Tiesioginis studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas

Kita

Tiesioginis studijų sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas vyks rugpjūčio 1 d. 9–17 valandomis bei rugpjūčio 2 d. 8–17 valandomis KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų centre, 221 kab.

Įforminant priėmimą, pakviestieji su savimi privalo turėti visus originalius dokumentus, kuriuos nurodė LAMA BPO priėmimo sistemoje BPIS pildydami prašymą. Originalūs dokumentai parodomi priėmimą įforminančiam darbuotojui, o jų kopijos pateikiamos saugojimui.

Elektroniniu būdu pasirašyti sutarčių nepavyks užsieniečiams ir tiems kandidatams, kurių amžius nesiekia 18 metų. Pastarieji tą padaryti galės tik kontaktiniu būdu, dalyvaujant vienam iš tėvų ar globėjų, o norintys tą padaryti vieni, pasirašydami sutartį privalės pateikti notariškai patvirtintą tėvų (globėjų) sutikimą.

Papildomas priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas etapas vyks rugpjūčio 3–5 d. Jam pasibaigus, kvietimus studijuoti kandidatai gaus rugpjūčio 10 d. Sutarčių pasirašymas elektroniniu būdu vyks rugpjūčio 10 d. nuo 15 valandos, o universitete – rugpjūčio 11 d. 8–17 valandomis ir rugpjūčio 12 d. 8–17 valandomis.

1 rugpjūčio d. - 2 rugpjūčio d.

Studentų g. 50, 221 aud.

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!