KTU MGMF Fizikos katedros dėstytojai vertino Lietuvos mokinių fizikos olimpiados dalyvių žinias

Svarbiausios | 2024-03-21

2024 m. kovo 9–11 d. Vilniaus universiteto Fizikos fakultete įvyko Lietuvos mokinių fizikos olimpiados finalinis etapas. Šiemet vyko jau 71-oji olimpiada, bet ji visada vyksta kovos ir pramogų principu – moksleiviai kovoja ne tik tarpusavyje, bet ir su komisijos nariais.

I gimnazinių klasių (9-os kl.) grupės vertinimo komisiją sudarė Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros dėstytojai. Komisijos pirmininkė – doc. dr. Jurgita Čyvienė ir komisijos nariai: doc. dr. Aleksandras Iljinas, prof. dr. Liutauras Marcinauskas, doc. dr. Teresa Moskaliovienė, doc. dr. Vytautas Stankus, doc. dr. Benas Gabrielis Urbonavičius ir doc. dr. Darius Virbukas. Komisija paruošė teorinius fizikos uždavinius ir eksperimentinę užduotį bei stebėjo ir vertino jų atlikimą. Po kiekvieno sprendimo (ir teorinio ir eksperimentinio) moksleiviai turėjo teisę nustatytu laiku teikti apeliacijas.

Šiais metais mūsų komisijai pasisekė labai neblogai, nes, viena vertus, mes labai atsakingai ruošėme užduotis ir kita vertus, turėjome kuruoti 9-os klasės moksleivius, kurie dar nepatyrę apeliacijų teikimo procese, nors su kai kuriais teko pakovoti dėl sprendimo teisingumo ir balo dydžio. Taip jau nutinka, kad olimpiadose pasitaiko daug nenumatytų dalykų – nepastebėtų klaidų uždavinių sąlygose, sprendimo nevienareikšmiškumo  ir kt.,  – visa tai atveria galimybes apeliuojantiems moksleiviams iškovoti didesnį balą (kai kurių kitų komisijų apeliacijos pirmą dieną baigėsi tik pusę pirmos nakties!).

KTU komisija apeliacijų procesą baigė 22.00 val. Po pirmos olimpiados dienos, važiuojant autobusu į viešbutį, teko nugirsti moksleivių ištartą frazę:  „nesudalyvauti apeliacijoje, reiškia nesudalyvauti olimpiadoje…“ Tad reikėtų suprasti, kad moksleivių teikiamos apeliacijos, yra fizikos olimpiados šerdis.

Geriausiai pasirodę mokiniai buvo apdovanoti vertingais prizais ir garbės raštais https://www.lmnsc.lt/fizikos/ – jie bus atrinkti dalyvauti kasmetinėje Tarptautinėje fizikos olimpiadoje, kuri pagal seną (ikikarinį) planą dabar turėtų vykti Irane (valstybė, kuri yra palaikanti Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir yra priešiška NATO bei Lietuvai šalis). Organizatoriai sakė, kad dalyvavimas joje bus sprendžiamas politiniu lygmeniu. Bet kokiu atveju džiaugiamės, kad FIZIKA Lietuvoje klesti, turime ambicingą jaunimą! Tikimės, kad fizikos olimpiados laureatai ir dalyviai, atėjus laikui, papildys mūsų universiteto studentų gretas.