Aktuaras – tai prestižinė profesija, kurios gali siekti KTU MGMF studentai

Svarbiausios | 2018-06-26

MGMF studentai bakalauro ir magistro studijų metu turi galimybę įgyti nemažą dalį aktuaro profesijai reikalingų žinių ir kompetencijų. Kur ir kokį darbą dirba aktuarai? Į šiuos klausimus bandome atsakyti žemiau.

Kas yra aktuaras?

Aktuaro profesija yra susijusi su rizikos vertinimu. Aktuarai turėdami gilų matematikos, statistikos, ekonomikos ir finansų valdymo supratimą padeda verslui bei klientams vystyti strategijas, priimti sprendimus, kurdami pridedamąją vertę ir minimizuodami tikėtinus rizikos kaštus. Aktuarus dar galime vadinti tikrais finansų architektais.

Kur didžiausias aktuarų poreikis?

Dažniausiai jie įsidarbina finansų institucijose ir dirba tokiose srityse, kaip gyvybės ir negyvybės draudimas, bankų ir investicijų rizikos valdymas, pensijų fondų analitika ir anuitetų skaičiavimas, kompanijų rizikos analitika, konsultacinių kompanijų finansinės paslaugos, ir pan. Aktuarų poreikis yra labai didelis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Tiesa ta, kad Lietuvoje dažnai užimamos pareigos ir atliekamos funkcijos atitinka aktuaro profesijos profilį, tačiau formaliai ši pozicija nėra įvardijama kaip aktuaro.

Kokios yra šios su rizika susijusios profesijos atliekamos funkcijos?

Konkrečių aktuaro atliekamų užduočių pavydžiai būtų tokie:

  • Naudojant matematinį modeliavimą ir statistinius metodus įvertinti įvykio rizikingumą ir tikėtinus nuostolius, kaip pavyzdžiui, periodinių pensinių išmokų skaičiavimų sudarymas, draudžiamo turto sandorių įkainojimas, automobilių draudimo įmokų apskaičiavimas, tikslinės grupės rizikingų įvykių dažnio vertinimas, ir pan.;
  • Sudaryti naujų finansinių produktų vystymo planą, numatant ir rizikos valdymą;
  • Ruošti pristatymus, ataskaitas, metinius ar ketvirtinius apibendrinimus;
  • Stebėti investicijos riziką prekybinių pozicijų metu siekiant išvengti pernelyg didelės rizikos susidarymo intensyvios prekybos metu;
  • Bendradarbiauti su IT specialistais kuriant sistemas, kurios užtikrintų priežiūros institucijų reikalavimų laikymąsi;
  • Komunikuoti su klientais ir palaikyti ryšius, įskaitant vadovus, akcininkus ir kt. suinteresuotąsias šalis.

Kaip tapti aktuaru?

Aktuaro profesija yra plataus spektro, reikalaujanti iš asmens ne tik matematinių žinių, bet ir gerų rašymo bei komunikavimo įgūdžių, loginių ir tyrimais pagrįstų samprotavimų, lankstumo, kūrybiškumo ir gilaus problemos pažinimo. Tad norint siekti profesionalaus aktuaro karjeros, reiktų:

  • Įgyti matematikos aukštąjį išsilavinimą, renkantis aktuarinio mokslo specialybinius dalykus;
  • Papildomai gilintis į kompiuterių mokslą, programavimo kalbas, duomenų apdorojimo sistemas bei skirti dėmesį komunikavimo ir kūrybiškumo ugdymui;
  • Stažuotis, atlikti praktiką ar kaupti patirtį dirbant atitinkamo profilio finansų institucijoje.

Žinoma, aktuaro karjeros asmuo gali siekti savarankiškai studijuodamas atitinkamus dalykus ir laikydamas privalomus egzaminus. Tokią galimybę teikia JK Aktuarų institutas (www.actuaries.org.uk).

Siekiant profesionalios pozicijos, aktuaras privalo sertifikuotis, laikant papildomus egzaminus. Vidutiniškai tai gali užtrukti nuo 6 iki 10 metų. Būsimus aktuarus sertifikuoja tarptautinės aktuarijų asociacijos. Pavyzdžiui, SOA (www.soa.org) teikia sertifikatus aktuarams, norintiems dirbti gyvybės draudime, sveikatos išmokų ir pensijų fondų sistemoje, finansų ir investicijų srityje. CAS (www.casact.org) egzaminuoja turto ir draudimo nuo nelaimingų atsitikimų srityje, apimant automobilių, namų savininkų, medicinos pažeidimų, darbuotojų ir kūno sužalojimo asmeninės atsakomybės draudimo rūšis. Lietuvos aktuarus vienija Lietuvos aktuarijų draugija (www.aktuarai.lt), kuri siekia užtikrinti narių aukštą kvalifikaciją ir profesionalumą.

NERIZIKUOK TAPDAMAS MGMF NARIU IR SIEK ŠIOS PRESTIŽINĖS AKTUARO PROFESIJOS

KTU MGMF taikomosios matematikos bakalauro ir magistro studijų programose yra dėstomi dalykai, kurie padengia didžiąją dalį kvalifikacinių reikalavimų, keliamų Lietuvos aktuarijų draugijos nariams. Yra sudaryta galimybė rinktis gretutines studijas, kompetencijų blokus ar laisvai pasirenkamus modulius, kurie skirti tobulinti ir plėsti papildomas kompetencijas. Pradėk savo karjerą pas mus.

 

Straipsnis parengtas pagal:

www.prospects.ac.uk/job-profiles/actuary

www.beanactuary.org/

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku