Taikomosios matematikos katedra

Taikomosios matematikos katedros ištakos siekia 1940 metus, kai Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultete buvo įsteigta bendra Mechanikos ir matematikos katedra, vėliau skilusi į Mechanikos ir Matematikos katedras. 1950 m. Matematikos katedra tapo Aukštosios matematikos katedra, o 1962 m. vėl pasidalino į dvi – Bendrosios matematikos ir Taikomosios matematikos katedras. Katedros kolektyvas per visą jos gyvavimo laikotarpį išleido per 150 įvairių mokymo ir metodinių priemonių, o šiandien čia vykdomi aukšto tarptautinio lygio tyrimai, rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai.

Taikomosios matematikos katedros dėstytojai ruošia taikomosios matematikos specialistus ir rūpinasi visų universiteto studentų matematiniu parengimu. Parengta daugiau kaip 70 studijų modulių, kuriuos studijuoja viso universiteto pirmos, antros ir trečios pakopų programų studentai.
Dėstant studijų modulius naudojamos šiuolaikinės matematikos programinės įrangos: Matlab, SAS, R, Python ir e. mokymo technologijos bei programinė įranga.

Taikomosios matematikos katedroje vykdomų mokslinių tyrimų kryptys:

 • Stochastinių ekstremumų teorija ir operatorių algebra;
 • Techninių, informacinių, ekonominių ir medicininių sistemų matematinis modeliavimas.

Taikomosios matematikos katedra specializuojasi šiose kryptyse:

 • Signalų kompleksiškumo matematinių metodų tyrimas;
 • Matricų laiko eilučių analizės taikymas tiriant dinamines sistemas bei kardiologijoje;
 • Operatorinio metodo taikymas tiriant dinamines sistemas;
 • Skaitinių sekų tyrimas ir fragmentacija;
 • Identifikacija ir kriptografija;
 • Simetrinių ir asimetrinių kriptografinių sistemų tyrimas;
 • Efektyvaus skaitmeninių vaizdų kodavimo, analizės ir sintezės priemonių kūrimas ir tyrimas;
 • Analitinis sistemų su vėlinimu tyrimas;
 • Specialios struktūros matricų tikrinių reikšmių uždavinio sprendimas;
 • Daugiamačių dydžių tyrimas naudojant duomenų projektavimą;
 • KTU Taikomosios matematikos katedra siūlo įmonėms platų technologinių sprendimų ir paslaugų spektrą, ir kviečia įmones bendradarbiauti įvairiuose projektuose.

Taikomosios matematikos katedroje veikiančios mokslinių tyrimų grupės:

Taikomosios matematikos mokslininkų vykdyti ir vykdomi tarptautiniai studijų ir mokslinių tyrimų projektai:

 • „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“ (EUREKA/ITEA 2 GUARANTEE). Vadovas doc. dr. V. Janilionis. 2009–2012.
 • „Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ (EUREKA ITEA 3 CareWare Nr. 13034). KTU atsakingas vykdytojas prof. dr. R. Alzbutas. 2014-2017 m.
 • ,,Electronic wearable sport and health solutions (CareWare)“ – ,,Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“. Vadovas dr. R. Alzbutas. Kiti vykdytojai iš MGMF: dr. V. Janilionis, dr. L. Bikulčienė, dr. M. Kavaliauskas. EUREKA programos ITEA2/3 klasterio projektas 13034. Tarptautinis koordinatorius – Eolane (Prancūzija), 2014–2017.
 • EU COST TD1405 veikla ,,European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT)“ – ,,Europos tinklas jungtinių sveikatos technologijų bendram vertinimui“. Valdymo komiteto narys dr. R. Alzbutas, pavaduotoja dr. L. Bikulčienė. Koordinatorius – University College Dublin (Airija), 2014–2018.
 •  „DILPROT: Diabetinės inkstų ligos prognozės technologija“. Vadovai: dr. R. Alzbutas (KTU) ir dr. Dž. Veličkienė (LSMU). Kiti vykdytojai iš MGMF – dr. Tomas Iešmantas.
 • EU COST CA15120 veikla ,,Open Multiscale Sytems in Medicine“ – ,,Daugiaskalės sistemos medicinai (OpenMultiMed)“. Valdymo komiteto narys dr. T. Iešmantas, pavaduotojas dr. R. Alzbutas. Koordinatorius – Universiteit Masstricht, Maastricht (Olandija), 2016–2020.
 • Inočkių projektas „EKG signalo filtravimo ir parametrų skaičiavimo tyrimas“, projekto vykdytojas: UAB „Optitecha“, 2017–2018. Vykdytojai iš MGMF – dokt. Eglė Butkevičiūtė.

Studentų dalyvavimas mokslinėje veikloje (2020-2021 m.)

ES struktūrinių fondų projektai, finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“:

 1. 09.3.3-LMT-K-712-22-0133 Sprendimų paramos modelių bei interaktyvios sistemos kūrimas vertinant pacientų, kuriems diagnozuotas priešinės liaukos vėžys, mirtingumo riziką. Doc. dr. Tomas Ruzgas (2020-11-03–2021-04-30)

Kontaktai

Kristina Dedelienė
Administratorė

Studentų g. 50–324A kab., Kaunas
tel. 8 (37) 300 314
e. p.  kristina.mackeviciute@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

doc. dr. Kęstutis Lukšys
doc. dr. Kęstutis Lukšys

Katedros vedėjas

Studentų g. 50, Kaunas 51369
tel. +370 612 05 732
el. p. kestutis.luksys@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Robertas Alzbutas Studentų g. 50–325b kab. +370 614 73 265 robertas.alzbutas@ktu.lt
Prof. dr. Eligijus Sakalauskas Studentų g. 50-142 kab. +370 698 78 477  eligijus.sakalauskas@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė Studentų g. 50–326a kab. +370 620 20 474 jurgita.dabulyte@ktu.lt
Doc. dr. Liepa Bikulčienė Studentų g. 50–325 kab. +370 682 17 227 liepa.bikulciene@ktu.lt
Doc. dr. Daiva Petkevičiūtė-Gerlach Studentų g. 50–318 kab. daiva.petkeviciute@ktu.lt
Doc. dr. Tomas Iešmantas Studentų g. 50–319 kab. tomas.iesmantas@ktu.lt
Doc. dr. Vytautas Janilionis Studentų g. 50–322 kab. +370 686 61 605 vytautas.janilionis@ktu.lt
Doc. dr. Mindaugas Kavaliauskas Studentų g. 50–319 kab. m.kavaliauskas@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Lukšys Studentų g. 50–324 kab. +370 612 05 732 kestutis.luksys@ktu.lt
Doc. dr. Aleksejus Michalkovič Studentų g. 50–325a kab. +370 687 37468 aleksejus.michalkovic@ktu.lt
Doc. dr. Stasė Petraitienė Studentų g. 50–325a kab. +370 612 03 539 stase.petraitiene@ktu.lt
Doc. dr. Tomas Ruzgas Studentų g. 50–319 kab. +370 615 99 350 tomas.ruzgas@ktu.lt
Doc. dr. Rasa Šmidtaitė Studentų g. 50–429 kab. rasa.smidtaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
dr. Lina Dindienė Studentų g. 50–326a kab. lina.dindiene@ktu.lt
dr. Irma Jankauskienė Studentų g. 50–323 kab. irma.jankauskiene@ktu.lt
dr. Arvydas Jokimaitis Studentų g. 50–325 kab. arvydas.jokimaitis@ktu.lt
Darius Petronaitis Studentų g. 50–326a kab. +370 611 10 982 darius.petronaitis@ktu.lt
dr. Kristina Pupalaigė Studentų g. 50–318 kab. +370 615 78 773 kristina.pupalaige@ktu.lt
Tatjana Sidekerskienė Studentų g. 50–318 kab. +370 612 98 048 tatjana.sidekerskiene@ktu.lt
dr. Gintarė Vaidelienė Studentų g. 50–324A kab. gintare.vaideliene@ktu.lt
dr. Aušra Žvironienė Studentų g. 50-326a kab. +370 684 01 747 ausra.zvironiene@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Kristina Dedelienė Administratorė Studentų g. 50–324A kab. 8 (37) 300 314 kristina.mackeviciute@ktu.lt
Vardas/Pavardė Adresas Tel. Nr. El. p. adresas
Prof. dr. Zenonas Navickas Studentų g. 50–325C kab. zenonas.navickas@ktu.lt
Prof. dr. Jonas Rimas Studentų g. 50–325C kab. jonas.rimas@ktu.lt
Prof. dr. Jonas Valantinas Studentų g. 50–325C kab. jonas.valantinas@ktu.lt
 

Doktorantai

 

Projektai