KTU MGMF vyksta jubiliejinis – 35-asis – Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas

Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas | 2024-01-27

Šiandien, sausio 27 dieną, Respublikinis prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas į KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetą  sukvietė šimtus moksleivių ir juos atlydėjusius matematikos mokytojus jau 35-ąjį kartą!

Respublikinis prof. J. Matulionio konkursas Kauno technologijos universitete organizuojamas kasmet nuo 1990 m. Pirmąjį konkursą surengė  abi matematikos katedros, o  pirmųjų  penkių konkursų organizacinio komiteto pirmininku buvo prof. habil. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas.  Nors konkursas vyksta jau 35-jį kartą, bet jį ir toliau draugiškai organizuoja Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto matematikai,  o organizaciniam komitetui vadovauja fakulteto dekanė dr. Bronė Narkevičienė.

Dalyvauti jubiliejiniame konkurse išreiškė norą  504  moksleiviai. 9 klasės uždavinius pasiryžę spręsti 148, 10 klasės – 155, 11 klasės – 121 ir 12 klasės – 80 mokinių.

Kol vykstančio konkurso metu moksleiviai sprendžia fakulteto dėstytojų parengtas užduotis,  mokytojams vyksta kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Sudėtingesni 2024 m. prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso uždaviniai ir jų sprendimai“, kurį šiemet veda  net penki MGMF dėstytojai: doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, doc. dr. Mindaugas Kavaliauskas, doc. dr. Kęstutis Lukšys, doc. dr. Loreta Saunorienė ir doc. dr. Kristina Šutienė.

Kai tik moksleiviai baigs spręsti uždavinius – veiklos imsis konkurso darbų vertinimo komitetas. Kol bus taisomi jaunųjų matematikų darbai, MGMF studentų atstovybė FUMSA užims moksleivius įdomiomis veiklomis, o paaiškėjus konkurso rezultatams – geriausiai pasirodę moksleiviai KTU „Santakos“ slėnio salėje bus apdovanoti MGMF, Lietuvos matematikų draugijos, UAB „ATEA“, UAB „Lenovo“, leidyklos „Aukso žuvys“, saldainių fabriko „Rūta“, Šerkšnų šeimos medaus ūkio „Šerkšnas“ ir Pamažupių kaimo bityno (Pasvalio raj.) „Kitchen Honey“  rėmėjų įsteigtais prizais. Be dovanų neliks ir konkurso nugalėtojus parengę mokytojai – jiems saldžias dovanėles siunčia Šerkšnų bitynas, „Kitchen Honey“ ir saldainių fabrikas „Rūta“.

Geriausiai pasirodžiusieji prof. J. Matulionio konkurse džiaugsis ne tik prizais, bet ir puikia galimybe be konkurso dalyvauti Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje. Laimėjimai pastarojoje atveria kelius į pasaulinius jaunųjų matematikų konkursus.