Susitikimas su SKVC ekspertų komanda dėl medicinos technologijų krypties studijų išorinio vertinimo

Fizikos katedra | 2021-11-29

Šių metų gruodžio 6 d. vyks susitikimas su SKVC ekspertų komanda dėl medicinos technologijų krypties studijų išorinio vertinimo.

Ekspertai:

Grupės vadovas: Prof. dr. Dalia Giedrimienė

Grups nariai:

Prof. dr. Janis Spigulis

Prof. dr. Julius Griškevičius

Dr. George Kolostoumpis

P. Giedrė Kvedaravičienė (socialinė partnerė)

P. Eivilė Šopagaitė (studentų atstovė)

Vertinimo koordinatorius:

Dr. Domantas Markevičius, el. paštas d.markevicius@skvc.lt

Aukštosios mokyklos kontaktinis asmuo: Prof. dr. Diana Adlienė, el. paštas diana.adliene@ktu.lt

Darbotvarkė:

12:50–13:00 Techninis prisijungimas prie vaizdo konferencijų platformos Zoom.
13:00–13:20 Susitikimas su administracija
13:20–13:30 Pertraukėlė, techninis perėjimas
13:30–14:15 Susitikimas su savianalizės suvestinės rengimo grupe
14:15–14:25 Pertraukėlė, techninis perėjimas
14:25–15:15 Susitikimas su dėstytojais
15:15–15:30 Kavos pertraukėlė, techninis perėjimas
15:30–16:15 Susitikimas su studentais
16:15–16:25 Pertraukėlė, techninis perėjimas
16:25–17:15 Susitikimas su studijų krypties absolventais, socialiniais partneriais
17:15–17:25 Pertraukėlė, techninis perėjimas
17:25–18:20 Studijų materialiųjų išteklių (auditorijų, bibliotekos išteklių ir kt.) aptarimas
18:20–18:25 Pertraukėlė, techninis perėjimas
18:25–18:45 Uždaras ekspertų grupės posėdis
18:45–18:50 Pertraukėlė, techninis perėjimas
18:50–19:00 Aukštosios mokyklos bendruomenės supažindinimas su bendraisiais pastebėjimais vizito metu

Norintys dalyvauti susitikime susiekite su studijų programų vadovu benas.urbonavicius@ktu.lt