Daugia-analizinis baltymų struktūrinių ir vibracinių savybių charakterizavimas nano-sąsajose (NanoProt)

 

Projekto nr.: VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-044

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Valentinas Snitka

Trukmė:
2013 - 2015

Padalinys:
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku