Susitikimas su SKVC ekspertų komanda dėl fizikos krypties studijų išorinio vertinimo

Fizikos katedra | 2021-11-29

Šių metų gruodžio 3 d. vyks susitikimas su SKVC ekspertų komanda dėl fizikos krypties studijų išorinio vertinimo.

Ekspertų grupė:

Vadovas Prof. dr. Kenneth Peach;

Grupės nariai:

Prof. dr. Roger Erb

Doc. dr. Mate Csanad

Doc. dr. Rynno Lohmus

Dr. Jonas Berzinš (socialinis partneris)

P. Dominykas Tvaska (studentų atstovas)

Vertinimo koordinatorius: Domantas Markevičius, el. p. d.markevicius@skvc.lt

Aukštosios mokyklos kontaktinis asmuo: Prof. dr. Giedrius Laukaitis, el. p. giedrius.laukaitis@ktu.lt

Darbotvarkė:

08:50–09:00 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos Zoom.
09:00–09:30 Susitikimas su administracija
09:30–09:40 Pertraukėlė, techninis perėjimas
09:40–10:40 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe
10:40–10:50 Pertraukėlė, techninis perėjimas
10:50–11:50 Susitikimas su dėstytojais
11:50–12:00 Pertraukėlė, techninis perėjimas
12:00–13:00 Susitikimas su studentais
13:00–13:50 Pietūs
13:50–14:50 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais
14:50–15:00 Pertraukėlė, techninis perėjimas
15:00–15:30 Studijų materialiųjų išteklių (auditorijų, bibliotekos išteklių ir kt.) aptarimas
15:30–15:40 Pertraukėlė, techninis perėjimas
15:40–16:40 Uždaras ekspertų grupės posėdis
16:40–16:45 Pertraukėlė, techninis perėjimas
16:45–17:00 Aukštosios mokyklos bendruomenės supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu

Norintys dalyvauti susitikime susiekite su studijų programų vadovu benas.urbonavicius@ktu.lt