KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete septintąjį kartą surengta Tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Operacijų tyrimas ir taikymai“

Svarbiausios | 2016-04-21

Balandžio 8 d. įvyko jau 7-oji KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto, Lietuvos operacijų tyrimo draugijos ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto organizuojama operacijų tyrimo konferencija, skirta šios srities žinioms tarp Lietuvos ir užsienio jaunųjų mokslininkų plėtoti.

Operacijų tyrimas (OT) yra mokslo šaka, plačiai taikoma daugelyje sričių sprendimams priimti arba pagerinti. OT galima apibrėžti kaip matematinį ar, plačiau tariant, mokslinį lėšų, išteklių, personalo ir įrenginių panaudojimo efektyvumo sistemingą tyrimą. „Problemos, sprendžiamos OT metodais, kyla įvairiausiose srityse: versle, kompiuterijoje, ryšių sistemose, statyboje, transporte, medicinoje, ekonomikoje, finansų aptarnavime, bankininkystėje, karyboje, vadyboje ir pan. Todėl, kuriant šalyje žinių visuomenę, ypač aktualu mokėti spręsti tokias problemas“,– akcentavo konferencijos organizatoriai.

Lietuvos OT draugija (LOTD), kuri buvo įsteigta 2001 m., o 2003 m. priimta į Tarptautinę Operacijų tyrimo draugijų federaciją (International Federation of Operational Research Societies – IFORS, www.ifors.org) bei Europos OT draugijų asociaciją (European OR Societies Association – EURO, www.euro-online.org), siekia operacijų tyrimo plėtotės, atitinkančios šalies verslo ir inžinerijos poreikius. Siekiant šio tikslo, LOTD su KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetu (MGMF) sudarė  susitarimą, pagal kurį fakultetas įsipareigojo kas dveji metai organizuoti šią konferenciją.

Pasak KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto docento Audriaus Kabašinsko, septintosios konferencijos pranešimų tematika buvo labai įvairi – nuo teorinių optimizavimo aspektų iki taikymų sprendimų priėmimui logistikoje, versle ir pensijų fondų pasirinkime. Recenzuotų konferencijos darbų rinkinį yra numatyta publikuoti žurnale „Journal of Mathematical Models in Engineering“ (MME, www.jvejournals.com/mme).

Konferencijos dalyvius šiltai pasveikino ir sėkmės vystant OT mokslą bei taikymus versle palinkėjo fakulteto dekanė doc. Bronė Narkevičienė. Po diskusijų konferencijoje buvo pritarta pasiūlymams ateityje rengti geriausių daktaro disertacijų OT tematika konkursus, kuriuose išrinkti stipriausi darbai būtų teikiami EURO disertacijų konkursui bei organizuoti OT kvalifikacijos kėlimo paskaitų kursus, kuriuose galėtų dalyvauti akademinės bendrijos ir verslo atstovai. Taip pat nuspręsta sekančią KTU GMF organizuojamą konferenciją 2018 m. surengti tarptautinės konferencijos formatu.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku