KTU MGMF ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos draugystė – naujos galimybės mokiniams

Svarbiausios | 2019-01-29

Jau ketvirtą mėnesį mūsų gimnazijos mokiniai turi galimybę dalyvauti veiklose su KTU studentais ar dėstytojais.

Spalio 12 d. buvęs mūsų gimnazijos mokinys, o dabar jau IV kurso KTU studentas, Ervinas Urbonas organizavo I–II klasių gimnazistams Galvamūšį. Mokiniai turėjo atsakyti į klausimus ne tik iš matematikos, bet ir iš kitų mokslo bei meno sričių. Geriausieji buvo apdovanoti saldžiais prizais.

Kitos trys veiklos buvo praktinio pobūdžio ir vyko KTU. Lapkričio 22 d. vykusiose pirmosiose dirbtuvėlėse „Asmeninis spektometras“ mokiniai gaminosi paprastus spektometrus, kurių pagalba galėjo tyrinėti įvairius šviesos šaltinius, bei bandė išsiaiškinti iš kokių medžiagų sudaryti šviesą praleidžiantys bandiniai.

Kaip žinome, radiacijos negalime nei užuosti, nei pamatyti, nei išgirsti, todėl antrųjų dirbtuvėlių „Jonizuojančios spinduliuotės detektoriaus gamyba“ metu gruodžio 13 d. mokiniai pasigamino specialų įrenginį, vadinamą detektoriumi, kuriuo ir „pagavo“ radiaciją, ir ją pamatė.

Trečiasis užsiėmimas vyko šaltą sausio 24 d. Gimnazistai turėjo galimybę atlikti bandymus laboratorijose. Mechanikos laboratorijoje mokiniai atliko Kietojo kūno sukamojo judėjimo ir Metalų varžos temperatūrinės priklausomybės tyrimus bei Atvudo mašina nustatė kūno pagreitį. Optikos laboratorijoje mokiniai atliko kokybinę spektrinę analizę ir šiluminio spinduliavimo bei lazerio šviesos difrakcijos tyrimus.

Šie laboratoriniai darbai pirmų klasių mokiniams buvo nemažas iššūkis, bet dėstytojų nuostabai užduotis mokiniai atliko puikiai.

Gimnazistai džiaugiasi kitokiomis pamokomis, galimybe aplankyti KTU, pasinaudoti laboratorijomis, pasitikrinti savo žinias ir gebėjimus bei praktiškai juos pritaikyti ir pademonstruoti.

Autorė: Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Asta Grimalauskienė

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku