KTU Fizikos katedra sėkmingai dalyvauja ERASMUS+ projekte

Svarbiausios | 2016-01-27

Kauno technologijos universitetas sėkmingai dalyvauja ERASMUS+ projekte 2014-1-PL01-KA203-003611 „Jungtinė inovatyvaus mokymo / mokymosi programa, skirta žinių apie jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimą medžiagų technologijose plėtojimui, gilinimui ir perdavimui“ (Joint innovative training and teaching/learning program in enhancing development and transfer knowledge of application of ionizing radiation in materials processing).

Projektas vykdomas pagal  ERASMUS+ programos Gerosios praktikos bendradarbiavimo ir inovacijų srities paprogramę. Jį koordinuoja Lenkijos mokslų akademijos Branduolinės chemijos ir technikos institutas. Projekte dalyvauja Petru Poni Makromolekulinės Chemijos institutas (Rumunija), Hacetepe universitetas (Turkija), Palermo mokslinių tyrimų universitetas (Italija), Reimso universitetas (Prancūzija), Nacionalinė mokslinių tyrimų tarnyba (Italija) ir Kauno technologijos universitetas (Lietuva). Projekto trukmė 2014–2017 m.  

Projekto veiklą Lietuvoje  koordinuoja Fizikos katedros profesorė Diana Adlienė.

Šis projektas – puiki proga KTU dėstytojams ir studentams praplėsti ir pagilinti savo žinias, pasikeisti patirtimi ir susipažinti su svarbių Europos mokslo institucijų, vykdančių taikomuosius darbus, susijusius su jonizuojančiosios spinduliuotės panaudojimu medžiagų moksle, veikla.

2015 m. projekto dalyviai – profesoriai ir mokslo darbuotojai iš minėtų mokslo institucijų – parengė naują tęstinio mokymosi kursų programą, skirtą magistrantams ir doktorantams. Šią programą išbandė 6 šalių – projekto dalyvių studentai, kurie dalyvavo intensyviuose 3 savaičių kursuose Branduolinės chemijos ir technologijos institute Varšuvoje ir Palermo mokslinių tyrimų universitete.  Kursuose sėkmingai dalyvavo  4 KTU Medžiagų inžinerijos doktorantai, 1 Medicinos fizikos ir 3 Medžiagų mokslo magistrantai. Malonu, kad lietuviai sėkmingiausiai išlaikė baigiamąjį egzaminą (žr. pav.).

                  

Prof. D. Adlienė skaito paskaitą                                                                                                         Kursų dalyvių egzaminų statistika

 

Atsižvelgus į studentų, kursų dalyvių, pastabas ir rekomendacijas patobulinti kursai 2016 m. rugsėjo–spalio mėnesiais vyks Reimso universitete (Prancūzija)  ir Kauno technologijos universitete. Svarbu pažymėti, kad KTU vykdomų kursų metu planuojama pravesti ir eksperimentinių darbų sesijas, kurios vyks Medžiagų mokslo institute „Santakos“ slėnyje bei unikalioje Fizikos katedros Dozimetrijos ir radiometrijos laboratorijoje, kurią padėjo įkurti kolegos iš Skonės universitetinės ligoninės (Švedija).

2016 m. tarptautinis konsorciumas planuoja išleisti mokomąją knygą, skirtą spindulinių technologijų panaudojimo, modifikuojant bei kuriant naujas medžiagas (įskaitant ir pramoninį medžiagų apdirbimą), klausimams aptarti. Knygos bendraautoriai – gerai žinomi mokslo srities specialistai.

2016 m. liepos 7–8 d. ERASMUS+ projekto  tarptautinio konsorciumo dalyviai lankysis Kauno technologijos universitete, kur susipažins su mokomąja-laboratorine baze. 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku