MGMF tapo COST komisijos veiklos valdymo komiteto nariais

Mokslas | 2015-04-21

Lietuvos mokslo tarybai atlikus dalyvavimo COST programoje paraiškos Nr. COST-D-15016 ekspertinį vertinimą, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Taikomosios matematikos katedros prof. dr. Robertas Alzbutas yra paskirtas Lietuvos atstovu į COST veiklos TD1405 valdymo komitetą. Pavaduojanti šios veiklos atstovė yra doc. dr. Liepa Bikulčienė.

Naujieji COST veiklos atstovai ir visi į šią programą jau įsitraukę KTU vykdytojai (prof. dr. Virginija Jankauskaitė, doc. dr. Vytautas Janilionis, doc. dr. Tomas Blažauskas ir doktorantas Tomas Iešmantas) tikisi greito įsijungimo į minėtą veiklą: European Network for the Joint Evaluation of Connected Health Technologies (toliau – ENJECT) (Europos tinklas jungtinių sveikatos technologijų bendram vertinimui).

ENJECT veiklos aktualumas ir problematika tiesiogiai susijusi su akivaizdžia jungtinių sveikatos technologijų tyrimų svarba ir jiems skirtų metodų tobulinimo poreikiu. ENJECT veiklos pagrindinis siekis – sutvirtinti strateginį bendradarbiavimą tarp Europos mokslinių tyrimų partnerių ir parengti atitinkamą planą, maksimizuojantį sveikatos apsaugos tiekimo grandinių vertę. Šia veikla bus siekiama atskleisti skirtumus tarp tradicinių sveikatos apsaugos modelių ir jungtinių sveikatos technologijų bei parodyti pastarųjų privalumus.

Įsijungusieji į COST veiklą yra skatinami aktyviai joje dalyvauti ir išnaudoti visas teikiamas galimybes ne tik nominuotam atstovui, bet ir kitiems veiklos vykdymo grupės nariams, o ypač jauniesiems tyrėjams, – jei numatyta veikloje – dalyvauti jaunųjų tyrėjų vasaros stovyklose, konferencijose, kituose renginiuose, pasinaudoti trumpalaikių vizitų (STSM-short term scientific mission) galimybėmis.

Daugiau apie COST

http://www.cost.eu/COST_Actions/TDP/Actions/TD1405

http://ictinnovations.org/ict-innovations-2015/workshops/international-workshop-connected-health-technologies-coheat-2015

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku