KTU Fizikos katedros docentas Madride domėjosi FLAG-ERA iniciatyvomis

Svarbiausios | 2017-02-01

2017 metų sausio 11–13 dienomis KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docentas Virgilijus Minialga dalyvavo Europos mokslinių tyrimų erdvės tinklo FLAG-ERA informaciniame renginyje.

Tinklas, koordinuojantis nacionalinius ir regioninius fondus, skirtus ateities ir kuriamoms pavyzdinėms iniciatyvoms, siekia palengvinti ir skatinti nacionalinių / regioninių finansuojamų mokslinių tyrimų integraciją į pavyzdinius darbo planus, išlaikyti finansavimo ir mokslo kraštovaizdžių aprašą pavyzdinių iniciatyvų srityse, analizuoti sutapimus ir spragas tikslu suderinti nacionalines / regionines mokslinių tyrimų darbotvarkes su pavyzdinių iniciatyvų sritimis, skelbti išskirtines tarptautines iniciatyvas, pavyzdžiui, bendrus kvietimus teikti paraiškas, leidžiančias mokslo darbuotojams iš keleto šalių suvienyti jėgas, palaikyti ryšius su potencialiais naujais dalyviais, skleisti informaciją apie projektą atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.

Dalyvaudamas FLAG-ERA informacinės dienos renginyje V. Minialga siekė artimiau susipažinti su mokslinių tyrimų erdvės tinklo tikslais, paraiškų padavimo atsiliepiant į kvietimus ir paraiškų atrankos tvarka, ir supažindinti kolegas su grafito srityje atliekamais tyrimais bei susipažinti su kitų tyrėjų darbais.

Renginyje docentas išklausė tinklo  koordinatorių pranešimus apie tinklo tikslus, palaikomų mokslininkų grupių sudarymo taisykles, grupių finansinio rėmimo tvarką ir dydį. Pranešimai buvo skaitomi atskirai Grafeno tematikai ir Žmogaus smegenų projekto tematikai.

Renginio metu buvo aptarti paraiškų atrankos kriterijai, partnerių pasirinkimo tvarka ir kiti klausimai, vėliau – apžiūrimi stendiniai dalyvių pranešimai. V. Minialga kolegoms iš visos Europos pristatė savo tyrimus ir jų tikslus. Informacinės dienos pabaigoje vyko paraiškų teikimo tvarkos ir informacijos sklaidos aptarimas. Buvo , kad informacinės dienos pranešimai bus prieinami FLAG-ERA tinklalapyje.

Pradedant nuo 2015 metų buvo skelbiami kvietimai teikti paraiškas tyrimų paramai įvairiomis temomis. 2015 metais buvo Grafeno ir Žmogaus smegenų projekto temos, 2016 metais buvo informacinių ir bendravimo technologijų socialiniams mokslams, didelio naudingumo (efektyvumo) jutiklių tinklų, skaitmeninės medicinos vėžiui gydyti, jungtinių robotų temos.

2017 metų temos yra Grafeno savybių tyrinėjimai bei Grafeno taikymai ir Žmogaus smegenų projektai.

Lietuvos Respublika į šį tinklą įsijungė 2016 metais apmokėdama nario mokestį po 100 000 eurų Grafeno savybių tyrinėjimo ir Grafeno taikymo dalyse.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku