Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Fakultete vykdomos aukšto lygio matematikos, fizikos ir technologijų krypties bakalauro (4), magistrantūros (5), doktorantūros (2) studijos bei atliekami aktualūs moksliniai tyrimai, paremti fundamentaliaisiais mokslais.

Rask studijas

Misija – kurti ir vystyti inovatyvius sprendimus, atitinkančius visuomenės poreikius ir didinti matematikos ir gamtos mokslų svarbos supratimą visuomenėje. Ugdyti asmenybes, gebančias kurti ir taikyti naujausias tiksliųjų mokslų žinias, atliepiančias rinkos poreikius. Kurti aplinką, skatinančią tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir idėjų mainus.

Vizija – taikomosios matematikos, taikomosios ir medicinos fizikos bei medžiagų mokslų srityse lyderiaujantis fakultetas Baltijos šalyse, veiklą grindžiantis tarpdisciplininių mokslo žinių ir aukštųjų technologijų kūrimu, jų perdavimu visuomenei ir aukštos kvalifikacijos specialistų ugdymu.

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete, kurio ištakos siekia 1922 m., vykdomos taikomosios matematikos ir fizikos, medžiagų mokslų ir tarpsritinės studijos bei atliekami moksliniai tyrimai. Iš viso fakultete dirba 119 dėstytojų, studijuoja apie 450 studentų. Kasmet studijas baigia apie 120 studentų, kurių įsidarbinamumas siekia 90 proc., o įgūdžiai vertinami darbo rinkoje. Fakulteto dėstytojai ir studentai yra ne kartą pelnę svarbius apdovanojimus, įvertinti mokslo premijomis. Tai pirmasis šalies fakultetas, sukūręs sustiprintų studijų grupę ir kuriantis Baltijos šalyse unikalias studijų programas.

Vykdydamas studijų programas fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su verslo, pramonės atstovais – bendradarbiaujama tiek studijų kokybės gerinimo, tiek studijų procese. Fakulteto mokslininkai užmezgę tvirtus saitus su iškiliais tarptautiniais universitetais ir kolegomis iš viso pasaulio. Paskaitas studentams atvyksta skaityti profesionalai iš JAV, Japonijos, Italijos, Danijos, Švedijos, JK ir kitų šalių, tarptautinius branduolinės saugos kursus dukart per metus atvyksta vesti korporacijos Hitachi ir Tokijo technologijos instituto ekspertai.

Fakultete nuolat vyksta įvairūs studentams skirti ar moksliniai renginiai ir konferencijos. 2017 metais fakultetas startavo su analogų Lietuvoje neturinčiomis industrinės matematikos dirbtuvėmis.

Populiarindamas matematikos, fizikos ir medžiagų mokslus ir siekdamas ugdyti išmintingus ateities specialistus fakultetas bendradarbiauja su mokyklomis, organizuoja Prof. K. Baršausko fizikos konkursą moksleiviams, Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursą ir tarpdisciplininį konkursą moksleiviams MEKA, skaito mokiniams įdomias paskaitas.

Fakultete yra Fizikos, Taikomosios matematikos ir Matematinio modeliavimo katedros, Mirksosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras.

Fakulteto taryba:

 1. Tarybos pirmininkas prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
 2. Doc. dr. Kristina Poškuvienė
 3. Doc. dr. Jurgita Dabulytė – Bagdonavičienė
 4. Doc. dr. Vytautas Janilionis
 5. Prof. dr. Giedrius Laukaitis
 6. Prof. dr. Diana Adlienė
 7. Doc. dr. Bronė Narkevičienė
 8. Doc. dr. Živilė Rutkūnienė
 9. Doc. dr. Kristina Šutienė
 10. Doc. dr. Mindaugas Kavaliauskas
 11. Prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius
 12. Prof. dr. Eimutis Valakevičius
 13. „Modus Group“ valdybos pirmininkas Liudas Liutkevičius
 14. Paulius Tušas
 15. Renaldas Ivanauskas
 16. Laurynas Tumėnas
 17. Ignas Pikas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas dabartinį pavadinimą gavo 2014 m. pervadinus Fundamentaliųjų mokslų fakultetą.

Fakulteto veikla atkurta 1993 m. rugsėjo 1 d. sujungus tris skirtinguose fakultetuose buvusias katedras: Fizikos, Matematinės sistemotyros ir Taikomosios matematikos, kurių šaknys glūdi 1922 m. Lietuvos universiteto Matematikos ir gamtos fakulteto ištakose.

Įsteigiant fakultetą buvo siekiama suaktyvinti fizikų ir matematikų mokslinę veiklą bei tobulinti KTU fakultetų studentų parengimą matematikos ir fizikos kryptyse. Kartu buvo siekiama suteikti daugiau savarankiškumo fizikos ir matematikos krypties katedroms, kad jos galėtų kuruoti savo krypties studijų programas bei rengti specialistus.

1996 m. buvo įkurta fakulteto studentų atstovybė FUMSA. Ji labai sėkmingai veikia ir iki šiol. Iniciatyvūs ir aktyvūs studentai jau daugelį metų kasmet organizuoja įvairius renginius studentams ir visuomenei, aktyviai prisideda prie fakulteto bendruomenės iniciatyvų bei dalyvauja Kauno miesto visuomeniniame gyvenime.

Dekanatas

Doc. Dr. Bronė Narkevičienė

Dekanė

Doc. Dr. Mantas Landauskas

Mokslo prodekanas

Doc. Dr. Živilė Rutkūnienė

Studijų prodekanė

Virginija Klusienė

Administravimo vadovė

Renginiai universitete nukeliami. Informacija bus atnaujinta

 

Partneriai ir bendradarbiavimas

 

Rėmėjai

WE ARE SOCIAL

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku