KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto medicinos fizikai dalyvavo Europos Sąjungos programos CONCERT mokymuose

Svarbiausios | 2016-06-13

Europos Sąjungos jungtinė programa jonizuojančiosios spinduliuotės tyrimams CONCERT (angl. European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research) kartu su Europos mokslinių tyrimų iniciatyva MELODI (angl. Multidisciplinary European Low Dose Initiative), skirta mažų dozių rizikos tyrimams skatinti, yra viena svarbiausių mokslinių tyrimų platformų mažų individo apšvitos dozių  srityje. Joje šiuo metu dirba ir KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) profesorės Dianos Adlienės vadovaujama mokslinė grupė. 

Laimėjusi konkursą, profesorė balandžio 18 – 29 dienomis dalyvavo dėstytojams bei instruktoriams skirtuose šios programos mokymuose, vykusiuose Helmholco centre, Miunchene.  Mokymuose dalyvavo dvylika mokslininkų iš Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Šveicarijos, Turkijos, Kroatijos ir Lietuvos. Jų metu buvo pristatyti naujausi radiobiologijos pasiekimai bei perspektyvi  individualizuota  biologinė dozimetrija, leidžianti įvertinti apšvitos poveikį individui.  Daug laiko buvo skirta naujausių ląstelės pažaidų vertinimo metodikų praktiniam įsisavinimui.

Didelis dėmesys mokymų metu buvo skirtas diskusijoms apie galimus bendrus Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 bei kitų programų projektus, aptarta galimybė siųsti KTU MGMF Medicinos fizikos magistrantūros studijų programos studentus vasaros praktikai į Helmholco centrą. Praktikos metu įgytos žinios ir patirtis bus panaudota atnaujinant Medicinos fizikos studijų programos modulius.

Siekiant tolimesnio bendradarbiavimo, profesorė pakvietė Medicinos fizikos magistrantą Aleksandrą Ševčik dalyvauti konkurse-atrankoje į CONCERT organizuojamus Radiobiologinio poveikio modeliavimo kursus.

Ir šį kartą KTU MGMF atstovą lydėjo sėkmė – Aleksandras buvo pakviestas į dviejų savaičių kursus (gegužės 23 d. – birželio 3 d.) Pavios universitete (Università di Pavia) Italijoje. Pasak D. Adlienės, tokia sėkmė išties džiugina, nes tai atspindi KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete rengiamų medicinos fizikų brandą ir praveria langą į programos pripažinimą Europos mastu. Kursuose  žymūs dalelių fizikos, radiobiologijos ir radiologijos, matematinio modeliavimo ir kitų sričių ekspertai skaitė pranešimus ir vykdė mokymus. Praktinėse sesijose buvo susipažinta su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija CERN (angl. European Organization for Nuclear Research) mokslininkų naudojamomis simuliacijos bei modeliavimo programomis, aplankytas Pavios universiteto branduolinio reaktoriaus centras, užmegzti naudingi kontaktai su kolegomis iš Italijos, Japonijos, Vokietijos tyrimų centrų.

Žinias, įgytas kursų metu, A.Ševčik pritaikys vykdydamas mokslinį tiriamąjį darbą prof. D. Adlienės mokslinėje grupėje.  

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku