Įvyko CERN Baltijos šalių kasmetinis susitikimas

Svarbiausios | 2020-11-03

Spalio 12 d. įvyko kasmetinis CERN Baltijos šalių (CBG) nuotolinis susitikimas. Susitikimo metu CGB veiklų KTU koordinatorė KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) fizikė doc. Dr. Brigita Abakevičienė pristatė KTU vykdomų veiklų, susijusių su CERN, ataskaitinį pranešimą.

Šiais metais dėl COVID-19 situacijos pasaulyje buvo atšaukti ir perkelti į kitus metus nemažai renginių: „CERN greitintuvo mokykla“ „Tarptautinė elementariųjų dalelių fizikos meistriškumo pamokas“, „Tarptautinė hadronų terapijos meistriškumo pamoka“, kurių vienas iš pagrindinių organizatorių yra MGMF fakultetas.

Dviem MGMF doktorantams ir vienam magistrantui buvo skirtas pilnas finansavimas (pagal COST projektą)  dalyvauti CBG grupės partnerių pirmą kartą organizuojamoje Baltijos šalių mokykloje „Didelių energijų dalelių fizikos ir greitintuvų technologijos“ (angl. „Baltic School of High-Energy Physics and Accelerator Technologies”), kuri taip pat, deja, buvo atšaukta. Vasaros mokykla taip pat yra nukelta į kitų metų pavasarį ir vyks Rygoje.

Susitikimo metu buvo aptarta dabartinė situacija ir apsvarstytos ateities renginių galimybės.

Tap pat posėdžio metu, bendru visų CBG partnerių sutikimu, į CERN Baltijos šalių grupę buvo priimtas Vytauto didžiojo universitetas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku