KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Diana Adlienė dalyvauja NATO ekspertinėje veikloje

Svarbiausios | 2016-07-14

Laimėjusi konkursą, KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorė Diana Adlienė trejiems metams (20016-2018) buvo paskirta NATO programos „Mokslas taikai ir saugumui“ (angl. Science for Peace and Security) eksperte.  Ji, kartu su kitų NATO šalių ekspertais, vertins  šios programos kontekste pateiktas mokslinių projektų paraiškas. 

2016m birželio mėnesį vykusioje NATO ekspertų sesijoje, profesorė buvo išrinkta  nepriklausomų ekspertų grupės „Jutikliai ir diagnostinės technologijos“ vadove.  Ši grupė vykdys projektų, susijusių su biologiniais, cheminiais, radiaciniais jutikliais bei įvairių žalingo poveikio veiksnių, keliančių grėsmę taikai ir saugumui (išskyrus kibernetinę grėsmę), diagnostikos technologijomis, ekspertavimą.

Programa „Mokslas taikai ir saugumui“ pradėta vykdyti 1958 metais. Ji prisideda prie bendrų Aljanso tikslų, skatina tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą paremtą inovacijų, tyrimų ir žinių dalijimusi. Programa teikia finansavimą, ekspertų patarimus ir pagalbą projektams, susijusiems su saugumu.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku