Matematikos ir Medžiagų technologijų krypčių studijų programos vadovės patirties sėmėsi Olandijos aukštosiose mokyklose

Svarbiausios | 2017-12-01

Lapkričio pabaigoje KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) Medžiagų technologijų studijų programų vadovė Kristina Bočkutė ir Matematikos studijų programų vadovė Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė viešėjo Nyderlandų aukštojo mokslo institucijose.

Vadovės aplankė aštuonių Nyderlandų universitetų: Delft‘o technologijos, Leiden‘o, Utrecht‘o, VU Amsterdamo, Amsterdamo, Twente‘s, Eidenhoven‘o technologijos ir Radbound‘o atstovus, vadovaujančius universitetuose vykdomoms fizikos, medžiagų mokslo,  matematikos, ekonometrijos studijų programoms. Nyderlandų universitetų studijų programų vadovai ir jiems padedantys atstovai supažindino su Nyderlandų aukštojo mokslo sistema, priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimais, studijuojančiųjų studentų skaičiais, jų nubyrėjimu studijų metu, studijų programų kokybės užtikrinimo mechanizmais, socialinių partnerių dalyvavimu studijų programų vykdyme, studentų ir absolventų įsidarbinamumu, praktikomis, bei studijų programų turinių, dėstymo metodais, studentų žinių vertinimo metodais.

MGMF atstovės pristatė studijų programas, vykdomas MGMF. Taip pat buvo diskutuota apie galimą bendradarbiavimą tarp MGMF ir aplankytų fakultetų. Vadovės pasisėmė naudingos patirties, kurią sieks įgyvendinti tobulinant studijų programas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku