KTU MGMF studentai atliks praktiką Fizikos katedroje ir Medžiagų mokslo institute

Svarbiausios | 2019-06-26
KTU MGMF studentai atliks LMT finansuojamą vasaros praktiką Fizikos katedroje ir Medžiagų mokslo institute. Moksliniai tyrimai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
Kviečiame susipažinti su studentais ir jų praktikos vadovais, kurių didžiąją dalį sudaro MGMF mokslo grupės „Taikomosios optikos ir fotonikos“ tyrėjai:
Gvidas Klyvis, vadovas Prof. Habil Dr. Sigitas Tamulevičius, „Holografinė litografija dvimatėms nanostruktūroms (HOLO2D)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0074;

Doras Stankevičius, Dokt. Mindaugas Juodėnas „Polimerinių šablonų kūrimas, tyrimas ir taikymas derinamiems plazmoniniams nanolazeriams (TemplatedNanoLaser)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0092;

Tomas Jurkšas, Dr. Domantas Peckus „Grafeno ir įvairių metalų nanodalelių dinaminių plazmoninių savybių tyrimai ultrasparčia skirtumines sugerties spektroskopija (PlasmoTAS)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0089;
Mindaugas Ilickas, Projekto Vyriausiasis darbuotojas Dr. Simas Račkauskas „ZnO nanodalelių sintezė bei optinių savybių tyrimas“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0075;
Gerda Klimaitė, Doc. Dr. Asta Tamulevičienė „Sidabro nanodalelių fragmentacija koloiduose veikiant ultratrumpais lazerio impulsais (fs-colloid)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0083;
Šarūnas Jankauskas, Dr. Šarūnas Meškinis, „Kaitinimo įtaka tiesiogiai ant Si(100) sintezuoto grafeno struktūrai“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0076;
Tomas Klinavičius, Prof. Dr. Tomas Tamulevičius, „Pilnai spalvas perteikiančių hologramų kūrimui skirto algoritmo sudarymas bei testavimas (TrueColorHologram)“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0073;
Shalkhar Olzhas, Doc. Dr. Brigita Abakevičienė „Plonų oksidinių elektrolito sluoksnių formavimas vakuuminiu garinimu elektronų spinduliu bei jų savybių tyrimai“ 09.3.3-LMT-K-712-15-0121.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku