentų g. 50–146 kab. tadas.telksnys@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Kristina Dedelienė Administratorė Studentų g. 50–143, Kaunas +370 37 30 03 35 kristina.dedeliene@ktu.lt
Vardas/Pavardė Adresas Tel. Nr.  El. p. adresas
Prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas Studentų g. 50 vidmantas.pekarskas@ktu.lt
 

Doktorantai