Taikomosios fizikos absolventų karjera: nuo lazerių kūrėjų iki savo verslo

Svarbiausios | 2016-06-08

„Naujųjų technologijų kūrimas ir vystymas – kelias į žiniomis ir inovacijomis grįstą ekonomiką. Lemiamą vaidmenį čia atlieka taikomieji mokslai, be kurių šie procesai nevyktų“, – įsitikinusi Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) fizikos studijų programų vadovė doc. dr. Jurgita Čyvienė.

Praėjusią savaitę Europos Komisija paskelbė savo rekomendacijas, kuriose nurodoma, ką reikėtų gerinti Lietuvai per artimiausius metus. Vienas pagrindinių jos siūlymų šaliai – gerinti naujų technologijų diegimą ir įsisavinimą visuose sektoriuose, daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą, didinti švietimo sistemos atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinti mokymo kokybę, taikyti aktyvesnes darbo rinkos politikos priemones. Šalies inovatyvumo didinimas – ir tarp strateginių Lietuvos Respublikos vyriausybės tikslų.

„Taikomoji fizika – tai jungtis, siejanti fundamentaliąją fiziką ir inžineriją, kuriant inovacijas naujųjų technologijų srityje. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Taikomosios fizikos studijų programa – viena iš nedaugelio programų, rengiančių aukštos kvalifikacijos specialistus, galinčius priimti technologinių inovacijų kūrimo iššūkius“, – teigia J. Čyvienė.

Reikalingi ir moksle, ir versle

Daugelyje Europos valstybių inovacijos yra pagrindinis ekonominės plėtros variklis, o vienas svarbiausių jų šaltinių – didelio poveikio technologijos (angl. key enabling technologies), Europos Sąjungos komisijos įvardintos kaip prioritetinė pramonės vystymo strategijos bei ekonomikos augimo veiklos kryptis. Didelio poveikio technologijoms priskiriamos tokios sritys kaip mikro-nanoelektronika, pažangiosios medžiagos, pramoninė biotechnologija, fotonika bei nanotechnologijos.

„Pažanga šiose srityse negalima be fizikos srities tyrimų ir jos taikymo įvairiose technologijose, o specialistas, kuriantis ir diegiantis naujausias technologijas, turi turėti ne tik universalių teorinių, bet būtinai ir praktinių bei taikymo žinių. Apie tai ir yra ši studijų programa“, – sako J. Čyvienė.

Pasak jos, šiais technologijų pažangos laikais, fizikos specialistai yra labai laukiami tiek verslo, tiek mokslo sektoriuose.

Praktinių gebėjimų tobulinimui – pažangiausia įranga

Taikomosios fizikos mokslas siejasi su daugeliu tyrimų sričių: nanostruktūrinėmis medžiagomis ir jų taikymo būdais, fotonika, atomų ir molekulių fizika, medžiagų analizės metodais, plazmos fizika, nano- ir mikrotechnologijomis, nanoelektronika, optika, energetika bei branduolinėmis technologijomis. Svarbus pagrindas šių sričių tyrimams yra mokslo ir technologijų centrai, kuriuose sutelktas mokslo potencialas, savo veiklą vykdo technologiniai verslai. Vienas iš tokių centrų yra KTU „Santakos“ slėnio mokslo ir technologijų centras.

„Taikomosios fizikos studijų programa yra orientuota ne tik į teoriją, bet ir į praktiką, todėl labai svarbu, kad studijų procese būsimieji taikomosios fizikos specialistai gauna išskirtinę galimybę tobulinti savo praktinius gebėjimus naudodamiesi moderniausia ir pažangiausia technika esančia KTU „Santakos“ slėnyje, Lietuvos energetikos institute“, – teigia KTU docentė.

Programos vadovė akcentuoja, kad galimybė dirbti su įranga KTU „Santakos“ slėnio mokslo ir technologijų centre įdiegta eksperimentine įranga – išties išskirtinė, o pažintis su mokslinių tyrimų sritimis, kuriose prognozuojamas inovacijų proveržis, čia įsteigtuose institutuose ir įmonėse, padės ateityje absolventui pasirinkti specializaciją ir karjeros kelią.

Itin didelė specialistų paklausa

Daugelyje Vakarų valstybių inovacijos jau senokai tapo pagrindiniu ekonominės plėtros varikliu. Verslo plėtrą ir konkurencinį pranašumą inovacijos garantuoja ir Lietuvoje, todėl naujosios technologijos atsiranda beveik visose gyvenimo srityse: versle reikalingi technologijas, produkto gamybos, gyvavimo ir inovacijų ciklą išmanantys ir valdyti gebantys specialistai.

„Darbo rinkai naujųjų technologijų srityje reikalingi absolventai, galintys kurti ir taikyti naująsias technologijas, taikyti fizikinius matavimo metodus, atlikti patikimus fizikinius tyrimus, kurti naujas medžiagas, gebantys diegti ir naudoti šiuolaikines aukštąsias technologijas tiek moksliniuose centruose, tiek medicinos įstaigose. Šios studijų programos absolventai dirba aplinkosaugos ir saugumo tarnybose, įmonėse, kurių veikla susijusi su atsinaujinančios energetikos sektoriais, lazeriais, spinduliuotėmis, jutikliais, nanotechnologijomis ir dar daugelyje kitų sričių“, – teigia J. Čyvienė.

Docentė įsitikinusi, kad plataus profilio žinios, įgyjamos KTU MGMF Taikomosios fizikos studijų metu, – tai raktas į sėkmingą karjerą tiek mokslo, tiek pramonės šakose. Baigusieji šią programą turi unikalių įgūdžių, reikalingų darbui šiuolaikinėse įmonėse ar mokslo institutuose.

„Šios programos specialistų Lietuvoje rengiama nedaug, todėl jų paklausa yra itin didelė. Visi, baigusieji Taikomosios fizikos studijas KTU MGMF, sėkmingai dirba arba tęsia mokslinę karjerą“, – džiaugėsi programos vadovė.

Vadovauja įmonėms

Taikomosios fizikos studijų programos absolventai mokslinę karjerą tęsia ne tik Lietuvoje: Austrijos Vienos technikos universitete, Švedijos Karališkajame technologijų institute, stažuojasi geriausiose užsienio mokslo institucijose bei įmonėse. Galimos profesinės veiklos sritys – nuo laborantų, inžinierių, technologų iki tyrėjų, projektų vadovų ir technikos direktorių. Jie sėkmingai kuria savo verslus ar vadovauja didelėms įmonėms.

„Kilau karjeros laiptais tik dėl to, kad studijuodamas taikomąją fiziką įgijau labai platų spektrą techninių žinių: nuo akustikos, geometrinės optikos, medžiagų atsparumo iki kompiuterinės grafikos. Pagrindinių įgytų žinių pakanka sėkmingam darbui, tačiau norint siekti karjeros būtina turėti ir gilesnes žinias apie fizikinius reiškinius ir jų taikymą, taip pat matematinį skaičiavimą ar modeliavimą. Fizikos studijos išmokė analitiškai spręsti technines problemas“, – mintimis dalijosi Dainius Bernatavičius, KTU MGMF Taikomosios fizikos absolventas, įmonės „Litart“ („Leggato“) generalinis direktorius.

Tarpdisciplininės studijos magistrantūroje

Sėkmingos karjeros pasiekęs fizikas džiaugiasi, kad studijos ne tik padėjo stiprius mokslo pagrindus, bet ir praplėtė akiratį, o žinias, įgytas taikomosios fizikos bakalauro, o vėliau ir magistrantūros metu, nuolatos pritaiko darbe.

Baigęs Taikomosios fizikos bakalaurą, studentas gali rinktis gilinamąsias arba tarpdisciplinines magistrantūros studijas – studentams suteikiama galimybė įgyti dvigubą bakalauro diplomą pasirinkus gretutines informatikos, pedagogikos, ekonomikos, matematikos ar rinkodaros studijas.

„Baigus tokias studijas absolventas turi ne tik fundamentinių fizikos ir jos taikymo žinių, bet taip pat geba apdoroti informaciją naudojant informacines technologijas, gali taikyti įgytas žinias ir kompetencijas keičiant veiklos sritį, organizuojant profesinę veiklą. O gretutinių studijų metu įgytos ekonomikos ar rinkodaros žinios labai praverčia kuriant savo verslą ar siekiant vadovo pozicijos“, – įsitikinusi J. Čyvienė.

Verslo atstovų ir fakulteto partnerystė

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su verslo įmonėmis, moksliniais centrais, mokslo institutais ir užsienio partneriais, todėl šios studijų programos studentams atsiveria plačios praktikos galimybės – taikomosios fizikos studentai praktiką atlieka KTU Medžiagų mokslo institute, Lietuvos energetikos institute (LEI), profesoriaus Kazimiero Baršausko ultragarso mokslo institute, Nacionaliniame vėžio centre, SK IMPEKS medicinos diagnostikos centre, „Brolis Semiconductors“, „Soltecha“ bendrovėse ir kitose organizacijose.

„Net 50 procentų studentų liko dirbti įmonėse, kuriose atliko praktiką. Tai rodo, kad KTU MGMF Taikomosios fizikos absolventai atitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikius, o studijų programa išties aktuali“, – pasakoja J. Čyvienė.

Fakulteto ruošiamų fizikų kompetencijomis neabejoja, jų iniciatyvumu bei žiniomis džiaugiasi ir darbdaviai.

„Mūsų įmonėje praktiką atlikusi taikomosios fizikos studentė pasižymėjo platesniu atliekamų darbų supratimu, apimančiu ne tik paskirtos užduoties įgyvendinimą, bet ir jos galimą taikymą. Toks studentės profesionalumas glaudžiai siejasi su Taikomosios fizikos programos studijų metais įgytomis kompetencijomis, kurios ne tik praturtino fundamentaliomis žiniomis, bet ir leido analitiškai vertinti kiekvieną sprendžiamą klausimą,“ – atkreipia dėmesį bendrovės „Soltecha“ vadovė Gintarė Dūdaitė-Bartkienė.

Įmonės vadovė akcentuoja, kad praktikantė iniciatyviai prisidėjo siūlydama įvairius sprendimus, kaip galima būtų tobulinti rinkai siūlomą įmonės produktą. Po sėkmingos ir abiems pusėms naudingos praktikos, mergina buvo pakviesta tęsti karjerą šioje bendrovėje.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku