Algebriniai laiko eilučių tyrimo metodai ir algoritmai (ALETMA)

 

Projekto nr.: MIP-078/2015

Projekto aprašymas:

Projektas skirtas naujų laiko eilučių tyrimo metodų ir algoritmų kūrimui ir jų taikymui chaotinių procesų identifikavimui, prognozavimui ir segmentavimui. Esminis šio projekto išskirtinumas yra tas, kad laiko eilučių tyrimui bus taikoma algebrinio skeleto koncepcija, pagrįsta išmaniąja interpoliacija reguliarioje gardelėje. Tai leis sukurti naujus laiko eilučių prognozės algoritmus. Algebrinio skeleto apibendrinimas dvimačiu atveju leis kurti naujus sudėtingų susietų sekų ir vaizdų segmentavimo algoritmus. Iš kitos pusės, tai leis kurti naujus dalinėmis diferencialinėmis lygtimis aprašomų procesų sprendinių konstravimo algoritmus. Šie tyrimai leis nauju algebriniu aspektu pažvelgti į chaotinių procesų dinamiką.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Projekto tematika publikuota virš 15 straipsnių prestižiniuose tarptautiniuose žurnaluose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-01 - 2018-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Minvydas Kazys Ragulskis

Trukmė:
2015 - 2018

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku