Įvyko COST projekto CA15129: „Apšvitos nulemtų neužkrečiamų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija“ (DiMoPEx) valdymo komiteto susitikimas Hamburge

Universitetas | 2016-07-04

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) Fizikos katedros profesorė Diana Adlienė ir docentė Judita Puišo birželio mėnesį dalyvavo Europos šalių bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijų srityje (COST, angl. European Cooperation in Science and Technology) projekto CA15129: „Apšvitos nulemtų neužkrečiamų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija“ (DiMoPEx) valdymo komiteto susitinkime, kuris įvyko Hamburgo Eppendorfo Universiteto Medicinos centre (UKE).  

Projekte dalyvauja 23 šalys: Vokietija, Belgija, Izraelis, Nyderlandai, Rumunija, Švedija, Kroatija, Graikija, Italija, Norvegija, Serbija, Šveicarija, Danija, Vengrija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija, Turkija, Prancūzija, Airija, Malta, Portugalija ir Ispanija.

COST susitikimo metu darbo grupių vadovai pristatatė darbo grupių veiklos gaires, vyko diskusijos tarp dalyvių neinfekcinių ligų, kylančių dėl aplinkos veiksnių poveikio individui, naujų tyrimų metodikų bei rizikos vertinimo bei valdymo klausimais. Taip pat vyko stendinių pranešimų sesija, kurios metu KTU MGMF Fizikos katedros darbuotojos pristatė pranešimą „Profesinės ligos Lietuvoje: padėtis šiandien“ (angl. Occupational diseases in Lithuania: present status), skirtą Lietuvos profesinių ligų analizei 2015-2016 metais.

COST programos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse. Programa COST pradėta 1971 metais pagal tarpvyriausybinį susitarimą ir šiuo metu yra viena ilgiausiai veikiančių Europos mokslinių tyrimų erdvės programų. COST projektas CA15129 „Apšvitos nulemtų neužkrečiamų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija“ (DiMoPEx) yra viena iš mokslinės veiklos priemonių spręsti sveikatos sutrikimų, kylančių dėl agresyvaus aplinkos poveikio, problemai. 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku