Mokytojams

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas yra LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituota institucija, vykdanti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

 

Veiklos

Fakultetas vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) veiklas pagal formaliąsias ir neformaliąsias programas:

  • pedagogų kvalifikacijos gretutines studijas;
  • pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modulius;
  • organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) neformalaus švietimo programas.

Kvalifikacijos tobulinimo(si) programos rengiamos, vertinamos ir įgyvendinamos pagal Fakulteto dekanės potvarkiu patvirtintą tvarkos aprašą.

Alina Kotkevičienė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Studentų g. 50–217 kab., Kaunas
alina.kotkeviciene@ktu.lt

 

Gretutinės pedagogo kvalifikacijos studijos

Taikomosios matematikos, Duomenų mokslo ir inžinerijos bei Medžiagų fizikos ir nanotechnologijų bakalauro studijų programų studentai turi galimybę studijų metu papildomai įgyti pedagogo kvalifikaciją, greta savo pagrindinių studijų pabaigdami 60 studijų kreditų apimties pedagogikos studijas.

Pedagogikos gretutines studijas gali rinktis studijuojantieji tiek valstybės finansuojamose*, tiek valstybės nefinansuojamuose studijų vietose, ketinantys po bakalauro studijų baigimo dirbti mokytojais.

* Bakalauro studijas nuo 2021 m. pradedantys studentai, įstoję į valstybės finansuojamą studijų vietą, gali pretenduoti gauti 300 Eur stipendiją gretutinių studijų laikotarpiu.

 

Programų moduliai

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) modulius veda itin aukštos kompetencijos Fakulteto dėstytojai.

Modulis Dėstytojas
Fizikos dėstymo metodika 1 doc. dr. Živilė Rutkūnienė
Fizikos dėstymo metodika 2 doc. dr. Živilė Rutkūnienė
Matematikos dėstymo metodika doc. dr. Bronė Narkevičienė
Mokyklinė matematika doc. dr. Bronė Narkevičienė
 

Neformalus švietimas

Fakultetas kuria neformaliojo švietimo programas pedagogams. Programos kuriamos vadovaujantis naujausiomis mokslo žiniomis ir pažangiomis pedagoginėmis praktikomis:

  • pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) seminaras fizikos mokytojams – neformaliojo ugdymo programa fizikos mokytojams, kurios tikslas yra tobulinti fizikos mokslo šakų pedagogų dalykines kompetencijas;
  • pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) seminaras matematikos mokytojams – neformaliojo ugdymo programa matematikos mokytojams, kurios tikslas yra tobulinti matematikos mokslo šakų pedagogų dalykines kompetencijas;
  • pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) seminaras matematikos mokytojams „Ar įmanoma (Z) kartą sudominti matematika“ – neformaliojo ugdymo programa fizikos mokytojams, kurios tikslas yra rasti atsakymus į klausimus: kam mokyti, ko mokyti ir kaip mokyti, kad būtų užtikrinta mokymo kokybė, atliepianti visuomenės poreikius;
  • Fizikinių reiškinių demonstracijos – neformaliojo ugdymo programa skirta mokytojams, siekiant padėti kokybiškai organizuoti mokymo procesą. Progama leidžia sudaryti galimybes mokiniui lengviau suvokti fiziką kaip veiksmingą mokslinio pasaulio pažinimo metodą, supažindinant moksleivius su svarbiausiais fizikiniais reiškiniais. Šios programos tikslas – įgyvendinat kokybiško nuotolonio mokymo koncepciją integruojant fizikos demonstracijas į mokymo turinį ir skatinant universiteto ir mokyklos sanglaudą;
  • KTU MGMF mokslo seminarai – Fakulteto mokslininkai mokslo metų eigoje organizuoja mokslinius seminarus, kurių tikslas yra suaktyvinti MGMF mokslinį darbą, dalytis žiniomis ir skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę studentams vystyti matematinę kompetenciją, padėti įgyti matematinių žinių iš įvairių matematikos veiklos sričių.

Artimiausi renginiai: