MGMF Fizikos katedros prof. dr. Diana Adlienė ir doc. dr. Judita Puišo dalyvavo tarptautiniame kongrese „4th International Congress on Occupation and Environmental Toxicology (ICOETox2018 Congress)“

Svarbiausios | 2018-11-02

2018 m. spalio 24 -26 d. MGMF Fizikos katedros prof. dr. Diana Adlienė ir doc. dr. Judita Puišo dalyvavo tarptautiniame kongrese „4th International Congress on Occupation and Environmental Toxicology (ICOETox2018 Congress)“, kuris vyko Motosinhos-Porto, Portugalija. Tarptautinis kongresas buvo skirtas profesinės, aplinkos, klinikinės toksikologijos ir apšvitos rizikos vertinimo tyrimų rezultatų aptarimui, nanotoksikologijos, biomonitoringo problemų sprendimui bei naujų cheminės ir jonizuojančios apšvitos vertimimo metodikų vertinimui ir standartizavimui.

Tarptautiniame kongrese dalyviai iš Prancūzijos, Ispanijos, Portugalijos, Graikijos, Italijos, Nyderlandų, Slovakijos, Lenkijos, Austrijos, Serbijos, Kroatijos, Slovėnijos Norvegijos, Vokietijos, Belgijos, Vengrijos Izraelio, Turkijos, Kosovo, Kanados ir JAV, Brazilijos perskaitė 62 žodinius pranešimus ir pristatė virš 90 stendinių pranešimų. Prof. dr. Diana Adlienė šiame kongrese skaitė žodinį pranešimą „Radiation toxicity and risk assessment due to radiotherapy treatment of head and neck cancer patients“, kuriame pristatė tyrimo rezultatus, leidžiančius kompleksiškai įvertinti įvairių faktorių įtaką radiotoksiškumui ir antrinio vėžio inicijavimo tikimybę onkologiniams pacientams, kuriems buvo taikytas spindulinis gydymas. Šie tyrimai buvo atliekami  vykdant LMT Mokslininkų grupių projektą S-MIP -17-104 “3D fantomo individualizuotai dozimetrijai spindulinėje terapijoje kūrimas“.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku