Knygos apie J. Matulionį pristatyme – prisiminimai apie legenda tapusį matematiką

Universitetas | 2016-12-13

99 semestrai universitete sudėtingu nacių ir sovietų okupacijos laikotarpiu – matematikas profesorius Jonas Matulionis Kauno technologijos universitete (KTU) dirbo 50 metų. „Šį ypatingą žmogų galima drąsiai vadinti žmogumi-legenda. Jo vertybės ir principai bei nepaprastas, net asketiškas kuklumas formavo ir mano asmenybę“, – teigė KTU rektorius Petras Baršauskas antradienį vykusiame biografinės knygos apie legendinį matematiką pristatyme. Šiais metais profesoriui J. Matulioniui būtų sukakę 110 metų. 

Žurnalisto, istoriko Juozo Stražnicko knygos „Matematikas Jonas Matulionis. Gyvenimo stotys“ pristatyme dalyvavo profesorių pažinoję, jo darbus tęsiantys mokslininkai, pedagogai, emeritai. Renginyje prisiminimais dalijosi J. Matulionio kolegos, mokiniai, jo dukters Jūratės Matulionytės Petruškevičienės laišką perskaitė profesoriaus anūkė Indrė Sekevičienė. Salėje susirinkę legendinio matematiko mokiniai šypsojosi pranešėjams prisiminus vieną ar kitą įdomų faktą iš J. Matulionio gyvenimo.

„Po tėvo mirties profesorius, su kuriuo tėvas nuo studijų laikų draugavo 30 metų, tris mėnesius lankė mūsų namus kas vakarą. Būtent jam esu dėkingas už pavyzdį, kaip reikia laikytis lietuviškumo, tautiškumo vertybių. Be to, jis turėjo nepaprastą humoro jausmą“, – asmeniniais prisiminimais dalijosi P. Baršauskas.

Jis priminė profesoriaus principingą atsisakymą priklausyti komunistų partijai dėl to paaukojant net asmeninę karjerą.

„Yra nedaugelis žmonių, kuriems tiktų skaičius 100. Drąsiai jį rašau greta J. Matulionio pavardės – tai išskirtinė asmenybė“, – teigė knygos autorius J. Stražnickas.

Jis atkreipė dėmesį į ypač svarbią knygos dalį – laiškus, kurie atskleidžia ne tik išskirtinę matematiko asmenybę, bet ir sudėtingo laikotarpio aktualijas.

„Didžiuojuosi, kad profesorius Jonas Matulionis buvo mano senelis. Prisimenu, kad per jo aštuoniasdešimtmetį pasveikinti atvyko daugybė žmonių, gėlių ir sveikinimų buvo neaprėpiama gausybė. Tada ir supratau, kad jis yra ypatingas ne tik man, bet daugeliui“, – sakė legendinio matematiko anūkė I. Sekevičienė.

Renginyje KTU muziejaus vadovė Audronė Veilentienė pristatė trumpą J. Matulionio biografiją, kalbėjo jo kolegos ir darbų tęsėjai Vidmantas Pekarskas, Danutė Kaupienė.

1950 m. J. Matulionis parašė ir išleido 80 spaudos lankų apimties dvitomį „Aukštosios matematikos“ vadovėlį. Vadovėlio pratarmėje profesorius rašė: „Autoriaus noras, kad šis kursas padarytų pradžią aukštosios matematikos tolimesnei literatūrai lietuvių kalba ir kuo daugiausiai patarnautų mūsų studentijai“.

Ši knyga pokaryje du dešimtmečius buvo vienintelis aukštosios matematikos vadovėlis lietuvių kalba, skirtas aukštųjų technikos mokyklų studentams. 1954 m. išėjo antroji, 1959 m.– trečioji, 1966 m. ir 1968 m. ketvirtoji šio vadovėlio laida. 1972 m. ši knyga buvo įvertinta Valstybine mokslo premija.

Su J. Matulionio biografija ir išskirtinėmis legendinio matematiko gyvenimo akimirkomis kviečiame susipažinti virtualioje KTU muziejaus parodoje.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku