Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (I.MAMC) įkūrimas

 

Projekto nr.: 10.1.1-ESFA-V-912-01-0001

Projekto aprašymas:

Pagrindinė sprendžiama problema – egzistuojantis didelis fragmentiškumas mokesčius administruojančių institucijų analizės ir rizikos valdymo srityje. Projekto tikslas – gerinti mokesčių surinkimą, diegti išmaniąją mokesčių administravimo sistemą, stiprinant Valstybinės mokesčių inspekcijos analitinius gebėjimus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.


Projekto rezultatai:

Projekto metu bus įkurtas analitikos kompetencijų centras, panaudojant žmogiškuosius ir IT išteklius ir sukurtas mokesčių administravimo analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo procesas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-11-13 - 2019-06-26

Projekto koordinatorius: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Živilė Rutkūnienė

Trukmė:
2015 - 2019

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku