Matematinio modeliavimo katedra

Katedros pirmtake laikoma Lietuvos universiteto Matematikos katedra, įkurta 1922 metais. Vėliau, reorganizavus Universitetą ir įsteigus Kauno politechnikos institutą, ji buvo pavadinta Aukštosios matematikos katedra. 1962 m. pastaroji suskilo į dvi  – Bendrosios matematikos ir Taikomosios matematikos katedras. 1993 m., įsteigus Fundamentaliųjų mokslų fakultetą, ji gavo Matematinės sistemotyros katedros pavadinimą. 2013 m., po KTU reorganizacijos, Matematinės sistemotyros katedra tapo Matematinio modeliavimo katedra. Šiandien čia vykdomi tarptautinio lygmens moksliniai tyrimai ir rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, gebantys taikyti žinias moksle ir versle.

Katedros dėstytojų dėstomi moduliai

 • Magistro baigiamasis projektas
 • Tiriamasis projektas (1, 2, 3)
 • Matematinė analizė (1, 2, 3)
 • Matematika (1,2, 3)
 • Diferencialinės lygtys
 • Radiobiologija ir matematinis modeliavimas
 • Tikimybių teorija ir statistika
 • Matematiniai sistemų modeliai
 • Finansų rizikos valdymas
 • Statistika
 • Verslo sistemų rizikos analizės metodologija
 • Draudimo matematika
 • Finansinių rinkų modeliai
 • Verslo rizikos ir neapibrėžtumo analitika
 • Strateginė verslo analizė
 • Investicijų matematika
 • Optimizavimo metodai
 • Lošimų teorija
 • Programavimas duomenų tvarkymui ir vizualizavimui
 • Stochastinis programavimas
 • Išorinių verslo duomenų analitikos projektas
 • Optimizavimas ir verslo sprendimų priėmimas
 • Finansų ir apskaitos duomenų analitika
 • Matematiniai epidemijų modeliai
 • Finansų matematikos modeliai
 • Grafų teorija ir tinklų analizė
 • Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai
 • Neuroninių tinklų modeliai
 • Netiesiniai dinaminiai modeliai
 • Phyton taikymas duomenų moksle
 • Informatikos matematiniai modeliai

KTU prioritetinė kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

Mokslo grupės:

Netiesinių sistemų matematinis tyrimas

Tyrėjai: prof. habil. dr. M. Ragulskis, doc. dr. K. Poškuvienė, doc. dr. J. Ragulskienė, lekt. dr. R. Baublienė, lekt. dr. V. Petrauskienė,  doc. dr. M. Landauskas, doc. dr. P. Palevičius, lekt. dr.. S. Aleksienė, dokt. M. Drūlytė.

Verslo,  finansinių  bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas

Tyrėjai: prof. dr. E. Valakevičius, doc. dr. A. Kabašinskas, doc. dr. K. Šutienė,  doc. dr. M. Šnipas, lekt. dr.  M. Bražėnas

Matematikos didaktikos ir gabių mokinių ugdymo

Tyrėjai: doc. dr. B. Narkevičienė, lekt. dr. V. Kravčenkienė, lekt. L. Mačėnaitė

Kontaktai

Kristina Dedelienė
Administratorė

e. p. mgmf.mmk@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

prof. dr. Eimutis Valakevičius
Prof. dr. Eimutis Valakevičius

Katedros vedėjas

e. p. eimutis.valakevicius@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Prof. dr. Audrius Kabašinskas
audrius.kabasinskas@ktu.lt
Prof. dr. Mayur Pal mayur.pal@ktu.lt
Prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis minvydas.ragulskis@ktu.lt
Prof. dr. Eimutis Valakevičius eimutis.valakevicius@ktu.lt

Vardas / Pavardė El. p. adresas
prof. dr. Miloš Kopa milos.kopa@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Doc. dr. Mantas Landauskas mantas.landauskas@ktu.lt
Doc. dr. Bronė Narkevičienė brone.narkeviciene@ktu.lt
Doc. dr. Paulius Palevičius paulius.palevicius@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Poškuvienė kristina.lukoseviciute@ktu.lt
Doc. dr. Jūratė Ragulskienė jurate.ragulskiene@ktu.lt
Doc. dr. Loreta Saunorienė loreta.saunoriene@ktu.lt
Doc. dr. Mindaugas Šnipas mindaugas.snipas@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Šutienė kristina.sutiene@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Vyresn. dr. Violeta Kravčenkienė violeta.kravcenkiene@ktu.lt
Loreta Mačėnaitė loreta.macenaite@ktu.lt
Dr. Vilma Petrauskienė vilma.petrauskiene@ktu.lt

Asistentai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Asist. dr. Rita Baublienė rita.palivonaite@ktu.lt
Asist. dr. Mindaugas Bražėnas mindaugas.brazenas@ktu.lt
Asist. dr. Tadas Telksnys tadas.telksnys@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos El. p. adresas
Kristina Dedelienė Administratorė kristina.dedeliene@ktu.lt
Vardas/Pavardė El. p. adresas
Prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas vidmantas.pekarskas@ktu.lt
 

Doktorantai

 

Mokslininkai stažuotojai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Shruti Malik shruti.malik@ktu.lt
Raminta Vaitiekūnienė raminta.vaitiekuniene@ktu.lt