2016 metų geriausių darbų reitingo viršūnėje keturios matematikų profesijos

Svarbiausios | 2016-07-08

Pradedant 1988-aisiais – JAV kiekvienais metais sudaromas geriausių darbų reitingas (www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2016-ranking-200-jobs). 2016 metų reitingo pirmame dešimtuke yra keturios matematikų profesijos. Pirmojoje vietoje yra duomenų mokslininko (angl. data scientist), antrojoje – statistiko, šeštojoje – matematiko, dešimtojoje – aktuaro profesijos. Labai palankios matematinių profesijų atstovams yra ir įsidarbinimo prognozės ateityje. Įvairios pasaulio darbo rinkos tyrimo agentūros prognozuoja, kad iki 2024 metų specialistų, turinčių gilias matematikos žinias ir gerus analitinius gebėjimus, bei gebančių juos taikyti sprendžiant praktinius uždavinius, paklausa didės 18–21 procentais. Vis daugiau įmonių vadovų teigia, kad sėkmingam verslo vystymui reikalingi analitikai su stipriu pasirengimu matematikos srityje.

Duomenų mokslininko profesija yra sąlyginai nauja. Pirmą kartą reitinge ji buvo įrašyta 2015 metais, o šiais metais užėmė pirmąją vietą. Šių specialistų poreikis auga labai sparčiai. Įvairūs procesai šiandien generuoja didžiulius duomenų kiekius. Įmonėms labai svarbu gauti naudą iš šių duomenų, „ištraukti“ įžvalgas apie vienų ar kitų procesų gerinimą, klientų elgseną, išteklių naudojimą, našumo didinimą ir t. t. Darbo rinkoje labai trūksta specialistų, kurie galėtų analizuoti duomenis ir daryti išvadas, reikalingas tolesnei verslo sėkmei. Kitos trys matematikų profesijos yra reitingo viršūnėje jau kelerius metus.

Daugiau nei 3000 tyrimų sričių

Šiandieną darbdaviai vertina matematikus dėl jų loginio mąstymo, kūrybiškumo, gebėjimo greitai adaptuotis įvairiose situacijose. Andrew Sterrett savo knygoje „101 Careers in Mathematics“ detaliai pateikia plačias matematikų karjeros galimybes šiuolaikiniame pasaulyje. Matematika yra kelerių tūkstančių metų vystymosi istoriją turinti intelektinės veiklos sritis. Abstrakti matematikos objektų prigimtis leidžia matematikos rezultatus neribotai taikyti bet kurioje žmogaus veiklos srityje. Prasidėję antikos laikais, kai naujiems faktams pagrįsti pradėti naudoti loginiai argumentai, per pastaruosius penkiasdešimt metų stipriai išsiplėtė įvairiomis kryptimis, ir šiuo metu apima daugiau kaip 3000 pripažintų matematikos tyrimų sričių. 

Ji plačiai taikoma ne tik inžinerijoje, informatikoje, fizikoje, biologijoje, medicinoje, bet ir kitose intelektinės veiklos srityse, kurioms reikalingas abstraktus mąstymas ir modelių formavimas (ekonomika, draudimas, finansai, sociologija, lingvistika, psichologija ir kt.). Be matematikos ir jos metodų tiesiog nebūtų įmanomas joks šiuolaikinis mokslas. Ir ne tik mokslas – visa ekonomika ir finansų rinka laikosi ant matematinių prognozių ir analizių; socialinių reiškinių modeliavimas tampa viena iš perspektyviausių veiklos sričių, be kurių išmanymo negali apsieiti ne tik verslininkai, bet ir politikai. Joks inžinierius dar nėra sukūręs šiuolaikinio įrenginio arba sistemos, nesinaudodamas matematiniais skaičiavimais. Paskutiniaisiais metais matematikos metodų taikymo poreikis dar  labiau išaugo kuriant sumanius prietaisus ir sistemas.  

Problemų sprendimui – taikomoji matematika

Kalbant apie matematiką, reikia nepamiršti išskirti dvi persidengiančias sritis – teorinę (grynąją) matematiką ir taikomąją matematiką. Matematikai-teoretikai toliau vysto matematikos mokslą, dirba mokslo tyrimo įstaigose bei universitetuose. Tai yra tikrieji matematikos teorijos „vystytojai“, atrandantys naujus dėsningumus ir kuriantys įvairius uždavinių sprendimo metodus. Pagal šių žmonių darbo ir veiklos specifiką labai dažnai įsivaizduojamos praktiniame gyvenime menkai pritaikomos matematikų galimybės, pamirštant, kad tai tėra tik viena matematikos sritis, orientuota į teorinę pusę. Tuo tarpu taikomosios matematikos specialistai dirba visai kitokios krypties darbą – naudodami įvairias matematikos teorijas, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus, kompiuterius ir naujausią programinę įrangą, – sprendžia praktinius ekonomikos, inžinerijos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius. Jie dalyvauja kuriant naujus gaminius, kompiuterių programinę įrangą, analizuojant įmonių veiklos duomenis, sprendžiant prognozavimo bei optimalaus valdymo uždavinius ir kt.

Ypač geros perspektyvos matematikams atsiveria naujos programinės įrangos kūrimo įmonėse, nes jų įgytas loginis ir algoritminis mąstymas bei matematinių dėsningumų išmanymas leidžia gerokai paspartinti programų kūrimą ir jų tobulinimą. Jie kuria ir tobulina įvairių socialinių ir techninių sistemų bei procesų modelius. Taikydami matematikos ir statistikos metodus bei šiuolaikines analitikos programines priemones, iš duomenų išgauna prasmingą ir naudingą informaciją, kuri reikalinga įvairių sistemų ir procesų pažinimui, tobulinimui, sumaniam valdymui, optimizavimui, prognozavimui ir verslo sprendimų priėmimui. Šiuo metu vis tobulėjantys matematikos programų paketai leidžia greitai pritaikyti praktikoje vis sudėtingesnius matematikos metodus, o tai kelia aukštesnius reikalavimus taikomosios matematikos specialistų pasirengimui.

KTU rengiami universalūs specialistai

Būtent į šias praktines matematikos panaudojimo kryptis ir yra orientuota Kauno technologijos universiteto bakalauro studijų programa Taikomoji matematika, kurioje harmoningai suderintos matematikos, informatikos, inžinerijos ir ekonomikos mokslų studijos. Studijuodami šią programą studentai susipažįsta su techninių ir verslo sistemų matematinio modeliavimo pagrindais, taikomųjų matematinių algoritmų kūrimu ir jų programiniu realizavimu.

Ši programa Kauno technologijos universitete jau daug metų yra viena iš populiariausių. Ją labai gerai įvertino ir tarptautiniai studijų kokybės ekspertai. Iš kitų Lietuvos matematikos krypties studijų programų ji išsiskiria tuo, kad orientuota į matematikos taikymus įvairiose srityse, tarpdisciplinines studijas, kūrybiškumą, stiprų parengimą informatikos srityje. Studentai turi didelę pasirinkimo laisvę susidaryti individualų studijų planą, galimybę rinktis iš dviejų specializacijų (duomenų analizės matematiniai metodai, verslo sistemų matematinis modeliavimas) arba, jeigu nori gauti dvigubą kvalifikacijos laipsnį, antrame kurse gali rinktis vieną iš gretutinės krypties studijų programų: informatiką, finansus, ekonomiką, marketingą, fiziką, medžiagas ir nanotechnologijas arba pedagogiką.

Universalus parengimas absolventams atveria karjeros galimybes įvairiose srityse, jie sėkmingai adaptuojasi greitai kintančioje šiuolaikinėje darbo rinkoje ir sparčiai kopia karjeros laiptais.

Plataus profilio studijų programa

KTU studijų programoje Taikomoji matematika  15 kreditų sudaro bendrieji universitetiniai dalykai (filosofija, užsienio kalbos); 165 kreditus sudaro studijų krypties dalykai: matematikos dalykai (matematinė analizė, algebra, geometrija, diskrečioji matematika, matematikos programinė įranga, tikimybių teorija, matematinė statistika, skaitiniai metodai, optimizavimo metodai, matematinis modeliavimas, duomenų analizė ir kt.), informatikos dalykai (programavimas, duomenų bazės, kompiuterinė grafika), praktika, baigiamasis darbas ir kiti dalykai; 60 kreditų sudaro universiteto nustatyti ir studentų pasirenkami dalykai (specializacijos arba gretutinės studijos). Taikomosios matematikos studijų metu atliekama praktika įvairiose organizacijose, įstaigose ir įmonėse. Jos metu susipažįstama su jų veiklos ypatumais, sprendžiami praktiniai techninių ir verslo sistemų analizės, sintezės, prognozavimo ir optimalaus valdymo uždaviniai, perimama atskirų įmonės padalinių ir specialistų patirtis.

Studijų programoje yra dvi specializacijos. Specializacijoje Duomenų analizės matematiniai metodai studijuojami duomenų analizės metodai, kriptologija, rizikos vertinimo ir kiti dalykai. Ši specializacija yra universalesnė ir orientuota į stiprų absolventų parengimą matematikos ir informatikos srityje. Absolventai turi daugiau informacinių technologijų, programinės įrangos kūrimo ir jos taikymo su matematika susijusiems uždaviniams spręsti dalykinių žinių ir gebėjimų. Antra specializacija yra orientuota į matematikos metodų taikymą ekonomikoje ir draudime. Specializacijoje Verslo sistemų matematinis modeliavimas studijuojami lošimų teorijos, investicijų matematikos, rizikos teorijos, gyvybės ir turto draudimo matematikos, verslo procesų modeliavimo ir kiti dalykai.

Matematikai itin laukiami

Labai spartus duomenų kiekio didėjimas įvairiose srityse lemia ženklų duomenų analizės specialistų poreikio didėjimą. Efektyvus ir operatyvus naudingos informacijos, slypinčios duomenų masyvuose, atskleidimas ir panaudojimas yra labai svarbus uždavinys daugelyje veiklos sričių: ekonomikoje, draudime, finansuose, inžinerijoje, versle, logistikoje, medicinoje, bioinžinerijoje, genetikoje, internete, telekomunikacijose, socialinėse sistemose ir t. t. Duomenų analizė unikali tuo, kad jos rezultatai dažniausiai yra naujos priklausomybės, modeliai ir tendencijos, apie kurių egzistavimą net nebuvo įtariama anksčiau. Ji apima daug metodų, algoritmų ir specializuotų programų sistemų. Duomenų analizė – tai įdomus ir kūrybinis darbas, kuris suteikia absolventui labai plačias karjeros galimybes įvairiose taikymų srityse.

Paskutinieji finansų matematikos bei aktuarijų matematikos pasiekimai skverbiasi į finansinio aptarnavimo institucijas, akcines bendroves, firmas, korporacijas ir kelia investuotojų susidomėjimą. Lietuvoje trūksta specialistų, turinčių gilias finansų matematikos ir draudimo matematikos žinias, ir galinčių jas taikyti sprendžiant realiai kylančias problemas. Finansų matematika naudoja taikomosios matematikos, informacinių technologijų, statistikos bei ekonomikos teorijos metodus. Investiciniai bankai, komerciniai bankai, investiciniai fondai, draudimo kompanijos ir kitos finansinės institucijos taiko finansų matematikos metodus tokioms problemoms spręsti kaip: optimalių portfelių sudarymas, išvestinių finansinių priemonių įkainojimas, investicijų rizikos valdymas, draudimo kompanijų draudiminių įmokų dydžio optimalus nustatymas, scenarijų modeliavimas ir pan. Kiekybinė analizė į finansų rinkas ir investavimo procesą įnešė veiksmingumą ir tikslumą. Kadangi finansinių inovacijų sparta vis didėja, tai kvalifikuotų specialistų poreikis su specialiomis matematikos žiniomis augs.

Karjera Lietuvos ir tarptautinėse bendrovėse

Žinoma, yra puikios galimybės tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų taikomosios matematikos, statistikos, finansų, ekonomikos, informatikos, fizikos ir daugelyje kitų technologijos ir fizinių mokslų krypčių magistrantūros studijų programose. Tolesnį pasirinkimą lemia tik absolvento domėjimosi sritys ir interesai, –  o galimybių tikrai nestinga. Taikomosios matematikos absolventai dirba labai plačiose sferose: sistemų analitikais, duomenų mokslininkais, modeliavimo specialistais, analitikais-programuotojais, tyrėjais, operacijų tyrimo specialistais, logistikos analitikais,  draudimo ir finansų matematikais įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose ir t. t. Lietuvoje taikomosios matematikos absolventai dirba tokiose įmonėse kaip „Mondelez International“, „Vičiūnų“ įmonių grupė, „Lietuvos energija“,  „Lietuvos draudimas“,  ,,Informix”, „Barclays“, „Callcredit“, SEB bankas, ,,Swedbank“, ,,Softera Baltic“, „Dematic Ltd.“, „NFQ grupė“, „General Financing“, „Ernst & Young“, ir kitose.

Darbdaviai ypač vertina taikomosios matematikos studijų išugdytą griežtą loginį mąstymą ir analitinį požiūrį į problemų sprendimą. Taip pat vertinamas absolventų gebėjimas įsisavinti naują informaciją, išskirti sudėtingų reiškinių esmines savybes, kurti problemų sprendimo modelius, parinkti ir pritaikyti matematikos metodus sprendžiant naujas problemas, naudotis programine įranga ir skaitiniais metodais.

Kadangi taikomosios matematikos specialisto pagrindiniai darbo įrankiai yra galva ir kompiuteris, tai dauguma jų turi galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku. Yra daug kompanijų, kurios geriausiems specialistams sudaro sąlygas dirbti namuose tam tikrą laiko dalį. Taikant šiuolaikines informacines technologijas yra geresnės galimybės dirbti tarptautinėje komandoje. Tai ypač patrauklu jauniems žmonėms.

Dar vienas svarbus taikomosios matematikos specialisto pranašumas – galimybė greitai adaptuotis kintančioje tarptautinėje darbo rinkoje. Šiuolaikiniame pasaulyje gana svarbu turėti ne siauros krypties, bet universalesnę specialybę. Matematinis išsilavinimas garantuoja labai plačias profesinės veiklos pasirinkimo galimybes.

Tvirtas pagrindas ateičiai

2016 metais matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 17 621 abiturientų. Egzaminą išlaikė 89,34 procentai visų laikiusiųjų. Matematikos egzaminą 2016 laikė net 55,71 procentai visų kandidatų (2015 m. jų buvo 14,69 proc., 2014 m. – 12,82 proc. mažiau).

Paskutinieji metai mokykloje abiturientams buvo nelengvi: teko ne tik stengtis gerai išlaikyti egzaminus, bet ir daug mąstyti apie tolesnį savo kelią, universitetų ir studijų programų pasirinkimą. Dalis dar ir šiandien yra neapsisprendę. Jaunystėje reikia rinktis sunkesnius kelius, pradėti statyti savo karjeros namą nuo stiprių pamatų, nuo fundamentalių dalykų. Pasirinkę su matematika stipriai susijusius  mokslus, turėdami gerus pagrindus jūs tapsite laisvesniais, galinčiais rinktis daugiau karjeros kelių, žmonėmis, o prireikus, nesunkiai įveiksite ir kitas studijų programas.

Pasirinkę Taikomosios matematikos studijų programą jūs turėsite perspektyvias karjeros galimybes, mokysitės šiuolaikiniame fakultete, įsiliesite į aktyvų studentišką gyvenimą. Studijų metu turėsite galimybę pagal mainų programą išvykti dalinėms studijoms ar praktikai į pasirinktą užsienio universitetą.

Nešvaistyk savo talento – Taikomosios matematikos studijos laukia Tavęs! Plačiau apie Taikomosios matematikos studijų programą KTU skaitykite http://ktu.edu.

Kauno technologijos universiteto

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto doc. dr. Vytautas Janilionis

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku