Matematinio modeliavimo katedra

Katedros pirmtake laikoma Lietuvos universiteto Matematikos katedra, įkurta 1922 metais. Vėliau, reorganizavus Universitetą ir įsteigus Kauno politechnikos institutą, ji buvo pavadinta Aukštosios matematikos katedra. 1962 m. pastaroji suskilo į dvi  – Bendrosios matematikos ir Taikomosios matematikos katedras. 1993 m., įsteigus Fundamentaliųjų mokslų fakultetą, ji gavo Matematinės sistemotyros katedros pavadinimą. 2013 m. po KTU reorganizacijos Matematinės sistemotyros katedra tapo Matematinio modeliavimo katedra – šiandien čia vykdomi tarptautinio lygmens moksliniai tyrimai ir rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys taikyti žinias moksle ir versle.

Katedros dėstytojų vedami moduliai

 • Magistro baigiamasis projektas
 • Tiriamasis projektas (1, 2, 3)
 • Taikomoji matematika
 • Matematinė analizė (1, 2, 3)
 • Skaitinė diferencialinių lygčių analizė ir optimizavimas
 • Grafų teorija
 • Matematikos mokymo metodika
 • Mokyklinė matematika
 • Matematika (1,2, 3)
 • Diferencialinės lygtys
 • Kompleksinė analizė

KTU prioritetinė kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

Mokslinės grupės:

Netiesinių sistemų matematinis tyrimas

Tyrėjai: prof. habil. dr. M. Ragulskis, doc. dr. K. Poškuvienė, doc. dr. J. Ragulskienė, lekt. dr. R. Baublienė, lekt. dr. V. Petrauskienė,  lekt. M. Landauskas, lekt. dr. P. Palevičius, dokt. S. Aleksienė, dokt. M. Drulytė,  dokt. M. Vaidelys

Verslo,  finansinių  bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas

Tyrėjai: prof. dr. E. Valakevičius, doc. dr. A. Kabašinskas, doc. dr. K. Šutienė, , lekt. dr. M. Šnipas, dokt. M. Bražėnas

Matematikos didaktikos ir gabių mokinių ugdymo

Tyrėjai: doc. dr. B. Narkevičienė, lekt. Dr. V. Kravčenkienė, lekt. L. Mačėnaitė

 • Finansų rinkų matematinis modeliavimas
 • Stochastinių sistemų modeliavimas Markovo procesais
 • Netiesinių dinaminių sistemų taikomieji tyrimai
 • Inovatyvių metodų kūrimas netiesinių dinaminių sistemų tyrimui
 • Vizualinės kriptografijos algoritmų kūrimas panaudojant fraktalines muaro gardeles bei chaotinius svyravimus
 • Magnetinio lauko įtakos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei savijautai tyrimas

Kontaktai

Danutė Nenortienė
Administratorė

Studentų g. 50–141, Kaunas
tel. +370 37 30 03 35
e. p. mgmf.mmk@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

Prof. Eimutis Valakevičius

Katedros vedėjas

Studentų g. 50-140c, Kaunas
tel. +370 (37) 300 334
e. p. eimutis.valakevicius@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Eimutis Valakevičius Studentų g. 50-140c kab. +370 610 31 290 eimutis.valakevicius@ktu.lt
Prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis Studentų g. 50–147 kab. minvydas.ragulskis@ktu.lt

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
prof. Miloš Kopa Studentų g. 50–141 kab. milos.kopa@ktu.lt
doc. Antanas Mikšys Studentų g. 50–141 kab. +370  616 12347 antanas.miksys@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Audrius Kabašinskas Studentų g. 50–143 kab. +370 650 51 578 audrius.kabasinskas@ktu.lt
Doc. dr. Mantas Landauskas Studentų g. 50–147 kab. mantas.landauskas@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Poškuvienė Studentų g. 50–140a kab. kristina.lukoseviciute@ktu.lt
Doc. dr. Bronė Narkevičienė Studentų g. 50–218 kab. +370 610 05 154 brone.narkeviciene@ktu.lt
Doc. dr. Jūratė Ragulskienė Studentų g. 50–147 kab. jurate.ragulskiene@ktu.lt
Doc. dr. Loreta Saunorienė Studentų g. 50-140a kab. loreta.saunoriene@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Šutienė Studentų g. 50–140a. kab. +370 612 30 928 kristina.sutiene@ktu.lt
Doc. dr. Mindaugas Šnipas Studentų g. 50–143 kab. mindaugas.snipas@ktu.lt
Doc. dr. Antanas Mikšys Studentų g. 50–143 kab. +370 616 12 347 antnas.miksys@ktu.lt
Doc. dr. Paulius Palevičius Studentų g. 50 – 147 kab. +370 603 86 137 paulius.palevicius@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Dr. Violeta Kravčenkienė Studentų g. 50–143 kab. +370 612 01 264 violeta.kravcenkiene@ktu.lt
Loreta Mačėnaitė Studentų g. 50–143 kab. loreta.macenaite@ktu.lt
Dr. Rita Baublienė Studentų g. 50–147 kab. rita.palivonaite@ktu.lt
Dr. Vilma Petrauskienė Studentų g. 50-147 +370 698 79 405 vilma.petrauskiene@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Danutė Nenortienė Administratorė Studentų g. 50–141, Kaunas +370 37 30 03 35 danute.nenortiene@ktu.lt
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku