KTU MGMF studentei skirta vardinė Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendija

Svarbiausios | 2019-07-23

Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentų stipendijos už puikius akademinius pasiekimus atiteko dvidešimt šešiems universitetų ir kolegijų studentams. Net penkias stipendijas gaus Kauno technologijos universiteto (KTU) studentai, patekę į lyderiaujančių gretas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius  pasirašė įsakymą dėl stipendijų 2019–2020 studijų metams skyrimo.

LR Prezidentų vardinės stipendijos yra skiriamos vieneriems studijų metams, o kandidatai yra atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimą, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Aleksandro Stulginskio (matematikos, informatikos ir fizinių mokslų studijų krypčių grupių) stipendija buvo apdovanota ir KTU MGMF Taikomosios matematikos magistro nuolatinių studijų II kurso studentė Inga Timofejeva.

Šiemet Lietuvos mokslų akademija atrinko ir pasiūlė vardines prezidentų stipendijas skirti 26 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline veikla. Universitetų studentams šiemet paskirtos dvidešimt vienos stipendijos bei penkios kolegijų studentams.

Iš atskiroms studijų sritims numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentui (190 eurų kas mėnesį), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose (190 eurų) ir po dvi – magistrantūros studentams (266 eurai).

Talentingiausiems Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų studentams kasmet numatoma iki trisdešimt vardinių stipendijų – po penkias kiekvienai iš šešių studijų sričių. Technologijos mokslų studentams skiriamos Jono Žemaičio, socialinių mokslų – Algirdo Brazausko, biomedicinos mokslų – Kazio Griniaus, fizinių mokslų – Aleksandro Stulginskio, humanitarinių mokslų ir meno studijų atstovams atitenka Antano Smetonos vardo stipendijos.

LR Prezidentų vardines stipendijas, siekdama pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku