Startuoja COST projektas CA15107 „Daugiafunkcinės, anglies nanodarinių, turinčios kompozitų sistemos“

Svarbiausios | 2016-01-29

Anglies nanodariniai (nanovamzdeliai, grafenas, grafeno oksidas ir kt.) dėl savo unikalių savybių yra naudojami įvairių gaminių savybėms pagerinti, formuojant polimerų ar metalo oksidų – nanoanglies kompozitus. Anglies nanodarinių turintys kompozitai galėtų būti naudojami energijos saugojimo ir gavimo sistemose (Saulės elementų, superkondensatorių gamyboje), elektronikoje, optikoje ar biomedicinoje. Tačiau anglies nanodarinių (AN) gamybos technologija vis dar yra pakankamai brangi, o naujų (ypač neorganinių) anglies nanodarinių turinčių kompozitų formavimas ir jų savybės yra mažai tirtos. Iškyla AN kompozitų stabilumo ir tolygaus AN pasiskirstymo kompozite problemos, o tai riboja šių kompozitų taikymą praktikoje.

COST projekte CA15107 „Daugiafunkcinės, anglies nanodarinių turinčios, kompozitų sistemos“ (MultiComp), kuris bus vykdomas 2016 m. 04 mėn.–2020 m. 04 mėn., dalyvaus mokslininkai iš Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Graikijos, Kroatijos, Kipro, Čekijos, Danijos, Estijos, Izraelio, Suomijos, Prancūzijos, Vengrijos, Airijos, Norvegijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Ispanijos, Šveicarijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Lietuvoje šios programos įgaliotu atstovu paskirtas KTU Fizikos katedros prof. dr. Liutauras Marcinauskas, pavaduojančiu atstovu – doc. dr. Aleksandras Iljinas. COST projekto vykdytojai: doc. dr. Vytautas Stankus ir dokt. Marius Černauskas. Ši COST veikla apima nanotechnologijų, medžiagų inžinerijos ir fizikos mokslinių tyrimų sritį, susijusią su anglies nanodarinių (nanovamzdelių, grafeno, grafeno oksido ir kt.) ir jų kompozitų medžiagų formavimu, gautų kompozitų struktūros, fizikinių, cheminių, mechaninių savybių tyrimais bei šių kompozitų taikymu praktikoje.

Pagrindinis COST projekto MultiComp tikslas – tarpvalstybinio tarpdisciplininio  koordinacinio tinklo, sujungiančio mokslininkus ir tyrėjus, dirbančius anglies nanodarinių ir jų kompozitų formavimo, fundamentaliųjų procesų, savybių tyrimų bei praktinio taikymo sferose, sukūrimas.

Vykdant COST veiklą bus siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:

  1. Sukurti nebrangią ir pramonei tinkamą anglies nanodarinių gamybos technologiją;
  2. Sukurti ir ištirti naujų anglies nanodarinių-neorganinių ir/ar keraminių medžiagų kompozitų savybes;
  3. Įvertinti anglies nanodarinių įtaką kompozitų elektrinėms, optinėms, mechanines savybes;
  4. Pasiūlyti naujas, daugiafunkcinių anglies nanodarinių turinčių kompozitų, praktinio naudojimo sferas.

KTU Fizikos katedros mokslininkų ir jaunųjų tyrėjų grupė, bendradarbiaudama su projekto partneriais, naudodama plazminių technologijų metodus formuos anglies nanodarinius, tobulins jų gamybos technologiją, atliks anglies nanodarinių – metalų oksidų kompozitų formavimą, struktūros ir savybių tyrimus.

 

Anglies – metalo oksido kompozitų vaizdai.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku