Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Fakultete vykdomos aukšto lygio matematikos, fizikos ir technologijų krypties bakalauro (4), magistrantūros (4), doktorantūros (3) studijos bei atliekami aktualūs moksliniai tyrimai, paremti fundamentaliaisiais mokslais.

Misija – kurti ir vystyti inovatyvius sprendimus, atitinkančius visuomenės poreikius ir didinti matematikos ir gamtos mokslų svarbos supratimą visuomenėje. Ugdyti asmenybes, gebančias kurti ir taikyti naujausias tiksliųjų mokslų žinias, atliepiančias rinkos poreikius. Kurti aplinką, skatinančią tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir idėjų mainus.

Vizija – taikomosios matematikos, taikomosios ir medicinos fizikos bei medžiagų mokslų srityse lyderiaujantis fakultetas Baltijos šalyse, veiklą grindžiantis tarpdisciplininių mokslo žinių ir aukštųjų technologijų kūrimu, jų perdavimu visuomenei ir aukštos kvalifikacijos specialistų ugdymu.

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete, kurio ištakos siekia 1922 m., vykdomos taikomosios matematikos ir fizikos, medžiagų mokslų ir tarpsritinės studijos bei atliekami moksliniai tyrimai. Iš viso fakultete dirba 119 dėstytojų, studijuoja apie 450 studentų. Kasmet studijas baigia apie 120 studentų, kurių įsidarbinamumas siekia 90 proc., o įgūdžiai vertinami darbo rinkoje. Fakulteto dėstytojai ir studentai yra ne kartą pelnę svarbius apdovanojimus, įvertinti mokslo premijomis. Tai pirmasis šalies fakultetas, sukūręs sustiprintų studijų grupę ir kuriantis Baltijos šalyse unikalias studijų programas.

Vykdydamas studijų programas fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su verslo, pramonės atstovais – bendradarbiaujama tiek studijų kokybės gerinimo, tiek studijų procese. Fakulteto mokslininkai užmezgę tvirtus saitus su iškiliais tarptautiniais universitetais ir kolegomis iš viso pasaulio. Paskaitas studentams atvyksta skaityti profesionalai iš JAV, Japonijos, Italijos, Danijos, Švedijos, JK ir kitų šalių. Fakultetas turi daugiau nei 40 partnerių Erasmus+ ir dvišaliams studentų ir darbuotojų mainams.

Fakultete nuolat vyksta įvairūs studentams skirti ar moksliniai renginiai ir konferencijos. 2017 metais fakultetas startavo su analogų Lietuvoje neturinčiomis industrinės matematikos dirbtuvėmis. 2018 m. įkurta vienintelė Lietuvoje „KTU Big Data School“.

Populiarindamas matematikos, fizikos ir medžiagų mokslus ir siekdamas ugdyti išmintingus ateities specialistus fakultetas bendradarbiauja su mokyklomis, organizuoja Prof. K. Baršausko fizikos konkursą moksleiviams, Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursą ir tarpdisciplininį konkursą moksleiviams MEKA, skaito mokiniams įdomias paskaitas.

Fakultete yra Fizikos, Taikomosios matematikos ir Matematinio modeliavimo katedros.

Fakulteto taryba:

 1. Tarybos pirmininkė prof. dr. Diana Adlienė
 2. doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė
 3. doc. dr. Vytautas Janilionis
 4. Liudas Liutkevičius
 5. doc. dr. Kęstutis Lukšys
 6. doc. dr. Bronė Narkevičienė
 7. prof. dr. Liutauras Marcinauskas
 8. doc. dr. Paulius Palevičius
 9. Eglė Ramanauskienė
 10. doc. dr. Živilė Rutkūnienė
 11. doc. dr. Loreta Saunorienė
 12. doc. dr. Kristina Šutienė
 13. Titas Dobilevičius
 14. Justina Kuprijanovaitė
 15. Egidijus Sinkevičius

Fakulteto studijų kokybės komitetas:

 1. Komiteto pirmininkė doc. dr. Živilė Rutkūnienė
 2. doc. dr. Kęstutis Lukšys
 3. prof. dr. Liutauras Marcinauskas
 4. doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius
 5. lekt. dr. Gintarė Vaidelienė
 6. prof. dr. Eimutis Valakevičius

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto ištakomis laikomi 1920-ieji metai, kai Kaune buvo įsteigti Lietuvos Aukštieji Kursai, į kurių sudėtį įėjo ir Matematikos-fizikos skyrius. 1922 m. vasario 16 d., įkūrus Lietuvos universitetą Kaune, buvo įsteigtas Matematikos-gamtos fakultetas, kuris vykdė veiklą iki 1940 m. rudens. Ministrų Tarybos 1940-07-25 nutarimu nuo 1940-09-01 Matematikos-gamtos fakulteto veikla Vytauto Didžiojo universitete buvo sustabdyta, fakultetas perkeltas į Vilniaus universitetą. Vykstant visoms Lietuvos universiteto – Vytauto Didžiojo universiteto – Kauno politechnikos instituto – Kauno technologijos universiteto reorganizacijoms, Fizikos ir matematikos katedros, pastarosios nors ir keisdamos pavadinimus, Universitete išliko nuo pat jų įkūrimo 1922 m. Lietuvos universiteto Matematikos–gamtos fakultete.

1993 metų balandžio 27 d. Kauno technologijos universiteto rektorius Kęstutis Kriščiūnas, remdamasis 1993 m. balandžio 21 d. Senato nutarimu, išleido Nr. A-104 įsakymą, kuriame buvo skelbiama, kad „Nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. Aukštosios matematikos, Bendrosios matematikos ir Fizikos katedrų pagrindu įsteigiamas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas“. Tokiu būdu 1993 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos universiteto Matematikos ir gamtos fakulteto pagrindu įkurtas Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, o 2014 m. sausio 1 d. Fundamentaliųjų mokslų fakultetas susigrąžino ir savo pirminį pavadinimą iš Lietuvos universitete buvusio Matematikos-gamtos fakulteto ir tapo Matematikos ir gamtos mokslų fakultetu.

Įsteigiant fakultetą buvo siekiama suaktyvinti fizikų ir matematikų mokslinę veiklą bei tobulinti KTU fakultetų studentų parengimą matematikos ir fizikos kryptyse. Kartu buvo siekiama suteikti daugiau savarankiškumo fizikos ir matematikos krypties katedroms, kad jos galėtų kuruoti savo krypties studijų programas bei rengti specialistus.

1996 m. buvo įkurta fakulteto studentų atstovybė FUMSA. Ji labai sėkmingai veikia ir iki šiol. Iniciatyvūs ir aktyvūs studentai jau daugelį metų kasmet organizuoja įvairius renginius studentams ir visuomenei, aktyviai prisideda prie fakulteto bendruomenės iniciatyvų bei dalyvauja Kauno miesto visuomeniniame gyvenime.

Pasiekimai

 • Fakultetas 2022 m. tapo pirmuoju Baltijos šalyse ECMI edukaciniu centru.
 • Taikomosios matematikos studijų programai 2022 m. skirtas prestižinis „Investors Spotlight“ kokybės ženklas.
 • Fakultetui suteiktos tarptautinės bendrovės „Rock Flow Dynamics Inc.“ (RFD) požeminių ir paviršinių rezervuarų modeliavimo programinės įrangos „tNavigator“ licencijos.

Tarptautinių tinklų ir organizacijų narystės

Kontaktai

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Studentų g. 50, Kaunas
tel. +370 (37) 300 303
el. p. mgmf@ktu.lt

Nuoroda į Facebook fakulteto puslapį.

Rask studijas

 

Dekanatas

doc. dr. Bronė Narkevičienė

Doc. Dr. Bronė Narkevičienė

Dekanė
doc. dr. Mantas Landauskas

Doc. Dr. Mantas Landauskas

Mokslo prodekanas
doc. dr. Živilė Rutkūnienė

Doc. Dr. Živilė Rutkūnienė

Studijų prodekanė
Virginija Klusienė

Virginija Klusienė

Administravimo vadovė
 

Partneriai ir bendradarbiavimas

 

Rėmėjai