KTU studentė – CERN vasaros studentų programoje

Svarbiausios | 2023-10-10

Šiemet į CERN (Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija) organizuojamą vasaros studentų programą (angl. Summer Student Programme) iš viso pasaulio buvo pateikta apie 8000 studentų paraiškų. Vienintelė Kauno technologijos universiteto (KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) medžiagų fizikos ir nanotechnologijų bakalauro studijų programos ketvirto kurso studentė Kristupa Šeškauskaitė buvo atrinkta tarp 250 laimingųjų ir turėjo unikalią galimybę sudalyvauti dešimties savaičių pilnai finansuojamoje CERN vasaros studentų programoje Ženevoje, Šveicarijoje.

„Vasaros studentų programa nėra paprasta praktika – tai teorinės paskaitos, eksperimentinės bei kūrybinės dirbtuvės, įvairi socialinė programa ir ekskursijos, visos veiklos skirtos užmegzti ilgalaikius ryšius su CERN bendruomene ir studentais iš įvairių pasaulio šalių.

Labiausiai stebinantis dalykas – kai vienoje vietoje susirenka daug skirtingų kultūrų, su įvairiomis žiniomis ir kompetencijomis žmonių iš įvairių pasaulio kampelių ir stengiasi dirbti kartu, siekiant bendro tikslo – mokslo ir technologijų plėtros dalelių fizikos ir greitintuvų technologijų srityse“, – teigia Kristupa Šeškauskaitė.

CERN vasaros studentų programoje gali dalyvauti fizikos, informatikos, inžinerijos ir matematikos bakalauro ar magistro laipsnio siekiantys studentai. Studentams suteikiama unikali galimybė prisijungti prie mokslinių tyrimų grupių, tiesiogiai dalyvaujančių CERN eksperimentuose.

Kristupa Šeškauskaitė
Kristupa Šeškauskaitė

Be darbo eksperimentinėse grupėse vasaros studentų programos dalyviai dalyvauja specialiai jiems parengtose paskaitose, kuriose aukšto lygio mokslininkai iš viso pasaulio dalijasi įvairiomis teorinės ir eksperimentinės dalelių fizikos, greitintuvų technologijų, duomenų analitikos ir kompiuterijos sričių žiniomis. Į programą taip pat įtraukti apsilankymai Didžiojo hadronų greitintuvo (angl. Large Hadron Collider, LHC) kompaktiškojo miuonų solenoido (angl. Compact  Muon Solenoid, CMS) ir  ATLAS detektorių eksperimentinėse zonose, diskusijų sesijos, seminarai ir stendinių pranešimų sesija.

„Taip pat aplankėme CERN duomenų centrą (angl. CERN Data Center), antiprotonų lėtintuvą (ang. Antiproton Decelerator), vieną iš pirmų 1957 metais sukurtų ciklotroną (ang. Synchro-cyclotron), kuriame susipažinome su CERN įkūrimo istorija, vienais pirmųjų fundamentaliųjų dalelių atradimais“- teigia Kristupa Šeškauskaitė.

„Atrinktiems studentams CERN vasaros studentų programa yra išskirtinė ne tik įgauti aukščiausios mokslinės vertės žinių ir praktinių įgūdžių, bet ir itin turininga asmeninė patirtis, dirbant daugiadisciplinėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje. Tai puiki galimybė užmegzti vertingus ir ilgalaikius ryšius su kitais studentais ir mokslininkais iš viso pasaulio.“ – teigia Konsorciumo tarp KTU, VU ir LSMU, skirto CERN veikloms įgyvendinti, darbo su studentais koordinatorė doc. dr. Brigita Abakevičienė.

CERN vasaros studentų programa Ženevoje
CERN vasaros studentų programa Ženevoje

Studentai turi parengti trumpą savo darbo CERN ataskaitą, kurią pateikia savo viešnagės pabaigoje. Taip pat studentams rekomenduojama pristatyti savo rezultatus stendinėje pranešimų sesijoje.

Kristupa Šeškauskaitė turėjo unikalią galimybė darbuotis su naujai kuriamo Ateities žiedinio greitintuvo (angl. Future Circular Collider (FCC)) technologijų sektoriaus specialistais dr. Andris Ratkus (Rygos technikos universitetas, CERN) ir Sam Rorison (CERN). Studentė praktikos metu atliko adityvios gamybos būdu suformuotos varinės greitintuvo prototipo detalės, kurią planuojama įdiegti FCC, fizikinių ir mechaninių savybių vertinimus, o gautus rezultatus pristatė stendinių pranešimų sesijoje tema „Characterisation of additively manufactured synchrotron radiation absorbers for FCC-ee manufactured by green laser-based powder bed fusion“.

Kristupa Šeškauskaitė CERN
Kristupa Šeškauskaitė CERN

„Kristupos eksperimentiniai darbai buvo puikiai įvertinti CERN specialistų, taip pat pasiūlyta tęsti pradėtus darbus studentės baigiamojo bakalaurinio projekto tematikoje. Tai rodo, kad medžiagų fizikos ir nanotechnologijų bakalauro dvikryptė studijų programa fizikos katedroje suteikia studentams išsamius tiek teorinės, tiek eksperimentinės fizikos pagrindus ir leidžia studentams dalyvauti tarptautinėse programose ir būti įvertintais“, – teigia doc. dr. Brigita Abakevičienė.

Tai rodo, kad medžiagų fizikos ir nanotechnologijų bakalauro dvikryptė studijų programa fizikos katedroje suteikia studentams išsamius tiek teorinės, tiek eksperimentinės fizikos pagrindus ir leidžia studentams dalyvauti tarptautinėse programose ir būti įvertintais“, – teigia doc. dr. Brigita Abakevičienė.

Kitų metų CERN vasaros studentų programos kvietimą numatyta paskelbti šių metų lapkritį. Daugiau informacijos čia.

Visus norinčius pasiklausyti Kristupos Šeškauskaitės vasaros studentų praktikos įspūdžių „Praktika didžiausiame pasaulio šaldytuve”, kviečiame dalyvauti atviroje KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto paskaitoje, kuri vyks 2023 m. spalio 23 d. 17.00 val. KTU Studentų miestelio bibliotekos amfiteatro erdvėje. Registracija į paskaitą čia.