Talentingi Lietuvos ir užsienio matematikai dalijosi savo patirtimi

Svarbiausios | 2016-06-07

Birželio 2 d. Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultete (KTU MGMF) vyko matematikos seminaras, kuriame savo darbus pristatė Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų matematikos mokslo srities mokslininkai.

Ketvirtadienį vykusio seminaro tikslas – supažindinti Universiteto akademinę bendruomenę su matematikos tyrimais, dalintis sukaupta patirtimi ir stiprinti tarptautinius bei tarpinstitucinius ryšius.

„Svarbu bendradarbiauti su kitomis mokslo institucijomis, dalintis tyrimais ir darbais, vykdomais Lietuvoje bei užsienio universitetuose, perimti ir dalintis patirtimi. Tokie renginiai gali atverti naujas bendradarbiavimo galimybes“, – mintimis apie seminarą dalijosi jo sumanytoja KTU MGMF dekanė Bronė Narkevičienė.

Ketvirtadienį vykusiame seminare pranešimus skaitė Kalifornijos universiteto (JAV, Berklis) podoktorantūros stažuotojas Kęstutis Česnavičius, Harvardo universitete (JAV) matematikos disertaciją apgynusi Yunqing Tang, Vilniaus universiteto vyresnysis mokslo darbuotojas Giedrius Alkauskas bei KTU MGMF Matematinio modeliavimo katedros doktorantas Tadas Telksnys.

Pirmą kartą Lietuvoje viešėjusi matematikos mokslų daktarė Yunqing Tang džiaugėsi, kad vyksta tokio pobūdžio vienos dienos seminarai, ir jų metu galima sužinoti, ką kiti mokslininkai tyrinėja daugelyje matematikos sričių, susipažinti su jų pagrindinėmis interesų sritimis. Yunqing Tang tyrimų sritis – skaičių teorija, o seminaro metu daktarė pristatė savo tyrimą „Kumerio paviršių Brauerio grupės virš skaičių kūnų“ (Brauer Groups of Kummer Surfaces Over Number Fields). Mokslininkė daug keliauja, dalyvauja mokslinėse konferencijose, seminaruose, skaito paskaitas įvairiose pasaulio šalyse, tačiau pabrėžė, kad jei tik savo dienotvarkėje surastų laiko, būtinai vėl dalyvautų KTU MGMF organizuojamame seminare ar konferencijoje – jai čia labai patiko.

Kęstutis Česnavičius, dirbantis aritmetinės geometrijos tyrimų srityje Kalifornijos universitete,  skaitė pranešimą tema „Manin–Stevens konstanta semistabiliu atveju“ (The Manin-Stevens Constant in the Semi-Stable Case). Matematikas taip pat akcentavo, kad labai svarbu žinoti, kas vyksta matematikos mokslinių tyrimų lauke tiek užsienyje, tiek ir Lietuvoje:

„Tokie seminarai yra naudingi, jie leidžia susipažinti su tuo, ką veikia kiti mokslininkai, kokios yra jų interesų sritys, kokie tyrimai yra vykdomi, dalintis patirtimi ir žiniomis“.

Kolegai pritaria ir KTU MGMF atstovas Matematinio modeliavimo katedros doktorantas Tadas Telksnys pranešimą skaitęs tema „Operatinių metodų taikymas solitoninių procesų analizei“ (Application of Operator Methods for the Analysis of Soliton Processes). Doktorantas įsitikinęs, kad tokie seminarai – tai galimybė sužinoti, kuo gyvena mokslininkai užsienio universitetuose, pristatyti ir parodyti savo darbus.

Seminarą užbaigė mokslininko Giedriaus Alkausko pranešimas „Projektyvinės supertėkmės“ (Projective Superflows). G. Alkauskas šiuo metu yra vyresnysis mokslo darbuotojas VU, prodoktorantūros metu stažavosi Vienoje (Austrija), Max Planko matematikos institute (Vokietija) bei Klausthalio technikos universitete (Vokietija), dirba modulinės formos, grandininės trupmenos, pranešimo operatorių, aritmetikos, topologijos, projekcinių tėkmių geometrijos tyrimų srityse.

Pasak dekanės Bronės Narkevičienės, ryšius tarp mokslo institucijų ir mokslininkų būtina nuolat stiprinti, todėl panašių seminarų planuojama ir ateityje.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku