„Ateitis technologijoms“

Medžiagų technologijų konkursas 8-12 kl. moksleiviams „Ateitis technologijoms“.

 

Apie konkursą

Moksleivi! Domiesi naujosiomis technologijomis? Tau rūpi globalinės klimato kaitos pokyčių sukeltos problemos? O gal tikiesi atrasti kažką naujo? Nebijai iššūkių?

Jei nors į vieną klausimą atsakei taip, tu privalai dalyvauti medžiagų technologijų konkurse “Ateitis technologijoms” !

Tavo užduotis – atsiųsti mums 2-3 min. trukmės vaizdo įrašą, kuriame rasime atsakymą į mūsų pateiktas užduotis, susijusias su šiuolaikinėmis technologijomis ir inžinerijos problemomis. Užduotis rasi žemiau.

Ateities technologijos tavo rankose!

Gabija Celiešienė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Studentų g. 50 – 217 kab., Kaunas
mgmf.mokykloms@ktu.lt

 

Konkurso temos-iššūkiai

Konkurse dalyvauti gali pavieniai dalyviai arba komandos iš 2-jų asmenų. Dalyvis, nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja vienas, ar komandoje, gali pateikti tik vieną vaizdo įrašą. Plačiau skaitykite konkurso nuostatuose. 

Šiuo metu saulės energija teikia mažiau nei 1 procentą visos pasaulio energijos, tačiau ji gali suteikti daug daugiau. Kaip?

Per metus Europoje surenkame daugiau nei 27 mln. tonų plastiko atliekų, bet pasaulyje plastiko perdirbama tik apie 10 proc. Plastiko atliekų tvarkymas yra didžiulis  iššūkis,  tačiau  taip  pat  galimybė  diegti  naujoves  ir  kurti  naujus  Kaip pagerinti plastiko atliekų surinkimą, panaudojimą ir tvarkymą?

2,2 mlrd. žmonių vis dar neturi prieigos prie saugaus geriamojo vandens, o vandens telkinių, šachtinių šulinių užterštumas nuolat auga. Net 785 mln. iš jų neturi saugaus vandens šaltinio, kurį būtų galima pasiekti pėsčiomis per 30 min. 144 mln. žmonių geria neapdorotą paviršinį vandenį. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, jei visiems žmonėms būtų prieinamas švarus geriamasis vanduo, saugūs tualetai ir sanitarijos paslaugos, būtų galima pašalinti didžiąją dalį ligų, pavyzdžiui, diarėją, cholerą, vidurių šiltinę, hepatitą A.

Inžinerija ir medžiagų technologijos gali sudaryti sąlygas kurti naujas sistemas, skirtas panaudoti genetinę informaciją, pajusti nedidelius kūno pokyčius, įvertinti naujus vaistus ir sukurti naujas vaistų pernešimo organizme sistemas, kurios būtų pritaikytos kiekvienam asmeniui individualiai.

Daug tyrimų buvo sutelkta į mąstymo mašinų – kompiuterių, galinčių imituoti žmogaus intelektą, kūrimą. Per ateinančius kelis dešimtmečius tikimasi itin didelio dirbtinio intelekto proveržio daugelyje mokslo sričių, pavyzdžiui, susirgimų įtarimas ir ligų diagnozavimas ar net planuojamas mūsų darbo pobūdžio keitimas. Yra žinoma, kad jau vyksta intelektualūs pokalbiai su mobiliaisiais telefonais, kuriuose yra dirbtinis intelektas, o ateinančiais metais dirbtinis intelektas iš esmės pakeis mūsų pasaulį, sukurdamas didelę pažangą sveikatos priežiūros, gamybos ir komunikacijos srityse. Ar įmanoma priversti kompiuterius mąstyti taip, kaip mąsto žmonės?

Terorizmas yra grėsmė visoms valstybėms ir visiems žmonėms. Jis kelia rimtą grėsmę mūsų saugumui, nes visų pirma beatodairiškai taikosi į nekaltus žmones. Branduolinio, cheminio terorizmo grėsmės, sprogimai, automobilių ir nekaltų žmonių susidūrimai kaskart mums primena, kad pasaulis gyvena neramiais laikais. Naujos medžiagos ir jų technologijos gali prisidėti užkertant kelią teroristinėms atakoms.

Dideliems eksperimentams ir tyrinėjimo misijoms visada reikia technologinių žinių, kad būtų galima suprojektuoti įrankius, instrumentus ir sistemas, leidžiančias įgyti naujų žinių apie fizinį ir biologinį pasaulį.

Pasaulis visada kėlė klausimą, kaip sukurti naujas geresnes medžiagas, kurios padėtų žmonijai. Nedūžtantys automobiliai, nedūžtantys telefonų stikliukai, medžiagos paverčiančios daiktus nematomais, lengvos, bet labai kietos medžiagos ir įvairios kitos išmaniosios medžiagos yra mokslininkų taikinyje.

 

Registracija

Registruotis ir užduotis atlikti galite nuo sausio 13 d. iki vasario 28 d.

 

Konkurso nuostatai

Dalyvių paraiškos priimamos nuo 2020 m. sausio 13 d. iki 2020 m. vasario 28 d.
Prieš pildydami ir pateikdami registraciją susipažinkite su Konkurso nuostatais

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (toliau – Fakulteto) organizuojamo virtualioje erdvėje medžiagų technologijų konkurso moksleiviams „Ateitis technologijoms“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja medžiagų technologijų konkurso moksleiviams „Ateitis technologijoms“ (toliau – Konkurso) tikslus, organizavimo tvarką ir darbų vertinimo tvarką.

2. Konkurso tikslai:

2.1. ugdyti mokinių mokslinį-kritinį mąstymą, grindžiamą tvirtomis gamtos mokslų ir inžinerijos žiniomis;

2.2. atskleisti ir ugdyti talentus, lavinti jų kūrybiškumą ir savarankiškumą;

2.3. skatinti mokinių domėjimąsi medžiagų technologijomis, jų pritaikymu pramonėje ir buityje;

2.4. padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją.

3. Konkursą organizuoja ir jam vadovauja Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano potvarkiu sudarytas Konkurso organizavimo komitetas.

II. KONKURSO DALYVIAI IR JŲ REGISTRACIJOS TVARKA

  1. Konkurse gali dalyvauti 8–12 klasių moksleiviai . Dalyvauti gali pavieniai dalyviai arba komandos iš 2-jų asmenų. Jei konkurse dalyvauja komanda, abu komandos nariai turi atitikti aukščiau nurodytą reikalavimą.
  2. Dalyviai, norėdami dalyvauti Konkurse, turi registruotis internetu šiuo adresu: https://bit.ly/2QIJvss ir pateikti galiojančią nuorodą į vaizdo įrašą „YouTube“ platformoje.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3. Konkursas organizuojamas kiekvienais mokslo metais gruodžio – vasario mėnesiais. Jo data kasmet tikslinama ir skelbiama KTU tinklalapyje, Fakulteto ir Fizikos katedros tinklalapiuose bei kitose

3.1. 2019–2020 m. Konkursas vyks nuo 2020 m. sausio 13 d. iki 2020 m. vasario 28 d.

4. Moksleiviai, norintys dalyvauti Konkurse, turi pateikti konkursinį vaizdo įrašą, atliepiantį konkurso organizatorių pateiktą(-as) temas-iššūkius, susijusius su šiuolaikinėmis technologijų ir inžinerijos problemomis.

5. Konkursinio vaizdo įrašo pateikimo reikalavimai:

5.1. Dalyvis, nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja vienas, ar komandoje, gali pateikti tik vieną vaizdo įrašą.

5.2. Dalyviai turi sukurti ir pateikti 2–3 minučių trukmės vaizdo įrašą, susijusį su bent viena Konkurso organizatorių pateikta tema-iššūkiu, nurodytu Nuostatų 7 punkte.

5.3. Trumpi vaizdo įrašai turi būti sutelkti į bent vieną iš 8 pateiktų temų-iššūkių, tačiau pateiktuose vaizdo įrašuose gali būti aptariami ir visi arba keli iššūkiai tuo pačiu metu. Bendra vaizdo įrašo trukmė neturi viršyti 3 minučių. Ilgesnės trukmės įrašai nebus vertinami.

5.4. Vaizdo įrašas turi atskleisti, kaip vienos ar kelių temų-iššūkių įgyvendinimas padės sukurti tvaresnį, sveikesnį, saugesnį ir džiaugsmingesnį pasaulį.

5.5. Konkurso dalyvių nuožiūra, kuriant vaizdo įrašus, gali būti pasitelkti visi vaizdinio turinio gamybos būdai ir žanrai (pvz., animacija, dokumentika, drama, eksperimentiniai ar meno vaizdo įrašai, maišytos technikos darbai ir kt.).

5.6. Vaizdo įrašai turi būti įkelti į „YouTube“ platformą konkurso metu. Vaizdo įrašai, įkelti į „YouTube“ iki 2020  sausio 13 d., nėra tinkami dalyvauti konkurse. Jei pateiktas vaizdo įrašas bus pašalintas iš „YouTube“ platformos prieš paskelbiant konkurso nugalėtojus, bus laikoma, kad dalyvis pasitraukė iš konkurso.

5.7. Kiekvienas dalyvis yra visiškai atsakingas už informaciją, duomenis, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsą, nuotraukas, grafiką, vaizdo įrašus, pranešimus, žymas ir kitą medžiagą, įtrauktą į vaizdo įrašą. Pateikta medžiaga turi būti originali, o dalyvis privalo (1) turėti visas būtinas teises į visą medžiagą, vaizdus, vaizdo įrašus, grafiką ir informaciją, esančią vaizdo įraše, arba (2) turėti tokių teisių turėtojo leidimą, arba (3) medžiaga, vaizdai, vaizdo įrašai, grafika ir informacija įraše turi būti vieša.

5.8. Vaizdo įraše negali būti įžeidžiančio, šmeižiančio, seksualinio pobūdžio, žeminančio ar kitokio netinkamo turinio ir jis negali niekinti ar kitaip pažeisti trečiųjų asmenų autorių teisių, prekės ženklų ar  kitų intelektinės nuosavybės teisių, fizinių asmenų teisės į privatų  gyvenimą, garbės ir orumo ar juridinių asmenų dalykinės reputacijos. Įraše negali būti jokios medžiagos, skirtos produkto ar paslaugos pardavimui skatinti.

6. Temų sąrašas kasmet gali kisti, priklausomai nuo pasaulinių ir Lietuvos poreikių medžiagų technologijų ir inžinerijos srityse. Temų sąrašas skelbiamas atsitiktine tvarka.

7. 2019–2020 m. Konkurso temų-iššūkių sąrašas:

7.1. Efektyvesnė saulės energija. Šiuo metu saulės energija teikia mažiau nei 1 procentą visos pasaulio energijos, tačiau ji gali suteikti daug daugiau. Kaip?

7.2. Iššūkis plastiko atliekoms. Per metus Europoje surenkame daugiau nei 27 mln. tonų plastiko atliekų, bet pasaulyje plastiko perdirbama tik apie 10 proc. Plastiko atliekų tvarkymas yra  didžiulis  iššūkis,  tačiau  taip  pat  galimybė  diegti  naujoves  ir  kurti  naujus  Kaip pagerinti plastiko atliekų surinkimą, panaudojimą ir tvarkymą?

7.3. Pasirūpinkite švariu vandeniu. 2,2 mlrd. žmonių vis dar neturi prieigos prie saugaus geriamojo vandens, o vandens telkinių, šachtinių šulinių užterštumas nuolat auga. Net 785 mln. iš jų neturi saugaus vandens šaltinio, kurį būtų galima pasiekti pėsčiomis per 30 min. 144 mln. žmonių geria neapdorotą paviršinį vandenį. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, jei visiems žmonėms būtų prieinamas švarus geriamasis vanduo, saugūs tualetai ir sanitarijos paslaugos, būtų galima pašalinti didžiąją dalį ligų, pavyzdžiui, diarėją, cholerą, vidurių šiltinę, hepatitą A.

7.4. Sukurkite geresnes vaistų technologijas. Inžinerija ir medžiagų technologijos gali sudaryti sąlygas kurti naujas sistemas, skirtas panaudoti genetinę informaciją, pajusti nedidelius kūno pokyčius, įvertinti naujus vaistus ir sukurti naujas vaistų pernešimo organizme sistemas, kurios būtų pritaikytos kiekvienam asmeniui individualiai.

7.5. Priverskite kompiuterius mąstyti. Daug tyrimų buvo sutelkta į mąstymo mašinų – kompiuterių, galinčių imituoti žmogaus intelektą, kūrimą. Per ateinančius kelis dešimtmečius tikimasi itin didelio  dirbtinio intelekto proveržio daugelyje mokslo sričių, pavyzdžiui, susirgimų įtarimas ir ligų diagnozavimas ar net planuojamas mūsų darbo pobūdžio keitimas. Yra žinoma, kad jau vyksta intelektualūs pokalbiai su mobiliaisiais telefonais, kuriuose yra dirbtinis intelektas, o ateinančiais metais dirbtinis intelektas iš esmės pakeis mūsų pasaulį, sukurdamas didelę pažangą sveikatos priežiūros, gamybos ir komunikacijos srityse. Ar įmanoma priversti kompiuterius mąstyti taip, kaip mąsto žmonės?

7.6. Užkirskite kelią terorizmui.  Terorizmas yra grėsmė visoms valstybėms ir visiems žmonėms. Jis kelia rimtą grėsmę mūsų saugumui, nes visų pirma beatodairiškai taikosi į nekaltus žmones. Branduolinio, cheminio terorizmo grėsmės, sprogimai, automobilių ir nekaltų žmonių susidūrimai kaskart mums primena, kad pasaulis gyvena neramiais laikais. Naujos medžiagos ir jų technologijos gali prisidėti užkertant kelią teroristinėms atakoms.

7.7. Sukurkite įrankius ir technologijas didiesiems moksliniams atradimams. Dideliems eksperimentams ir tyrinėjimo misijoms visada reikia technologinių žinių, kad būtų galima suprojektuoti įrankius, instrumentus ir sistemas, leidžiančias įgyti naujų žinių apie fizinį ir biologinį pasaulį.

7.8. Naujos išmaniosios medžiagos. Pasaulis visada kėlė klausimą, kaip sukurti naujas geresnes medžiagas, kurios padėtų žmonijai. Nedūžtantys automobiliai, nedūžtantys telefonų stikliukai, medžiagos paverčiančios daiktus nematomais, lengvos, bet labai kietos medžiagos ir įvairios kitos išmaniosios medžiagos yra mokslininkų taikinyje.

IV. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

8. Pateiktus konkursinius vaizdo įrašus vertina Fakulteto dekanės potvarkiu patvirtinta darbų vertinimo komisija, susidedanti iš medžiagų technologijų, fizikos studijų ir mokslo krypčių ekspertų.

9. Darbų vertinimo komisija konkursinius vaizdo įrašus vertina pagal šiuos kriterijus:

9.1. kūrybiškumas pasirenkant ir pateikiant vaizdinį turinį;

9.2. numatomas visuomenės ir mokslo / studijų bendruomenės susidomėjimas šiuo vaizdo įrašu;

9.3. veiksmingumas pabrėžiant, kaip medžiagų technologijos ir inžinerija sukurs tvaresnį, sveikesnį, saugesnį ir (arba) džiaugsmingesnį pasaulį, sprendžiant bent vieną iš konkurso organizatorių pateiktų temų-iššūkių.

10. Darbo vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis ir neginčijamas.

11. Pirmųjų trijų vietų laimėtojai apdovanojami Konkurso nugalėtojų diplomais ir prizais.

V. DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ AUTORIAUS TEISIŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS PAŽEIDIMĄ

12. Kiekvienas dalyvis, kiekviena komanda ir kiekvienas komandos narys, dalyvaujantis konkurse, patvirtina ir garantuoja, kad:

12.1. komanda ir jos nariai  patys savarankiškai sukūrė vaizdo įrašą ir jiems priklauso šio vaizdo įrašo  autorių neturtinės ir turtinės teisės;

12.2. pateiktame vaizdo įraše nepažeidžiamos jokios trečiųjų asmenų autorių teisės ar kitos intelektinės nuosavybės teisės;

12.3. sukuriant ir pateikiant vaizdo įrašą nebuvo pažeisti jokie Lietuvos Respublikoje galiojantys  teisės aktai;

12.4. individualūs dalyviai ir komandos nariai  nepažeidžia  jokių „YouTube“ intelektinės nuosavybės apsaugos reikalavimų.

13. Paaiškėjus, kad bet kuris dalyvis (asmuo ar komanda), pateikė melagingą informaciją, apgaulingu būdu pateko į  Konkursą ar kitaip nustačius, kad pažeidė   Konkurso sąlygas, darbų vertinimo komisijos sprendimu  toks dalyvis ar komanda iš Konkurso pašalinamas.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Dalyvaudamas Konkurse, dalyvis sutinka, kad vaizdo įrašas gali būti naudojamas KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto rinkodaros ir viešinimo tikslams.

15. Užpildydamas Konkurso registracijos formą, dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su Konkurso Nuostatais ir sutinka laikytis Nuostatuose pateiktų Konkurso reikalavimų.

16. Konkurso Nuostatai gali būti keičiami ar papildomi tik Fakulteto dekanės potvarkiu.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku