Medicinos fizikos srities ekspertų susitikimas Tunise

Fizikos katedra | 2022-06-09

Gegužės 23 – 26 dienomis, KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės (LSMUL) Kauno klinikų, Onkologijos ir hematologijos klinikos medicinos fizikė ekspertė radioterapijoje doc. dr. Jurgita Laurikaitienė, atstovaujanti Europos medicinos fizikos organizacijų federaciją, dalyvavo Medicinos fizikos srities ekspertų susitikime Hamamete (Tunisas).

Tai Arabų šalims skirtas susitikimas, organizuojamas Arabų atominės energetikos agentūros, Tarptautinės atominės energetikos agentūros bei Tuniso branduolinių mokslų ir technologijų centro. Šio susitikimo tikslas – parengti nacionalines, medicinos fizikos švietimo bei praktinio mokymo gaires, skirtas arabų šalių regionui bei įvardinti pagrindinius esamus trūkumus, pateikiant galimus jų sprendimus, taip siekiant užtikrinti pažangą šiame medicinos sektoriuje. Aptarta, kaip skirtingos Europos šalių organizacijos galėtų padėti įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Susitikime buvo pasidalinta Lietuvos patirtimi medicinos fizikų, kaip sveikatos priežiūros specialistų pripažinimo, sertifikavimo bei licencijavimo, klausimais. Įvertinant tai, kad medicinos fizikų specialistų rengimas Lietuvoje atitinka Europos šalims keliamus (2013/59/EURATOM) reikalavimus, buvo aptartos galimybės dėl tolimesnio bendradarbiavimo, keliant Arabų šalių specialistų kvalifikaciją. Susitikime buvo pasidžiaugta, kad Medicinos fizikai Lietuvoje yra rengiami tik KTU MGMF Fizikos katedroje. Taip pat buvo pristatyta Lietuvos Medicinos fizikų draugijos veikla bei pasidžiaugta aktyviu medicinos fizikų dalyvavimu įvairiose nacionalinėse bei tarptautinio lygio veiklose.

Laurikaitienė
Medicinos fizikos ekspertų susitikimas Tunise