KTU startuos pirmoji Lietuvoje dvikryptė studijų programa

Svarbiausios | 2017-04-11

Vakar, balandžio 10 dieną, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) akreditavo Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) unikalią pirmosios pakopos studijų programą „Medžiagų fizika ir nanotechnologijos“. 

„Tai pirmoji dvikryptė studijų programa anglų kalba, siejanti fizinius ir technologijos mokslus, aiškiai išreiškianti pagrindinius Kauno technologijos universiteto  strateginius tikslus – tarpdiscipliniškumą, tarptautiškumą, inovacijų  ir technologijų perdavimą, tvarios aplinkos kūrimą. Baigusiems šią studijų programą bus suteikiamas Technologijų ir fizinių mokslų bakalauro laipsnis“, – apie naująją programą pasakoja viena jos kūrėjų – fizikos mokslų daktarė KTU MGMF studijų prodekanė Živilė Rutkūnienė.

Sinerginis kompetencijų ugdymas

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) duomenimis, perspektyviausios inžinerinės specialybės Europoje gali kilti iš nanotechnologijos, fotonikos, mikro- ir nanoelektronikos, pažangių medžiagų, biotechnologijos ir kitų žinioms imlių inovatyvių gamybos procesų ir technologijų mokslų.

„Siekiant proveržio šiose srityse yra būtinos tarpdisciplininės žinios. Naujoji programa orientuota į sinerginį inžinerinių ir fizinių kompetencijų ugdymą. Po ketverių metų sėkmingų studijų suteikiamas dviejų krypčių bakalauro laipsnis“, – įžvalgomis dalijosi Ž. Rutkūnienė.

Specialistai laukiami darbo rinkoje

Pasak KTU MGMF studijų prodekanės, programa buvo kurta atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ir poreikį. Tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje plečiasi įmonių, kurios vysto naujos rūšies energijos ir technologijų, pažangios gamybos sritis, todėl didėja technologinių ir fizinių kompetencijų turinčių specialistų poreikis.

CEDEFOP duomenimis, 2020 metais, specialistams, turintiems integruotas fizinių ir inžinerijos mokslų žinias, bus sukurta apie 5 milijonus darbo vietų su 1 milijono darbo vietų prieaugiu kasmet.

„Prognozuojama, kad specialistų, turinčių integruotas fizinių ir inžinerijos mokslų žinias poreikis iki 2025 m. Lietuvoje augs iki 25 proc., kitose ES šalyse bus sukurtos 3,6 mln. darbo vietų. Todėl šios programos atsiradimas yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinės darbo rinkos kontekste“, – apie programos aktualumą kalbėjo Ž. Rutkūnienė.

Žinios tarptautinei karjerai

Naujoji dvikryptė Medžiagų fizikos ir nanotechnologijų studijų programa bus vykdoma anglų kalba. Pasak prodekanės, parengti specialistai ne tik turės naujausių medžiagų technologijų ir fizikos mokslų žinių, kurių sinergija formuoja  naują aukštųjų technologijų ir inovacijų vystymosi potencialą Lietuvoje ir  užsienyje, bet ir gebės komunikuoti ir būti lygiaverčiais partneriais tarptautinėse aukštųjų technologijų ir rinkose, nagrinėti ir spręsti šių technologijų problemas pasitelkiant fundamentinę fizikinę pasaulio sampratą.

„Programos absolventas bus pasiruošęs ketvirtosios industrinės revoliucijos iššūkiams ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse rinkose, o tai yra didelė vertė būsimam specialistui“, – įsitikinusi Ž. Rutkūnienė.

Studijos su iššūkiu

Pasak programos rengėjų, Lietuvoje atlikta analizė (Lietuvos darbo biržos duomenimis) rodo, kad darbdaviai susiduria su iššūkiais randant tinkamą kandidatą į reikiamų inžinerinių specialybių pozicijas. Darbdaviams reikalingi specialistai ne tik su kokybišku aukštuoju išsilavinimu, bet ir geromis anglų kalbos žiniomis.

„Studijuoti anglų kalba nebus lengva, bet įgytas išsilavinimas absolventui atvers daug durų“, –  mano Ž. Rutkūnienė.

Pasak mokslininkės, šiandien KTU yra pasirengęs priimti Lietuvos ir kitų užsienio šalių studentus, nebijančius priimti iššūkių sunkiose, bet ypač aktualiose studijose, padedančiose kurti Lietuvos ir viso pasaulio ateitį.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku