Fizikos katedros profesorė Diana Adlienė tapo M.ERA-NET programos strateginės ekspertų grupės nare

Fizikos katedra | 2021-11-30

Fizikos katedros profesorė Diana Adlienė 2021 m. buvo išrinkta EU M.ERA-NET programos strateginės ekspertų grupės (SEG) nare. Lapkričio 24-25 d. M.ERA-NET susitikime, vykusiame Madride, kuriame buvo tikslinama 2022 – 2026 m. Europos erdvės strategija, vykdant mokslinius tyrimus bei numatomos projektinių veiklų tematikos. Profesorė dalyvavo SEG grupės „Naujos strategijos, skirtos pažangiomis medžiagomis grįstų technologijų sveikatos srityje vystymui“, veikloje.

M-ERA.NET yra Europos viešųjų finansavimo organizacijų  tinklas, remiantis ir didinantis nacionalinių ir regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų, susijusių su medžiagų ir  alternatyvaus kuro technologijomis, finansavimo programų koordinavimą ir konvergenciją, įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. M.ERA-NET savo veiklą vykdo pagal  „Horizon 2020, ERA-NET COFUND“ programą, 50 proc. projektinių lėšų finansuojant iš viešojo sektoriaus.

Tinklo veiklų finansavime dalyvauja 25 ES valstybės narės, 5 asocijuotos valstybės  ir 6 ne Europos organizacijos.