Visual Photometry and Experiments on Quantum Erasing

Š.m. kovo 20–24 d. pagal ERASMUS mainų programą Matematikos ir gamtos mokslų fakultete vieši Plovdivo „Paisii Hilendarski“ technikos universiteto (Bulgarija) docentė Dr. Todorka Lulcheva Dimitrova, kuri skaitys Vizualinės fotometrijos (visual photometry) paskaitas ir demonstruos šviesos kvantų ištrynimo (quantum erasing) eksperimentus.

Paskaitų tvarkaraštis:

Pirmadienis, kovo 20 d. 10.30–14.30,  257 a. Įvadas į vizualinę fotometriją;

Antradienis, kovo 21 d. 8.30–10.00, 103a. Integruota paskaita Fizika 2: Radioaktyvumas;

Ketvirtadienis, kovo 23d. 14.00–15.00, 325 a. Šviesos dualumas, šviesos kvantų ištrynimo eksperimentas;

Penktadienis, kovo 24 d. 8.30–10.00, 234 a. Žmogaus akis kaip optinis prietaisas ir detektorius.

 

Kviečiame dalyvauti!

————————————————————————————————————————————————————————————————

We invite you to lectures and practical classes on Visaul Photometry with Dr. Todorka Lulcheva Dimitrova from Plovdiv „Paisii Hilendarski“ University (Bulgaria).

Schedule for classes:

Monday, 20 March, 10:30–14:30 room 257, “Introduction to visual photometry”;

Tuesday, 21 March, 8:30–10:00 room 103, “Physics 2: Radioactivity

Thursday, 23 March, 14:00–15:00, room 325, “Wave-particle duality of light, quantum erasing experiments”;

Friday, 24 March, 8:30–10:00, room 234, “Human eye as an optical device and as a detector”.

We invite you to participate!

20 kovo d., 2017 08:30 - 24 kovo d., 2017 08:00

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku