Įvertintos medicinos technologijų krypties studijos

Fizikos katedra | 2023-01-03

2021 m. spalio – 2022 m. spalio mėn. vyko medicinos technologijų krypties pirmosios ir antrosios pakopų studijų išorinis ekspertinis vertinimas. Vertinimą atliko Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) atrinkti ekspertai iš Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lietuvos ir Vokietijos. Medicinos technologijų krypties studijos įvertintos pirmosios ir antrosios pakopų studijų programas vykdančiose Lietuvos aukštosiose mokyklose, tarp jų ir KTU MGMF vykdomą magistrantūros studijų programą Medicinos fiziką. 

Medicinos technologijų krypties programos stipriai orientuotos į būsimą profesiją
Anot ekspertų, dauguma medicinos technologijų krypties studijų programų Lietuvoje atitinka tarptautinius standartus, taiko medicinos technologijų inovacijas ir seka sparčiu mokslo vystymusi šioje srityje. Šiame kontekste, kaip pasižyminčias akademiniu gyliu ir tampria studijų bei mokslo integracija, ekspertai išskyrė Kauno technologijos universitete vykdomą antrosios pakopos studijų programą „Medicinos fizika“ ir Vilniaus universitete vykdomą antrosios pakopos studijų programą „Sistemų biologija“. Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį, kad medicinos technologijų krypties studijų programos itin stipriai orientuotos į būsimą profesiją – tai matyti ir iš programose vykdomo mokymo ir mokymosi proceso, ir iš plataus partnerysčių su socialiniais dalininkais tinklo. Socialiniai partneriai priima studentus praktikoms, suteikia galimybes susipažinti ir naudotis brangiai kainuojančia technologine gydymo įranga, taip pat dalyvauja mokymo procese, vadovauja studentų baigiamiesiems darbams.
Ekspertai paragino tobulinti informacijos apie studijų programas komunikaciją
Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad didžioji dauguma stojančiųjų į medicinos technologijų krypties programas yra iš Lietuvos, nors dauguma šios krypties programų savo kokybe nenusileidžia užsienio aukštosiose mokyklose vykdomoms analogiškoms studijoms. Pažymėję, kad akademinio pripažinimo procesai medicinos technologijų krypties studijose įgyvendinami tinkamai, ekspertai siūlė aukštosioms mokykloms stiprinti krypties studijų programų rinkodaros strategijas, kad pritrauktų daugiau studijuoti pasirengusių užsienio studentų. Taip pat, atsižvelgiant į spartų medicinos technologijų vystymąsi, ekspertai akcentavo būtinybę stiprinti išorinę aukštųjų mokyklų komunikaciją apie šios krypties studijų programas, tobulinti jų pateikimą ir informacijos apie jas sklaidą socialiniuose tinkluose, pabrėžti mokslinį kiekvienos programos turinį ir praktinę naudą, informuojant apie išorinių vertinimų rezultatus, atliktus tobulinimus, absolventų pasiekimus, bei siekiant stiprinti šių programų tarptautiškumą.
Su visa medicinos technologijų krypties studijų vertinimo apžvalga galite susipažinti čia.
Akreditavimo įsakymą rasite čia.
SKVC.lt informacija