Dr. R. Šmidtaitės podoktorantūros stažuotė: mokslinių tyrimų tęstinumas ir reikšmingos patirtys

Svarbiausios | 2020-12-02

Podoktorantūros stažuotės – puiki galimybė jauniems mokslininkams įsitvirtinti akademinėje bendruomenėje, pradėti savarankišką karjerą ir vykdyti novatoriškus mokslinius tyrimus. Išskirtinė proga tokios stažuotės metu pasisemti patirties pasitaikė ir KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) informatikos mokslų daktarei Rasai Šmidtaitei. 

Jauna mokslininkė pateikė podoktorantūros projekto „Algebrinės matricinės iteracinės schemos biologinių sistemų modeliuose – teorija ir taikymai” paraišką stažuotei ir po dviejų atrankos etapų gavo 12 mėnesių finansavimą. Mokslininkės stažuotei finansavimą skyrė KTU ir MGMF.

Vagalinio nervo stimuliacija elektra

Tyrimus vykdyti R. Šmidtaitė pradėjo vos tik prasidėjus stažuotei. Vienas iš iškeltų projekto uždavinių buvo vagalinio nervo stimuliacijos tyrimo duomenų analizė (Vagalinio nervo stimuliacija elektra (žr. nuotrauką). Tyrimai ir skaičiavimai, susiję su šia projekto dalimi buvo atliekami Vienos technikos universitete, kur mokslų daktarė lankė paskaitas, susipažino su kitų mokslininkų vykdomais tyrimais.

Praėjus dviem mėnesiams po vizito Austrijoje lektorė viešėjo slidinėjimo kurorte Snowbird (Juta,  JAV), kur vyko tarptautinė konferencija dinaminių sistemų tematika „SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems DS19“. Šioje konferencijoje dr. R. Šmidtaitė skaitė pranešimą ir buvo pakviesta pirmininkauti vienai iš sekcijų.

Po konferencijos JAV, savo tyrimų rezultatus jaunoji mokslininkė taip pat pristatė 60-ojoje Lietuvos matematikų draugijos konferencijoje. Podoktorantūros stažuotės metu R. Šmidtaitė ne tik aktvyiai vykdė mokslinius tyrimus, bet ir publikavo du straipsnius ISI Web of Science tarptautinių leidyklų leidiniuose su citavimo indeksu. Toks mokslinis indėlis neliko nepastebėtas ir susilaukė padėkos už aukštos kokybės publikacijų rengimą.

Ši stažuotė jaunajai mokslininkei suteikė puikias galimybes tobulėti, dovanojo turiningus, gausius naujų iššūkių ir galimybių kupinus  metus. R. Šmidtaitė įsitikinusi, kad stažuotės metu įgijo labai reikšmingos patirties.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku