Virtuali KTU muziejaus paroda: prisiminkime profesorių Joną Matulionį

Svarbiausios | 2016-02-22
2016-02-11 10:30

Vasario 1 d. matematikui, pedagogikos mokslų daktarui, profesoriui Jonui Matulioniui (1906–1993) būtų sukakę 110 metų. Prof. J. Matulionis net 50 metų – 99 semestrus – dirbo universitete sudėtingu nacių ir sovietų okupacijų laikotarpiu, sulaukė Lietuvos nepriklausomybės ir išėjo į pensiją 1991 m. vasaros pabaigoje.

1950 m. J. Matulionis parašė ir išleido 80 spaudos lankų apimties dvitomį „Aukštosios matematikos“ vadovėlį. Vadovėlio pratarmėje J. Matulionis parašė: „Autoriaus noras, kad šis kursas padarytų pradžią aukštosios matematikos tolimesnei literatūrai lietuvių kalba ir kuo daugiausiai patarnautų mūsų studentijai“. Ši knyga pokaryje du dešimtmečius buvo vienintelis aukštosios matematikos vadovėlis lietuvių kalba, skirtas aukštųjų technikos mokyklų studentams. 1954 m. išėjo antroji, 1959 m.– trečioji, 1966 m. ir 1968 m. ketvirtoji šio vadovėlio laida. 1972 m. ši knyga buvo įvertinta Valstybine mokslo premija.

Profesorius visuomet išliko principingas, doras ir sąžiningas. Už griežtumą prof. Joną Matulionį studentai vadino „kirviu“ ir net prie Elektronikos rūmų pastatytą skulptūrą „Perkūnas“ praminė Matulioniu, tačiau jie jautė nuoširdų profesoriaus rūpestį ir jį mylėjo. 1990 m. dar jam gyvam esant, KTU matematikai, pagerbdami profesorių, jo vardu pavadino jaunųjų matematikų konkursą, į kurį kiekvienais metais iš visos Lietuvos susirenka šimtai mokinių.

KTU muziejus kviečia prisiminti prof. J. Matulionį ir pažiūrėti virtualią parodą, parengtą jubiliejaus proga. Nuoširdžiai dėkojame profesoriaus dukrai Jūratei Matulionytei Petruškevičienei, profesoriui Vidmantui Pekarskui ir doc. Laimai Papreckienei už parodai paskolintas fotografijas.

Nuotraukoje: prof. J. Matulionis su matematikais 80-ojo jubiliejaus metu, 1986 m.

Parodą galite pamatyti čia: http://muziejus.ktu.lt/paroda/99-semestrai-universitete-prof-jonui-matulioniui-110

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku