COST projektas CA15129: „Apšvitos nulemtų neužkrečiamų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija”

Svarbiausios | 2016-01-26

Sveikatos sutrikimai, kylantys dėl agresyvaus aplinkos poveikio, yra viena aktualiausių  šiandienės visuomenės problemų, kurioms spręsti pasitelkiamos tarptautinės įvairių sričių mokslininkų pajėgos.  COST projektas CA15129  – „Apšvitos nulemtų neužkrečiamų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija“ (DiMoPEx) yra viena iš mokslinės veiklos priemonių, skirtų šioms problemoms spręsti įgyvendinant strateginę  Europos Sąjungos mokslinės plėtros programą „Sveikas senėjimas“.

Pagrindinis COST projekto tikslas – tarpvalstybinio tarpdisciplininio  koordinacinio tinklo sukūrimas, kuriame dalyvaujantys partneriai vykdys standartizuotą ES ekspertinį neinfekcinių ligų, kylančių dėl aplinkos veiksnių poveikio individui, rizikos vertinimą bei valdymą, kurs naujas tyrimų metodikas, rizikos vertinimo modelius ir išbandys juos praktikoje.

 

COST projekte DiMoPEx, kuris bus vykdomas 2016–2018 metais, dalyvaus mokslininkai iš Belgijos, Kroatijos, Danijos, Prancūzijos, Vengrijos, Airijos, Olandijos, Norvegijos, Portugalijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Lietuvos. Lietuvoje šios programos įgaliotąja atstove paskirta KTU Fizikos katedros prof. dr. Diana Adlienė, pavaduojančiąja atstove – doc. dr. Judita Puišo.

KTU Fizikos katedros mokslinkų ir jaunųjų tyrėjų grupė ketina aktyviai dalyvauti mokslinėje-tiriamojoje veikloje kartu su COST projekto DiMoPEx partneriais. Ši veikla apims aplinkos poveikio individo sveikatai, įskaitant jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį, tyrimus ir vertinimą bei rizikos modelių kūrimą. Tyrimams bus naudojami įvairūs registravimo metodai ir metodikos, įskaitant biomarkerius,  atsižvelgiama  į geografinius, etninius ir kitus gyvensenos skirtumus. Tyrimų rezultatai bus panaudoti rengiant ir diegiant praktikoje standartizuotas ES įvairialypės aplinkos poveikio epidemiologinių tyrimų programas bei rengiant mokymus, skirtus aplinkos poveikio, sukeltų neinfekcinių ligų rizikos valdymui.

Taip pat ketinama bendradarbiauti su projekto partneriais kitose projektinėse iniciatyvose bei pasinaudoti COST projekto vykdymo metu sukauptomis žiniomis ir patirtimi rengiant nacionalinius mokslo projektus.

 

COST projekto vykdytojai KTU: lekt. dr. Jurgita Laurikaitienė, doc. dr. Saulius Mickevičius, doc. dr. Jurgita Čyvienė, dokt. Benas Gabrielis Urbonavičius, dokt. Evelina Jaselskė.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku