Prof. Stasio Girdzjausko paskaita

Svarbiausios | 2015-04-09

Antradienį (balandžio 7 dieną) į KTU matematikos ir gamtos mokslų fakultetą atvyko ir paskaitą matematikos studentams skaitė prof. Stasys Girdzauskas.

Paskaitoje buvo pristatyta bendroji procentų teorija, kaip galima  naujosios ekonominės teorijos paradigma. Parodyta, kad rinkų prisotinimas kapitalu yra lemiantis ekonominių krizių formavimosi veiksnys. Paskaitos metu studentams buvo pristatytas iki šiol nežinomas didėjančio produktyvumo fenomenas, pasireiškiantis kaip bendrųjų (logistinių) procentų augimo normos priklausomybė nuo sistemos prisotinimo laipsnio.„Rinkų prisotinimas yra lydimas dar vieno paradoksalaus fenomeno – kredito spąstų, pabrėžiančių, kad uždaroje ekonominėje erdvėje skolinto kapitalo augimas yra pralenkiantis nuosavo kapitalo atžvilgiu, –  teigė prof. Stasys Girdzjauskas,- logistinė analizė iškelia neoliberalizmo ir neokeinsimo suderinamumo galimybę ir net būtinumą. Profesorius Stasys Girdzjauskas sukūrė ir išplėtojo logistinę finansų valdymo teoriją. Suformulavo kapitalo nišos, kaip kapitalo augimo erdvės baigtinumo koncepciją. Nagrinėdamas kapitalo nišos ribotumą, autorius savo darbuose atskleidė ekonominį reiškinį, vadinamą „kainų burbulu”, ištyrė jo atsiradimo priežastis ir vystymosi tendencijas, nurodė galimą jo įtaką ekonominių ciklų susiformavimui, pateikė kainų burbulų matematinius modelius. Žymus matematikos mokslininklas ištyrė ir parodė, kad kapitalo nišos poveikyje atsirandantys kredito spąstai yra daugelio finansinių krizių pagrindinė priežastis.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku