KTU MGMF – tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos matematikos ir fizikos profesoriaus Hermano Minkovskio gimimo 160-ies metų jubiliejui, atidarymas

Svarbiausios | 2024-06-20

Birželio 20–22 dienomis Kauno technologijos universiteto didžiojoje salėje – istorinėje auloje vyksta intensyvios mokslinės diskusijos – čia savo darbą pradėjo tarptautinė mokslinė konferencija, skirta prof. dr. Hermano Minkovskio (Hermann Minkowski) gimimo 160-ies metų jubiliejui paminėti, kurią organizavo Kauno technologijos ir  Georgo-Augusto Getingeno universitetų (toliau – GA) (vok. Georg-August Universität Göttingen) matematikai.

Ši KTU MGMF vykstanti konferencija – išskirtinė, ji skirta  garsiam pasaulio matematikui, iškėlusiam hipotezę apie erdvės ir laiko vienybę, nustačiusiam jos geometrinę struktūrą, atradusiam nekintantį reliatyvumo teorijos dydį – prof. dr. Hermanui Minkovskiui, kurio kilmės šaknys, nusidriekusios per 160 metų, veda į Kauną.

Čia, ant Aleksoto kalvų, prabėgo būsimojo pasaulinio garso mokslininko ankstyvoji vaikystė, čia jis lankė Kauno gubernijos (dabar – Maironio universitetinė) gimnaziją. Vėliau, šeimai persikėlus gyventi į Karaliaučių, jis studijavo Karaliaučiaus ir Berlyno universitetuose. Baigęs studijas H. Minkovskis dėstė Karaliaučiaus, Bonos, Ciuricho, Berlyno ir Georgo-Augusto Getingeno universitetuose. 1909 m. sausio 12 d. profesorius dr. H. Minkovskis baigė savo žemiškąjį kelią, bet jo moksliniai darbai ir atradimai yra gyvi iki šių dienų – jo darbais remiasi šiuolaikinė gravitacijos teorija, astrofizika, kosmologija, mikropasaulio fizika, elektrodinamika ir kiti mokslai. Dėmesys H. Minkovskio moksliniams darbams ir atradimams, be jokios abejonės,  skiriamas ir šioje konferencijoje.

KTU MGMF vykstanti konferencija išskirtinė dar ir tuo, kad MGMF šiais metais patvirtinta teisė vykdyti tarptautines Matematikos doktorantūros studijas, prie kurių įgyvendinimo labai ženkliai prisidėjo užsienio partneriai. Ta proga – už ypatingą pagalbą parengiant tarptautinės Matematikos doktorantūros studijų programą ir ją tvirtinant – MGMF ambasadoriaus sidabro ženkleliais per iškilmingą konferencijos atidarymo ceremoniją buvo apdovanoti GA universiteto profesorius habil. dr. Jörg Brüdern  bei Prahos Karolio ir Kauno technologijos universiteto profesorius dr. Miloš Kopa. Apdovanojimus garbiems profesoriams įteikė KTU rektorius prof. dr. E. Valatka bei Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Bronė Narkevičienė.

Kaune vykstančios konferencijos dalyvius pasveikino ir įdomių pranešimų bei konstruktyvių diskusijų linkėjo Kauno technologijos universiteto rektorius profesorius Eugenijus Valatka, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Bronė Narkevičienė, Programinio komiteto pirmininkas GA universiteto prof. habil. dr. Jörg Brüdern,  H. Minkovskio vaikaitis – profesorius dr. Paul Rudenber, atvykęs net iš Jungtinių Amerikos Valstijų  ir kt. Muzikinį sveikinimą tarptautinės konferencijos dalyviams surengė KTU tautinio meno ansamblis „Nemunas“.

Pasibaigus iškilmingai atidarymo ceremonijai, MGMF dekanė doc. dr. B. Narkevičienė pakvietė konferencijos dalyvius pasiklausyti plenarinių pranešimų, kuriuos  apie dabartines matematikos ir fizikos tendencijas pristatys  Mainzo universiteto (Vokietija) profesorius habil. dr. Tilman Sauer, Vienos universiteto (Austrija) prof. dr. Joachim Shwermer, Berlyno technikos universiteto (Vokietija) prof. dr. Martin Henk bei Georgo-Augusto Getingeno (Vokietija) universiteto profesoriai dr. Stefan Halverscheid ir dr. Thorsten Hohage. Dekanė pasidžiaugė, kad šioje   konferencijoje dalyvauja mokslininkai ir tyrėjai, dirbantys matematikos mokslo srityje, bet savo sukauptas žinias sėkmingai taikantys sprendžiant IT, draudimo ir finansų,  energetikos, medicinos, inžinerijos, dirbtinio intelekto technologijų vystymo, pramonės, verslo ir kitas problemas. Plenarinius pranešimus

MGMF dekanė doc. dr. B. Narkevičienė teigia, kad „ši konferencija – tai dar vienas žingsnis, siekiant dar labiau padidinti matematikos mokslo populiarumą, sudominti visuomenę  matematikus neišsenkančių galimybių taikymu visose gyvenimiškos veiklos srityse, nes visi pranešimai šioje konferencijoje ir vykstančios diskusijos bus aktualūs ne tik matematikams ir fizikams, bet ir kitų mokslų sričių specialistams bei plačiajai visuomenei“.

Dekanė džiaugiasi, kad konferencijos pabaigą vainikuos birželio 22 d. vyksianti ekskursija „H. Minkovskio takais“, į kurią kviečiami visi konferencijos dalyviai.