Birželio 16-17 dienomis vyks Lietuvos matematikų draugijos 63–oji konferencija, skirta Lietuvos universiteto 100-mečiui

Matematikai | 2022-06-14

Kasmet Lietuvos matematikų draugijos kartu su Lietuvos universitetais organizuojama konferencija suburia draugijos narius ir matematikos bičiulius pasidalyti naujausiomis žiniomis ir patirtimi, užmegzti ryšius, prisidėti prie matematikos mokslo vystymo. LMD 63–ioji konferencija yra skirta Lietuvos universiteto 100-mečiui, todėl ją kartu su Lietuvos matematikų draugija organizuoja Kaune įsikūrę universitetai, kurių šaknys glūdi Lietuvos universitete, įkurtame 1922 m. vasario 16 d.: Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU).

Šiais metais konferencijoje plenarinius pranešimus skaitys KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Bronė Narkevičienė (Profesorius Zigmas Žemaitis: „Iškilmingai pasižadu“), Japonijos Nagojos universiteto profesorius dr. Kojhi Matsumoto (Daugialypių dzeta funkcijų teorija: istorija ir naujausi pasiekimai), Vilniaus universiteto dr.Vidas Regelskis (Kac-Moody ir Yangian algebros).

Konferencijoje pranešimus skaitys ir KTU MGMF atstovai:

Tadas Telksnys „Trupmeninės eilės diferencialinių lygčių sprendinių išplėtimas į neigiamąją pusašę”;

Kristina Pupalaigė, Mifodijus Sapagovas (VU), Regimantas Čiupaila (VILNIUS TECH) „Spektro struktūra vienmačiam skirtuminiam tikrinių reikšmių uždaviniui su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis“;

Pijus Makauskas „Puasono lygties sprendimas dirbtiniais neuroniniais tinklais“;

Judita Puišo „Lietuvos universiteto profesorius Otas Folkas“;

Bronė Narkevičienė, Gabija Pranaitytė „Matematikos valstybinio brandos egzamino užduoties ir rezultatų kaitos 2012–2021 metais kai kurie aspektai“;

Violeta Kravčenkienė, Bronė Narkevičienė „Sėkmingų matematikos studijų link: KTU pirmo kurso studentų atvejis”;

Liepa Bikulčienė, Aušra Žvironienė „Matematiniai metodai sveikatos vertinimo sistemose”;

Rasa Šmidtaitė, Minvydas Ragulskis „Diverguojančios spiralinės bangos matriciniame Barkley modelyje“;

Simonas Adomavičius „Nekilnojamojo turto vertės nustatymas pasitelkiant mašininio mokymosi technikas“;

Roberta Bendikaitė, Vytautas Janilionis „Žmogaus individualaus mitybos plano sudarymo matematinis modelis“;

Dorotė Kriukaitė, Loreta Saunorienė „Perteklinio mirtingumo tyrimas COVID-19 pandemijos laikotarpiu“;

Rita Baublienė, Karolis Šenfeldas „Lietuvos hidrometeorologinių laiko eilučių anomalių segmentų išskyrimas“;

Algirdas Kazlauskas „Reguliarizuota dinaminių sistemų identifikacija“;

Daiva Petkevičiūtė-Gerlach, Rasa Giniūnaitė „DNR konfigūracija nukleosomoje: optimizavimo Uždavinys“;

Mindaugas Bražėnas, Eimutis Valakevičius „Automobilių dalinimosi sistemos Markovo

grandinės konstravimo būdai“;

Matas Levinskas, Aleksėjus Michalkovič, Lina Dindienė, Eligijus Sakalauskas „Blokinis Shannon’o šifras paremtas nekomutyviąja kriptografija“;

Aleksėjus Michalkovič „Matricino laipsnio funkcijos taikymų kriptografijoje apžvalga“.

 

Konferencija vyks 2022 m. birželio 16-17 d. Kaune. Plenariniai posėdžiai vyks istorinėje Auloje, A. Mičkevičiaus g. 37, Kaunas.

Daugiau informacijos apie konferenciją.

Konferencijos programa.