Taikomosios matematikos katedra

Taikomosios matematikos katedros ištakos siekia 1940 metus, kai Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultete buvo įsteigta bendra Mechanikos ir matematikos katedra, vėliau skilusi į Mechanikos ir Matematikos katedras. 1950 m. Matematikos katedra tapo Aukštosios matematikos katedra, o 1962 m. vėl pasidalino į dvi – Bendrosios matematikos ir Taikomosios matematikos katedras. Katedros kolektyvas per visą jos gyvavimo laikotarpį išleido per 150 įvairių mokymo ir metodinių priemonių, o šiandien čia vykdomi aukšto tarptautinio lygio tyrimai, rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai.

Taikomosios matematikos katedros dėstytojai ruošia taikomosios matematikos specialistus ir rūpinasi visų universiteto studentų matematiniu parengimu. Parengta daugiau kaip 70 studijų modulių, kuriuos studijuoja viso universiteto pirmos, antros ir trečios pakopų programų studentai.
Dėstant studijų modulius naudojamos šiuolaikinės matematikos programinės įrangos: Matlab, SAS, R, Python ir e. mokymo technologijos bei programinė įranga.

Taikomosios matematikos katedroje vykdomų mokslinių tyrimų kryptys:

 • Stochastinių ekstremumų teorija ir operatorių algebra;
 • Techninių, informacinių, ekonominių ir medicininių sistemų matematinis modeliavimas.

Taikomosios matematikos katedra specializuojasi šiose kryptyse:

 • Signalų kompleksiškumo matematinių metodų tyrimas;
 • Matricų laiko eilučių analizės taikymas tiriant dinamines sistemas bei kardiologijoje;
 • Operatorinio metodo taikymas tiriant dinamines sistemas;
 • Skaitinių sekų tyrimas ir fragmentacija;
 • Identifikacija ir kriptografija;
 • Simetrinių ir asimetrinių kriptografinių sistemų tyrimas;
 • Efektyvaus skaitmeninių vaizdų kodavimo, analizės ir sintezės priemonių kūrimas ir tyrimas;
 • Analitinis sistemų su vėlinimu tyrimas;
 • Specialios struktūros matricų tikrinių reikšmių uždavinio sprendimas;
 • Daugiamačių dydžių tyrimas naudojant duomenų projektavimą;
 • KTU Taikomosios matematikos katedra siūlo įmonėms platų technologinių sprendimų ir paslaugų spektrą, ir kviečia įmones bendradarbiauti įvairiuose projektuose.

Taikomosios matematikos katedroje veikiančios mokslinių tyrimų grupės:

Taikomosios matematikos mokslininkų vykdyti ir vykdomi tarptautiniai studijų ir mokslinių tyrimų projektai:

 • „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“ (EUREKA/ITEA 2 GUARANTEE). Vadovas doc. dr. V. Janilionis. 2009–2012.
 • „Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ (EUREKA ITEA 3 CareWare Nr. 13034). KTU atsakingas vykdytojas prof. dr. R. Alzbutas. 2014-2017 m.
 • ,,Electronic wearable sport and health solutions (CareWare)“ – ,,Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“. Vadovas dr. R. Alzbutas. Kiti vykdytojai iš MGMF: dr. V. Janilionis, dr. L. Bikulčienė, dr. M. Kavaliauskas. EUREKA programos ITEA2/3 klasterio projektas 13034. Tarptautinis koordinatorius – Eolane (Prancūzija), 2014–2017.
 • EU COST TD1405 veikla ,,European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (ENJECT)“ – ,,Europos tinklas jungtinių sveikatos technologijų bendram vertinimui“. Valdymo komiteto narys dr. R. Alzbutas, pavaduotoja dr. L. Bikulčienė. Koordinatorius – University College Dublin (Airija), 2014–2018.
 •  „DILPROT: Diabetinės inkstų ligos prognozės technologija“. Vadovai: dr. R. Alzbutas (KTU) ir dr. Dž. Veličkienė (LSMU). Kiti vykdytojai iš MGMF – dr. Tomas Iešmantas.
 • EU COST CA15120 veikla ,,Open Multiscale Sytems in Medicine“ – ,,Daugiaskalės sistemos medicinai (OpenMultiMed)“. Valdymo komiteto narys dr. T. Iešmantas, pavaduotojas dr. R. Alzbutas. Koordinatorius – Universiteit Masstricht, Maastricht (Olandija), 2016–2020.
 • Inočkių projektas „EKG signalo filtravimo ir parametrų skaičiavimo tyrimas“, projekto vykdytojas: UAB „Optitecha“, 2017–2018. Vykdytojai iš MGMF – dokt. Eglė Butkevičiūtė.

Studentų dalyvavimas mokslinėje veikloje (2020-2021 m.)

ES struktūrinių fondų projektai, finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“:

 1. 09.3.3-LMT-K-712-22-0133 Sprendimų paramos modelių bei interaktyvios sistemos kūrimas vertinant pacientų, kuriems diagnozuotas priešinės liaukos vėžys, mirtingumo riziką. Doc. dr. Tomas Ruzgas (2020-11-03–2021-04-30)

Kontaktai

Kristina Dedelienė
Administratorė

e. p.  kristina.mackeviciute@ktu.lt

 

Katedros darbuotojai

doc. dr. Kęstutis Lukšys
doc. dr. Kęstutis Lukšys

Katedros vedėjas

e. p. kestutis.luksys@ktu.lt

Profesoriai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Prof. dr. Robertas Alzbutas robertas.alzbutas@ktu.lt
Prof. dr. Eligijus Sakalauskas  eligijus.sakalauskas@ktu.lt

Docentai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
Doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė jurgita.dabulyte@ktu.lt
Doc. dr. Liepa Bikulčienė liepa.bikulciene@ktu.lt
Doc. dr. Daiva Petkevičiūtė-Gerlach daiva.petkeviciute@ktu.lt
Doc. dr. Tomas Iešmantas tomas.iesmantas@ktu.lt
Doc. dr. Vytautas Janilionis vytautas.janilionis@ktu.lt
Doc. dr. Mindaugas Kavaliauskas m.kavaliauskas@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Lukšys kestutis.luksys@ktu.lt
Doc. dr. Aleksejus Michalkovič aleksejus.michalkovic@ktu.lt
Doc. dr. Stasė Petraitienė stase.petraitiene@ktu.lt
Doc. dr. Tomas Ruzgas tomas.ruzgas@ktu.lt
Doc. dr. Rasa Šmidtaitė rasa.smidtaite@ktu.lt

Lektoriai

Vardas / Pavardė El. p. adresas
dr. Lina Dindienė lina.dindiene@ktu.lt
dr. Irma Jankauskienė irma.jankauskiene@ktu.lt
dr. Arvydas Jokimaitis arvydas.jokimaitis@ktu.lt
Darius Petronaitis darius.petronaitis@ktu.lt
dr. Kristina Pupalaigė kristina.pupalaige@ktu.lt
Tatjana Sidekerskienė tatjana.sidekerskiene@ktu.lt
dr. Gintarė Vaidelienė gintare.vaideliene@ktu.lt
dr. Aušra Žvironienė ausra.zvironiene@ktu.lt

Administracija

Vardas / Pavardė Pareigos El. p. adresas
Kristina Dedelienė Administratorė kristina.mackeviciute@ktu.lt
Vardas/Pavardė El. p. adresas
Prof. dr. Zenonas Navickas zenonas.navickas@ktu.lt
Prof. dr. Jonas Rimas jonas.rimas@ktu.lt
Prof. dr. Jonas Valantinas jonas.valantinas@ktu.lt
 

Doktorantai

 

Projektai