KTU MGMF matematikė kurs prognozinį įrankį bendrovei „Pienas LT“

Svarbiausios | 2021-12-20

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto matematikė dr. Irma Jankauskienė pateikė paraišką „Prognozinio įrankio sukūrimas pieno sektoriaus kainų rinkos analizei“ pagal Europos Sąjungos investicijų priemonę „Inočekiai“ ir laimėjo finansavimą.

Projektas truks 10 mėn., jo metu mokslininkė vykdys mokslinį tyrimą ir kurs prognozinį įrankį pieno pramonės bendrovei „Pienas LT“.

Rinkos kainų stabilumui pastaruoju metu didelį poveikį turi COVID-19 ir visuotinė pandemija su įvairaus pobūdžio apribojimais siekiant ją sustabdyti. Ši sumaištis turi įtakos gamybai, paklausai ir tiekimo grandinėms – visiems gamybos pramonės ciklams ir procesams.

Bendrovės, siekdamos suvaldyti tokią nestabilią situaciją (koronaviruso protrūkio metu ar kitų krizių akivaizdoje) gali pasitelkti inovatyvias priemones, sukurtas naudojant dirbtinio intelekto sistemas bei šiuolaikinius matematinius metodus. Dr. I. Jankauskienė projekto metu atliks tam tikrų pieno rinkos kainų stabilumo tyrimą panaudojant inovatyvų Lamberto funkcijų metodą ir tų rodiklių prognozavimą, panaudojant dirbtinį intelektą (mašininį mokymąsi).

Šio sprendimo integravimas į įmonės veiklos planavimą padės valdyti rizikas, susijusias su pandemijos ar kitų veiksnių nulemtais iššūkiais, padės parengti strateginius planus.

Finansavimo priemonė „Inočekiai“ yra skirta skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.