Kviečiame moksleivius gilinti fizikos žinias ir lavinti praktinius įgūdžius laboratorinių darbų fakulteto laboratorijose metu. Vieną laboratorinį darbą gali atlikti ne daugiau nei 4 moksleiviai. Vienu metu laboratorijoje gali būti 12 moksleivių ir dėstytojas. Norėdami atvykti į fakultetą atlikti laboratorinių darbų susisiekite:

Alina Kotkevičienė

alina.kotkeviciene@ktu.lt

 

 

FIZIKA  1

 

Eil. Nr.

 

LABORATORINIO  DARBO  PAVADINIMAS

1. Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas r
2. Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos R
3. Atvudo mašina Am
4. Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas I0
5. Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas g
6. Heigenso ir Šteinerio teoremos tikrinimas sukamaja svyruokle IHŠT
7. Stygos svyravimų tyrimas Sst
8. Garso greičio strypuose matavimas vstr
9. Ultragarso greičio ore ir oro šiluminių talpų santykio nustatymas vug
10. Oro molinių šilumų santykio Cp/CV nustatymas Cp/Cv
11. Skystų tirpalų paviršinės įtempties koeficiento priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas s
12. Elektrostatinio lauko tyrimas ELT
13. Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimas MVT
14. Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas e
15. Ampero jėgos matavimas AJM
16. Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko tyrimas (tiesiam laidininkui) Bties
17. Laidininko su srove kuriamo magnetinio lauko tyrimas (solenoide) B
18. Tiesiaeigio judėjimo  tyrimas x
19. Boilio ir Marioto dėsnio patikrinimas pV
20. Kietojo kūno temperatūrinio ilgėjimo koeficiento nustatymas α
21. Garso greičio ore nustatymas bangų interferencijos metodu vinerf

FIZIKA  2

Eil. Nr. LABORATORINIO  DARBO  PAVADINIMAS

1. Šviesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme Fren.
2. Tiesinė difrakcinė gardelė T.d.g.
3. Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dėsnio patikrinimas Briust.
4. Poliarizacijos plokštumos sukimo tyrimas Pol.
5. Tirpalų lūžio rodiklio priklausomybės nuo koncentracijos tyrimas refraktometru Ref.
6. Šiluminio spinduliavimo tyrimas Šil.sp.
7. Išorinio fotoefekto dėsnių tyrimas Iš. Foto.
8. Lazerio šviesos difrakcija L.š.dif.
9. Puslaidininkio savitojo elektrinio laidumo priklausomybės nuo temperatūros tyrimas Pusl. σ
10. Kokybinė spektrinė analizė Sp.a.
11. g spindulių silpimo medžiagoje tyrimas g